Crisis in de kinderopvang en de WHO-trein die maar doordendert

door | 2 mei 2019 | BMR-vaccin, Ongevaccineerde kinderen, Vaccins, WHO, Ziektes

Houten blokken‘Gaan mensen mijn jongste kind straks buitensluiten omdat hij niet gevaccineerd is?’, bericht de Volkskrant over de kinderopvang op 2 mei 2019. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat ongevaccineerde kinderen meer mazelen zouden verspreiden dan gevaccineerde kinderen. Integendeel, maar er is nog nooit met zoveel intensiteit campagne gevoerd tegen vaccin-kritische mensen als in de afgelopen maand. Eerst over de bof, toen over de mazelen en toen over de kinderopvang. Dit artikel gaat over het negeren van bewuste ouders, over de onwetendheid van politici, over een manipulatieve mediahype en de WHO-trein die maar doordendert. Wat is er aan de hand en wat kunnen we doen?

 

 

De vaccinatiegraad daalt

 
De vaccinatiegraad daalt. De reden is dat miljoenen ouders wereldwijd ontdekt hebben dat vaccins ernstige bijwerkingen hebben. En dat er onomstotelijk is vastgesteld dat wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combi-vaccins veilig is, ontbreekt. In Amerika verzet Del Bigtree bergen op het gebied van het opvragen en analyseren van wetenschap. In Nederland heeft de Stichting Vaccinvrij in augustus 2018 een WOB-verzoek gedaan en we wachten nog steeds op ontbrekende studies die ons toegestuurd zouden worden, maar die kennelijk niet te vinden zijn.

 
De vaccinatiegraad daalt. En dat heeft gigantische financiële gevolgen. Het gaat om miljarden en miljarden dollars en euro’s die jaarlijks worden verdiend aan vaccins en medicijnen die de wel of niet (h)erkende bijwerkingen in toom moeten houden. En dat niet alleen, het gaat om werkverschaffing. Kinderen met vaccinatieschade leveren geld op, want ze hebben spraakstoornissen, en gedragsproblemen, en leerstoornissen etc. die behandeld kunnen worden. Ziekte levert geld op. Gezondheid is financieel niet interessant voor de medische wereld. Chronische aandoeningen wel.

De vaccinatiegraad daalt. En dát baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De WHO is in 1945 opgericht met het doel te bouwen aan een betere, gezondere toekomst voor alle mensen. In een paar decennia is de WHO uitgegroeid tot een machtige en grote organisatie. In meer dan 150 kantoren werken ruim 7000 mensen en daarnaast kan zij rekenen op meer dan 700 instituten die haar ondersteunen.2 Wie financieren de 150 kantoren en de salarissen van de 7000 mensen die werken voor de WHO? We hebben er al meerdere blogposts aan gewijd. De WHO is géén onafhankelijke organisatie. Zij wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door ‘filantropen’ (o.a. Bill Gates) en farmaceutische bedrijven.3

Een betere, gezonde toekomst begint met schoon drinkwater, volwaardige voeding en sanitaire voorzieningen in de derde wereld. En met voorlichting over gezondheid, zelfs in het rijke Westen. Waarom wordt ons niets verteld over het toedienen van vitamine A in plaats van paracetamol? Zelfs de WHO geeft aan dat dit ernstige complicaties bij de mazelen voorkomt.4

 

 

Gevaarlijke ziekte?

 
Little boy with rashDe mazelen is een kinderziekte die in welvarende landen normaal gesproken probleemloos verloopt. Sterfte aan de mazelen heeft in meer dan de helft van de gevallen een onderliggende oorzaak die niets met de mazelen te maken heeft.5 Het kind is ondervoed (Derdewereldlanden) of onderkoeld (Oostbloklanden), of er worden koortsremmers gegeven (medisch advies bij koorts).

De sterfte aan de mazelen zou ook teruggebracht kunnen worden als we de miljarden die we elk jaar aan vaccinatieprogramma’s uitgeven, gaan besteden aan het oplossen van extreme armoede. Een bijkomstig voordeel is dat het kinderen die in extreme armoede leven een menswaardig bestaan geeft, in plaats van een paar extra nullen die komen te staan op de bankrekening van de toch al rijken der aarde.

Bill Gates en de farmacie lopen uiteraard niet warm voor deze aanpak. En omdat de WHO de bijdrage van haar donateurs (lees: het bedrijfsleven) niet kan missen, is de focus voor het bouwen aan een betere gezondheid verlegd naar een wereldwijd ‘Vaccinatieplan’.

 

 

GVAP en EVAP

 
We hebben er al meerdere blogposts aan gewijd dus heel kort: De WHO is de oprichter van het Global Vaccine Action Plan (GVAP).6 Dit is een zeer strak georganiseerd plan om alle kinderen wereldwijd te vaccineren. Het European Vaccine Action Plan (EVAP) is onderdeel van het GVAP en is speciaal gericht op de Europese regio.7 Alle lidstaten van de EU hebben het EVAP ondertekend. Eén keer per jaar komt de top bij elkaar om besluiten te nemen die voor elk kind in Europa gelden en vervolgens niet in de media komen.

 

 

De media – journalisten, waar blijven jullie?

 
De berichten in de media gaan niet over de bezorgdheid van ouders over het gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, niet over de toenemende invloed van het bedrijfsleven op de politiek, en niet over de rechtszaken waar alle grote vaccin-producerende farmaceutische in betrokken zijn of zijn geweest. De media hebben partij gekozen voor de gevestigde orde – en zij creëren verdeeldheid en angst onder de bevolking.

zondebokDe conclusie dat de vaccinatiegraad daalt wordt gekoppeld aan een zondebok. En dat zijn de ouders die twijfelen of zij hun kinderen bloot willen stellen aan het risico van vaccins.

De vaccinatiegraad daalt – en daardoor breken de mazelen vaker uit, lezen we in de media. En dan volgen de Europese cijfers, zonder deze in de context te plaatsen. 72 kinderen in heel Europa in 2018.8 We hebben het over 44 landen!9. De meeste sterfgevallen vinden plaats in (Europese) landen waar extreme armoede heerst – en zoals al eerder besproken: extreme armoede is onlosmakelijk gekoppeld aan hogere ziekte en sterfte omdat door stress, ondervoeding, onderkoeling etc. het lichaam minder weerstand heeft.

 

 

Hype met een doel

 
De verschillende landen over één kam scheren is misleidend en manipulatief, temeer omdat informatie achter gehouden wordt over belangrijke zaken. Niet alleen informatie over de levensomstandigheden van de kinderen, maar ook informatie over onderliggende gezondheidsproblemen of over medische fouten ontbreken in de media. Evenals informatie over hoeveel van de zieke kinderen gevaccineerd zijn.

Zouden nuchtere en vrijheidslievende Nederlanders echt warmlopen voor een verplicht vaccinatieprogramma als er in de kranten stond dat er 12 kinderen in de periode 1 januari – 24 maart 2019 de mazelen gehad hebben en dat de helft van deze kinderen gevaccineerd was?10

 

 

Oplossing die haar doel voorbij schiet?

 
De wet waarmee nu zo’n haast gemaakt wordt zal geen verschil maken. De mazelen zal nog steeds uitbreken. Volgens de CDC zijn er 24 verschillende ‘genotypen’ van de mazelen.11 Hoe wil men kudde-immuniteit bereiken als niet alle 24 genotypen in het vaccin zitten?

 
Er zijn zo al vijf problemen die het wetsvoorstel niet zal ondervangen.

 
Ten eerste: het bovengenoemde probleem dat het bereiken van kudde-immuniteit bij de mazelen onmogelijk is. Het idee dat de ziekte ‘uitgeroeid’ zal worden met het huidige vaccin kunnen we vergeten.

Ten tweede: Kinderen kunnen ‘een mazelachtig beeld’ krijgen door de levende gemanipuleerde virussen die in het vaccin zitten en geïnjecteerd worden.

logo NtvGHet Nederlands tijdschrijf voor Geneeskunde – een vakblad voor artsen – publiceerde op 19-04-2017 het volgende artikel: ‘De mazelen’ na BMR-vaccinatie’. Hieruit komen de volgende citaten:

‘Na vaccinatie met levende verzwakte virussen vindt altijd op beperkte schaal replicatie (vermeerdering van de virussen) plaats. Bij 5-10% van de gevaccineerde kinderen leidt deze replicatie tot geringe symptomen (koorts, conjunctivitis en huiduitslag). Deze symptomen zijn vergelijkbaar met die van een infectie met een wildtype-mazelenvirus, en kunnen 5-14 dagen na vaccinatie optreden.’

 
‘De incidentie (het voorkomen) van een infectie met wildtype mazelen is laag, dus bij een dergelijk beeld is het waarschijnlijker dat het een reactie is op de vaccinatie. Aanvullend onderzoek kan bij de ouders onrust veroorzaken en daarom zijn geruststellende woorden meer op zijn plaats.’12

Ten derde: Hoe wil men shedding & transmissie tegengaan?13 Waar politici, en journalisten, en artsen ons niet over voorlichten – waarschijnlijk omdat ze er zelf niet over voorgelicht worden – is dat gevaccineerde kinderen niet alleen zelf ziek kunnen worden van het vaccin, maar ook de gemanipuleerde mazelen virussen kunnen uitscheiden (shedding) en verspreiden (transmissie). En dus mazelachtige ziektes kunnen veroorzaken bij de kinderen in hun omgeving.

 
Ten vierde: Ook volwassenen kunnen de mazelen krijgen. Dus hoe zit het de generatie die gevaccineerd is, waarvan de antilichamen al weer afgebroken zijn? Alleen door natuurlijk doorgemaakte mazelen wordt levenslange immuniteit opgewekt. De levensduur van antilichamen die als reactie op het vaccin aangemaakt zijn is niet precies bekend, maar volgens de meeste bronnen maximaal 15 jaar. Dus juffrouw van de kinderopvang – en elke volwassene die geen mazelen gehad heeft en meer dan 15 jaar geleden gevaccineerd is – u kunt ook drager zijn en het kind besmetten.

 
Ten vijfde: Hoe zit het met de bijwerkingen? Daar hebben we het nog niet over gehad. Daar wil niemand het over hebben. Ouders die hun kind hebben verloren aan een vaccin merken dat het bijna niet bespreekbaar is. Dat mensen hun hoofd wegdraaien, en mompelen dat het niet kan want dat het allemaal zo goed onderzocht is. Ik heb talloze ouders gesproken, en geen enkele reden om aan te nemen dat het niet kan. Vaccinatieschade is een realiteit.

 

 
De vaccinatiegraad daalt. Daar is een reden voor! En elke zichzelf respecterende journalist zou de tijd en de moeite dienen te nemen om zichzelf in het onderwerp te verdiepen in plaats van gekleurde persberichten en ongefundeerde opinies naar buiten te brengen.

 

 

Wat kunnen we doen?

 
Ik denk dat de situatie, hoe grimmig het ook lijkt aan alle kanten openingen biedt voor mensen om snel tot de kern van de zaak door te dringen. De volgende pagina’s/ blogposts maken veel duidelijk.

 

 
Gateway drugs

Vaccins ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’: over winst die leidt naar nóg meer winst

De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard. Slechts vier bedrijven (GKS, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant. En bovendien kunnen zij erop vertrouwen dat overheden wereldwijd hun best doen [..] Lees meer

 

 
Bill Gates

Hoe zet je een nationaal, verplicht vaccinatieprogramma op?

Bill Gates, de 2e rijkste man ter wereld, verklaarde in 2010 en daarna nog meerdere keren dat zijn huidige nummer 1-missie vaccineren is. Deze analyse van is een van de beste [..] Lees meer
 

 

Little boy with rash

Mazelen en BMR-pagina

Het ‘gevaar’ van de mazelen wordt aangehaald om het vaccinatiebeleid ‘aan te scherpen’ of BMR vaccinatie te verplichten. Daarom is het feiten en vragenblad voor de BMR in eerste instantie geschreven voor de mazelen. In een later stadium zullen we mogelijk ook aandacht besteden aan de bof en [..] Lees meer

 

 
Er zit niets anders op. We zullen onszelf moeten informeren, onze partners moeten informeren (uitnodigen om de pagina’s met ons te bekijken), de juffrouw van de kinderopvang moeten informeren (uitnodigen om wat te lezen), de journalisten moeten informeren (schrijven hoe we erover denken), de CB-arts moeten informeren (inderdaad), en de politici moeten informeren (ook dat!).

En misschien is het beste dat we ze niet alleen uitnodigen om kennis te nemen van de informatie die de ouders met zoveel inzet bij elkaar sprokkelen, maar ook op de man af te vragen om het wetenschappelijk bewijs dat de BMR veilig is – ingespoten in combinatie met Men ACWY op 14 maanden – en de complete ziekte en sterftecijfers van de mazelen vanaf 1900 tot heden.

En onderschat niet wat dit teweeg zal brengen. Het gesprek en daarmee het bewustwordingsproces, is gaande in de maatschappij, en het is onomkeerbaar. De haast die er gemaakt wordt met de maatregelen is niet voor niets, want de kruik gaat net zo lang te water tot hij barst – en dat moment hebben we bijna bereikt. De gevestigde orde heeft het geld en de macht, maar wij hebben de aantallen en het gaat om onze kinderen. En we mogen hopen dat ouders die vechten voor hun kinderen sterker zijn dan de WHO die vecht voor de vaccinatiegraad.

 

 

 

 
Bronnen:

1. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderopvang-berend-botje-met-vijftig-vestigingen-in-noord-holland-weigert-niet-ingeente-kinderen~b27ae407/

2. http://who.int/about/what-we-do/global-guardian-of-public-health.pdf?ua=1

3. https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates-foundation-is-na-de-amerikaanse-regering-de-grootste-donateur-van-who/

4. https://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/vitamin_A/en/

5. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/

6. https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/

7. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

8. http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/measles-in-europe-record-number-of-both-sick-and-immunized

9. http://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-in-europe/

10. https://magazines.rivm.nl/2019/04/infectieziekten-bulletin/gesignaleerd-0?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Infectieziekten+Bulletin&fbclid=IwAR2YXC3-NW4X8l675HEC0_HYD9YS_p99ZYYKWy8D1xBpSo-0F2IMaZNWKJU

11. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html

12. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties

13. The Emerging Risks of Live Virus & Virus Vectored Vaccines – Shedding
https://www.nvic.org/NVIC-site-search-result.aspx?q=shedding

 

 

 

Over de auteur:

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This