60% van sterfgevallen boven de 50 zijn twee keer gevaccineerd

door | 2 sep 2021 | COVID-19 vaccin

Het vaak gehoorde refrein op dit moment is dat we in een “pandemie van de ongevaccineerden” zitten, wat betekent dat degenen die de COVID-prik niet hebben gekregen het grootste deel vormen van degenen die in het ziekenhuis worden opgenomen en sterven aan de Delta-variant. Op 20 augustus 2021 bijvoorbeeld, tweette de Engelse hoofdgeneesheer professor Chris Whitty:1,2

 

“Vier weken werken op een COVID-afdeling maakt de realiteit grimmig duidelijk dat de meerderheid van onze gehospitaliseerde COVID-patiënten ongevaccineerd is en spijt heeft van uitstel. Sommigen zijn erg ziek, waaronder jonge volwassenen. Stel uw vaccinatie alstublieft niet uit.”

Maar als je de tijd neemt om echt naar de gegevens te kijken, zul je ontdekken dat deze algemene verklaring misleidend is. Hier is een grafiek die is gepubliceerd in de Evening Standard, afkomstig van Public Health England:3

 
COVID-19 deltavariant ziekenhuisopname en overlijden in Engeland
 

 
Zoals u kunt zien, had op 15 augustus 2021 58% van de COVID-patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen en ouder waren dan 50 jaar, twee doses COVID-injecties gekregen en 10% had één dosis gekregen. Gedeeltelijk of volledig “gevaccineerde” personen maakten dus 68% van de ziekenhuisopnames uit.

Alleen in de categorie 50 jaar en jonger was een meerderheid, 74%, van de ziekenhuisopnames onder de niet-gevaccineerden. Whitty heeft echter volledig verzuimd onderscheid te maken tussen de leeftijdsgroepen. Hetzelfde geldt voor sterfgevallen. Ongevaccineerden vormen alleen de meerderheid van de COVID-doden in de leeftijdsgroep onder 50 jaar. In de groep boven de 50 jaar is de duidelijke meerderheid, 70%, gedeeltelijk of volledig “gevaccineerd”.

Het is ook onduidelijk of ziekenhuizen in het VK (en elders) iedereen die wordt opgenomen en positief test met een PCR-test nog steeds aanmerken als “COVID-patiënt”. Als dat zo is, zouden mensen met botbreuken of een aantal andere gezondheidsproblemen die helemaal geen symptomen van COVID-19 hebben, ten onrechte op één hoop kunnen worden gegooid met het totaal van “niet-gevaccineerde COVID-patiënten”.

 

 

Israëlische gegevens tonen aan dat COVID-vaccin faalt bij 50-plussers

In Israël, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is dankzij de vrijheidsbeperkingen voor degenen die zich niet aan de regels houden,4 blijkt uit gegevens dat degenen die de COVID-vaccinatie hebben gekregen 6,72 keer meer kans hebben om besmet te raken dan mensen met natuurlijke immuniteit.5,6,7

De volledig “gevaccineerden” vormden ook het leeuwendeel van de ernstige gevallen en COVID-gerelateerde sterfgevallen in juli 2021, zoals blijkt uit de onderstaande grafieken.8 Het rood is ongevaccineerd, geel verwijst naar gedeeltelijk “gevaccineerd” en groen volledig “gevaccineerd” met twee doses. Medio augustus was 59% van de ernstige gevallen toe te schrijven aan mensen die twee COVID-injecties hadden gekregen,9 wat overeenkomt met de gegevens uit het Verenigd Koninkrijk.

 
Ziekenhuisopnames

 

 

 

 

 

 

 
Ernstige COVID-patiënten


 

 

 

 

 

 

 
Aan COVID-gerelateerde sterfgevallen

 

 

 

 

 

 

 
In een artikel in Science van 16 augustus 202110 wordt de Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz geciteerd, die zegt dat de natie een “kritiek moment” is binnengetreden in de race tegen de pandemie. Horowitz zou op 13 augustus 2021 een derde prik hebben gekregen, de dag dat men begon met het aanbieden van een derde dosis aan mensen boven de 50.

Uit de gegevens van Public Health England blijkt duidelijk dat de COVID-injecties ook in het Verenigd Koninkrijk geen bescherming bieden aan 50-plussers, dus het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat ook daar de boosters zullen worden uitgerold. En als de COVID-injecties ongeacht het land hetzelfde zijn, is er alle reden om aan te nemen dat zich in andere landen, waaronder de VS, dezelfde tendensen zullen voordoen.

Dit is precies wat Ran Balicer, chief innovation officer bij Clalit Health Services, Israëls grootste organisatie voor gezondheidsonderhoud (HMO), aan Science vertelde: “Als het hier kan gebeuren, kan het waarschijnlijk overal gebeuren.”11

 

 

Israëlische gegevens worden beschouwd als de beste die er zijn

De gegevens die uit Israël komen, worden door velen beschouwd als de beste die we hebben, en ze kunnen ons een glimp geven van wat we elders kunnen verwachten. Zoals het tijdschrift Science verklaarde:12

“Israël wordt nu nauwlettend in de gaten gehouden omdat het in december 2020 als een van de eerste landen met vaccinaties startte en al snel een vaccinatiegraad van de bevolking bereikte waar andere landen jaloers op waren – voor een tijdje…
 
De natie van 9,3 miljoen heeft ook een robuuste infrastructuur voor de volksgezondheid en een bevolking die volledig is ingeschreven bij HMO’s die hen nauwlettend volgen, waardoor het gegevens van hoge kwaliteit kan produceren over hoe goed vaccins werken.
 
“Ik volg de Israëlische gegevens zeer, zeer nauwlettend, want het zijn absoluut de beste gegevens die waar ook ter wereld naar buiten komen”, zegt David O’Connor, een deskundige op het gebied van virale sequencing aan de Universiteit van Wisconsin in Madison.
 
Israël is het rolmodel,” beaamt Eric Topol, een arts-wetenschapper bij Scripps Research. Het zijn pure mRNA-vaccins. Ze zijn als eerste gestart. Ze hebben een zeer hoge vaccinatiegraad. Israël is experimenteel laboratorium waar we van kunnen leren.
 
Israël’s houdt demografische gegevens bij, comorbiditeit, en een schat aan coronavirus statistieken over infecties, ziektes en sterfgevallen. We hebben rijke gegevens op individueel niveau die ons in staat stellen om real-world bewijs te leveren in bijna-real-time,’ zegt Balicer.
 
Op dit moment beginnen de effecten van afnemende immuniteit zichtbaar te worden bij Israëli’s die in het begin van de winter zijn gevaccineerd. Een voorpublicatie die vorige maand uitkwam13 toonde aan dat de bescherming tegen COVID-19-infectie’s in juni en juli afnam naarmate de tijd verstreek sinds een individu was gevaccineerd. Mensen die in januari waren gevaccineerd hadden een 2,26 keer groter risico op een doorbraakinfectie – d.w.z. gevaccineerd en toch ziek – dan degenen die in april waren gevaccineerd.”

 

 

Waar zal het eindigen?

Volgens het tijdschrift Science vermenigvuldigen de doorbraakgevallen zich nu in een razend tempo. “Er zijn zoveel doorbraakinfecties dat ze overheersen en de meeste van de gehospitaliseerde patiënten zijn eigenlijk gevaccineerd,” vertelde Uri Shalit, een bioinformaticus aan het Israel Institute of Technology aan Science.14

Bijna 1 miljoen Israëli’s boven de 50 jaar hebben nu een derde booster van Pfizer’s mRNA-prik gekregen. De tijd zal leren of dit het aantal doorbraakgevallen zal doen toenemen of afremmen.

Dvir Aran, een biomedische data wetenschapper aan het Israel Institute of Technology lijkt niet erg hoopvol. Hij vertelde Science dat de toename al zo groot is, “zelfs als je tweederde van die 60-plus zover krijgt dat ze een boostershot halen, dan geeft dat ons nog een week, misschien twee weken, totdat onze ziekenhuizen weer overspoeld zijn”.15

De voor de hand liggende vraag is, wat dan?! Zal het antwoord een vierde injectie zijn voordat het jaar voorbij is? Krijgen we dan injecties per kwartaal? Maandelijkse injecties? Tweewekelijks? Wekelijks? Waar en wanneer eindigt het? Het is vrij gemakkelijk te voorspellen dat dit alleen maar heel slecht kan aflopen.

 

 

VS traceren slechts fractie van doorbraakinfecties

Helaas kunnen we niet vertrouwen op Amerikaanse gegevens om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de COVID-prikken werken, omdat de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention ervoor heeft gekozen niet alle doorbraakgevallen bij te houden. Zoals gerapporteerd door ProPublica,16 is het CDC op 1 mei 2021 gestopt met het bijhouden en rapporteren van alle doorbraakgevallen, en kiest het ervoor om alleen die gevallen te registreren die leiden tot ziekenhuisopname en/of overlijden.

Zoals opgemerkt in het artikel, heeft deze irrationele beslissing “het land opgezadeld met een vertroebeld beeld van de effectiviteit van COVID-19 op de gevaccineerden”. Het verhindert ons ook te begrijpen hoe de varianten zich verspreiden en of degenen die de prik hebben gekregen nog steeds het zogenaamde “long covid” kunnen ontwikkelen.

Afzonderlijke staten stellen ook hun eigen criteria vast voor het verzamelen van gegevens over doorbraakgevallen, en deze lappendeken vertroebelt de zaak nog verder. Ondanks deze beperkingen beginnen de weinige gegevens die we hebben overeen te stemmen met die van Israël en het VK.

Op 18 augustus 2021 bracht de CDC drie rapporten uit,17,18,19 waaruit blijkt dat de bescherming die je krijgt van de COVID-prik snel afneemt.

“Onder verpleeghuisbewoners toonde een van de studies aan dat de effectiviteit van het vaccin daalde van 74,7% in het voorjaar tot slechts 53,1% halverwege de zomer,” schrijft ProPublica.20 “Evenzo bleek uit een ander rapport dat de algehele effectiviteit onder gevaccineerde volwassenen in New York tussen mei en juli daalde van 91,7% tot iets minder dan 80%.
 
De nieuwe bevindingen hebben de regering-Biden er woensdag toe aangezet aan te kondigen dat mensen die een vaccin van Moderna of Pfizer hebben gekregen, acht maanden na hun tweede dosis een herhalingsprik krijgen aangeboden. Het programma zou in de week van 20 september van start gaan, maar moet nog worden goedgekeurd door de Food and Drug Administration en een adviescommissie van de CDC.
 
Deze laatste ontwikkeling wordt door sommigen gezien als een ander voorbeeld van de veranderende berichtgeving over de volksgezondheid en het terugkrabbelen van de koers, waarmee elke fase van de pandemie gedurende 19 maanden en twee regeringen gepaard is gegaan. Iets meer dan een maand geleden gaven de CDC en de FDA een gezamenlijke verklaring uit waarin stond dat degenen die volledig waren gevaccineerd “op dit moment geen nieuwe prik nodig hebben”…
 
De CDC hield alle doorbraakgevallen bij tot eind april, en stopte toen abrupt zonder een formele aankondiging te doen. Een verwijzing naar de beleidswijziging verscheen in mei op de website van het agentschap, ongeveer halverwege de homepage.
 
Ik was geschokt”, zei Dr. Leana Wen, een arts en gasthoogleraar gezondheidsbeleid en -management aan de George Washington University. ‘Ik heb nog geen samenhangende verklaring gehoord waarom ze gestopt zijn met het bijhouden van deze informatie’.
 
Senator Edward Markey, werd gealarmeerd na de uitbraak in Provincetown en schreef op 22 juli een brief aan CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky, waarin hij vraagtekens zette bij het besluit om het onderzoek naar doorbraakgevallen te beperken. Hij vroeg wat voor gegevens er werden verzameld en hoe deze openbaar zouden worden gemaakt.21 Markey vroeg het agentschap om uiterlijk 12 augustus te antwoorden. Tot nu toe heeft de senator geen antwoord ontvangen.”

 

 

Gevaccineerden hebben tot 13 keer meer kans op Delta-variant

Terwijl de VS laks is met het registreren van doorbraakinfecties, hebben onderzoekers in Israël baanbrekend nieuws: Zij hebben het bijgehouden, en hun studies22 tonen aan dat gevaccineerden tot 13 keer meer kans hebben om de Delta-variant van COVID-19 te krijgen dan degenen die niet gevaccineerd zijn, maar hersteld waren van een COVID-infectie.

 
Arts met vraagtekens en een laptopZoals uitgelegd door ScienceMag:23 De studie “vond in twee analyses dat mensen die gevaccineerd waren in januari en februari, in juni, juli en de eerste helft van augustus, zes tot 13 keer meer kans hadden om besmet te raken dan niet-gevaccineerde mensen die eerder besmet waren met het coronavirus. In één analyse, waarbij meer dan 32.000 mensen in het gezondheidssysteem werden vergeleken, was het risico om symptomatisch COVID-19 te ontwikkelen 27 keer hoger bij de gevaccineerden, en het risico van ziekenhuisopname acht keer hoger”.

De studie zei ook dat, hoewel gevaccineerde personen die ook een natuurlijke infectie hadden gekregen, extra bescherming leken te hebben tegen de Delta-variant, de gevaccineerden nog steeds een groter risico liepen op COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames in vergelijking met degenen zonder het vaccin, maar die wel eerder waren geïnfecteerd. Gevaccineerden die geen natuurlijke infectie hadden gehad, hadden ook een 5,96-voudig verhoogd risico op doorbraakinfectie en een 7,13-voudig verhoogd risico op symptomatische ziekte.

De formulering is belangrijk: de studie zegt niet dat vaccinatie helpt om je te beschermen als je een natuurlijke infectie hebt gehad; de studie zegt eerder dat natuurlijke bescherming helpt om het vaccin te versterken. Hoe dan ook, zelfs als je een natuurlijke infectie hebt gehad in combinatie met de vaccinatie, lopen gevaccineerden nog steeds een verhoogd risico op een doorbraakinfectie.

“Deze studie toonde aan dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, vergeleken met de door twee-dosis vaccin-geïnduceerde immuniteit,” concludeerden de auteurs van de studie.

 

 

Volledig gevaccineerden spreken zich uit

Terug Amerika, in een artikel van 24 augustus 2021,24 citeert The Defender gegevens uit zeven staten (Californië, Colorado, Massachusetts, Oregon, Utah, Vermont en Virginia) die meer gedetailleerde gegevens bijhouden dan de meeste andere. In zes van deze staten maakten doorbraakinfecties 18% tot 28% uit van alle nieuwe COVID-diagnoses in de afgelopen weken, evenals 12% tot 24% van alle COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames.

In Los Angeles zijn de doorbraakgevallen gestegen van 5% in april en 13% in juli tot een huidige 30%. Volledig gevaccineerde beroemdheden en gekozen functionarissen zijn nu begonnen zich uit te spreken nadat ze COVID hebben opgelopen. Zoals gerapporteerd door The Defender:25

“Melissa Joan Hart, de voormalige ‘Sabrina the Teenage Witch’ ster is ‘echt woedend’ dat ze een doorbraak geval heeft. Hart deelde op 19 aug. op Instagram … ‘Ik heb COVID gekregen. Ik ben gevaccineerd. En ik heb COVID gekregen. En het is ernstig. Ik heb druk op mijn borst, en moeite met ademen’.
 
Beroemdheid Hilary Duff, onthulde op 20 augustus op Instagram dat ze COVID had. Duff zei dat ze een erge hoofdpijn, brainfog, druk op de sinussen en een verlies van smaak en reuk ervaarde, ondanks dat ze gevaccineerd was.
 
Slipknot-zanger Corey Taylor, 47, was er kapot van nadat hij positief testte op COVID en gedwongen was om zijn aanstaande optreden op een popconcert in Michigan dit weekend af te zeggen, meldde het blad ‘Rolling Stone’. ‘Ik wou dat ik beter nieuws had,’ zei Taylor vorige week in een opgenomen videoboodschap op Facebook. ‘Ik werd vandaag wakker en testte positief en ik ben erg ziek’.
 
Rev. Jesse Jackson, en zijn vrouw, Jacqueline, bleven onder doktersobservatie maandag 23 augustus 2021, in een ziekenhuis in Chicago na het krijgen van COVID … Jackson, een burgerrechten-leider in Chicago, was volledig gevaccineerd en ontving zijn eerste dosis in januari tijdens een openbare gebeurtenis waar hij anderen aanspoorde om het vaccin zo snel mogelijk te krijgen.
 
Drie Amerikaanse senatoren – John Hickenlooper, Angus King en Roger Wicker – kondigden 19 augustus aan dat ze positief testten op COVID ondanks het feit dat ze volledig gevaccineerd waren, meldde CBS News.
 
Het nieuws kwam dagen nadat Texas Gov. Greg Abbott, die ook volledig was gevaccineerd, positief testte op COVID. Senator Dan McConchie van de staat Illinois kondigde 21 augustus aan dat hij een ‘doorbraak’-geval van COVID had.”

 

 

CDC heeft doorbraakgevallen ook op andere manieren verborgen

De CDC heeft doorbraakgevallen van COVID ook op andere manieren verzwegen. Oorspronkelijk raadde de CDC laboratoria aan een CT-waarde (aantal cycli) van 4026 te gebruiken bij het testen op SARS-CoV-2-infectie. Dit, ondanks het feit dat bekend was dat het gebruik van een CT boven 35 een vals-positief percentage van 97% zou opleveren.27 Door een overdreven hoge CT te gebruiken, werden meer gezonde mensen geacht besmet te zijn met COVID-19.

In mei 2021 verlaagde de CDC de CT van 40 naar 28 of lager – maar alleen bij het uitvoeren van PCR-testen op personen die de COVID-prik hadden gekregen.28 Ongevaccineerden werden nog steeds getest met een CT van 40. Het eindresultaat is duidelijk: “gevaccineerde” personen hadden veel minder kans om positief te testen op SARS-CoV-2-infectie, terwijl niet-gevaccineerden nog steeds buitengewoon veel valse positieven kregen. Zoals opgemerkt door Off-Guardian:29

“Dit is een beleid dat erop gericht is het ene cijfer voortdurend op te blazen, en het andere systematisch te minimaliseren. Wat is dat anders dan een duidelijke en opzettelijke daad van misleiding?”

 

Hoe de CDC het ‘pandemie van niet-gevaccineerden’ verhaal uitvond

 

 
Het CDC speelde ook snel en losjes met de gegevens toen het het “pandemie van de ongevaccineerden”-verhaal30 uitvond waarmee we nu worden geïndoctrineerd. Tijdens een persconferentie op 16 juli 2021 in het Witte Huis31 beweerde CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky dat “meer dan 97% van de mensen die op dit moment het ziekenhuis binnenkomen, niet gevaccineerd zijn”.

Gebaseerd op deze gegevens is het zo goed als zeker dat de massale COVID-19 immunisatie de gezondheid van de bevolking in het algemeen schaadt. Wetenschappelijke principes schrijven voor dat de massa-immunisatie met COVID-19 vaccins onmiddellijk moet worden stopgezet omdat we geconfronteerd worden met een dreigende catastrofe voor de volksgezondheid als gevolg van vaccins. ~ Dr. Bart Classen, Trends in Interne Geneeskunde

Wat blijkt, die statistiek is gebaseerd op ziekenhuisopname-gegevens van januari tot juni 2021, toen de meerderheid van de Amerikanen de COVID-prik nog niet had gekregen. Op 1 januari 2021 had slechts 0,5% van de Amerikaanse bevolking een COVID-prik gekregen. Medio april had naar schatting 31% één of meer injecties gekregen,32 en op 30 juni was slechts 46,9% “volledig gevaccineerd”.33

 

 

Het is bewezen dat COVID injecties meer kwaad dan goed doen

Hoewel het officiële verhaal is dat de COVID shots misschien ” niet perfect” zijn, maar nog steeds beter dan het alternatief (d.w.z. de infectie oplopen als je niet gevaccineerd bent), heeft Dr. Bart Classen een studie34 gepubliceerd in het augustusnummer 2021 van Trends in Internal Medicine, waarin hij deze bewering betwist.

De studie,35 “U.S. COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, ‘All Cause Severe Morbidity,'” beschrijft een kernprobleem met de proeven van Pfizer, Moderna en Janssen (Johnson & Johnson).

Alle drie gebruiken ze een surrogaat primair eindpunt voor gezondheid, namelijk “ernstige infecties met COVID-19.” Dit, zegt Classen, “is gevaarlijk misleidend gebleken,” en vele gebieden van de geneeskunde zijn gestopt met het gebruik van ziektespecifieke eindpunten in klinische studies en hebben in plaats daarvan “mortaliteit (ziekte) en morbiditeit (sterfte) door alle oorzaken” aangenomen.

De reden hiervoor is dat als een persoon sterft aan de behandeling of er ernstig door beschadigt raakt, zelfs als de behandeling heeft geholpen de progressie van de ziekte waarvoor hij wordt behandeld te blokkeren, het eindresultaat nog steeds negatief is.

Om een extreem voorbeeld te geven van wat je kunt doen met een ziekte-specifiek eindpunt: je zou kunnen beweren dat mensen door het hoofd schieten kanker geneest, omdat niemand die de behandeling kreeg – die door het hoofd werd geschoten – aan kanker is overleden.

Bij het opnieuw analyseren van de klinische studiegegevens van deze COVID-schoten met “alle oorzaken ernstige morbiditeit” als primair eindpunt, blijkt uit de gegevens dat ze in feite veel meer kwaad dan goed doen.

Het juiste eindpunt werd berekend door alle ernstige voorvallen die in de proeven werden gerapporteerd bij elkaar op te tellen, niet alleen COVID-19 maar ook alle andere ernstige ongewenste voorvallen. Door dit te doen, krijgt ernstige COVID-19 infectie hetzelfde gewicht als andere bijwerkingen van gelijke ernst. Volgens Classen:36

“De resultaten bewijzen dat geen van de vaccins een gezondheidsvoordeel oplevert en alle pivotal trials tonen een statistisch significante toename in “zware ziekte door alle ziekte oorzaken” in de gevaccineerde groep vergeleken met de placebogroep.
 
De gevaccineerde Moderna-groep had 3.042 meer ernstige ziektegevallen dan de controlegroep. De gegevens van Pfizer waren zeer onvolledig, maar uit de verstrekte gegevens bleek dat de gevaccineerde groep 90 ernstige voorvallen meer had dan de controlegroep, wanneer alleen de “ongevraagde” ongewenste voorvallen worden meegerekend.
 
Bij de Janssen-vaccinatiegroep deden zich 264 ernstige voorvallen meer voor dan bij de controlegroep. Deze bevindingen staan in contrast met de onjuiste surrogaateindpunten van de fabrikanten:
 
Janssen beweert dat hun vaccin 6 gevallen van ernstige COVID-19 voorkomt die medische verzorging vereisen op 19.630 geïmmuniseerde personen; Pfizer beweert dat hun vaccin 8 gevallen van ernstige COVID-19 voorkomt op 21.720 geïmmuniseerde personen; Moderna beweert dat haar vaccin 30 gevallen van ernstige COVID-19 voorkomt op 15.210 geïmmuniseerde personen.
 
Gebaseerd op deze gegevens is het zo goed als zeker dat massale COVID-19 immunisatie de gezondheid van de bevolking in het algemeen schaadt. Wetenschappelijke principes schrijven voor dat de massa-immunisatie met COVID-19 vaccins onmiddellijk moet worden stopgezet omdat we geconfronteerd worden met een dreigende catastrofe voor de volksgezondheid als gevolg van het vaccin.”


Om de bovenstaande cijfers duidelijker te maken, volgen hier de preventiestatistieken in percentages:

Pfizer 0.00036%
Moderna 0,00125%
Janssen 0,00030%

 

 

Hoe gaan we nu verder?

Als je al een of twee injecties hebt gehad, is er niets wat je daaraan kunt doen. Maar als je de gegevens objectief analyseert, lijkt het duidelijk dat je het best nee zegt tegen alle toekomstige boosters, aangezien elke extra injectie de schade kan vergroten en je risico op ernstige bijwerkingen kan verhogen.

Als u symptomen van een SARS-CoV-2-infectie ontwikkelt, zijn er verschillende behandelingsprotocollen beschikbaar waarvan is aangetoond dat ze doeltreffend zijn. Opties zijn onder andere het Zelenko protocol,37 de MATH+ protocollen38 en vernevelde waterstofperoxide, zoals gedetailleerd in Dr. David Brownstein’s case paper39 en Dr. Thomas Levy’s gratis e-boek, “Rapid Virus Recovery.”

Welk behandelingsprotocol u ook gebruikt, zorg ervoor dat u zo snel mogelijk met de behandeling begint, idealiter bij het eerste begin van de symptomen. Besef ook dat als u een of meer COVID-injecties heeft gehad, uw risico op ernstige infectie groter kan zijn, niet kleiner, dan wanneer u de injecties niet had gekregen. Dit lijkt met name het geval te zijn als u ouder bent dan 50 jaar. Stel behandeling dus niet uit als u symptomen krijgt.

 

 

 

Bronnen:

1. Twitter August 20,2021
2, 3. Evening Standard August 20, 2021
4. Our World in Data, Data for Israel
5. David Rosenberg 7 July 13, 2021
6. Sharylattkisson.com August 8, 2021
7. Sharylattkisson.com August 6, 2021
8. Twitter Alex Berenson July 18, 2021
9, 10, 11, 12, 14, 15. Science August 16, 2021
13. medRxiv July 31, 2021 DOI: 10.1101/2021.07.29.21261317 (PDF)
16, 20. ProPublica August 20, 2021
17. CDC MMWR August 18, 2021; 70 New COVID Cases and Hospitalizations Among Adults by Vaccination Status
18. CDC MMWR August 18, 2021; 70 Sustained Effectiveness of Pfizer and Moderna Vaccines Against COVID Associated Hospitalizations Among Adults
19. CDC MMWR August 18, 2021; 70 Effectiveness of Pfizer and Moderna Vaccines Among Nursing Home Residents
21. Ed Markey Press Release July 22, 2021
22. MedRxiv August 25, 2021
23. ScienceMag August 26, 2021
24, 25. The Defender August 24, 2021
26. FDA.gov CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel Instructions, July 13, 2020 (PDF) Page 35
27. Clinical Infectious Diseases September 28, 2020; ciaa1491
28, 29. Off-Guardian May 18, 2021
30. The New York Times July 16, 2021
31. WH.gov Press Briefing July 16, 2021
32. Bloomberg COVID Vaccine Tracker
33. Mayo Clinic COVID Vaccine Tracker

34, 35, 36. Trends in Internal Medicine August 2021; 1(1): 1-6
37. Zelenko protocol
38. Covid19criticalcare.com
39. Science, Public Health Policy and The Law July 2020; 1: 4-22 (PDF)

 

 

Bron originele artikel:
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/30/fully-vaccinated-covid-deaths.aspx

 
Vertaling: door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This