CDC adviseert COVID-prikken toe te voegen aan vaccinatieschema voor kinderen jonger dan 12 jaar – zonder FDA-licentie!

door | 25 okt 2022 | COVID-19 vaccin

Het laatste bericht uit USA is somber. De Covid-prikken kruipen het vaccinatieschema binnen. BLIJF VAN ONZE KINDEREN AF!! Covid is totaal niet gevaarlijk voor kinderen!!! Het doet er niet toe. De CDC adviseert om de prikken toe te voegen aan het normale vaccinatieschema, zelfs zonder een licentie van de FDA. Het is nu aan de ouders: nemen ze de moeite om zich goed te informeren, dan kunnen ze hun kinderen beschermen, vertrouwen ze blind op de overheid dan lopen de kinderen grote risico’s. Het onderstaande bericht is voor u vertaald en is eerder gepubliceerd op het blog van The Vaccine Reaction
 

 

CDC adviseert COVID-prikken toe te voegen aan vaccinatieschema voor kinderen jonger dan 12 jaar

 
Op 20 oktober 2022 stemde het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) met 15-0 vóór het toevoegen van mRNA COVID-19 injecties aan de lijst van vaccins die door de Amerikaanse CDC worden aanbevolen voor kinderen vanaf zes maanden oud.

Dit ondanks het feit dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) officieel het COVID-vaccin NIET heeft goedgekeurd voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Momenteel worden het Pfizer/BioNTech messenger RNA (mRNA) ‘Comirnaty biologic’ en het Moderna/NIAID mRNA ‘Spikevax biologic’ gedistribueerd onder een Emergency Use Authorization (EUA) voor kinderen ouder dan 12 jaar (Pfizer) en voor personen ouder dan 18 jaar (Moderna).1,2,3,4,5

Het CDC volgt de aanbevelingen van zijn adviespanel voor vaccins – waarvan de leden worden benoemd door de minister van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (DHHS)- normaal gesproken altijd op. De CDC-staf zal dus naar verwachting de aanbeveling van het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) officieel ondertekenen, en de inentingen toevoegen aan het nieuwe vaccinatieschema voor kinderen dat in februari 2023 wordt gepubliceerd.6

Het COVID-vaccin is het eerste vaccin dat op grote schaal in de VS is verspreid onder een Emergency Use Authorisation (EUA), in plaats van te moeten voldoen aan de bewijscriteria die de FDA wettelijk toestaan om een volledige vergunning te verlenen. Het COVID-vaccin is ook het eerste door de EUA goedgekeurde vaccin dat is toegevoegd aan het door de CDC aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vanaf zes maanden, hoewel het niet is goedgekeurd voor kinderen jonger dan 12 jaar. Op de website van de FDA stellen landelijke gezondheidsfunctionarissen:

“Onder een EUA kan de FDA het gebruik van niet-goedgekeurde medische producten of niet-goedgekeurde toepassingen van goedgekeurde medische producten in noodgevallen toestaan voor het diagnosticeren, behandelen of voorkomen van ernstige of levensbedreigende ziekten of aandoeningen – wanneer aan bepaalde wettelijke criteria is voldaan, waaronder dat er geen adequate, goedgekeurde en beschikbare alternatieven zijn.”7

 

 

Staten schrijven vaccins voor, niet de CDC

 
Noch de aanbeveling van de ACIP, noch de uiteindelijke beslissing van het CDC over de toevoeging van het COVID-vaccin aan het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vereist dat leerlingen de COVID-injecties krijgen voordat ze naar school gaan. De CDC heeft niet de wettelijke bevoegdheid om vaccins nationaal verplicht te stellen en bevestigt op zijn website dat het “alleen aanbevelingen doet voor het gebruik van vaccins, terwijl de vereisten voor vaccinatie bij schoolinschrijving worden bepaald door de staat of de plaatselijke autoriteiten”. In de V.S. worden de meeste wetten op het gebied van volksgezondheid, inclusief vaccinatiewetten, uitgevaardigd door staatswetgevers. In sommige staten is de bevoegdheid om door de CDC aanbevolen vaccins toe te voegen aan de vereisten voor de toegang tot school door de staatswetgever overgedragen aan ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid.2,8

Nadat de FDA aan Pfizer en Moderna in december 2020 een EUA had verleend om hun mRNA COVID-biologicals in de VS te distribueren, waren er in 2021 en 2022 pogingen op landelijk niveau om het vaccin voor werknemers bij de overheid verplicht te stellen, maar dit werd aangevochten en tijdelijk geblokkeerd in de rechtbanken. In 2021 werden COVID-vaccin-verplichtingen alleen vastgesteld door staatsgouverneurs, lokale ambtenaren of door particuliere werkgevers. Geen enkele staatswetgever heeft dit jaar het COVID-vaccin verplicht gesteld voor kinderen die naar school gaan.9,10
 

 

NVIC verzet zich tegen COVID-vaccinverplichtingen

 
Op 19 oktober diende Barbara Loe Fisher, medeoprichter en voorzitter van het National Vaccine Information Center (NVIC) namens het NVIC een openbaar commentaar in bij het CDC tegen de toevoeging van het COVID-vaccin aan het federaal aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen en wees erop dat:

(1) de FDA geen vergunning heeft verleend voor het COVID-vaccin voor kinderen onder de 12 jaar;
(2) er meer dan 1,3 miljoen bijwerkingen zijn gemeld na ontvangst van het COVID-vaccin aan het federale Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS);
(3) het mRNA COVID-vaccin versneld werd ingevoerd onder een Emergency Use Authorisation (EUA) voordat een volledige wetenschappelijke evaluatie was gemaakt van het vermogen van het product om symptomatische en a-symptomatische infectie en overdracht van SARS-CoV-2 te voorkomen, en zonder volledige wetenschappelijke evaluatie van het vermogen van het product om ernstige complicaties te veroorzaken (waaronder ontsteking van het hart en andere reacties die plotselinge dood kunnen veroorzaken);
(4) algemeen wordt erkend dat SARS-CoV-2-infecties bij de meeste kinderen a-symptomatisch of licht symptomatisch zijn en zelden schadelijke aandoeningen of de dood veroorzaken, en
(5) het COVID-vaccin beschikbaar is voor ouders die ervoor kiezen om het aan hun kinderen te geven.

Na de stemming van de ACIP legde Fisher de volgende verklaring af:

“De nieuwe mRNA COVID injecties, die erom bekend staan dat zij veel bijwerkingen veroorzaken en niet effectief zijn in het blokkeren van de infectie en de overdracht van SARS-CoV-2, worden desondanks nog steeds gegeven aan jonge kinderen onder een Emergency Use Authorization (EUA) verleend door de FDA. Moeten we verbaasd zijn dat de ACIP vóór gestemd heeft om het toe te voegen aan het door de CDC aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen – ook al heeft de FDA geen volledige vergunning verleend voor gebruik bij kinderen?”3
 
De afgelopen drie jaar hebben ons geleerd dat landelijke gezondheidsfunctionarissen de ontwikkeling van het COVID-vaccin, de vergunningverlening en het beleidsvormingsproces hebben gepolitiseerd, en de twijfelachtige wetenschap van farmaceutische bedrijven hebben goedgekeurd. Het is nu aan de ouders om hun wetgevers te laten weten dat ze willen dat het principe van Informed Consent in de wetgeving wordt vastgelegd, en dat ze ertegen zijn dat hun kinderen het COVID-vaccin moeten krijgen als voorwaarde om naar school te mogen gaan, medische zorg te ontvangen of om welke andere reden dan ook.
3

 

 

ACIP-vaccinatieaanbevelingen worden vaak verplichtingen voor schoolbezoek

 
Hoewel de aanbevelingen van de ACIP- en de CDC voor vaccins niet in de wet zijn vastgelegd, worden ze vaak toch als wet aangenomen door wetgevers in de verschillende staten in de VS. Het NVIC, dat sinds 2010 het online NVIC Advocacy Portal beheert om inwoners van alle staten te helpen om de bescherming van geïnformeerde toestemming in vaccinatiewetten veilig te stellen en te verdedigen, stelt:

“Nadat een nieuw vaccin in het vaccinatieschema van de CDC voor kinderen is opgenomen en wordt aanbevolen voor universeel gebruik door alle kinderen, wordt er onmiddellijk druk uitgeoefend door lobbyisten, medische beroepsverenigingen en instellingen om het vaccin toe te voegen aan de wettelijke vereisten voor kinderopvang en schoolbezoek.2

In de afgelopen twee jaar heeft een aantal staten wetten aangenomen die studenten en anderen specifiek beschermen tegen COVID-vaccinverplichtingen. Momenteel verbieden 21 staten in de V.S. het opleggen van COVID-inentingen aan leerlingen als vereiste om naar school te gaan, hetzij via wetgeving, hetzij via een uitvoeringsbesluit. Drie staten verbieden het opleggen van COVID-vaccins aan leerlingen jonger dan 12 jaar. Zesentwintig staten hebben geen verbod voor alle leeftijden. Maar dit kan veranderen (in beide richtingen) afhankelijk van de politieke samenstelling van de wetgevende machten en gouverneurs.11

Het NVIC wijst erop dat in de afgelopen tien jaar “een aantal staten vrijstellingen voor vaccins heeft afgeschaft of beperkt, en dat sommige gezondheidsdiensten van staten de bevoegdheid hebben gekregen om automatisch de vaccins die op het door de CDC aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen staan, toe te voegen aan de wettelijke vereisten voor kinderen om naar de dagopvang en school te gaan.”3

Hoewel nog geen enkele staat een COVID-vaccinverplichting heeft ingevoerd voor kinderen die naar school gaan, heeft het District Columbia een COVID-vaccinverplichting ingevoerd die geldt voor kinderen die dit jaar voor het eerst naar school gaan. Deze verplichting wordt in het Congres aangevochten. Californië heeft een COVID-vaccinverplichting in behandeling. Studenten in Californië hoeven dit schooljaar nog geen COVID-vaccinaties te krijgen, maar al vanaf 1 juli 2023 zou dit wel een verplichting kunnen worden.12,13
 

 

 
Bronnen:
 
1. Moreno S, Dreher A. CDC panel votes to add COVID shots to immunization schedule. Axios Oct. 20, 2022.
2. Press Release. ACIP Immunization Schedule Vote. U.S. Centers for Disease Control and Prevention Oct. 20, 2022.
3. National Vaccine Information Center. Panel votes to add COVID shots to recommended vaccinations. Associated Press Oct. 20, 2022.
5. Weixel N. CDC advisers recommend adding COVID-19 shots to regular immunization schedule. The Hill Oct. 20, 2022.
6. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. ACIP Committee Members. Oct. 13, 2022.
7. U.S. Food and Drug Administration. Emergency Use Authorization for Vaccines Explained. Nov. 20, 2020.
8. National Vaccine Information Center. State Vaccine Laws.
9. Hendler C. Temporary Stay of COVID-19 Vaccine Mandate Continues for Federal Workers. The Vaccine Reaction July 11, 2022.
10. NVIC. NVIC’s 2021 Annual Report on State Vaccine Legislation: All Proposed COVID-19 Vaccine Mandates Rejected by State Legislatures. Sept 20, 2021.
11. NVIC. NVIC Advocacy Portal.
12. National Academy for State Health Policy. States Address School Vaccine Mandates and Mask Mandates. Oct. 3, 2022.
13. Stavely Z. Vaccine mandate for schools delayed until at least July 2023. EdSource Apr. 15, 2022.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This