Bijwerkingen

Over het (h)erkennen van bijwerkingen

Wat zijn bijwerkingen? Hoe kunnen we bijwerkingen herkennen? Waar moeten we bijwerkingen melden? Wat gebeurt er met meldingen? Is er een financiële compensatie voor vaccinatieschade? Wat zijn ‘ongewenste neveneffecten’? Wat is ‘Informed Consent’? Kunnen kinderen herstellen van vaccinatieschade? Waar vind ik een goede therapeut? Waar vind ik lotgenoten? Ben ik de enige?

 
Veel ouders wenden tot het internet, want noch consultatiebureau-artsen, noch de website van het RIVM geven ons goede informatie over de inhoudsstoffen van vaccins en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn.

 

 

 
Strikt genomen bestaan ‘bij’werkingen overigens niet. Werking en ‘bij’werking is allebei hetzelfde; namelijk de reactie van het lichaam op de stoffen die geïnjecteerd worden.

De werking is een gewenste reactie. Het doel van een vaccin is het aanmaken van antilichamen.

De ‘bij’werking is een ongewenste reactie. De inhoudsstoffen van vaccins kunnen bijvoorbeeld de werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem beïnvloeden of beschadigen.

 

 

 

Informed consent

 
Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGOB) zijn CB-artsen verplicht om ouders voor te lichten over zowel de voor als de nadelen van een medische handeling. Dit gebeurt in de praktijk niet. We worden niet voorgelicht over risico’s. We worden ook niet voorgelicht over hoe we bijwerkingen moeten melden. En ook niet over andere mogelijkheden om de weerstand te bevorderen.

 

 

 

 

Share This