Alle apothekers in België zullen binnenkort een pin dragen met het opschrift “Ik ben gevaccineerd. U ook?” Huh…??

door | 31 okt 2017 | Vaccins, Ziektes

 

Binnenkort gaan in België de werknemers van apotheken functioneren als levende reclameobjecten:

‘Alle apothekers zullen binnenkort een pin dragen met het opschrift “Ik ben gevaccineerd. U ook?” De bedoeling is dat ze de mensen die in hun apotheek over de vloer komen, aanspreken en aansporen om zich te laten vaccineren tegen griep en tegen pneumokokken.’1

Dit bizarre idee komt van de Belgische minister van volksgezondheid Jo Vandeurzen, die wil dat de vaccinatiegraad stijgt. Dirk Vos van het Vlaams apothekers netwerk staat klaar om hem terzijde te staan: “De apothekers willen het goede voorbeeld geven”, zegt hij. Vos heeft niet het idee dat de apothekers met deze actie voor de kar van de farmasector gespannen worden. “Eigenlijk niet”, zegt Vos, “Wij merken dat er een aantal misverstanden, bezorgdheden en zelfs onterechte vrees is bij bepaalde mensen.” 1

Een apotheek is het verlengstuk van de farmaceutische industrie; een goedlopende winkel, met winstgevende producten. Het argument van Vos slaat geen hout. Onterechte vrees? Vos zou als apotheker toch wel moeten weten wat er op de bijsluiter van het Influvac-vaccin staat:2

bijsluiter griepvaccin

 

 

 

 

 

 

‘Tussen de 10 en de 100 mensen die een griepvaccin krijgen hebben last van hoofdpijn, zweten, spier of gewrichtspijnen, koorts en vermoeidheid. Het lijkt warempel wel op de griep! Hebben we zin om ons daarmee in te laten spuiten?’

 

Hoeveel waarde moeten we hechten aan de ‘bescherming’ van dit vaccin?

Griepvirussen veranderen elk jaar en de virussen die in het vaccin zitten zijn zelden degene die de griep in het betreffende jaar veroorzaken. Vaccineren ‘tegen de griep’ komt neer op het injecteren van levende, gemanipuleerde virussen in die volgens de bijsluiter ‘vaak’ griepachtige symptomen veroorzaken. Met andere woorden: het beschermt niet, maar je krijgt er in vele gevallen griep van. Huisarts Joost Zaat verklaarde in een recent artikel in de Volkskrant dat de vaccin-effectiviteit maar 20% blijkt te bedragen. Hij is ten minste eerlijk: Het nut van de griepprik is gering; de portemonnee van de huisartsenpraktijk profiteert er wel van. Op een griepmiddag jassen we er in een paar uur 1200 vaccins door, wij verdienen die middag bakken geld.”3

 

Geld.

 Het beleid van de Belgische minister van Volksgezondheid is helemaal in lijn met het actieplan 2012-2020 van de Vlaamse overheid waarin onder andere staat:

  • Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep.
  • Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen seizoensgriep.
  • Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.

Het zijn politieke doelen en de medische noodzaak is wat ons betreft ver te zoeken. “Daar waar gezondheid centraal zou moeten staan in ons leven, draaien we vandaag de dag op een verdienmodel van ziekte. Zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en zelfs ziekenhuizen hebben baat bij zoveel mogelijk patiënten,” zegt arts Emma Bruns in VPRO Tegenlicht. 4 Vorig jaar streken de huisartsen in Nederland volgens gegevens van de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie samen bijna 34 miljoen euro op voor een of twee middagjes waarin ze bij elkaar ruim 3 miljoen griepprikken gaven.3 Dus ja, er zijn aantoonbare economische redenen om mensen te stimuleren een griepprik te gaan halen. Elke huisarts kan er een keer extra van op vakantie. De apotheek van Vos doet goede zaken. En minister Jo Vandeurzen zal het heus niet ontgaan zijn dat er ‘economische belangen’ gediend worden met het stimuleren van vaccins. Ongetwijfeld zullen de waanzinnig hoge inkomsten bijgedragen hebben aan de formulering van het ‘kwaliteitsvolle vaccinatiebeleid’ van de Vlaamse overheid.

 

Marketing.

 ‘Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten’.

De uitwerking van dit beleid komt in de praktijk neer op een grote marketingcampagne. Overal in België hangen reclameposters voor vaccins. In buurtrestaurants, ziekenhuizen, rusthuizen, bij de dokter, zelfs in openbare toiletten. Daarnaast wordt de burger via reclamefilmpjes op tv aangespoord. Voor pneumokokken vaccinatie bijvoorbeeld met de slagzin: ‘Verwacht het onverwachte ‘. En ‘Zwanger? Bescherm uw kind, laat u gratis vaccineren!’.5,6

 

De griep is misschien niet gevaarlijk, maar pneumokokkenziekte toch wel?

Bijna iedereen draagt vroeg of laat pneumokokken als commensaal met zich mee in zijn of haar keel. Commensalen zijn bacteriën die leven van de afvalstoffen aan de buitenkant van onze weefsels (zoals de huid en de slijmvliezen van mond, keel en de rest van het spijsverteringsstelsel). Er zijn volgens het RIVM altijd en overal mensen die de bacterie bij zich dragen. 7 En dat betekent dus niet dat je ziek bent. Het is normaal en natuurlijk om commensalen op je huid en je slijmvliezen te hebben. In een zeer uitzonderlijk geval kan de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komen enen bloedvergiftiging (sepsis), of hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. 8

 Het mechanisme waardoor de pneumokok infecties kan veroorzaken is volgens het RIVM ‘nog niet geheel opgehelderd’.9 En ook de ‘werking’ van het vaccin is nog niet waterdicht. Op de bijsluiter staat een verontschuldigend: Net als bij elk vaccin is het mogelijk dat een vaccinatie met Pneumovax 23 geen absolute bescherming biedt aan iedereen die het toegediend krijgt.10

De afgelopen jaren is het vaccin uitgebreid van Pneumokokken 7-valent tot Pneumokokken 23-valent omdat er telkens nieuwe ‘serotypes’, d.w.z. vormen van deze bacterie ontdekt worden waartegen we kennelijk ook nog beschermd moeten worden. Maar al worden we straks met pneumokokken 80-valent ingespoten, dan nog ‘biedt het geen absolute bescherming aan iedereen die het toegediend krijgt’! Op dit moment zijn er al 90 serotypes pneumokokken ontdekt.9 Bacteriën zijn slimme diertjes die in staat zijn te ‘muteren’ (d.w.z. veranderen), en het is geenszins uitgesloten dat er in de toekomst nog meer ‘nieuwe varianten’ ontdekt zullen worden.

Afgezien van de pneumokokken zijn er natuurlijk de meningokokken11, (ook als commensaal levend bij 10 – 20% van ons, en ook met verschillende varianten die niet in het vaccin zitten). En stafylokokken, en waarschijnlijk nog vele andere bacterie(varianten) die ontstekingen kunnen veroorzaken. Wat de farmaceutische industrie vergeet in haar ijver om ons te beschermen tegen bacteriën, is dat niet alleen de bacteriën, maar vaccins ook ontstekingen in de hersenen veroorzaken! Op de bijsluiter van bijvoorbeeld Influvac staat dat er: zenuwpijn (neuralgie), tintelingen of gevoelloosheid van handen en voeten (paresthesieën), convulsies (toevallen), neurologische aandoeningen zoals ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg (encefalomyelitis) en zenuwontsteking (neuritis en syndroom van Guillain Barr) gemeld zijn. Onze voorlichters hebben het er liever niet over dat de kans op door het vaccin veroorzaakte ontsteking van hersenen, – of zenuwweefsel, behoorlijk toegenomen is gelijk oplopend met de toename van het aantal prikken die we volgens de gevestigde orde nodig hebben.

Pneumokokkenziekte is goed te behandelen met antibiotica. En op de vraag: ‘Kan iemand met pneumokokkenziekte naar een kindercentrum, school of werk?’ antwoord het ‘vragen en antwoordenblad’ van het RIVM met: Voelt iemand zich goed? Dan kan hij gewoon naar een kindercentrum, school of werk.7 Pneumokokkenziekte valt dus kennelijk wel mee.

 

En de bijwerkingen van het vaccin? De zwangeren, de ongeboren vrucht?

Het zou ons niet moeten verbazen dat we vaak de griep krijgen van het griepvaccin, want we spuiten ten slotte zwangere vrouwen, oude mensen en andere kwetsbare groepen in met levende, gemanipuleerde griepvirussen. Het lichaam reageert op de gebruikelijke manier om zich ervan te ontdoen: met koorts en alle andere op griep gelijkende bijwerkingen die hierboven al genoemd zijn. Is dat het enige of zijn er nog andere bijwerkingen? De bovengenoemde campagne is met name gericht op risicogroepen: mensen ouder dan 65, mensen met chronische ziektes en zwangere vrouwen.12 We weten allemaal dat een foetus uiterst kwetsbaar is. Het vaccineren van zwangeren komt niet zonder risico’s voor de ongeboren vrucht. Er is voldoende onderzoek dat verband legt tussen miskramen en vaccins tijdens de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van het toonaangevende Amerikaanse CDC dat het verband legde tussen toename aan miskramen en het griepvaccin.13

En dat is niet zo leuk van al die reclamecampagnes. De ‘risicogroepen’ worden niet geïnformeerd over de bijwerkingen die kleven aan de vaccins die zo frequent aangeprezen worden. En het Vlaamse vaccinatiebeleid kan zich scharen bij het beleid in de rest van de westerse landen waar de economische belangen toch elke keer weer de doorslag geven. Tot voor kort waren weinig mensen bang voor de griep. De meeste van ons zeiden: “Ik voel me niet zo lekker” en gingen een paar dagen naar bed om daarna te zeggen: “Ik ben weer beter.” Zo simpel was het. En geen enkele arts haalde het in zijn of haar hoofd om patiënten bang te maken voor de griep. Totdat… De farmaceutische industrie een griepvaccin op de markt bracht, en de griep opeens een gevaarlijke ziekte werd, waar we ons tegen moeten beschermen.

Minister Vandeurzen heeft laten weten dat hij zelf nog niet is gevaccineerd tegen de griep, maar hij belooft het te doen samen met de Vlaamse ambtenaren.’1

Maar wie heeft er nog vertrouwen de beloftes van een politicus?

 

 

Over de auteurs:

Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over vaccin gerelateerde onderwerpen.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij!’  en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

 

Bronnen:

(1) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/16/apothekers-moeten-iedereen-tot-vaccinatie-aanzetten/

(2) https://www.zorg-en-gezondheid.be/bijsluiters-vaccins-beschikbaar-in-belgi%C3%AB
www.consumed.nl/bijsluiters

(3) https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-nut-van-de-griepprik-is-gering-de-portemonnee-van-de-huisartsenpraktijk-profiteert-er-wel-van~a4521879/

(4) https://www.youtube.com/watch?v=YPorUV819w0

(5) www.facebook.com/pfizerbelgie

(6) http://www.laatjevaccineren.be/zwanger-bescherm-uw-kind-tegen-kinkhoest

(7) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_pneumokokken

(8) http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/Pneumokokken

(9) https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenziekte-invasief

(10) https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Pneumovax%20weetenschappelijke%20bijsluiter.pdf

(12) https://blog.farmaline.be/themas/vaccinaite-tegen-griep-en-pneumokokken-een-must/

(13) http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/09/study-signals-association-between-flu-vaccine-miscarriage

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This