Buitenparlementaire onderzoekscommissie stapt naar de rechter – 1200 meldingen van sterfgevallen direct na Covid-vaccin

door | 12 aug 2021 | COVID-19 vaccin

De meesten van u zullen inmiddels de Buitenparlementaire onderzoekscommissie wel kennen. Indien dat niet het geval is vindt u onder aan dit artikel uitgebreide informatie over de BPOC.

In het kort: de BPOC doet wat de overheid zou moeten doen – zij onderzoekt de proportionaliteit van de maatregelen en of de overheid zich aan de wet houdt. Inmiddels heeft de PBOC honderden mensen gehoord. Wetenschappers, artsen, politieagenten, horecamedewerkers, leraren, studenten etc. Recentelijk heeft de PBOC ook nabestaanden van mensen die zijn overleden aan het COVID-vaccin.

Het viel de BPOC op dat er ernstige bijwerkingen optraden na het COVID-19 vaccin en dat dit slecht werd gemeld bij het LAREB.

De BPOC heeft zelf een meldpunt opgezet voor het rapporteren van vaccinatieschade. Zij ontvingen binnen korte tijd bijna 1200 meldingen van overlijden enkele uren of dagen na de prik en 1000 meldingen van ernstige vaccinatieschade.

De BPOC heeft een onderzoekscommissie samengesteld van artsen en deskundigen die alle mensen die een melding hebben gedaan vragenlijsten hebben toegestuurd. Aan de hand hiervan wordt een rapport samengesteld. De BPOC wordt nog steeds overspoeld met meldingen en acht het onverantwoord om nog langer te wachten.

De organisatie heeft Minister Hugo de Jonge (VWS) en Jaap van Dissel (RIVM) op vijf augustus middels een advocaat gesommeerd om de vaccinatiecampagne binnen twee dagen te schorsen, teneinde eerst onderzoek te kunnen doen naar de vele sterfgevallen en ernstige vaccinatieschade. Elke dag overlijden er mensen na vaccinatie en lopen er mensen ernstige gezondheidsschade op na vaccinatie en er dient eerst onderzocht te worden of er oorzakelijke verbanden zijn.

De BPOC liet in deze brief weten dat mocht de minister geen gehoor geven aan de sommatie om binnen twee dagen de vaccinatiecampagne te stoppen dan is de BPOC voornemens zich te wenden tot de rechter.

“Wij zijn geen commissie die zomaar naar de rechter loopt, maar gezien het feit dat het gaat om mensenlevens en gezondheid, en de minister geen gehoor geeft aan onze sommatie, achten wij het onverantwoord om geen stappen te ondernemen”, aldus Pedro Kuit

 
Klik hier voor de brief die op 5 augustus met bijzondere spoed naar minister de Jonge en het RIVM is verstuurd.
 

 

Het ministerie is niet onder de indruk van 1200 overlijdens?

 

Op 11-08-21 heeft de BPOC2020 op uitnodiging van het ministerie van VWS een gesprek gehad op het ministerie van VWS in Den Haag met de directeur COVID-19 vaccinaties, de heer Victor Sannes en een vertegenwoordiging van de juridische afdeling van het ministerie van VWS.

In dit gesprek hebben zij de meldingen overlegd die zij hebben binnengekregen op het meldpunt vaccinatie van de Stichting BPOC2020 – meer dan twaalfhonderd overlijdensgevallen opgetreden kort na vaccinatie en meer dan elfhonderd gezondheidsklachten opgetreden kort na vaccinatie.

De BPOC heeft het ministerie gevraagd om de vaccinatiecampagne te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties.

Het ministerie was daar niet toe bereid.

De BPOC ziet dan ook geen andere weg dan het ministerie in kort geding te dagvaarden en de rechter te vragen het ministerie op te dragen de vaccinaties te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties. Aansluitend zullen zij in een bodemprocedure aan de rechter een onderzoeksrapport presenteren dat door deskundigen op dit moment wordt opgesteld en waarin een conclusie wordt getrokken over het al dan niet causale verband tussen de meldingen en de vaccinaties. Zij hopen dat het causale verband er niet is, maar de signalen wijzen echter een andere kant op. De BPOC houdt ons op de hoogte van het verloop van de rechtszaak.

U kunt de persberichten hier lezen.

 

 

Voorbeelden van getuigenverklaringen

 

Raymond Zuidwijk – ambulancechauffeur

 


 

 
 

Mw. van Lelieveld over het overlijden van haar man

 

 

 

Broer en zus van Eyck over het overlijden van hun moeder

 

 

 

Meer over de buitenparlementaire onderzoekscommissie

 

De PBPOC stelt zichzelf als volgt voor op haar website:

BPOC 2020 is een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek.

De commissie is opgezet door Drs. Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit.

De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt.

De commissie doet daartoe middels het horen van getuigen onderzoek naar deze door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19.

De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

Tevens zal de commissie breed de publiciteit zoeken en zich kenbaar maken middels internet maar ook d.m.v. het huis-aan-huis verspreiden van flyers.

Recht van parlementair onderzoek

De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Wij zullen met een groot aantal deskundigen, artsen, virologen, wiskundigen, economen, maar ook ondernemers in gesprek gaan. Hun namen zullen hier bekendgemaakt worden.

Daarna zal een agenda van de verhoren worden opgesteld en hier worden gepubliceerd.

De interviews zullen zonder montage op video worden vastgelegd, op Facebook en op deze website live worden gestreamed en hier worden gepubliceerd, zodat ieder de interviews kan volgen, zoals dat in een transparante parlementaire democratie hoort.

 

 
Klik hier voor meer verklaringen.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Share This