Het goede voorbeeld geven: Vorstendom Liechtenstein bekijkt de WHO-overeenkomst kritisch

Het goede voorbeeld geven: Vorstendom Liechtenstein bekijkt de WHO-overeenkomst kritisch

Terwijl ons Koningshuis zich bezig houdt met 1. Alexander: het ondertekenen van wetten die onze vrijheden en rechten ondermijnen, en 2. Maxima: het promoten van de CBDC en andere agenda’s  die de VN, WHO en WEF de macht geven en de (wereldbevolking) in een dictatoriaal bewind manipuleren – blijkt het vorstendom van Lichtenstein de belangen van de bevolking hoog te hebben. 

lees meer
Hoe Rockefeller een monopolie in de geneeskunde creëerde – en geld het belangrijkste doel werd

Hoe Rockefeller een monopolie in de geneeskunde creëerde – en geld het belangrijkste doel werd

Deze video zal uw kijk op de westerse geneeskunde radicaal veranderen als u van de ontstaansgeschiedenis ervan nog niet op de hoogte was. Het wordt heel duidelijk dat het farmakartel nergens voor terugdeinst om maar zo groot mogelijke winsten binnen te slepen. Ook wordt het zonneklaar hoe zij de hele moderne geneeskunde in hun macht hebben. Dat is al meer dan 100 jaar zo. Zeer goed onderbouwde documentaire. Ontluisterend.

lees meer
Doden tijdens de “Eerste Golf” van de pseudo-pandemie werden veroorzaakt door Iatrocide

Doden tijdens de “Eerste Golf” van de pseudo-pandemie werden veroorzaakt door Iatrocide

Iatrocide: Het doden van een patiënt door een medische behandeling; iatro- + -cide, afgeleid van het Griekse iatros (genezer) + Latijnse -cide (doden). Dit is hoever de elite en de door hogerhand aangestuurde regeringen zijn gegaan. Allemaal om ons in de waan te krijgen van een pandemie die van ons eiste dat we ons hielden aan idiote maatregelen en dat we ons in lieten spuiten met experimentele prikken. Zullen de verantwoordelijken voor medische woord ooit nog eens bestraft worden?

lees meer
Dr. Sam Bailey legt de leugen van de ziekte van Lyme bloot – parallellen met Covid-19 liggen voor de hand

Dr. Sam Bailey legt de leugen van de ziekte van Lyme bloot – parallellen met Covid-19 liggen voor de hand

Dr. Sam Bailey heeft 20 jaar binnen de reguliere geneeskunde gewerkt als arts toen ze ontdekte dat het paradigma waarbinnen ze werkte niet het juiste was. Ze heeft vele video’s gemaakt over onjuiste voorstellingen van zaken omtrent ziekte en gezondheid en adresseert in deze video de ziekte van Lyme. De paralellen met het vaststellen van de oorzaak en diagnose van Covid-19 zijn onmiskenbaar.

lees meer
The Highwire – De CDC moet data over vaccinatieschade vrijgeven

The Highwire – De CDC moet data over vaccinatieschade vrijgeven

De CDC, het Amerikaanse RIVM, richtte een systeem op voor de smartphone, zodat gevaccineerden konden aangeven of ze bijwerkingen hadden van de vaccinatie. ICAN, het Informed Consent Action Network opgericht door Del Bigtree, diende al snel een Woo-verzoek in om die data te verkrijgen. Een gesprek met schokkende onthullingen over wat allemaal al bekend is, maar voor het publiek wordt achtergehouden.

lees meer
De ‘Sovereignty Coalition’ – weerstand tegen fundamentele veranderingen in het functioneren van de WHO

De ‘Sovereignty Coalition’ – weerstand tegen fundamentele veranderingen in het functioneren van de WHO

“Wij geloven dat onze soevereiniteit, grondwettelijke Republiek en persoonlijke vrijheden beschermd moeten worden tegen een dergelijke supranationale bedreiging. Daarom is de eerste missie van de Soevereiniteitscoalitie om ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten niet langer garant staan voor, deelnemen aan of onderworpen zijn aan de WHO”. Krachtige woorden van de ‘Sovereignty Coalition’. Luister naar hun briefing voor leden van de Select Committee on the Coronavirus Pandemic (SC-CVP).

lees meer

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Meld u aan voor de nieuwsbrief