Belgische arts Kris Gaublomme is vrijgesproken – en de media zijn bevooroordeeld

door | 23 mei 2019 | Internationale politiek, Media

Het kan bijna niet duidelijker worden hoe eenzijdig de media ons informeren. De Belgische kranten struikelden vorige maand (april 2019) over elkaar heen met berichten over de aanklacht tegen de arts Kris Gaublomme, een ‘omstreden vaccinatiedokter’. Maar de uitspraak dat hij officieel op 17 mei door de Geneeskundige Commissie van alle aantijgingen werd vrijgesproken, is totaal doodgezwegen door de media. Geen enkele krant besteedde er enige aandacht aan. En ook het Belgische televisiekanaal VTM, die op 10 april met het nieuwsitem naar buiten kwam dat aanleiding was voor de mediastorm, vond het kennelijk niet nodig om de onterechte blaam die Kris Gaublomme ten deel was gevallen te zuiveren. Wie is deze arts? Wat is zijn ‘misdaad’? En waarom is hij vrijgesproken?

 
Kris Gaublomme is een Belgische arts en homeopaat die in zijn praktijk veel kinderen met vaccinatieschade behandeld. Medisch gezien is vaccinatieschade bijna een taboe, en het feit dat hij als arts niet alleen kinderen met vaccinatieschade behandelt, maar ouders ook waarschuwt voor de risico’s van vaccins heeft hem smaad in de media opgeleverd, en de dreiging van een vroegtijdig einde van zijn carrière als arts. Er werd een klacht ingediend door Dr. Ide van de Belgische politieke partij N-VA (Nieuw Vlaamse Aliantie), nadat Gaublomme zich kritisch uitliet over vaccineren op de nationale televisie.

 

 

De krantenkoppen…

 
10 april 2019
Maggie De Block (minister van volksgezondheid) woedend na uitspraken huisarts over inenting op VTM: “Pure schande en zelfs gevaarlijk”

 
11 april 2019
N-VA-politicus dient klacht in tegen omstreden anti-vaccinatiedokter

Na oproep minister De Block: N-VA-politicus en arts Louis Ide dient klacht in tegen omstreden anti-vaccinatiedokter Kris Gaublomme

De Block: ‘Er moet klacht komen tegen arts die nut van vaccineren in twijfel trekt’

Viroloog over ‘antivaxxers’: “Terug naar de natuur? Dan moet je ook de horror van de natuur erbij nemen”

Louis Ide, nationaal secretaris van de N-VA en zelf arts, gaat klacht indienen bij de Orde der Artsen tegen Kris Gaublomme.

Klacht tegen Maasmechelse arts die vaccinatie in vraag stelt

12 april 2019
Dokter Gaublomme is een gevaar voor de volksgezondheid

 

 
vaccinatieschade.be

De aanleiding

 
Op de website Vereniging Preventie Vaccinatieschade wordt de situatie uitgelegd:

 

 

 

“Op woensdag 10 april zond het VTM-journaal van 19:00 uur een bijdrage uit over een mazelenepidemie in New York. Daarin werd ook een interview getoond met dr. Kris Gaublomme, dat blijkbaar een aantal mensen behoorlijk in het verkeerde keelgat is geschoten. Nochtans was dit stuk journalistiek uitzonderlijk correct, met meningen van beide kanten, want ook dr. Marc Van Ranst kreeg het (laatste) woord.

 
Toch waren de reacties furieus. Zoals altijd menen de voorstanders van vaccinatie dat ze het alleenrecht hebben op informatie – nu ja, informatie: zeg maar propaganda. De rest wordt afgedaan als kwakzalverij en leugens. De reacties waren dan ook buiten alle proportie. Minister De Block vond het nodig haar verontwaardiging te tweeten. Pierre Van Damme, tot over zijn oren gesubsidieerd door de farmaceutische industrie, eiste het ontslag van de dokter. En N-VA politicus Ide beloofde publiek de klacht in te dienen bij de Orde der Artsen waar Minister de Block bijna om smeekte. Een klacht waartegen? Een klacht indienen omdat een arts gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrije meningsuiting? Omdat dit misschien pijnlijk duidelijk maakt dat de meningen over vaccinaties wel degelijk verdeeld zijn? Dat het niet zo evident is iedereen monddood te maken die niet naar de pijpen danst van de farmaceutische lobby’s?

 
Helaas werkt het partijtje moddergooien als een boemerang. Heel veel mensen zijn geschandaliseerd door het optreden van De Block, Dr. Ide, Pierre Van Damme en Co. Het regende dan ook steunbetuigingen aan ons adres. Mensen die genoeg hebben van de machtswellust, de arrogantie en die misprijzen waar de mensen die aan de touwtjes trekken mee bezig zijn. Er zijn meer wakkere burgers in dit land dan Dr. Ide en Co vermoeden, en dat zullen ze geweten hebben. Mensen die zich tot nog toe gedeisd gehouden hebben met hun mening, maar zich vanaf nu zullen uitspreken wat vaccinaties betreft.

 
Uiteindelijk vragen we niets anders dan respect voor ieders mening, en de vrijheid om zelf te beslissen over wat er met ons lichaam, en dat van onze kinderen gebeurt. Een vrijheid die ons, althans op papier, gegarandeerd wordt door de Wet op de Patiënten-rechten. Eerlijke en volledige informatie. Wie daar iets op tegen heeft, heeft zonder twijfel een verborgen agenda die met democratische middelen niet te verdedigen valt.

 
Wij roepen dan ook iedereen op zijn sympathie met onze zaak publiek te betuigen. De tijd van zwijgen is voorbij .”1
– www.vaccinatieschade.be

 

 

De klacht die de arts het zwijgen op moest leggen…

 
VaccinatiespuitMinister De Block riep Dr. Ide van de Belgische politieke partij N-VA (Nieuw Vlaamse Aliantie) op om een klacht tegen Dr. Gaublomme neer te leggen bij de Orde van Artsen, die de artsenlicentie van Dr. Gaublomme in zou kunnen intrekken. Een voorportaal van dit traject, is het oordeel van de Provenciale Geneeskundige Commissie.

 

 

 

En dan op 17 mei – Goed nieuws!

“Vandaag, 17 mei, diende dr. Gaublomme te verschijnen voor de Provinciale Geneeskundige Commissie op klacht van dr. Ide, nationaal secretaris van N-VA. Dr. Ide stelde de fysieke en psychische capaciteit van dr. Gaublomme in vraag om zijn beroep uit te oefenen. Dit naar aanleiding van een interview op het VTM journaal van 10 april in verband met de mazelenepidemie in New York. Aanleiding was de publieke smeekbede van minister De Block om klacht neer te leggen tegen dr. Gaublomme.

 
De commissie oordeelde dat er niets aan de hand is met de capaciteiten van dr. Gaublomme. Hij werd dan ook volledig vrijgesproken.

 
Bovendien wees zijn advocaat op een arrest van het hof voor de rechten van de mens van Straatsburg (2002) dat stelt dat dit recht ook dokters toelaat hun mening te uiten, ook over controversiële thema’s”

 
Dr. Ide en andere prominente figuren in België hebben getracht om deze arts het zwijgen op te leggen, door te suggereren dat hij fysiek en psychisch niet instaat zou zijn om zijn beroep uit te oefenen, en daarmee te trachten zijn medische licentie af te pakken. Het is niet gelukt. De grote winnaar op 17 mei is de vrije meningsuiting in België. Kris Gaublomme, en elke andere arts mogen hun twijfels en mening uiten over vaccineren. En dat is een hoopvolle stap in de richting van het erkennen en bespreekbaar maken van vaccinatieschade, en het behoud van het recht op een vrije keuze om wel of niet te vaccineren.2

 
De pers zwijgt, wij spreken…

 

 

 

 
De onderstaande youtube bevat een kort interview met Kris Gaublomme.
 

 

 

 

 

 

 

Bron:

1. https://www.vaccinatieschade.be/content/hevige-reactie-op-vtm-interview
2. https://www.vaccinatieschade.be/content/dr-gaublomme-vrijgesproken

Over de auteurs:

Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde onderwerpen. Zij is moderator van de FB-groep van Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This