COVID-verpleegster onthult dodelijke ziekenhuisprotocollen

door | 16 dec 2023 | COVID-19 ziekte

Polly Tommey reist met de VAXXED-bus door Amerika om direct van de burgers te horen wat zich heeft afgespeeld tijdens de ‘pandemie’. Zij interviewde een verpleegster die tijdens COVID werkte in de acute zorg voor COVID-patiënten. De COVID-protocollen riepen haar wantrouwen op, maar kritische vragen over het ziekenhuisbeleid werden niet op prijs gesteld. Waarom hebben we wel of niet gedaan wat we hebben gedaan? Het is zo belangrijk dat hier over wordt gesproken.
 

Onder het filmpje staat een Nederlandse vertaling van het uitgeschreven gesprek.
 


 
Transcript:
 
“Mijn naam is Gale McGrae. In mijn gemeenschap, toen COVID voor het eerst werd aangekondigd en de ziekenhuizen werden gesloten en operaties werden stopgezet, liep ons ziekenhuis helemaal leeg. Dit was een van de eerste momenten waarop ik zag dat er tegen ons werd gelogen, omdat het publiek in het nieuws werd verteld dat de ziekenhuizen vol en overbezet waren en dat was niet zo.

Ik had collega’s in de hele staat Californië die op afdelingen in de acute zorg werkten en niet één keer tijdens dat eerste jaar van COVID in 2020 in de winter van 2021 waren onze ziekenhuizen overbezet.

Ik zou zeggen dat er tijdens de winter van 2020 en 2021, zoals dit elk jaar gebeurt, mensen binnenkomen met griep en ziekenhuizen vollopen in het griepseizoen. Het gebeurt elk jaar.

Dat gebeurt al de hele 12 jaar dat ik in de acute zorg werk. Dus het was niet ongewoon. We waren niet overweldigd en het publiek werd voorgelogen. Dus dat opende mijn ogen voor het feit dat er dingen gebeurden die niet hadden mogen gebeuren.

En met het uitrollen van de isolatiemaatregelen begonnen ze ook met de COVID-protocollen. Ik merkte niet meteen de schade van deze protocollen totdat ik familieleden moest vertellen dat ze niet aan het bed van hun stervende dierbare mochten komen.

Dat was voor mij een misdaad tegen de menselijkheid en een schending van mijn eed, waarvan ik meteen wist dat het niet had mogen gebeuren. We isoleren mensen in de gevangenis.

We stoppen ze in de gevangenis als ze iets verkeerds hebben gedaan om ze te martelen. En ik had het gevoel dat ik ertoe gedwongen werd om dit te doen toen ik familieleden van mijn patiënten moest vertellen dat ze niet naar het ziekenhuis konden komen om bij hun stervende dierbaren te zijn.

Het waren dus die kleine vergrijpen die ik herkende die me hielpen om te accepteren dat ik kritischer moest kijken naar wat me werd opgedragen en naar wat er om me heen gebeurde in het ziekenhuis.

Dus nadat ik die twee dingen had meegemaakt aan het begin van de COVID-Lockdowns, hielp het me om stil te staan en na te denken wanneer ik dingen moest doen.

Het volgende was de toediening van Remdesivir.

Dit was een medicijn met een vergunning voor experimenteel gebruik. Het was het enige medicijn dat we mochten toedienen aan patiënten die waren opgenomen met COVID. Het was een antiviraal middel. En ik had in mijn bacheloropleiding verpleegkunde geleerd dat je een antiviraal middel niet meer dan 24 tot 48 uur na het begin van de symptomen van een virusinfectie mag toedienen.

En deze medicatie werd meestal pas 10 tot 12 dagen na het optreden van de symptomen gegeven aan patiënten die met COVID in het ziekenhuis waren opgenomen.

Dus vroeg ik mijn collega’s, waarom geven we deze medicatie? En aan de directie van mijn ziekenhuis, waarom doen we dit? En hun ogen werden glazig.

En ik zou tegen hen zeggen: we hebben bewijs dat aantoont dat het toedienen van antivirale middelen meer dan twee dagen na het optreden van de symptomen meer kwaad dan goed doet.

De risico-batenanalyse is niet in verhouding. En daarnaast was dit een product voor experimenteel gebruik. En ik wist dat elk van die doses meer dan $3000 kostte.

Dat was dus nog een grote rode vlag.

Daarnaast was het volgende onderdeel van de COVID-protocollen dat me enorm ongerust maakte het feit dat er aan het begin van de ziekenhuisopname voor COVID een team van respiratoire specialisten voor het Congres stond en hen liet zien hoe effectief hoge doses steroïden waren voor de behandeling van patiënten met COVID.

En niet alleen werden deze aanbevelingen voor hoge dosis steroïden genegeerd, ze werden zelfs geblokkeerd door onze ziekenhuizen om te gebruiken.

Er komen dus patiënten binnen die doodsbang zijn gemaakt door de media. Ze worden geïsoleerd van hun geliefden. Ze krijgen ongebruikelijke behandelingen.

Ik zal nog één ding zeggen over deze steroïden, want dit is echt belangrijk. Het COVID virus, wat het ook was, veroorzaakte meer ontstekingen dan we ooit in het ziekenhuis hadden gezien.

Er is een labwaarde, CRP genaamd, en zelfs met griep en dat soort dingen hadden we de ontstekingsmarker CRP nog nooit zo hoog zien oplopen als met COVID.

Dus voor de overheid en het CDC en al die drieletterige organisaties om artsen te vertellen dat ze geen steroïden mochten toedienen, wat de beste behandeling is voor een ontstekingsproces. Het was absoluut misdadig. Je kunt geen steroïden onthouden voor het meest inflammatoire ziekteproces dat de mensheid ooit heeft gezien.

Dus we hebben isolatie van patiënten, angstzaaierij door de media, het onthouden van steroïden en het toedienen van Remdesivir.

Dat waren de dingen die ik op mijn werk moest regelen en waarbij ik elke dag het gevoel had dat ik mijn eed als behandelaar aan het schenden was.

En uiteindelijk was het pas na de uitrol van de injecties dat ik mijn werk niet meer kon doen. Dus dat was het volgende deel van wat ik meemaakte.

Zoals ik al eerder zei, werkte ik in de Bay Area van Californië voor een organisatie die Kaiser Permanente heet en die een volledig zorgaanbod heeft. Hun structuur is zo opgezet dat je eerstelijnszorg, acute zorg, kinderartsen, alle medicijnen en vaccins allemaal binnen dezelfde organisatie krijgt.

Dus het COVID-vaccin werd in mijn ziekenhuis toegediend. Dus toen in februari de injecties, deze injecties, werden vrijgegeven aan de artsen in januari 2021. Maar ze gaven ze pas eind februari vrij aan het publiek.

Dus begin maart begon ik te merken dat mijn ziekenhuis overbelast raakte en dit is ongebruikelijk omdat we normaalgesproken in de winter een stormloop krijgen, zo werkt het ziekenhuis: in de zomer is het leeg en in de winter is het vol. Dit is de cyclus.

En dus begon ik in maart 2021 te merken dat het heel eigenaardig was dat ik al die oproepen kreeg om te komen werken omdat het ziekenhuis onderbemand was – en het hield maar niet op.

Ik studeerde op dat moment af voor mijn opleiding tot nurse practitioner. Ik werkte drie weken in het ziekenhuis en nam dan vrij om te studeren.

8:55 – Dus toen ik in juni naar het ziekenhuis ging, was ik er drie weken. Drie weken van maart tot april en dan nog eens drie weken van midden juni tot begin juli en ik werkte non-stop.

Ik werkte eigenlijk elke dienst dubbel. Ik werd drie keer, soms vier keer per dag gebeld om te komen werken omdat het ziekenhuis zo onderbezet was.

En in juni kwam mijn manager naar me toe en zei: “Gail, dit ziekenhuis heeft drie keer zoveel opnames gehad als we ooit hebben gehad sinds het ziekenhuis zijn deuren opende.

Dus dat is een toename van 300% in ziekenhuisopnames die direct verband houdt met het uitrollen van deze injecties.

Dus tijdens die week, het was eind juni. Het was rond de 28e van die maand toen mijn manager naar me toe kwam en dit tegen me zei. En tijdens die week had ik gezegd dat ik in principe elke dienst die ik werkte dubbel werkte – en omdat ik op de hogeschool zat, had ik een functie die ‘per diem’ werd genoemd.

Dat betekent dus dat ik vaak inviel als ik kwam werken, en overal inzetbaar ben waar ze me nodig hebben. Ik ga overal heen waar ze me nodig hebben in het ziekenhuis.

Dus tijdens die dienst, toen mijn manager me vertelde dat we drie keer meer opnames hadden gehad dan ze ooit hadden gezien, kwam daarna een dag dat het muntje viel. Ik kwam de volgende dag binnen en werkte ik dubbel en ik verdeelde die 16 uur over twee verschillende afdelingen.

En ik kreeg een rapport over elke patiënt op beide afdelingen. En toen drong het pas echt tot me door dat het om injectieletsels ging, want dat zijn ongeveer 30 patiënten per unit. Ik kreeg verslag van elke patiënt die daar was voor een “clothshot”, een vreemd stolsel waar ik nog nooit van had gehoord, een beroerte, of een hartaanval.

Op die dag heb ik vier patiënten gezien met een snel optredende Guillain-Barre. In mijn hele carrière had ik er twee gezien, 10 jaar als verpleegkundige in de acute zorg.

11: 11 – Ik had voor twee patiënten met Guillain-Barre gezorgd en binnen een paar weken tijd had ik er vier gezien en ik had de kans om twee van die patiënten rechtstreeks te vragen wat zij dachten dat de oorzaak was van het begin van hun Guillain- Barre. Twee van hen vertelden me dat ze die COVID-injecties hadden gekregen binnen 24 uur na het begin van de symptomen en toen heb ik mijn managers benaderd en gezegd dat ik verslag heb gekregen van twee afdelingen vol patiënten die allemaal de vreemdste symptomen hebben en verschillende van hen bevestigen dat ze net die COVID-vaccins hebben gekregen.

Hoe kan ik dit rapporteren, vroeg ik. Het antwoord van mijn directe manager was dat we dit niet kunnen rapporteren omdat we niet kunnen bewijzen dat deze injecties de oorzaak zijn.

Een van mijn collega’s, de verpleegster van de COVID-injectiekliniek, benaderde me op een dag en ze wil dit niet in het openbaar zeggen omdat ze bang is om haar baan te verliezen. Maar ze had haar manager hetzelfde gevraagd en die vertelde haar dat ze ontslagen zou worden als ze ook maar één ongewenst voorval (bijwerking) zou melden.

We stonden dus voortdurend onder druk om niet te rapporteren. Al mijn zorgen over de COVID-protocollen voor opgenomen patiënten werden niet opgepakt. Ik heb meerdere keren gezegd dat ik het gevoel had dat we onze eed schonden. Ik werd genegeerd.

Kort daarna, in juni 21, liet ik verschillende leden van mijn ziekenhuis een proces verbaal opmaken en ze ontsloegen me als vergelding voor mijn pogingen om hen verantwoordelijk te stellen voor wat ik had gezien.

Ik heb mezelf veel afgevraagd, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je hier moet opmerken is dat mensen tegen me zeggen: “Waarom kom jij wel naar voren en je collega’s niet? Weet je hoe dit komt?

En ik wil hier echt erkennen hoe het komt dat ik in deze positie terecht ben gekomen, want ik denk dat ik merkte toen dit allemaal gebeurde, dat waarschijnlijk ongeveer 30% van mijn collega’s zag wat ik zag.

En het is aandacht voor detail, kritisch denken, het vermogen om diep te analyseren wat je ziet en dan verder te graven in waarom het gebeurde.

En dus zijn er dit soort vaardigheden in combinatie met het feit dat ik niet naar een openbare school ging op de middelbare school en het deed me daar echt aan denken.

Deze hele situatie op de COVID-afdelingen deed me denken aan hoe ik me voelde op de middelbare school nadat ik thuisonderwijs had gevolgd en niet bij de massa hoorde. En ik zag dit gebeuren met mijn collega’s, ik zag dat ze bij de massa wilden horen. Ze wilden geen onrust creëren.

Ze wilden hun inkomen niet in gevaar brengen, ze hadden hypotheken en dus kozen ze ervoor om te doen wat het gemakkelijkst was en mee te gaan in wat er van hen werd gevraagd. En ik zei tegen hen: dit is iets wat ik het sterkst heb ervaren van alle dingen die de afgelopen twee jaar zijn gebeurd, en dat is dat ik vrij ben. Ik kijk naar mijn collega’s en ik weet dat ze hun ziel verkocht hebben.

Weet je, ze doen deze dingen. Ze brengen hun ethiek en moraal in gevaar. Voor mij is het zo bekrachtigend geweest, omdat ik weet dat mijn kinderen een leider zien en dat ze aangemoedigd zullen worden door wat ze mij hebben zien doen. En aan het eind van de dag, aan het eind van het leven, zijn dit de dingen die ertoe doen. Mijn salaris is niet het belangrijkste.

En dus denk ik dat dat het belangrijkste is dat ik uit dit alles heb kunnen halen: hoe vrij ik me voel en hoe blij ik ben dat ik mijn kinderen kan laten zien hoe ze vrij kunnen leven.

Gail McCrae krijgt vervolgens vragen van de interviewer van Children’s Health Defense. (Zie video X)

Interviewer – Dank u wel. Ik heb een paar vragen, als dat goed is, over wat we hebben gezien tijdens onze trip.

GM – OK.

Int. – Dus ik probeer in mijn hoofd uit te zoeken wat er aan de hand is, want we krijgen talloze mensen, ontelbare mensen, die bij u zitten en ons vertellen dat ze ongevaccineerd zijn.. Je hebt de kranten gezien. Je weet waar ik het over heb. Dan probeer ik uit te zoeken waar, want we weten dat de ziekenhuizen vol liggen met gevaccineerden met hun vaccinaties.

Wat heb je in het ziekenhuis gezien? Er was iemand die ons vertelde dat ze IC-verpleegkundige was en ze vertelde ons dat het facturatiesysteem het niet toestaat om iemand te coderen, dus ook als je één Pfizer, één Moderna, één Johnson & Johnson hebt gehad, word je nog steeds geclassificeerd als ongevaccineerd, Dus dat is een klasse van niet-gevaccineerd, en het facturatiesysteem laat het niet toe om niet-gevaccineerde, geventileerde (aan beademingsapparatuur aangesloten) overledenen in te voeren.

GM – Ja, dus we hadden gesprekken en er was een steungroep in mijn gemeenschap voor behandelaars die werden uitgesloten en gediscrimineerd, want op dezelfde manier waarop patiënten werden gediscrimineerd omdat ze ervoor kozen om deze inentingen niet te krijgen, werden de medewerkers dat ook. En een van de dingen die naar voren kwamen toen we samenkwamen en begonnen te praten, was wat we bij de documentatiesystemen zagen voor het herkennen van mensen die wel of niet gevaccineerd zijn in mijn omgeving.

Ik werd ontslagen in oktober 21. Dus ik was zes maanden met tussenpozen in het ziekenhuis om te zien hoe ze het Epic-systeem hadden veranderd. Mijn ziekenhuis gebruikte Epic en in mijn ziekenhuis kwam elke patiënt die gediagnosticeerd was met COVID automatisch in de grafiek te staan als niet gevaccineerd en ze hebben ons niet geleerd hoe we dat moesten veranderen – het was een rode balk die boven aan de grafiek stond met de tekst niet gevaccineerd en ze hebben ons niet geleerd hoe we dat moesten wijzigen.

Ik kan je met zekerheid zeggen dat toen ik binnen een week nadat deze vaccins aan het publiek werden vrijgegeven, op de COVID-afdelingen werkte, minstens 50% van de COVID-patiënten die we hadden, gevaccineerd was. Er is nooit een moment geweest dat mijn ziekenhuis een afdeling had met alleen niet-gevaccineerde patiënten toen deze vaccins eenmaal waren uitgerold.

Onze computersystemen waren gemanipuleerd om dit te manipuleren. Dat was zo bij de Kaiser Permanente’s in Californië, en de Sutter Health Organizations. Ik sprak met een collega die voor dat ziekenhuis werkte en hun epische systeem was zo ingesteld dat ze maar twee opties hoefde te kiezen wanneer een patiënt de diagnose COVID kreeg.

Er waren twee opties in haar systeem die ze kon selecteren, namelijk dat de patiënt niet gevaccineerd was of dat hun vaccinatiestatus onbekend was. Dus voor elke patiënt die COVID had, werd ze gedwongen om die patiënten als onbekend te documenteren, wat natuurlijk niet klopte. En toen ik zag hoe de media dat verdraaiden door te zeggen dat alle patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen niet gevaccineerd waren… Dit is hoe ze het deden. Ze manipuleerden onze dossiersystemen en leerden het personeel niet hoe ze de dossiers moesten veranderen om eerlijk bewijsmateriaal te produceren.

Dus wat er uiteindelijk gebeurde was dat veel patiënten eigenlijk gevaccineerd waren met COVID, we probeerden een aantekeningen te maken dat ze gevaccineerd waren en dat ze COVID hadden. Maar om je de waarheid te vertellen zouden veel medewerkers niet eens vragen wat de vaccinatiestatus van de patiënt was, ze zouden gewoon aannemen dat ze niet gevaccineerd waren omdat dat is wat ons werd verteld. Het beeld dat werd geschapen is dat alleen ongevaccineerde patiënten werden opgenomen met COVID, maar dat was nooit het geval.

Er waren mensen zoals ik die het echt vroegen en die echt probeerden de waarheid te achterhalen over wat er gebeurde. Weet je, we schreeuwden het van de daken, maar dit alles werd gewoon genegeerd en gecensureerd. En dat is het grootste probleem van dit alles, dat mensen zoals ik die daar de waarheid vertelden, werden genegeerd en uitgeschakeld.

Weet je, we werden allemaal ontslagen en verwijderd uit het vakgebied, of we vertrokken omdat we het ethisch niet aankonden. Dus nu zitten we met medische faciliteiten vol mensen die geen ruggengraat hebben om op te staan en het juiste te doen.

En dus maak ik me grote zorgen over de toekomst van de geneeskunde in dit land, omdat we alle artsen die er eigenlijk waren om onze patiënten en families te beschermen, zich schuldig hebben gemaakt aan misdaad en intimidatie. Het is een gevaarlijke plek. Ik zou geen familielid naar een ziekenhuis brengen.

INT. – Bedankt hiervoor. Bedankt dat je zo eerlijk spreekt en zo dapper bent. Zo belangrijk. Ik waardeer echt alles wat je voor ons hebt gedaan en nog steeds doet.

GM – Dank je.”

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This