De korte- en langtermijnbijwerkingen van de covidvaccinaties en gezondheidstips

door | 1 jul 2021 | COVID-19 vaccin

Een lijvig document Johan van Lier bereikte ons. Johan van Lier heeft o.a. een biochemische/klinisch-chemische/chemisch-technologische achtergrond en is gepromoveerd op de rol van fosforatomen in DNA. Hij heeft vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond naar de verschillende berichtgeving met betrekking tot de Covid-vaccinaties gekeken, en beschrijft onder andere de kortetermijn-bijwerkingen van de mRNA- en DNA-vectorvaccins. Deze blijken veel ernstiger te zijn dan in de mainstream media wordt beweerd.

“Voor zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden is het belangrijk om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke informatie. Ook wordt voor mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren en die een gezond immuunsysteem hebben geadviseerd om te wachten tot het eind van de klinische proefperiode in december 2023 of eventueel over te gaan op het nemen van een vaccin dat op een reeds beproefde manier is gemaakt, met name recombinant-eiwitvaccins en vaccins die zijn gebaseerd op verzwakte ziektekiemen van het covid19-virus.” – Johan van Lier

 

De inleiding van het document van 28 pagina’s volgt hieronder.

Het volledige document kunt u hier downloaden:
‘De korte- en langtermijnbijwerkingen van de covidvaccinaties en gezondheidstips’ – door Johan van Lier juni 2021

 

 

Inleiding

Op 23 januari 2020 is er een eerste document door Aurora verstuurd waarin de stand van zaken rond de covid-19-pandemie en de verschillende typen vaccins en hun verschillen zijn besproken. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn er toen een aantal kritische vragen rond het uitbrengen van de nieuw ontwikkelde mRNA-vaccins en DNA-vector-vaccins besproken aangezien deze door de European Medicine Agency (EMA) onder een voorlopige goedkeuring vallen tot eind 2023.

De respons van de overheden om met de pandemie om te gaan was in 2020 om in versneld tempo een aantal mRNA-vaccins en DNA-vectorvaccins te ontwikkelen. Daarnaast zijn er andere behandelingsmethodieken ontwikkeld door artsen en wetenschappers die effectief bleken te zijn met medicijnen zoals Ivermectine en chloroquine. Hier is jammer genoeg door de overheden niet positief op gereageerd.

In onderstaand document wordt zoveel mogelijk uitgegaan van verifieerbare wetenschappelijke gegevens. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat ieder mens het recht heeft om in principe een vrije keuze te maken tussen wel of niet vaccineren. Inmiddels zijn er ook veel mensen die op natuurlijke manier genezen zijn van een covidinfectie en antistoffen hebben aangemaakt. De afgelopen anderhalf jaar is er jammer genoeg ook een onnodige polarisatie ontstaan tussen groepen die kiezen voor vaccinatie of die deze reeds hebben ontvangen en groepen die niet kiezen voor vaccinatie omdat ze vertrouwen hebben in hun eigen immuunsysteem of succesvol een covidinfectie hebben doorgemaakt. Beide groepen kunnen ondanks het aantoonbare bewijs van antistoffen in hun bloed opnieuw worden besmet met een variant van het Sars-Cov-2 virus en daarmee opnieuw besmettelijk zijn voor hun omgeving.

Laten we proberen elkaar te respecteren en open te staan voor eerlijke informatie. Laten we op respectvolle toon met elkaar spreken. Als covid ons iets geleerd heeft buiten de angst die de media hebben verspreid dan is het wel het belang van echt contact in plaats van isolatie. Laten de verschillen in inzichten en meningen niet leiden tot de werkelijke separatie van familiebanden en vriendschapsbanden. Helaas zijn hier al veel trieste voorbeelden van. In dit document worden overzichten gegeven van bijwerkingen na vaccinatie. Misschien niet leuk om te lezen voor mensen die zich hebben laten vaccineren maar het is wel eerlijke informatie die blijkbaar veel uit de mainstream media wordt gehouden. Ook worden risico’s op mogelijke bijwerkingen op de langere termijn besproken. De reactie op mRNA-vaccins en DNA vectorvaccins blijkt tot nu toe sterk afhankelijk van de persoonlijke gezondheidstoestand en de vitaliteit van het immuunsysteem. Dit betekent praktisch dat ook jonge mensen onverwacht kunnen reageren op een vaccinatie of infectie.

Ook worden in dit stuk praktische tips gegeven voor mensen die wel en niet gevaccineerd zijn om hun gezondheid optimaal op peil te houden.

Download het hele document hier:
‘De korte- en langtermijnbijwerkingen van de covidvaccinaties en gezondheidstips’ – door Johan van Lier juni 2021

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This