De bijsluiter bekeken – een vergelijkend ‘onderzoek’ tussen de Amerikaanse DTP en de Nederlandse DKTP bijsluiter

door | 11 jan 2013 | Media

vrouw met computerInternet en facebook hebben allebei hun schaduwkanten – het kan lastig zijn om te onderscheiden wat ‘klopt’ en wat ‘niet klopt’ – want er staat een hoop onzin op het web en ‘big brother is watching every move you make on facebook’ – maar wow, wat kan de informatie snel circuleren. Zoeffff, druk op de knop en het is in een flits de hele wereld over – I love it! Het brengt me bij het volgende: ik moet bekennen dat ik me ernstig opgewonden heb over een bericht dat een tijdje geleden over kwam waaien uit Amerika op de facebook pagina van Vaccin Vrij. Het gaat over bijsluiters.

Bijsluiters – inhoud en functie

In Nederland krijgen baby’s routinematig vaccins volgens een bepaald schema, maar ouders krijgen niet routinematig een bijsluiter over de betreffende vaccins. Zelfs als ze erom vragen kan dit weerstand opleveren. Dit vind ik vreemd – en het maakt me nieuwsgierig.

Wat is een bijsluiter? Wat is de functie ervan? Wie schrijft hem en waarom? Ik heb zowel het Nederlandse bijvoegsel van de DKTP – het eerste vaccin dat onze baby’s krijgen – als Amerikaanse ‘inserts’ van de DTP (in U.S.A wordt polio apart gegeven) naast elkaar gelegd en eens goed doorgelezen. En voor de volledigheid ook die van het medicijn Paracetamol, omdat het voorgeschreven wordt om koorts en pijn na vaccinatie te bestrijden. Ben je benieuwd naar de resultaten van mijn vergelijkend onderzoek? Wees welkom in mijn denken en lees verder.

 

Wat is een bijsluiter?

Volgens het woordenboek ‘van Dale on-line’ is het ‘gedrukte in-for-ma-tie’. Dat is iets anders dan waarheid. Het is gewoon informatie. Belangrijke informatie zelfs: er staat op het magische papiertje dat we haar goed moeten lezen!

 

Paracetamol

 

Mijn onderzoek start bij de bijsluiter van een ‘paracetamolletje’. Een tip: laat je niet afleiden door woorden als ‘dis-per-geer-bare tabletten’. Kopieer ‘dispergeerbaar’ naar je zoekbalk en voila, daar is het antwoord! Een dispergeerbare tablet is een: ‘in water oplosbare’ tablet. Het medisch bedrijf houdt ervan ons het gevoel te geven dat we niet al te slim zijn, en afhankelijk van het indrukwekkende ‘weten’ van de deskundige. De medisch geschoolde persoon – en ik weet dit uit ervaring want ik heb zelf een medische opleiding gedaan – heeft van alle jaren studie een flink deel van zijn of haar tijd besteed aan het leren van de betekenis van woorden als ‘dispergeerbaar’ en/ of de latijnse benamingen voor lichaamsdelen, ziektes, bacteriën enz. Voor het grootste gedeelte bestaan die woorden in de Nederlandse taal, maar die gebruiken we liever niet, want status is alles en ontzag voedt blind vertrouwen.

Paracetamol is een ‘onschuldig medicijn’, zonder doktersrecept verkrijgbaar maar het blijft een medicijn en valt daardoor onder de wettelijke verplichting (net als vaccins overigens) dat het alleen verkocht mag worden met een bijsluiter. Daarop staat dikgedrukt geschreven:

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

O.K. ik ben een intelligente, bewuste, geïnteresseerde consument en ik doe mijn best… Ik neem de uitnodiging aan, maar het valt niet mee! ‘Naam van het ‘geneesmiddel’, dat gaat nog maar ‘werkzame’ of ‘andere’ bestanddelen ontneemt me de lust om verder te lezen. Wie komt er voorbij de woorden: po-ly-fi-don… pardon? stea-ri-ne-zuur… ehhhh erg zuur, na-tri-um-zet-meel-gly-co-laat??? Laat maar!

Kortom wie leest die bijsluiter?

Ik vraag me af vóór wie hij geschreven wordt en dóór wie hij geschreven wordt, en mijn onderzoek gaat verder.

 

Actieve en niet-actieve ingrediënten

Over naar de bijsluiter van vaccins. Men gaat ervan uit dat de bestanddelen van een vaccin bestaan uit ‘actieve’ en ‘niet-actieve’ ingrediënten, alsof een deel van de stoffen die we inspuiten ‘werkt’ en een ander deel geen effect heeft.
De ‘werkzame bestanddelen’ van vaccins zijn de verzwakte of gedode micro-organismen die de ‘beschermende respons’ van het immuunsysteem oproepen. De ‘andere bestanddelen of hulpstoffen’ zijn de veelal gevaarlijke chemische toevoegingen. Ik heb het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) ooit eens opgebeld om te vragen waarom de hulpstoffen er inzitten – als ze gevaarlijk zijn en ‘niet-actief’, laat ze er dan toch uit! De dame aan de lijn vertelde me dat dit niet kan omdat anders ‘de immuunrespons onvoldoende’ is. Met andere woorden hulpstoffen zijn niet actief maar wel nodig, anders werkt het vaccin niet… zucht… werkelijk?

 

Werking en bijwerking

Hetzelfde woordspelletje wordt toegepast met betrekking tot de werking en bijwerking van het medicijn of geneesmiddel. Hoe is het mogelijk dat we dat elke keer weer zonder problemen slikken. ‘Bij’werking bestáát niet, er bestaat alleen maar werking. Stoffen die we inslikken of injecteren hebben een bepaald effect. Allemaal.

babyHet verbaast me ook, dat het min of meer O.K. is om last te hebben van ongewenste effecten. Als ons lichaam stoffen als aluminium, 2-fynoxyethanol of polysorbaat 80 nodig zou hebben voor haar functioneren dan zouden deze stoffen in gezonde weefsels aanwezig zijn. En dat is niet het geval. Ons lichaam -en zeker het lichaam van een baby – wordt er door ontregeld en beschadigd. En de kenmerken daarvan worden weer onderdrukt met .. paracetamol. Het officiële medische advies voor baby’s die na inenting last krijgen van stuipen, koortsaanvallen of andere angstaanjagende ongewenste effecten is het dempen van de koorts en de pijn middels paracetamol. Koorts – een natuurlijke reactie waarmee het lichaam zich tracht te ontdoen van de lichaamsvreemde ingrediënten die zojuist ingespoten zijn – moet gauw onderdrukt worden zodat we niet in de gaten hebben dat de baby van slag is; ergens last van heeft!

 

Ongewenste effecten worden over het algemeen niet gemeld

Hoe vaak ik het niet gehoord heb van de moeders. Mijn kind was na het vaccin zo vreselijk… vul maar in, maar de arts zei dat er heel veel kinderen zijn die dat hebben en ik me nergens zorgen over hoefde te maken; dat is normaal en het gaat vanzelf weer over.

Ik vind het niet normaal! Het is niet normaal dat we onze kinderen met giftige stoffen inspuiten, ook niet dat we ons daar ‘geen zorgen’ over zouden hoeven maken en ik ben bang dat het soms alleen maar lijkt alsof het overgaat. Stoffen die in een halve seconde geïnjecteerd worden kunnen jarenlang in het lichaam van de baby aanwezig blijven omdat het immuunsysteem nog niet voldoende ontwikkeld is om ze uit te kunnen scheiden. Ik ben ervan overtuigd dat elke baby min of meer last heeft van vaccins, zelfs als we dit niet opmerken. Hoe meer ik besef wat we doen, des te meer ik onder de indruk ben van de ongelooflijke capaciteiten van zelfs een baby om telkens maar weer de balans te herstellen. Moeder natuur is oneindig liefdevol en vergevend van aard.

 

DKTP (Nederland) en DTP (U.S.A)

Lees een bijsluiter en je begrijpt meteen dat het heel begrijpelijk is dat mensen de bijsluiters voor vaccins niet lezen. Ten eerste, zoals al gezegd krijgen we ze niet. Ten tweede, op het internet circuleren er meerdere versies voor elk vaccin. Ten derde, het zijn hersenkrakers!

Laten we er nog even van uit gaan dat hij geschreven wordt voor de ouders. Wat zou erop moeten staan, wat willen we weten? Wat hebben we nodig om te weten, willen we een verantwoorde beslissing kunnen maken? Simpel.

1. Wérkt dit vaccin, m.a.w. beschermt het ons kind tegen de betreffende ziekte?
2. Is het veilig, m.a.w. kan ons kind geen beschadiging of nare aandoening oplopen door de chemische (hulp)stoffen die ingespoten worden? (slechts een deel van de ingrediënten staan overigens vermeld op de bijsluiters; naast de ‘werkzame’,- en ‘andere bestanddelen’ zitten er ook nogal wat nare vervuilingen zoals dierlijk RNA en DNA en dergelijke, afkomstig van het medium waarop vaccins gekweekt worden)

Antwoord op vraag 1.

Voor veel ouders is de tweede vraag niet relevant want ze vermoeden in de verste verte niet wat er allemaal in vaccins kan zitten.
Ik heb voor vraag één gebruik gemaakt van de 11 pagina’s lange ‘samenvatting van de productkenmerken van Pediacel’ én van het dubbelzijdig velletje dat een bevriende moeder van de consultatiebureau-arts kreeg toen ze erom vroeg. Op dit laatste A-5je staat naast het medisch jargon en het Latijn ook nog een leuk cryptogram:

“Belangrijk: PEDIACEL beschermt alleen tegen ziekten die worden veroorzaakt door de bacteriën of virussen in het vaccin. Uw kind kan sommige van deze ziekten wel krijgen: zij worden dan veroorzaakt door andere bacteriën of virussen.”

Het vaccin werkt dus, maar als het nou niet werkt dan komt dat niet doordat het vaccin niet werkt maar doordat die bacterie ver-dik-ke-me een andere bacterie is. Moeder natuur speelt vals, dát is het!

In de uitgebreide versie staat het er iets anders maar het komt in feite op hetzelfde neer:

“Zoals voor elk vaccin geldt, wordt mogelijk niet bij alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons opgewekt.”

“Vaccins die Hib-antigeen bevatten, bieden geen bescherming tegen infecties die zijn veroorzaakt door andere tyben Heamophilus influenzae of tegen meningitis met een andere oorsprong.”

En er staan nog meer belangrijke zaken op de bijsluiter, zoals:

“Wat u moet weten voordat u Pediacel gebruikt. Pediacel is niet voor alle kinderen geschikt. Gevolgd door een lijstje met o.a: ‘gebruik Pediacel niet als uw kind ooit een allergische reactie gehad heeft op één van de bestanddelen van Pediacel’.”

Een duidelijke waarschuwing, maar het is het eerste vaccin dat mijn baby krijgt met 8 weken weet U nog? En de arts op het consultatiebureau doet geen enkele moeite om middels één of andere preventieve test uit te vinden of mijn kind inderdaad allergisch is of niet. Dus ja – leg me eens uit alsjeblieft – wat moet ik met zo’n opmerking als ouder?

 

DTP – de Amerikaanse bijsluiter

Het hete hangijzer is en blijft van wat het effect is van met name stoffen als aluminium en thimerosal. Eén van beide stoffen zit altijd in een vaccin en ze worden allebei in verband gebracht met aandoeningen als autisme. De paradox is dat de medische wereld dit in alle toonaarden ontkent terwijl het op de bijsluiter staat!

Facebook – zoefff een ‘package-insert’ of, in dit geval het rapport van de FDA, vliegt de de wereld rond. Een alerte ouder heeft eens goed ge-le-zen, en met een markeerstift aangestreept dat het vaccin onder andere autisme en wiegendood veroorzaakt. Onder andere autisme en wiegendood veroorzaakt! In Amerika is reeds 1 op 88 kinderen autistisch en in Nederland groeit het aantal kinderen met een diagnose in het ‘autisme spectrum’ ook gestaag verder. Ik deel deze post met de facebook groep,- en pagina van ‘Vaccin Vrij!’. Binnen twee dagen was de afbeelding verdwenen, van facebook afgehaald en niet door mij! De belangrijkste blz. van de 13 pagina’s kleine lettertjes van het DTP vaccin mag schijnbaar niet circuleren. (gelukkig zijn slimme moeders niet meer tegen te houden en binnen de kortste keren is hij weer getraceerd)

 

Hoe langer hoe beter?

In de langere versies van zowel de Amerikaanse als de Nederlandse bijvoegsels staan onderzoeksresultaten om de werkzaamheid van het vaccins kracht bij te zetten. Weer zo een.. Alle onderzoeken die bewijzen dat er ‘immuniteit opgebouwd is’ worden in laboratoria gedaan en gaan over het aanmaken van antilichamen. Dat is niet zo ingewikkeld. Je spuit lichaamsvreemde stoffen in, het lichaam schiet in de paniek en maakt antilichamen aan die zich binden aan deze stoffen om ze als het ware in toom te houden. So what. In de echte wereld zien we dat kinderen die ‘voldoende immuniteit’ aangemaakt hebben toch nog ziek kunnen worden. Klopt de antilichamen theorie? Uhmm, nou kijk, dat zit zo… uhm, waarschijnlijk wel.. Toch?

Volgens de medische wereld kunnen vaccins niet falen. Als een gevaccineerd kind ziek wordt komt dit over het algemeen, volgens de officiële kanalen, door de ongevaccineerde kinderen! Die zorgen er namelijk voor dat de bacterie maar rond blijft circuleren en de ziekte niet ‘uitgeroeid’ kan worden.

Als een vaccin niet in staat is gevaccineerde kinderen te beschermen tegen hun ongevaccineerde buurkinderen hoe is het dan mogelijk dat het wel beschermt tegen de ziekte? Wie kan me dat nou toch eens een keer uitleggen? En wie staat er bij stil dat er door het inspuiten van al die bacteriën die we eerst zélf in laboratoria kweken ook heel wat micro-organismen in omloop blijven?

 

Wetenschappelijk onderzoek en ‘zelf-onderzoek’

Zowel de ouders als de medische wereld vertrouwen op de wetenschap voor het bepalen van hun keuze. Dat kan, natuurlijk kan dat – alleen besef dat degene die het wetenschappelijk onderzoek betaalt grote belangen – echt groot, miljarden dollars en euro’s – heeft bij de uitkomst van het onderzoek.

En ons belang is méér waard – het gaat om de gezondheid van ons kind.
Laten we zelf in het onderzoek stappen! Wat zegt onze intuïtie, ons gezonde verstand, welke vragen komen er in ons op en waar wenden we ons naartoe voor antwoorden?

Vragen over vaccinatiesEen vraag-en-antwoord-spel – dat overigens zelden gedaan wordt door artsen. De spelregels staan niet in hun leerboeken en hoe leuk het ook is, zelf denken wordt nog steeds door autoriteiten gezien als een bedreiging voor de Volksgezondheid. Het is al lastig voor vrijgevochten ouders, en zo goed als onmogelijk voor consultatiebureau-artsen, want hoe kun je je werk blijven doen als je echt beseft wat je doet! De verwarring is groot. De (meestal) moeders die juist méér verantwoordelijkheid op zich nemen door door het onderzoek aan te gaan – en bewust te kiezen voor bv. het aanbieden van gezonde voeding i.p.v. giftige stoffen – krijgen maar al te vaak het stempel ‘onverantwoordelijke moeder’ opgeprikt. Rug recht moeders – zolang we die prikken maar uit onze kinderen weten te houden!

Het is tijd om mijn onderzoek af te ronden.

 

Conclusie:

De bijsluiter – of hij nu afkomstig is van het bedrijf Pediacel, Sanofi-Pasteur of een andere farma gigant – is niet geschreven om de lezer te informeren maar om de schrijver ervan te beschermen.

Het bevat onvolledige informatie, is geschreven in een taal die verwarrend en misleidend is, en wordt noch door ouders, noch door artsen gelezen.

Het wekt de illusie dat we ons niet druk hoeven te maken over de gevaarlijke stoffen want die zijn ‘niet actief’. En bijwerkingen zijn een zeldzaamheid (hoe dat komt ga ik in een volgend artikel over de melding en verwerking van bijwerkingen bespreken). Als uw gevaccineerde kind toch nog ziek wordt komt dat door een andere bacterie – kunt U niet lezen? En mocht U het overwegen om een rechtszaak tegen ons aan te spannen, doet geen moeite want U maakt geen enkele kans. Helaas, dan had u de bijsluiter maar door moeten nemen. We hebben u gewaarschuwd!

 

 

 

 

 

Bronnen:

  1. Paracetamol: db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h102942.pdf
  2. Korte versie DKTP bijsluiter: vaccin.hvdev.nl/hoofdstuk-1/
  3. Samenvatting van de productkenmerken van de Pediacel – lange versie: www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:116780&type=org&disposition=inline
  4. www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Bijwerkingen/Wat_u_kunt_doen
  5. Tripedia Product Approval Information – Food and Drug Administration:
    www.fda.gov/…/biologicsbloodvaccines/vaccines/…/ucm101580.pdf
  6. De verschillende versies van de Amerikaanse bijsluiters van het DtaP vaccin:
    www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm101568.htm, http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm101565.htm

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This