AD – 24 april 2017: Malaria-vaccinatie moet tienduizenden levens redden

door | 2 mei 2017 | Media

Wat er (niet) in de krant staat!

Ellen Vader en Door Frankema geven aanvullende informatie – en stellen vragen over wat we in de kranten lezen. (in het rood tussen de zwarte tekst, overgenomen uit de krant)

Drie Afrikaanse landen beginnen met het inenten van kinderen tegen malaria. In Ghana, Kenia en Malawi wordt vanaf 2018 het RTS,S-vaccin geïntroduceerd. Dit moet volgens de World Health Organisation (WHO) het leven van tienduizenden mensen redden.

Maar de WHO boekt toch al geweldige resultaten met een simpel muggennetje? De WHO zegt over het het massaal uitdelen van muggennetten: ‘Als de vooruitgang van de afgelopen twaalf jaar kan worden vastgehouden in 2014, betekent dat een daling van de sterfte met 56 procent in alle leeftijdsgroepen en met 63 procent voor kinderen jonger dan vijf jaar.’ (bron: http://www.mo.be/artikel/aantal-malariadoden-bijna-gehalveerd) Waarom dan miljoenen investeren in een (experimenteel) vaccin, waarvan ze in dit stadium nog helemaal niet zeker weten of dit op lange termijn wel nuttig én vooral veilig zal zijn?

Matshidiso Moeti, arts en regionaal directeur van WHO Afrika, noemt het geweldig nieuws. We hebben informatie verzameld in een pilot die ons helpt te bepalen in hoeverre we deze vaccinatie verder gaan uitrollen.” Een klinische proef is inmiddels positief afgesloten. Meer informatie onder aan dit artikel over de dubieuze rol die Nederland speelt in het onderzoek.

Voor ons is de grote vraag: Malaria bestrijden met vaccins, of vliegennetten in combinatie en het beëindigen van honger– wat zou beter werken?

De symptomen van malaria zijn hetzelfde als bij de meeste infectieziektes: koorts , moe, overgeven. (bron: en.wikipedia.org/wiki/Malaria target=”_blank”) Volgens de organisatie ‘Worldhunger’ zijn ongeveer 233 million people (1 op de 4) in Afrika ondervoed. Wereldwijd sterven jaarlijks 3.1 miljoen kinderen van de honger (45% van alle kindersterfte). Deze organisatie zegt ook: ondervoeding maakt elke ziekte, inclusief de mazelen en malaria gevaarlijker voor het kind. Bron: www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/#children1
Een kind dat ondervoed is heeft niet genoeg energie om koorts te genereren, en koorts is nodig om de micro-organismen die malaria veroorzaken af te breken en uit te scheiden!

De eerste logische stap voor een organisatie die zich bezighoudt met de Wereld Gezondheid Zorg (WHO) zou het oplossen van honger moeten zijn. Liefst niet met het uitdelen van zakken rijst, die de bevolking afhankelijk houdt, maar door het aanleggen van waterleidingen en uitdelen van simpele landbouwwerktuigen. Voila daarmee slaan we gelijk twee vliegen in een klap. Alleen al in Nigeria hebben 66 miloen mensen geen toegang tot schoon drinkwater, wat eveneens vele kinderen het leven kost. Bron: www.unicef.org/media/media_68359.html

Maar zo zit de WHO helaas niet in elkaar. Het is geen geheim dat deze organisatie nauwe banden heeft met het bedrijfsleven. En vaccinproducenten loeren als aasgieren op een markt van meer dan 100 miljoen mensen, die het vaccin, zoals het er nu uitziet vier keer toegediend zullen krijgen.  Waar gaat het geld naartoe? Naar de Rijke landen die nog rijker zullen worden.

In Ghana, Kenia en Malawi worden al veel maatregelen genomen om malaria tegen te gaan. Er worden gratis netten uitgedeeld om rond de bedden te hangen en er wordt veel informatie verspreid. Toch is de door muggen overgedragen ziekte daar nog een groot probleem. Gecombineerd met de bestaande bestrijdingsmethoden, kan een vaccinatie mogelijk tienduizenden levens in Afrika redden”, stelt Moeti.
Welke ‘bestrijdingsmethoden’ bedoelen ze hier eigenlijk? Laten we hopen dat het hier niet gaat om het sproeien met DDT (nog in een 20-tal landen gebruikt). DDT vergiftiging kan immers leiden tot dezelfde ziekteverschijnselen als polio. Bron: www.health.belgium.be/nl/de-paradox-van-ddt

Aan muggennetten en het genereren van voeding en schoon drinkwater zitten geen bijwerkingen. Daar hoeven we geen onderzoek naar te doen. Het verbeteren van de levensomstandigheden is de goedkoopste, meest voor de hand liggende gezond verstand oplossing. Voor de bevolking, maar niet voor het bedrijfsleven. U raad het al? Bestrijdingsmiddelen worden geleverd door Westerse bedrijven. Ook hier wordt het rijke Westen nog rijker van.

De WHO begint in 2018 met een pilot onder 750.000 kinderen tussen de vijf en zeventien maanden. Ongeveer de helft van deze kinderen krijgt een vaccinatie. In een klinisch onderzoek bleek dat kinderen vier keer gevaccineerd moeten worden voordat een goed effect optreedt.

Moeti erkent dat in die herhaalde inenting een groot probleem zit voor armere delen van de landen. “Het is niet overal haalbaar om kinderen vier keer terug te zien. Daarom beginnen we met deze pilot in landen waar de infrastructuur beter is.” De landen mogen zelf beslissen welke gebieden prioriteit krijgen, maar de verwachting is dat de plekken waar malaria het meest voorkomt onder kinderen voorrang krijgen.

Aan het einde van dit artikel meer info over de slechte resultaten die tot nog toe naar voren kwamen uit het onderzoek dat gedaan is met dit vaccin. Kinderen bleken eraan te overlijden.

Een vaccinatie voorkomt malaria niet altijd, maar de ziekteverschijnselen van de ziekte worden sterk teruggedrongen. WHAAAAAT – het ‘oude liedje’ … het vaccin werkt ‘niet altijd’. Jaarlijks krijgen 212 miljoen mensen malaria en sterven 429.000 mensen aan de gevolgen van deze infectieziekte. Het is voor kinderen de belangrijkste doodsoorzaak in Afrika. Volgens het World Malaria Rapport 2015 van de WHO is de kindersterfte aan malaria 10% in Afrika. (bron: apps.who.int/iris/bitstream/10665/200018/1/9789241565158_eng.pdf?ua=1#page=12)

“‘s Werelds eerste malaria-vaccinatie is een enorme stap waar we al dertig jaar naar toe werken”, legt Seth Berkley van Gavi, het internationale samenwerkingsverbond voor inentingen, uit. De aankondiging van deze pilot is een opmaat naar de wereldwijde verspreiding van het vaccin.” Het is morgen Wereld Malaria Dag.

En de farma wrijft zich in de handen…

Het originele artikel verscheen op 24-04-2017 in het AD: www.ad.nl/gezond/malaria-vaccinatie-moet-tienduizenden-levens-redden~aa6e684c/

Meer informatie over testen in Nederland en wat voor ellende het onderzoek tot op heden al aan het licht gebracht heeft over het vaccin.

LUMC – 16 februari 2017 – Groen licht voor het testen van een malariavaccin

Nederland speelt ook haar dubieuze rol in dit geheel:

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc hebben groen licht gekregen om vrijwilligers opzettelijk met malaria te besmetten, om een veelbelovend vaccin bij hen te testen. ‘’Vreselijk, wie doet nou zoiets?’ Zo reageren mensen vaak als ik ze vertel over ons onderzoek’, zegt Meta Roestenberg, onderzoeker op de afdeling Parasitologie en Infectieziekten van het LUMC. “Het wordt spannend maar kan een grote stap voorwaarts betekenen”, zegt Jona Walk, arts-onderzoeker van de afdeling Medische Microbiologie van het Radboudumc. Gezamenlijk gaan het Radboudumc en het LUMC een veelbelovend malariavaccin testen door middel van gecontroleerde humane infecties, een methode waarbij gezonde, vrijwillige proefpersonen opzettelijk besmet worden met deze infectieziekte om zo een vaccin snel en goedkoop te kunnen testen. In het onderzoek dat dit jaar gaat plaatsvinden wordt het vaccin ALLEEN (???) in Nederland getest. Wanneer uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het vaccin goed werkt, gaan de twee umc’s het verder testen in Afrika.
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/februari/groen-licht-testen-malariavaccin/

‘Wie doet nou zoiets’?

Een lucratieve methode om de maand rond te komen voor student Kasper?
‘5000 euro, zó makkelijk verdiend. Wajo, easy money. Kasper en z’n vriend gingen dan ook meteen naar een informatieavond. Ze ontvingen een brief met de mogelijke bijwerkingen. Zijn vriend haakte op dit moment af. De risico’s waren namelijk geen kattenpis. Je zou zelfs kunnen overlijden. Hoe heftig! Maar deze risico’s kwamen vanuit buitenlands onderzoek. In Nederland zouden de bijwerkingen niet zo heftig zijn.’
bnn.nl/artikel/rijk-worden-laat-je-injecteren-met-malaria

Een in Nederland gezonde jong volwassene van 20+ zal dan ook zeker niet hetzelfde op dit experimentele vaccin reageren als een verzwakte baby van 5 maanden die bij de geboorte al een gezondheidsachterstand zal hebben opgelopen wegens de plaatselijke omstandigheden in Afrika (gebrek aan hygiëne, schoon water)… En nog iets…In het WHO Malaria rapport 2015 staat dat slechts 68% van de kinderen in Afrika nu onder een vliegennet slaapt. Er kunnen dus alleen al met meer netten nog veel meer levens gespaard worden. De prijs van een vliegennet – waarvan al bewezen is dat het werkt – is 5 dollar. (bron: www.projectmosquitonet.org) Voor het bedrag dat uitgegeven wordt om één proefpersoon te vinden, zouden 1000 kinderen voorzien kunnen worden van een vliegennet. Tjonge, jonge, over efficiëntie gesproken. Alleen al het geld dat besteed wordt aan de proefpersonen is waarschijnlijk al genoeg om een groot deel van de overgebleven 32% van de kinderen van een vliegennet te voorzien.

Wat meer achtergrondinformatie over dit malariavaccin

Het vaccin RTS,S/AS01, ook bekend onder de naam Mosquirix, werd ontwikkeld door het Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline (GSK). De allereerste beginselen voor het vaccin zijn eind jaren ’80 al gelegd, sindsdien is er uitgebreid geëxperimenteerd, getest, verfijnd, bijgewerkt. Midden 2015 kreeg het vaccin een positief advies van het Europese Geneesmiddelenagentschap, later dat jaar volgde ook de WHO. Er geldt wel een belangrijke voorwaarde. Het middel moet 4 keer toegediend worden: een keer per maand gedurende 3 maanden op rij, nog een vierde keer 18 maanden later. Wordt die laatste dosis niet toegediend, dan wordt het effect tenietgedaan. Meer dan 750.000 kinderen tussen 5 en 17 maanden in die drie landen zullen in de studie betrokken worden. Ongeveer de helft van hen zullen het vaccin toegediend krijgen. De WHO wil met die real-life test nagaan of het ook in de praktijk haalbaar is om op termijn een grootschalige vaccinatie in Afrika op te starten.
deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2960693

Bijsluiter RTS,S/AS01 — Mosquirix
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/document_listing/document_listing_000395.jsp&mid=

Het testen van dit vaccin begon al in 2009!
8 jaar geleden dus, en toen zelfs experimenteren met babietjes van amper 6 tot 12 weken oud.
‘Van maart 2009 tot januari 2011, testten we 15.460 kinderen van twee leeftijdsgroepen – 6 tot 2 weken oud en 5 tot 17 maanden oud – die werden gevaccineerd met het RTS,S/AS01 vaccin of een vergelijkend malariavaccin (VeroRab, Sanofi-Pasteur) en een meningokokken C vaccin (Menjugate, Novartis).’

Bijwerkingen? Ja…
Veel kindertjes kregen juist malaria.
Meningitis kwam veelvuldiger voor in de RTS,S/AS01 groep dan in de controle groep.

Doden? Ja…
Resultaten van dit experiment (op baby’s!):
In de oudere leeftijdsgroep (5-17 maanden) stierven 56 van de 5949 kinderen (RTS,S/AS01) en 28 van de 2947 kinderen in de controlegroep.
In de jongere categorie (6-12 weken) stierven 49 van de 4358 kinderen (RTS,S/AS01) en 18 van de 2179 kinderen in de controlegroep.

Bronnen

  1. (testrapport 2011): First Results of Phase 3 Trial of RTS,S/AS01 Malaria Vaccine in African Children, The RTS,S Clinical Trials Partnership, October 18, 2011 (10.1056/NEJMoa1102287). www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1102287#t=article

Definitie experiment (wikipedia): ‘In een experiment wordt nagegaan of wat er in theorie wordt verwacht, ook echt in de praktijk gebeurt. Als de theorie de praktijk niet kan verklaren, moet de theorie ofwel aangepast of helemaal vervangen worden.’

 

Over de auteurs:

Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over vaccin gerelateerde onderwerpen.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’  en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This