COVID-19

'Coronavirus disease 2019' of te wel: de ziekte COVID-19
Deze pagina gaat over de ziekte COVID-19 en de maatregelen om het Sars-CoV-2 virus “onder controle te krijgen”. Is het “nieuwe normaal” de enige oplossing? Is het blijvend?

 
I. COVID-19
II. De maatregelen
III. Het nieuwe normaal

 
Voor info over het COVID-19 vaccin ga naar de pagina ‘COVID-19 vaccin’
 

 

 
Voordat we beginnen – gaat het eigenlijk allemaal wel over een gevaarlijke ziekte?

De waarheid over ons systeem - Wie betaalt, bepaalt...

Monopoly: een totaalplaatje van ‘The Great reset’

 
Minder dan een handje vol mega-corporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn. En hoe zij de drijvende kracht vormen achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

 

 
Wie betaalt bepaalt…

 

 

I. Covid-19

 

1. De ziekte

Over de symptomen
De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Daarnaast hebben mensen met COVID-19 soms last van vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker. – RIVM1

 

 

Bron:
1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

 

Over het ziekte verloop
De ziekte wordt gekenmerkt door griepachtige symptomen. De WHO kwam per 20 februari 2020 op basis van 55.924 in laboratoria positief geteste personen op het voorkomen van de volgende meest voorkomende symptomen:

Koorts (87,9%), droge hoest (67,7%), vermoeidheid (38,1%), productie van sputum (slijm) (33,4%), kortademigheid (18,6%), spierpijn (14,8%), keelpijn (13,9%), hoofdpijn (13,6%), koude rillingen (11,4%), misselijkheid of braken (5%), verstopte neus (4,8%), diarree (3,7%), bloedspuwing (0,9%) en bindvliesontsteking (0,8%). Ook zijn er meldingen geweest over het ontstaan van doofheid en blaarvorming of andere afwijkingen op de voeten die lijken op wintertenen. – Wikipedia1

Vier van de vijf patiënten genezen spontaan in circa twee weken. Bij een mild verloop duurt het herstel gemiddeld acht dagen. Bij een zwaar verloop duurt het herstel drie tot zes weken. Na circa vijf tot zeven dagen beginnen patiënten te herstellen van het virus. Bij een overreactie van het immuunsysteem treedt een verslechtering op en kan een ziekenhuisopname nodig worden. – Wikipedia1

 

 

Bron
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19

 

Over de besmettelijkheid
 
 

2. Het SarsCoV2-virus

Over de officiële oorzaak van COVID-19
“COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen.”Wikipedia

Klopt dat?

 
Dr. Zach Bush is er niet van overtuigd dat de oorzaak van COVID-19 een virus is. Zijn uitleg over COVID-19, en de mogelijke oorzaak sloeg in als een bom. Het onderstaande interview met Dr. Zach Bush werd 1,5 miljoen keer bekeken in 2 weken.

 

 

 

Over andere mogelijke oorzaken van COVID-19
over de virustheorie
Er zijn tegenstrijdige meningen over het virus. Sommige experts menen dat het virus niet is aangetoond, sommigen dat het uit een laboratorium komt, sommigen dat de hele virus-theorie niet klopt.

 

Klopt de virustheorie? Wat zijn exosomen?

Del Bigtree interviewt Andrew Kaufman, de arts die alles op zijn kop zet! Klopt de virus-theorie?

 

 

Is het SarsCov-2 virus aangetoond?

 

 

 
 

3. De diagnose

over PCR-testen
Is COVID-19 gebaseerd op een leugen? We gaan ervan uit dat de PCR-test betrouwbaar is, maar is dat zo?

 

“Het coronabeleid overal in de wereld is gebaseerd op deze diagnostische test, waar extreem veel aan vast hangt. Dan mag dat ding op zijn minst goed werken. “Deze test hebben we geanalyseerd met een aantal wetenschappers die verstand hebben van PCR en die komen tot tien bevindingen die vernietigend zijn voor deze test.” – Peter Borger

 

 

Moleculair bioloog Peter Borger getuigde op 21 november 2020 ruim acht uur lang minutieus over de “Reverse transcription polymerase chain reaction” test. Hij legt in gewoon Nederlands heel precies uit hoe deze test mede door mensen van het RIVM is ontworpen en waarom deze test niet doet waarvoor hij wordt ingezet. U kunt een zeer interessante pdf van dit gesprek hier downloaden.

 

over het gemanipuleer met ziekte-, en sterftecijfers

Ziekte-, en sterftecijfers

De eerste lockdown is gebaseerd op sterftecijfers. De tweede lockdown is gebaseerd op ziektecijfers.

Voor beide lockdowns zijn de cijfers gemanipuleerd.

De eerste lockdown is gebaseerd op een berekening van de “piek die nog moest komen”. Om te voorkomen dat de sterftecijfers te hoog zouden worden moesten we in Lockdown.

De tweede lockdown is gebaseerd op een “stijging” van het aantal ziektegevallen, gebaseerd op een test die niet geschikt is voor diagnose van Covid.

 

 

I. Eerste Lockdown

IA. Sterftecijfers voor eerste lockdown zijn gebaseerd op een b.e.r.e.k.e.n.i.n.g

De maatregelen die in de hele wereld zijn getroffen zijn gebaseerd op het advies van en de berekeningen van Neil Ferguson, een Britse epidemioloog en hoogleraar wiskundige epidemiologie. Hij heeft berekend dat er vele mensen zullen sterven. Maar tijdens de Lockdown blijkt dat zijn berekening niet klopt.
 

 

 

Sterftecijifers gebaseerd op controleerbare data geven een ander beeld!

De conclusie van wetenschapper John Ioannidis over de wereldwijde IFR (infection Fatality Rate – met andere woorden: sterfte aan een COVID-19 besmetting) is 0,23% voor alle leeftijden, en 0,05% voor mensen onder de 70 jaar.

De IFR werd door de WHO werd op basis van onjuiste rekenmodellen van Neil Ferguson in het begin van de pandemie op 3,4% berekend, maar dit bleek al snel totaal niet te kloppen. De IFR ligt nog veel lager omdat inmiddels bekend is dat bij het overgrote gedeelte van de sterfgevallen sprake was van ‘co-morbiditeit’, met andere woorden onderliggende oorzaken.

 

 

 

II. Tweede Lockdown

De tweede Lockdown is gebaseerd op gemanipuleerde ziektecijfers

Halverwege het spel worden de spelregels veranderd. De reden voor de tweede lockdown is NIET het aantal sterfgevallen. Deze komen wereldwijd niet boven de sterfte aan een normale griep uit.

Het grootste gedeelte van de mensen sterft bovendien niet AAN Covid, maar MET Covid. Met andere woorden: het grootste gedeelte van de hoogbejaarden die aan COVID sterft heeft één of meer aandoeningen (hartklachten, diabetis etc.), en er is dus sprake van “co-morbiditeit” (meerdere doodsoorzakan).1

 
De tweede Lockdown is gebaseerd op het aantal positieve PCR-testen.

Er is wel een probleem: de PCR test is niet betrouwbaar!

 

 

 

Bron:

1. https://www.youtube.com/watch?v=5ctSuVXAItA

 

 
 

4. De behandeling

Over de risicovolle reguliere behandeling
 

Veel mensen zijn gestorven door verkeerde behandeling op de IC

In maart 2020 was – in ieder geval in Duitsland – al bekend dat er risico’s kleefden aan de behandeling van COVID-19 op de Intensive Care

“Een verklaring die op zaterdag 21-03-2020 door de Vereniging van Pneumologische (long) Klinieken (VPK) werd gepubliceerd, stelt dat er aanwijzingen zijn dat corona-patiënten op de intensive care ook kunnen sterven aan hyperbare beademing. Vooral als de patiënten vooraf geïntubeerd zijn; wat inhoudt dat een buisje door het strottenhoofd in de luchtpijp gestoken. Dit maakt een betere controle mogelijk en ook een hogere ventilatiedruk. Volgens de longspecialisten is dit echter precies wat vaak leidt tot acuut, dodelijke longfalen (ARDS) bij patiënten die lijden aan een virale longontsteking zoals bij COVID-19 het geval is.

 
 

Bron: https://www.achgut.com/artikel/sterben_coronapatienten_auch_an_falscher_beatmungstechnik

Een PDF van de volledige verklaring van de Duitse vereniging van long klinieken kunt u hier vinden: https://www.vpneumo.de/fileadmin/pdf/VPK_Empfehlung_neu_21.03.2020.pdf

 

 

Nederland

In mei bleek dat de eerste lading Covid-19 patiënten die op de IC aangesloten werden op beademingsapparatuur een verhoogde kans hadden om te sterven door de behandeling. Het “protocol” werd aangepast, en de sterfgevallen namen af.

“Trombose is het ontstaan van stollingen in de bloedvaten en kan levensbedreigend zijn. Veel covid-19-patiënten ontwikkelen trombose, op de intensive care is dat zelfs de helft.” – NOS1

In de gevallen van het optreden van bloedklonters in de longen bij COVID-19 kan de dodelijkheid bij IC beademende patiënten van 40 naar 4% worden teruggedrongen met een nieuw protocol.

“Het resultaat was verbluffend. De mortaliteit daalde van 39,12 procent naar 3,85 procent. De behandeling bleek bovendien ook een positief effect te hebben op nierfalen”. – HLM2

 

 

Amerika

In de onderstaande video spreekt intensive care specialist dr. Cameron Kyle-Sidell over zijn twijfels of het protocol op de IC wel juist is… Hij was een van de eersten die dit wereldwijd naar buiten bracht (in de alternatieve media).

 

 

 
Bronnen:

1. https://nos.nl/artikel/2334471-bloedverdunners-voor-trombose-en-kankerpatienten-bij-verdenking-van-covid-19.html
2. https://m.hln.be/nieuws/binnenland/nieuwe-aanpak-rond-bloedklonters-slaat-aan-aantal-coronadoden-op-intensieve-zorg-gedaald-van-39-procent-tot-4-procent~a72d9675/

 

over onderdrukte alternatieve behandelingen
Al vanaf het begin van de “Corona-crisis” waren er vele mogelijkheden om de ziekte op een humane en effectieve manier te behandelen.

 

Vitamine C en D

Vitamine C werkt modererend op elke infectieziekte. Intraveneuze hoge dosis vitamine C zou ingezet kunnen worden bij COVID.1 En dit geldt ook voor vitamine D.

Op 28 oktober 2020 staat in het AD: ‘Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona’

Meerdere hoogleraren immunologie, wetenschappers en doctoren pleiten voor het slikken van vitamine D tegen corona. Volgens experts is de kans dat je een corona-infectie oploopt kleiner en als je tóch ziek wordt kan de ziekte minder ernstig verlopen.” – AD2

De overheid geeft geen voorlichting over het belang van vitamine C en D.

 

 

UV-licht

UV-licht werkt goed tegen virussen. Een ziekenhuis in Aalst ontsmet de beschermende kleding van het ziekenhuispersoneel door het in een kast te stoppen met UV-licht. Het staat in de grootste krant van België (HLN), maar er wordt niets met die kennis gedaan.

Aalsters ziekenhuis ontsmet beschermingsmateriaal in kast met UV-licht – “Op tien minuten is het virus dood”– HLN3

 

 

Ioniseren

Met een ionisator kan de elektrische lading van lucht binnenshuis worden beïnvloed. Een expert op dit gebied, Ton Rademaker verklaart dat er in de tweede kamer 55 ionisatie-machines staan. Waarom wordt dit “geheim” niet gedeeld met de bevolking?

“Door omstandigheden kwam ik erachter dat er 55 ionisatie-machines in de tweede kamer staan te draaien.” – Ton Rademaker in Café Weltschmerz4

 
Fragment van Ton Rademaker over ioniseren (3:00 min)
 

 

 

Goede luchtventilatie

Arts en microbioloog Peter de Man kreeg het verzoek van de GGD om niet te communiceren met de pers over zijn onderzoek naar ventilatiesystemen in verpleeghuizen.5

Het NRC besteedde op 8 augustus 2020 aandacht aan het onderzoek: Onlangs werden in een verpleeghuis coronavirus-deeltjes gevonden op het ventilatiesysteem. Is het verstandig om te ventileren, of leidt hercirculatie van lucht juist tot de verspreiding van het virus? Uit het artikel komt het volgende citaat:

“Met goede ventilatie wordt de kans dat je via die weg wordt blootgesteld aan het virus gauw tien tot honderd keer kleiner “.5

 

 

Medicijnen

Hydroxychloriquine
Inmiddels is er een rapport van maar liefst 74 pagina’s waarin ondubbelzinnig wordt aangetoond dat wereldwijd talloze artsen succesvol zijn geweest in het genezen van COVID-19 patiënten met een HCQ-protocol.6

 

 
Ivermectine

“Ivermectine werkt zelfs preventief, zo bleek. Van de honderd personen die het middel kregen en een hoog risico liepen op een coronabesmetting, raakte slechts 2 procent geïnfecteerd. In de groep die geen ivermectine kreeg, was dat 10 procent. – Reformatorisch Dagblad7

 

 
Er waren vanaf het begin van de “coronacrisis” al mogelijkheden genoeg, maar de overheid heeft gekozen voor destructieve maatregelen – die de helft van de bevolking financieel en/of emotioneel schade toebrengen, en (het wachten op) een winstgevend vaccin.

 

 
Bronnen:

1. https://www.facebook.com/DrRobertJRowen/posts/1237471899784142
2. https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/
3. https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/aalsters-ziekenhuis-ontsmet-beschermingsmateriaal-in-kast-met-uv-licht-op-tien-minuten-is-het-virus-dood~ab8aa817/
4. https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs
5. https://www.npostart.nl/arts-microbioloog-peter-de-man-kreeg-verzoek-van-ggd-niet-in-de-pers-te-communiceren-over-zijn-onderzoek-naar-ventilatiesysteem-in-verpleeghuis/11-08-2020/POMS_BV_16257649
6. https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19/
7. https://www.rd.nl/artikel/900341-ivermectine-zeer-effectief-bij-corona

 

 

over het vaccin
Voor uitgebreide en specifieke informatie over het COVID-19 vaccin ga naar de pagina ‘COVID-19 vaccin’

 

 
Met COVID-19 is er iets bijzonders aan de hand: het is geen gewone griep en geen gewoon vaccin.

De meesten van de nieuwe COVID-19 vaccins zijn zogenaamde mRNA-vaccins. Wat is mRNA M staat voor messenger. mRNA is de boodschapper tussen ons DNA in de celkern, en de eiwitfabriekjes; de zogenaamde ribosomen buiten de celkern. Ribosomen maken verschillende eiwitten aan die nodig zijn voor onder andere cel-vernieuwing, groei, en herstel van ons lichaam.

Maar er zit volgens meerdere bronnen nog veel meer ongewoon materiaal in het nieuwe COVID-19 vaccin.

De informatie van dr. Carrie Madej bijvoorbeeld is zeer confronterend.

 

 

Mutaties in het DNA door COVID-19 vaccin

“Als het vaccin wordt ingespoten, krijg je een hele hoge concentratie RNA’s in je cellen. Wat de ontwikkelaars zich niet hebben gerealiseerd, is dat een hoge concentratie viraal RNA door een bepaalde reactie in DNA kan worden omgezet en teruggeplaatst in je eigen genoom.” – Peter Borger

Met andere woorden: het vaccin kan mutaties (veranderingen) in je DNA (je erfelijke codes) veroorzaken. Dit is geen kleinigheid. Peter Borger legt het uit in de onderstaande video:

 

 

 
 

5. De pandemie

Over een veranderde definitie van het woord pandemie

In april 2009 heeft de WHO de definitie van een pandemie gewijzigd. De passage met daarin de voorwaarde dat van een pandemie wordt gesproken als er “een aanzienlijk aantal sterfgevallen” is opgetreden is verwijderd.1

– De WHO kan dus veel sneller verklaren dat er sprake is van een “pandemie”.

– Het verklaren van een pandemie is het startschot voor de productie van vaccins – en miljarden winsten.

– Er is sprake van grote financiële belangenverstrengelingen omdat de WHO voornamelijk wordt gefinancierd door Bill Gates, de farmaceutische industrie, grote banken etc.2

 

 

Is de pandemie al voorbij?

 

 

Is de pandemie een misdaad tegen de mensheid?

 

 

Is de pandemie geen pandemie, maar een “Great Reset”?

U kunt de aflevering hier op een groot scherm bekijken: https://www.bitchute.com/video/EkyftoywTLk6/ (klik op de pijltjes helemaal rechts op het scherm)

Meer informatie over “The Great Reset”:
Winter Oak pagina: The Great Reset
James Corbett Report: www.corbettreport.com/

 

 

Is de pandemie een plandemie?

Ga naar Plandemic: www.kla.tv/17450

 

 

 

 

Bronnen:
1. https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep?full
2. https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates-foundation-is-na-de-amerikaanse-regering-de-grootste-donateur-van-who/

Over de kosten van het bestrijden van de pandemie
• Tot op dit moment heeft de corona-bestrijding in Nederland ongeveer 90 miljard euro gekost.1

• Er zijn 8771 doden (het overgrote merendeel 80+) die worden toegeschreven aan corona. Dat is dus ruim 10 miljoen euro per overleden patiënt.

• Uiteraard moeten al die kosten betaald worden door de werkenden (via belasting). Er zijn 8,8 miljoen werkenden. Het gaat hen dus ruim 10.000 euro per persoon kosten. Dat is ongeveer 1/3 jaarsalaris.

• Vorig jaar gingen er in de politiek stemmen op om 70-plussers niet altijd door te behandelen. Nu geven we ineens tien miljoen per 80plusser uit om het overlijden een beetje uit te stellen (90% overlijdt sowieso – dus ook zonder corona – voor zijn 90ste).

• Dat is ruim 20x zoveel als het beschikbare budget voor een kankerpatiënt.

• In Nederland kregen er vorig jaar ongeveer 117.000 mensen kanker (de helft was jonger dan 70), van wie er 45.000 overleden. Dat zijn er ruim vijf maal zoveel als door corona.

• Door de corona-maatregelen zal (naar schatting) de helft van het MKB failliet gaan. In het MKB werkt ongeveer 50% van de Nederlanders. Dat betekent dat 25% van de Nederlanders hun baan en inkomen gaan verliezen. En in veel gevallen dus ook hun woning.

Bron: Pieter Schuurman 20-11-20

1. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/corona-duwt-begrotingstekort-naar-ruim-90-miljard-a3997789

 
 

Covid-19 – the system is een prachtige documentaire over het uitbreken van COVID-19 in Nederland en de vragen die dat opriep bij de maker van deze film. U kunt hem hier bekijken.

 

 

 

 

II. De maatregelen

 
Er is in de meeste gevallen geen wetenschappelijke onderbouwing, laat staan wetenschappelijk bewijs, dat de maatregelen effectief zijn. Er is wel veel wetenschappelijk onderzoek dat de schadelijke effecten aantoont van de maatregelen. Levensgevaarlijke massahysterie aangewakkerd door onze overheden maakt de maatregelen vele malen dodelijker dan het virus zelf.

 

Over desinfecterende handgels
De meeste gels waarmee u uw handen desinfecteert bij binnenkomst van een openbare ruimte zijn anti-bacteriëel, en het Sars-CoV2 is een virus. (check het etiket)

 
In 2016 waarschuwde de Gezondheidsraad voor het gebruik van desinfecterende middelen. Het AD publiceerde op een artikel met de titel: ‘Stop met het gebruik van hand-gels’, waaruit het volgende citaat:

 

“In een rapport dat vandaag uitkomt waarschuwt de Gezondheidsraad expliciet voor het gebruik van desinfecterende middelen. De producten die veel mensen juist gebruiken omdat ze het hygiënisch vinden, zorgen er niet voor dat we minder vaak ziek worden en kunnen zelfs schadelijk zijn, omdat ze ook goede bacteriën bestrijden.”
 
“De Gezondheidsraad adviseert minister Schippers van Volksgezondheid desinfecterende producten van de markt te weren. Het gaat dan onder meer om schoonmaakmiddelen, antibacteriële handzeep- en gels met chemische middelen, antibacteriële sokken en dekbedovertrekken.”
 
“Omdat ook buitenshuis het gebruik van desinfectiemiddelen groeit, is de volksgezondheid in het geding, aldus de Raad. Want bacteriën worden door de chemische bestrijdingsmiddelen zo sterk dat ze niet alleen daartegen bestand zijn, maar ook tegen antibiotica, en die hebben we hard nodig om infecties te bestrijden, merkt voorzitter van de Gezondheidsraad Pim van Gool op: ‘We zijn ongelooflijk terughoudend met het gebruik van antibiotica, maar intussen gebruiken we tien keer zoveel desinfectiemiddelen’. Intussen worden ook vloeren en plafonds met grote hoeveelheden antibacteriële middelen gepoetst zonder bewijs dat dat het werkt’.AD 21-12-16

 

over mondkapjes

De bronnen van de flyer mondkapjes van de stichting Vaccinvrij vind u op de pagina ‘Flyers’

 

 

Zijn mondkapjes effectief? Nee! – Zijn mondkapjes veilig? Nee!

Het kabinet negeert keihard bewijs uit een grootschalig Deens onderzoek van 18 november jl, waaruit blijkt dat zelfs ‘medische’ mondkapjes de virusverspreiding niet stopt. Waarom koos het kabinet dan toch voor een mondkapjesplicht? Die vraag stelde programmamaker Flavio Pasquino aan immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters.

 

 

I. Zijn mondkapjes effectief? – Nee!

Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) zegt al sinds het begin van de ‘corona-crisis’ dat “mondkapjes een buitengewoon gering effect hebben op de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen” 1

Het Noorse Instituut voor Publieke Gezondheid – waarop het OMT zich baseert – heeft uitgerekend dat 30.000 personen één week lang een chirurgisch mondkapje moeten gebruiken om bij één persoon een besmetting met COVID-19 te voorkomen. 2

Hugo de Jonge schrijft op 30-07-20 in een brief naar de Tweede Kamer: “Het kabinet ziet op basis van het advies van het OMT geen reden om mondkapjes te verplichten” en “Er is behoefte aan experimenten met nieuwe maatregelen gericht op gedragsverandering – onderdeel van deze maatregelen is het gebruik van mondkapjes”. 2

Bronnen:

  1. https://nos.nl/artikel/2350709-van-dissel-blijft-erbij-gewone-mondkapjes-hebben-weinig-effect.html
  2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/30/kamerbrief-reactie-op-73e-omt-covid-19

 

 

II. Zijn mondkapjes veilig? – Nee!

In dit interview legt Dr. Coleen Huber uit wat er gebeurt als je de ademhaling belemmert door het langdurig dragen van mondkapjes of het afdekken van je mond en neus. In onze hele evolutie is dit nog nooit eerder gebeurd. De verminderde beschikbaarheid van zuurstof die je moet opnemen en het teveel aan CO2 dat je er niet uit kunt ademen treden direct op, zijn meetbaar en hebben negatieve gezondheidseffecten, zowel op korte als op lange termijn.

 

Op groot scherm te bekijken op: https://www.bitchute.com/video/apFfhbawSeGa/

 

 

Wetenschappelijk aangetoonde schadelijke effecten van mondkapjes

Immunologe en ex-medewerker van het RIVM Carla Peters in HP-de tijd: Weg met die verplichte mondkapjes”

1. Wanneer medische mondkapjes voor langere tijd gedragen worden kan hoofdpijn ontstaan, waardoor een negatief effect kan ontstaan op de uitvoering van werk.

2. Voor mensen met astma, COPD, en andere chronische longziekten wordt het inademen door een mondkapje bemoeilijkt. Het kost meer energie. Vaker en dieper ademen is nodig om aan voldoende zuurstof te kunnen komen. Naarmate de lading van virussen, bacteriën en schimmels in de mondkapjes groter wordt, is de kans dat deze in hoge concentraties diep in de longen terechtkomt groter. Dit kan uiteindelijk leiden tot pneumonie, ontsteking en weefselbeschadiging. Vochtige mondkapjes – door langdurige dragen of door het lopen door de regen – kunnen het risico op infecties verhogen.

3. Het dragen van medische mondkapjes kan leiden tot een lagere concentratie van zuurstof in het bloed. Zuurstof is nodig om de hartspier en het immuunsysteem goed te laten functioneren. Ook kan bij een lagere concentratie aan zuurstof in het bloed eerder bloedklontering ontstaan. Twee Chinese kinderen zijn overleden door het dragen van een mondkapje tijdens het sporten. Een andere Chinese jongen ondervond een longklap tijdens het sporten met een mondkapje. De WHO adviseert om geen mondkapjes te dragen tijdens het sporten.

4. Mensen ademen CO2 uit bij iedere uitademing. Bij het dragen van goed passende mondkapjes wordt deels verse lucht en deels uitgeademde lucht ingeademd. Hierdoor kan de ingeademde CO2-concentratie toenemen. Dit kan uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

5. Niet-hygiënisch gebruik van mondkapjes kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid; mensen kunnen zichzelf infecteren met een acute en chronische dermatitis of reeds bestaande huidziekten doen verergeren. Veel mensen gebruiken hetzelfde mondkapje dagen of weken achtereen dat al in een jaszak, broekzak of tas wordt meegenomen, in plaats van het om de twee uren vervangen door een schoon mondkapje. In een onderzoek bij kinderen werden na één dag bij zes tot acht uur gebruik van een mondkapje 82 verschillende bacteriële kolonies en vier schimmelsoorten op het mondkapje aangetoond. Dit is een gevaar voor het ontstaan van ernstige infecties door onder meer een bacteriële longontsteking of ontsteking van de hartkleppen. Zeker omdat juist bacteriën als streptokokken en staphylococcus aureus gemakkelijker overleven en overdraagbaar zijn via kleding of oppervlakten. Longontsteking veroorzaakt door streptokokken en staphylococcus was een belangrijke doodsoorzaak tijdens de H1N1-influenza-pandemie in 1918-1919. Ook toen werden mondkapjes gedragen en is een mogelijke relatie gelegd tussen een bacteriële longontsteking en het dragen van mondkapjes. Bij 70 procent van de mensen die overlijden aan de ernstige vorm van Covid-19 wordt een bacteriële co-infectie aangetoond.

6. Voor mensen met chronische ziekten kan het dragen van mondkapjes de medische conditie verergeren. Dit geldt voor mensen met fysieke en/of psychische ziekten zoals depressie, angst, posttraumatische stressstoornis, gehoorverlies. In Nederland heeft 58 procent van de bevolking een chronische ziekte.

7. Het dragen van mondkapjes kan de mondflora veranderen. In Amerika, waar al gedurende een langere periode mondkapjes verplicht zijn op bepaalde plaatsen, werd een toename van tandvleesontsteking en tandbederf geconstateerd bij het veelvuldig dragen van mondkapjes. Tandvlees en tanden zijn uitstekende verblijfsplaatsen voor legionella en streptokokken, ziekteverwekkende bovenste luchtwegbacteriën die tot ernstige ziekten kunnen leiden. Wanneer de mondflora verandert, kan uiteindelijk ook de microflora in de bovenste luchtwegen en darmen veranderen, met meer kans op chronische ziekten en infecties. Het menselijk lichaam leeft in symbiose met een zorgvuldig opgebouwd ecosysteem. Verstoring van dit evenwicht kan tot ziekte leiden.

8. Losse stukjes textiel of toxische/carcinogene stoffen die in de mondkapjes aanwezig kunnen zijn, kunnen door dieper inademen ernstige weefselschade veroorzaken, wat de kans op infectie kan verhogen. Voor de gewone burger is het moeilijk kwalitatief goede maskers te vinden. Er is (vooralsnog) geen kwaliteitskeurmerk voor een stoffen mondkapje.

9. Het langdurig dragen van mondkapjes kan blijvende mentale en psychosociale schade veroorzaken bij kinderen en jongeren. Een groot deel van de ontwikkeling van het brein vindt plaats in de puberjaren. Bij jongere kinderen die in de interactie veel gebruikmaken van non-verbale communicatie kan een verstoorde ontwikkeling plaatsvinden.

10. Het dragen van mondkapjes kan effecten hebben voor volgende generaties. Na de influenzapandemie van 1918-1919 bleek dat kinderen geboren in 1919 vaker leden aan hartziekten.

11. Het dragen van mondkapjes kan een schijnveiligheid geven, waardoor minder afstand gehouden wordt van geïnfecteerde personen. Wanneer mensen een mondkapje dragen, raken zij vaker hun gezicht en ogen aan, waardoor het besmettingsgevaar hoger wordt.

12. Eenmalig te gebruiken medische mondkapjes zijn gemaakt van onder andere polypropyleen, polystyreen of polyurethaan. Deze mondkapjes kunnen afgebroken worden tot kleine deeltjes die in het milieu terechtkomen en uiteindelijk in ons lichaam. Onderzoekers schatten dat er wereldwijd elke maand maar liefst 129 miljard mondkapjes worden gebruikt. Een verdere verstoring van het natuurlijk ecosysteem maakt de kans op toekomstige pandemieën groter als gevolg van toenemende milieuverontreiniging door plastic deeltjes van mondkapjes die via voedsel in ons lichaam terecht kunnen komen en ons immuunsysteem verstoren. In oktober is Greenpeace een campagne gestart om bedrijven en overheden bewust te maken van de enorme nadelige effecten van plasticdeeltjes in oceanen door het gebruik van mondkapjes.

13. Het veelvuldige gebruik van desinfecterende middelen – die elke keer voordat een mondkapje wordt opgezet en nadat het is afgedaan nodig zijn – kan uiteindelijk leiden tot gezondheidsschade. Het menselijk lichaam wordt blootgesteld aan een hogere concentratie alcohol en meer toxische stoffen. Dit kan de huidflora beschadigen, die een belangrijke barrière tegen ziekten vormt. – Carla Peters in HP-de tijd

 

Meer artikelen van Carla Peters: https://www.hpdetijd.nl/auteurs/dr-carla-peeters/

 

 

Meer informatie:

Een website die is gespecialiseerd op mondkapjes is: www.mondkapjeseffecten.nl

 

over de lockdown

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de lockdown

 
Een crisis in de wetenschap, lockdown is een schande. Willem Engel en Ramon Bril. Verkorte versie.
 

 

 

Onderzoeksjournalist James Corbett – “Wat niemand zegt over de lock-downs”

 

 
Bron: What NO ONE is Saying About The Lockdowns Hier vindt u ook de volledige tekst met alle bronvermeldingen van deze aflevering van ‘The Corbett Report’.

 

 

Wetenschap bevestig de nutteloosheid Lock-down

 
Twee gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften ‘Nature’ en The Lancet bevestigen de nutteloosheid van corona-maatregelen voor mensen zonder symptomen.

 
• Nieuwe publicaties in het gerenommeerde wetenschappelijke NATURE en THE LANCET bevestigen een slechts zeer beperkte kans op asymptomatische respectivelijk presymptomatische besmettelijkheid. Met andere woorden: al u positief bent getest, maar geen of nog geen symptomen heeft, bent u niet besmettelijk.

• Dit is fantastisch nieuws, want nu is aangetoond, dat zowel a-symptomatic alsook pre-symptomatic verspreiding niet plaatsvindt, komt vast te staan dat de huidige maatregelen jegens (gezonde) mensen zonder symptomen zoals 1,5 meter afstand, alsook mondkapjes, totaal geen zin heeft!

• Alle grond voor lockdowns en afstandsmaatregelen is nu dus weg genomen.

• Bij symptomen thuisblijven, is dus de enige nuttige maatregel!

 

 

Bronnen:

1. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext
2. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

 

Over de economische gevolgen van de maatregelen
“Meer dan de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Europa vreest volgend jaar failliet te gaan als hun omzet niet binnen afzienbare tijd omhoog gaat. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey onder meer dan 2200 mkb’ers in de vijf grootste economieën van Europa.”

Bron: https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/20796/mckinsey-helft-mkb-failliet-in-2021.aspx

Laat het even op uw inwerken.

Hoeveel gezinnen komen onder druk te staan, hoeveel worden dromen kapot gemaakt, hoeveel levens verwoest…

 

 

over de psychologische gevolgen van de maatregelen

Wat zijn de gevolgen van de toenemende werkeloosheid?

“Als de werkloosheid met 1% stijgt, sterven ongeveer 36.000 mensen. Dit wordt pas zichtbaar over 5 jaar, het duurt even, maar 36.000 mensen zijn dood door werkloosheid. De helft van die sterfgevallen zijn het gevolg van hartaanvallen, maar je ziet ook wat ik noem sterfgevallen van wanhoop, dus toename van alcoholisme, toename van zelfmoord, toename van moord in gevangenschap en je ziet mensen eindigen in psychiatrische ziekenhuizen.” – Toby Rodgers (econoom)

 

 

 

hoe ziet ons leven eruit als we blijven vechten tegen virussen?

Een wereldwijde psychische gevangenis – Michaéla Schippers

 
Over gevolgen van de maatregelen voor kinderen
Evelien Deiters is kinder- en jeugdpsycholoog. Zij gaf maart 2021 een lezing over de effecten van de maatregelen op het leven van kinderen en jongeren.

 

 

Propaganda over de introductie van testen op lagere scholen

 

 

 

 
 

III. Het nieuwe normaal

Op woensdag 11 maart 2020 heeft de WHO het Covid-19 coronavirus tot pandemie verklaard. Sinds die tijd leven we in een staat van beleg. In een oorlog die, in theorie wordt gevochten tegen een ‘nieuw’ virus, maar in de praktijk voornamelijk tegen de bevolking.

Volgens onze politici is een vaccin de enige oplossing om het ‘gevaar’ te bestrijden. In afwachting daarvan worden ons maatregelen opgelegd die geen wetenschappelijke onderbouwing hebben, en laten cijfers zien dat zij niet noodzakelijk zijn. Is de democratie overgenomen door een medische dictatuur?
 

 

Het nieuwe normaal
De dictatuur van het ‘Nieuwe Normaal’ wordt aangestuurd door angst voor Covid-19 en richt grote schade aan in het dagelijks leven van gewone burgers. Is het ‘Nieuwe Normaal’ – gepropageerd door de media, opgelegd door politici, en afgedwongen door politie – hoofdzakelijk in het voordeel van de 0,1% superrijken? De video legt een diepere agenda bloot die niets te maken heeft met gevaar of gezondheid, maar met geld en macht.
 

 

 

 

 

 

over de grote spelers in het spel

Wie zijn de 1%? De mega rijken? En hoe groot is hun invloed op de 99%?

Meer informatie over de rol van Bill Gates (WHO, GAVI), Klaus Schwab (World Economic Forum – Great Reset), Tedros Adhanom Gebreyesus (WHO) op de volgende pagina’s”

Bill Gates
Wereldgezondheidsraad (WHO)
GAVI
Europese Unie (EU)
Mondiaal vaccinatiebeleid
Kabinet Rutte III
World Economic Forum (WEF)

 

 

Wat is de New World Order – uitleg door een non-complotdenker

 

 

 

Wat is de Great Reset?

 

 

Op https://www.corbettreport.com/greatreset/ vindt u een transcript met bronvermeldingen.

 

 

Het rapport van James Corbett

 
James Corbett schreef een confronterend rapport over de grote spelers in het spel: https://www.minds.com/CorbettReport/blog/2020-our-annus-horribilis-1187401545113362432

 

 
 

over de rol van de media
Als de media er niet waren dan was de pandemie allang voorbij? Ab Gietelink van Café Weltschmerz praat met professor Cees Hamelink over de grootste verspreiders van nep-nieuws… de reguliere media!

 

 

 

Over het wereldwijde coronabeleid

“Door de maatregelen, die wereldwijd genomen zijn stevenen we af op de grootste humanitaire ramp in de geschiedenis van de mensheid” – Michaéla Schippers

 

Terugblik op 6 maanden beleid – Michaéla Schippers

 

 

 

Levensgevaarlijke massahysterie gaat fout volgens het boekje – Michaéla Schippers

 

 

 

De coronaparadox en de ramkoers met ons geweten – Michaéla Schippers

 

 

Over de spoedwet

Dinsdag 27 oktober is een donkere dag in de Nederlandse geschiedenis. De spoedwet is door de Eerste Kamer geloodst, en de democratie is officieel omver geworpen. De horeca, de zorg, het onderwijs, en onze cultuur krijgen allemaal een (dood)klap in de strijd tegen een virus dat naar alle waarschijnlijkheid alweer is gemuteerd zoals dat gebruikelijk is bij virussen. Slechts enkele politici krijgen buitenproportionele macht om onze vrijheden in te perken.

Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/spoedwet-betekent-einde-van-de-rechtsstaat-wet-normaliseert-noodtoestand/

Juriste Isa Kriens legt uit wat de spoedwet precies inhoudt

 

 

Eerder gaf Jeroen Pols deze uitleg over de spoedwet.

 

 

 

over het schenden van onze (grond)rechten
Reiner Fuellmich is een ervaren advocaat, die in zijn 26-jarige carrière met succes rechtszaken heeft gevoerd tegen frauduleuze multinationals. Hij is ook een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’. Sinds 10 juli 2020 heeft hij een groot aantal getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te vinden op de vele vragen over de Corona-crisis. Fuellmich zegt in het begin van het filmpje het volgende:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

 

 

Over de politiek
 
Over letterlijk alles is onzekerheid.

 
• Mondkapjes wel of niet verplicht, wel of niet (schijn)veilig.
• Virus afkomstig van een laboratorium in China of afkomstig van een vleermuis in China.
• Vaccinatie wel of niet verplicht, wel of niet veilig.
• Testen wel of niet verplicht.
• Corona-app wel of niet verplicht.
• Quarantaine wel of niet verplicht.

 
Daarbij komt nog de steeds meer verstikkende ‘Politieke Correctheid’. Indien de mening niet strookt met het ‘nieuwe normaal’ en de veronderstelde bijbehorende denkwijze, is er al gauw sprake van een ‘samenzwerings- of complottheorie’. De andersdenkende wordt weggezet als een ‘complotgekkie’, als een ‘antivaxxer’, als de spreekwoordelijke ketter dus.

Degene die de alternatieve mening vertolkt moet met bewijzen komen en die zijn er natuurlijk nooit genoeg.

Degene die de ander voor complotdenker uitmaakt hoeft zich slechts genoegzaam te beroepen op wat gangbaar is. Dat wil zeggen wat de regering en de media vertellen, politiek correct dus.

Waar de waarheid ophoudt en de politieke overwegingen beginnen is niet te bepalen.

 

 
Het bovenstaande fragment komt uit het boek: Covid-19 en de wereld erna – beleidsstukken van de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en onze regering geanalyseerd van Robin de Ruiter

 

 

 
10 essentiële feiten en inzichten om uit de crisis te komen
 
Op de website www.samenterugnaarnormaal.nl staan “10 essentiële feiten en inzichten om uit de crisis te komen”. Meer informatie kunt u vinden op de website www.samenterugnaarnormaal.nl.

 

 
1. Covid-19 is GEEN killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan Influenza. Het is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking.
Bronnen: Hugo de Jonge d.d. 25-6-2020 en Jaap van Dissel – technische briefing Tweede Kamer 25 juni 2020

 

2. De verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes gaat vooral via zwevende aerosolen: 1,5 meter afstand houden is daarom zinloos.
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission‘

 
3. Binnen is nauwelijks besmettingsrisico met goede ventilatie. Buiten is het risico nihil.
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission’

 
4. 1,5 meter afstand houden is slecht voor de fysieke en geestelijke gezondheid
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vaccin, een utopie.’

 
5. Er zijn al verschillende medicijnen en vitaminen bekend die goed helpen bij de verschillende coronasymptomen en soms ook als profylaxe kunnen worden gebruikt. Voorbeelden: HCQ, Ivermectine, vitamine D, zink.
Bron: First press conference of American Frontline Doctors”, en www.zelfzorgcovid19.nl

 
6. Mondkapjes hebben geen beschermende werking, maar kunnen wel schadelijk zijn voor longen, hart, hersenen en tumorgroei versnellen.
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz ‘Kappen met kapjes’

 
7. De ontwikkeling van een werkend vaccin voor een luchtweginfectie is twijfelachtig. Door mutatie van het virus zal een eventueel werkend vaccin snel onbruikbaar zijn. Ontwikkeling duurt jaren.
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vaccin, een utopie.’

 
8. Maatregelen zorgen voor toename stress, psychische klachten, huiselijk geweld en zelfdoding. Kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten zijn extra kwetsbaar.
Bron: ‘brandbrief geestelijke gezondheidsszorg’ en ‘Kinderen en de desastreuze gevolgen van dit Coronabeleid’

 
9. De krimp van de economie is ‘ongekend’ en ‘catastrofaal’. De neveneffecten van de maatregelen zijn verwoestend.
Bronnen: Volkskrant, CBS en professor Michaela Schippers ‘For the greater good? The devastating ripple effects of the Covid-19 Crisis’

 
10. De PCR-test is ongeschikt om besmettingen vast te stellen. De stijging van het aantal positieve testen is vooral het gevolg van veel testen. Politiek enmedia gebruiken ten onrechte de term ‘besmettingen’.
Bron: Biochemicus, drs Mario Ortiz Buijsse, Cafe Weltschmertz, Diederik Gommers herkent kritiek op gebruik PCR testen, Het PCR-doek valt – Pieter Borger

 

 

De overheid en media geven u deze belangrijke informatie niet. Zo wordt er ongegronde angst gecreëerd en in stand gehouden. Steeds meer mensen beseffen dit. Meer dan 500.000 Nederlanders hebben via de grootste petitie ooit in Nederland al ‘NEE’ gezegd tegen de spoedwet en de maatregelen. Ook dit feit wordt genegeerd door het kabinet en de media.

 

10 vragen over het coronabeleid
– Waarom heeft de WHO de definitie van het woord “pandemie” in 2009 veranderd?

– Waarom duurt de ontwikkeling van een vaccin normaal 5-10 jaar en kan het plotseling in enkele maanden? (het testen op dieren wordt overgeslagen, dus is de mens dit keer het proefkonijn).

– Wat zijn de bijwerkingen op korte, en op langere termijn?

– Waarom kunnen farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk gesteld worden voor vaccinatieschade als gevolg van het COVID-vaccin?

– Waarom zijn plotseling de regels versoepeld betreffende genetische manipulatie van vaccinaties?

– Waarom is de berichtgeving aan de Tweede Kamer over het contract dat Hugo de Jonge heeft gesloten met de farmaceutische industrie tot staatsgeheim gebombardeerd?

– Waarom waren er zo goed als geen besmettingen op de Dam en alle andere demonstraties waar 10 duizenden mensen bijeen zijn geweest? Bijvoorbeeld Berlijn, Londen en vele andere grote steden.

– Waarom wordt de positieve test niet gespecificeerd maar direct geclassificeerd (en meegeteld) als Corona, terwijl het bijvoorbeeld ook het rhino-virus kan zijn?

– Waarom hebben de media niets anders gedaan dan angst te genereren voor COVID-19, ook in de tijd dat het aantal COVID-doden niet in de buurt kwam van het aantal “normale” griepdoden in voorafgaande jaren?

– Waarom weigert het OMT transparant te zijn over de wetenschappelijke onderbouwing van haar adviezen?

– Waarom is de spoedwet er doorheen gedrukt?

– Waarom is de PCR-test procedure aangepast?

 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

 

10 docu's die u gezien moet hebben
 

Over het nieuwe normaal

 
Is ‘het nieuwe normaal’ onderdeel van de transitie naar een maatschappij waar wij blijvend in onze vrijheden en (grond)rechten worden beperkt? Heeft de agenda weinig of niets te maken met gezondheid, maar alles met controle?
 
 

 

 

 

Over genocide

Er zijn tien fases te onderscheiden bij elke Genocide die op de aarde heeft plaatsgevonden. Henna Maria legt verbanden tussen de fases van Genocide en de “behandeling” van het verzet tegen vaccins.

 

 

 

 

Over macht

 
Advocaat Reiner Fuellmich in gesprek met klokkeluider Astrid Stückelberger van de Wereldgezondheidsorganisatie – een instantie die is opgezet met de beste intenties, maar die inmiddels is gecorrumpeerd door het grote geld.
 

 

 

 

Over massapsychologie

 
Pas als je echt begrijpt hoe we in deze coronacrisis zijn beland, weet je ook hoe we eruit kunnen komen. Professor in de klinische psychologie Mattias Desmet beschrijft de psychologische mechanismen van deze crisis. De virologen-experts namen de leiding over de maatschappij en proberen die vast te houden. De democratisch verkozen bestuurders lopen eigenlijk gewoon aan hun leiband. Pas als veel mensen gaan begrijpen hoe deze crisis echt in elkaar steekt, kunnen we ervan af geraken. Anders dreigt de vernietiging van veel dat ons lief is.

 

 

 

 

 

Over medische apartheid

 
Wat zijn de plannen van de elite voor de mensen die de duistere agenda doorzien? Voor de mensen die zich verzetten? Voor de zelfstandige, kritische denkers die opkomen voor hun rechten? De weerstand bieden aan ‘het nieuwe normaal’ en experimentele vaccins?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die plannen niet ten uitvoer gebracht kunnen worden?
 

 

 

 

Over het vaccin

 
Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om volledige controle over de mensheid te hebben. Bestaan er plannen die dat voor ogen hebben? En zou de pandemie de perfecte dekmantel kunnen zijn om deze plannen versneld ten uitvoer te brengen?
 

 

 

 

Over onze rechten

 
Juriste Maria-Louise Genet maakt duidelijk hoe onze rechten worden geschonden.

 

 

 

 

Over de ziekte & de behandeling

 
Simone Gold geeft een briljante lezing over het “gevaar” van Covid-19, succesvolle behandeling ertegen, en het grote (vaccin)-experiment
 


 

 

 
Over geld & media

 

Over masker & PCR-testen

 

 

 

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Voortaan iedere zaterdag: dansen voor de vrijheid!

Voortaan iedere zaterdag: dansen voor de vrijheid!

Jaaah, na het koffiedrinken gaan de mensen dansen! Fred Teunissen van www.transitieweb.nl bericht over een nieuwe tendens, die zo oud is als de weg naar Rome: zang en dans! Ons verzet gaat een nieuwe fase in.     Voortaan iedere zaterdag: dansen voor de...

lees meer
 

 

COVID-19 - Wat is er aan de hand?

‘Covid-19 – wat is er aan de hand?’ is een overzichtsartikel van de COVID-19 uitbraak. Het verscheen in de eerste weken na de uitbraak op het blog van de stichting Vaccinvrij. Vele vragen zijn nog steeds niet beantwoord.

Lees meer

COVID-19 - Wat is de oorzaak?

Het Sars-coV2-virus is niet geïsoleerd dat wil zeggen: niet aangetoond. Covid-19 is geen gewone griep. Is Corona een stralingsziekte? Is het mogelijk dat er een combinatie van oorzaken is voor het “Covid-syndroom”? Wat is de invloed van 5G op ons immuunsysteem?

Lees meer

Share This