Bijwerkingen vaccinatie totaal onderschat – ziektekostenverzekeraar luidt de noodklok

door | 25 feb 2022 | Bijwerkingen, COVID-19 vaccin

Hebben 2,5 tot 3 miljoen mensen in Duitsland een medische behandeling gekregen voor bijwerkingen van de vaccinatie na de Corona-injectie? Dat is vijf procent van de bevolking! Of te wel een kans van 1 op 20 om een (chronische) aandoening op te lopen door het “vaccin”. Een ziektekostenverzekeraar bestudeerde de gegevens uit zijn bestand en kwam tot de conclusie dat er sprake is van een enorme onderrapportage.[1]

Hij luidde de noodklok en schreef een brief aan onder andere Prof. Dr. Klaus Cichutek, de voorzitter van het Paul Ehrlich Instituut, die u onderaan deze pagina in zijn geheel aantreft. Dit artikel is een vertaling van “Impf-Nebenwirkungen total unterschätzt – Eine Krankenkasse schlägt Alarm”

 

 

Bijwerkingen vaccinatie totaal onderschat

 
Andreas Schöfbeck, bestuurslid van BKK (BetriebsKrankenKasse, of te wel bedrijfsziekenhuisfonds) Pro Vita, was zo geschokt door de resultaten van de analyse van de ziektegegevens van tien miljoen verzekerden, dat hij onmiddellijk een brief schreef aan het Paul Ehrlich Instituut. De brief is ook toegezonden aan de “Permanente Commissie voor Vaccinatie” (StIKo) en de Duitse Medische Vereniging.

 

 

“Zeer aanzienlijke onderraportage”

 
In de brief berekent Andreas Schöfbeck dat bijwerkingen van de vaccinatie volgens de gegevens van de patiënten ten minste tien keer zo vaak voorkomen als door het Paul Ehrlich Instituut wordt gemeld. Critici betwijfelden al lang of de cijfers van dit federale agentschap realistisch waren en waarschuwden voor een onderrapportage van het aantal gevallen. Nu is er de eerste grootschalige studie die dit bevestigt.

Voor het jaar 2021 had het Paul Ehrlich Instituut 244.576 vermoedelijke gevallen gemeld van bijwerkingen door een vaccinatie tegen Corona. Schöfbeck schrijft: “De gegevens waarover ons instituut beschikt, geven ons reden aan te nemen dat er sprake is van een zeer aanzienlijke onderrapportage van vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van vaccinatie na vaccinatie tegen Corona. Onze steekproef is genomen uit de geanonimiseerde gegevensreeks van de bedrijfsziekenfondsen. De steekproef omvat 10.937.716 verzekerden. Hoewel we nog niet over de volledige gegevens voor 2021 beschikken, blijkt uit deze evaluatie dat we op basis van de beschikbare cijfers al uitgaan van 216.695 behandelde gevallen van bijwerkingen van vaccinatie na vaccinatie met Corona uit deze steekproef. Als deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het hele jaar en naar de bevolking in Duitsland, hebben waarschijnlijk 2,5 tot 3 miljoen mensen in Duitsland een medische behandeling gekregen voor bijwerkingen van de vaccinatie na de vaccinatie tegen Corona”.

 

 

Vier tot vijf procent gaat naar de dokter vanwege bijwerkingen

 
Schöfbeck classificeert deze cijfers dan ook ondubbelzinnig: “Wij zien dit als een aanzienlijk alarmsignaal waarmee absoluut rekening moet worden gehouden bij het verdere gebruik van vaccins.” Hij lijkt zeker te zijn van de validiteit van zijn analyse, want voor eventuele critici voegt hij eraan toe: “In onze ogen kunnen de cijfers betrekkelijk gemakkelijk en ook op korte termijn worden gevalideerd door de andere soorten ziekenfondsen (AOK’s, vervangende ziekenfondsen, enz.) te vragen om een overeenkomstige evaluatie van de gegevens waarover zij beschikken”.

Geëxtrapoleerd naar het aantal gevaccineerden in Duitsland zou, indien de veronderstellingen uit de BKK-gegevens worden bevestigd, een doktersbezoek nodig zijn geweest voor vier à vijf procent van de gevaccineerden. Het Paul Ehrlich Instituut daarentegen meldt slechts 0,3 procent.

 

 

BKK-Pro-Vita hoofd Schöfbeck: Levensgevaar niet uitgesloten

 
Maar hoe kunnen de cijfers van een federale autoriteit en een verzekeraar zo ver uit elkaar liggen? Schöfbeck geeft een mogelijke verklaring: er moet veel moeite gedaan worden om een bijwerking te rapporteren en er is geen financiële compensatie. Dokters hebben gemeld dat het een half uur per geval duurt. Schöfbeck rekent uit dat dit in de praktijk met drie miljoen verdachte gevallen neerkomt op 1,5 miljoen onbetaalde werkuren van artsen. Duizend artsen zouden een jaar lang niets anders te doen hebben dan zonder onderbreking verdachte gevallen te melden.

Aan het eind van zijn brief wijst hij nogmaals met klem op het explosieve karakter van de nieuwe bevindingen: Gevaar voor mensenlevens kan niet worden uitgesloten, en daarom vraagt hij om een onmiddellijke “reactie” van de verantwoordelijken.

 

 

Vaccinatietechnologie komt ook in beeld

 
Tegen deze achtergrond kan een geactualiseerd vaccinatieadvies van het Robert Koch-Instituut aan belang winnen: voortaan moeten artsen die vaccins toedienen erop letten dat zij het serum niet in een bloedvat injecteren. In de praktijk betekent dit dat de arts de zuiger van de injectiespuit na de injectie iets aantrekt en zo kan vaststellen of er bloed in de spuit is opgezogen. Als dat zo is, zoekt hij een andere plek.

In het verleden was deze procedure gebruikelijk, maar omdat zij extra pijn kan veroorzaken, werd zij niet langer aanbevolen voor de Corona-vaccinaties en ook niet voor de meeste andere vaccinaties. Ervaren medici hadden daar weinig begrip voor, maar werden bij kritiek belachelijk gemaakt of zelfs geminacht als niet meer van deze tijd. Nu heeft het Robert Koch Institute stilletjes hun standpunt overgenomen. In diermodellen is gezien dat myocarditis (hartspierontsteking) vaker kan optreden als het vaccin in de bloedbaan terechtkomt.

 

 

Letterlijke tekst

 
Hieronder staat de letterlijke tekst van de brief die werd gestuurd naar Prof. Dr. Klaus Cichutek, de voorzitter van het Paul Ehrlich Instituut. Hij werd ook toegezonden aan het GKV-Spitzenverband, de Bundesärztekammer, de Kassenärztliche Bundesvereinigung, de Ständige Impfkommission en het BKK Dachverband.2

 

“Geachte Prof. Dr. Cichutek,
 
Het Paul Ehrlich Instituut heeft door middel van een persbericht bekend gemaakt dat er voor het kalenderjaar 2021 244.576 vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van vaccinatie na Corona-vaccinatie zijn gemeld. De gegevens waarover wij beschikken, geven ons reden om aan te nemen dat er sprake is van een zeer aanzienlijke onderrapportage van vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van vaccinatie na de vaccinatie tegen Corona. Ik voeg een analyse hiervan bij mijn brief.
 
De gegevensbasis voor onze evaluatie zijn de factureringsgegevens van de artsen. Onze steekproef is genomen uit de geanonimiseerde gegevens van de bedrijfsziekenfondsen. De steekproef omvat 10.937.716 verzekerden. Tot dusver hebben wij de factureringsgegevens van de artsen voor de eerste helft van 2021 en ongeveer de helft voor het derde kwartaal van 2021. Onze zoekopdracht bevat de geldige ICD-codes voor bijwerkingen van vaccinaties. Hoewel we nog niet over de volledige gegevens voor 2021 beschikken, blijkt uit deze evaluatie dat we op basis van de beschikbare cijfers al uitgaan van 216.695 behandelde gevallen van bijwerkingen van vaccinatie na vaccinatie met Corona uit deze steekproef.
 
Als deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het hele jaar en naar de bevolking in Duitsland, hebben vermoedelijk 2,5-3 miljoen mensen in Duitsland een medische behandeling gekregen voor bijwerkingen van de vaccinatie na de Corona-vaccinatie. Wij zien dit als een aanzienlijk alarmsignaal waarmee rekening moet worden gehouden bij het verdere gebruik van vaccins. Volgens ons kunnen de cijfers betrekkelijk gemakkelijk en ook op korte termijn worden gevalideerd door de andere soorten ziekenfondsen (AOK’s, vervangende ziekenfondsen, enz.) om een overeenkomstige evaluatie te vragen van de gegevens waarover zij beschikken. Geëxtrapoleerd naar het aantal gevaccineerden in Duitsland betekent dit dat ongeveer 4-5 procent van de gevaccineerden onder medische behandeling was als gevolg van bijwerkingen van de vaccinatie.
 
Naar onze mening worden de bijwerkingen van vaccinaties veel te weinig gerapporteerd. Het is belangrijk om op korte termijn de oorzaken hiervan te achterhalen. Onze eerste veronderstelling is dat, aangezien er geen vergoeding wordt betaald voor het melden van neveneffecten van vaccinaties, het melden aan het Paul Ehrlich Instituut vaak achterwege wordt gelaten vanwege de grote inspanning die dit met zich meebrengt. Artsen hebben ons verteld dat het ongeveer een half uur duurt om een vermoedelijk geval van vaccinatieschade te melden. Dit betekent dat 3 miljoen vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van vaccins ongeveer 1,5 miljoen werkuren van artsen vergen. Dat is bijna de jaarlijkse werklast van 1.000 dokters. Ook dit moet op korte termijn worden verduidelijkt.
 
Daarom zal een kopie van deze brief ook worden toegezonden aan de Duitse artsenvereniging en de nationale vereniging van artsen voor de wettelijke ziekteverzekering. Het GKV-Spitzenverband zal ook een kopie van deze brief ontvangen met het verzoek om overeenkomstige gegevensanalyses van alle ziekenfondsen te verkrijgen. Aangezien gevaar voor mensenlevens niet kan worden uitgesloten, verzoeken wij u uiterlijk op 22 februari 2022 om 18.00 uur op de genomen maatregelen te reageren.
 
Met vriendelijke groet
 
Andreas Schöfbeck Raad van bestuur

 

 

Bronnen:

1. https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/impf-nebenwirkungen-total-unterschaetzt-2347227402.html
2. https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-paul-ehrlich-institut/ar-AAUe0Oo

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This