Door vaccins is de (kinder)sterfte aan infectieziektes dramatisch gedaald

Misvatting 1

De misvatting

Door vaccins is de (kinder)sterfte aan infectieziektes dramatisch gedaald. Vaccins redden levens. Vaccins zijn het grootste succesverhaal van de medische wetenschap.

‘De mensen-die-dat-uitkomt’ herhalen dit net zolang tot iedereen het gaat geloven?

 

De Werkelijkheid

De grootste afname in de ernst en sterfte aan infectieziektes werd niet veroorzaakt door vaccins, maar door de afname van extreme armoede begin 20ste eeuw.

Hiervoor valt veel onderbouwing te vinden:

 

 
I. Cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) sinds 1900 bijhoudt laten zien dat 90%-95% van de dramatische afname in (kinder)sterfte plaatsvond in de periode vóór de start van het Rijksvaccinatieprogramma. Het is dus onmogelijk dat deze daling door vaccins werd veroorzaakt, want het gebeurde in de periode toen er nog niet tegen deze ziektes werd gevaccineerd.

De blauwe, verticale lijn ‘start vaccinaties’ markeert het eerste losse vaccin tegen difterie in 1953. Het Rijksvaccinatieprogramma is gestart in 1957 (dus meer naar rechts). Het BMR vaccin bijvoorbeeld is pas in gevoerd in 1988. (dus nog meer naar rechts).

lezing Maarten van Wijhe Vaste Prikdag
Bron: Lezing Maarten van Wijhe op ‘Vaste Prik Dag’ 2017

 

II. Niet vaccins, maar verbeterde welvaart veroorzaakte de afname van (kinder)sterfte. Extreme armoede gaat gepaard met hogere ziekte-, en sterfte cijfers. Door verbeterde levensomstandigheden verbeterde de weerstand en daardoor nam de sterfte aan infectieziektes af.

De afname van de sterfte aan infectieziektes kan toegeschreven worden aan vier belangrijke veranderingen die zich in de late 19e en vroege 20e eeuw voordeden:

• Het installeren van waterleidingen voor schoon drinkwater – essentieel voor het voorkomen van sterfgevallen door diarree. Dit was toen, en nu nog steeds, een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen over de hele wereld.

• Het aanleggen van rioleringen en ophalen van vuilnis (voorheen in open goten en op straathoeken) zodat mensen niet meer regelmatig contact hadden met uitwerpselen en rottend afval.

• Voedselveiligheidsvoorschriften die de distributie van onder andere bedorven vlees verhinderden. Met name belangrijk voor de armen die zich alleen voedsel van de laagste kwaliteit konden veroorloven.

• Kinderarbeidswetten om kinderen te beschermen tegen werken in fabrieken en mijnen. En de opkomst van vakbonden die streden voor hogere lonen die gezinnen uit de armoede trokken. Meer geld zorgde voor betere voeding en betere levensomstandigheden voor de kinderen. Dit verminderde de spanningen op hun kleine lichamen en droeg bij aan de algemene verbetering van de gezondheid.

Verbeterde levensomstandigheden, schoon voedsel en water, en de vermindering van armoede, versterkten de algehele gezondheid van de mensen zo veel dat het natuurlijke immuunsysteem in staat was om infectieziekten zonder problemen door te maken. Sommige ziekte verdwenen, en sommige ziektes kwamen nog steeds voor, maar waren niet langer dodelijk.

 

III. Er is zelfs geen enkel bewijs voor de claim dat vaccins verantwoordelijk zouden zijn voor de afname van de laatste paar procent die optrad ná de start van het RVP in 1957.

Er is nergens ter wereld wetenschappelijk onderzoek gedaan met een ongevaccineerde controle groep ten tijde van de introductie van vaccins. Dus er is geen bewijs dat vaccins de laatste paar procent afname in sterfte veroorzaakt hebben.

De conclusie van het veelvuldig aangehaalde onderzoek van Maarten van Wijhe ‘Effect of vaccinationprogram on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis’ is géén bewijs maar een schatting. En die schatting is bovendien gebaseerd op een aanname. Het is onwetenschappelijk en onjuist dat media en medici dit onderzoek aanhalen als zijnde bewijs. Meer info in onderstaand artikel ‘Maarten en de media’.

 

Terug naar de overzichtspagina met alle mythes

 

 

 

Lees verder – Gerelateerde blogpost

 

Maarten en de media – Promotieonderzoek over het effect van het RVP dient om de bevolking te misleiden?

In dit artikel vind u grafieken van de afname in sterfte vóór de start van het Rijksvaccinatieprogramma, per ziekte uitgesplitst. En een uitgebreidere bespreking van de werkelijke oorzaken van de afname in sterfte aan infectieziektes en het hierboven genoemde promotie-onderzoek van Maarten van Wijhe. Lees meer

 

 

Lees verder – Gerelateerde pagina’s

 

Hebben we vaccins nodig?

Deze pagina zal u duidelijk maken waarom het misleidend is om wereldwijde, of zelfs Europese cijfers aan te halen, zoals zo vaak gebeurd in de media, zonder informatie te geven over de levensomstandigheden. Lees meer

Mazelen & BMR-vaccin

Het ‘gevaar’ van de mazelen wordt in de media veelvuldig aangehaald om het vaccinatiebeleid ‘aan te scherpen’ en de acceptatie van een verplicht vaccinatieprogramma. Informeer uzelf over de mazelen en het vaccin. Op deze pagina vind u controleerbare informatie over de ziekte en hoe ermee om te gaan. En tevens feiten en vragen over de noodzaak, effectiviteit, veiligheid, verplichting en financiële aspecten van en het BMR-vaccin. Lees meer

 

 

 

 

Klopt de voorlichting die we krijgen?

Wat pro-vaxxers zeggen is in de regel niet controleerbaar omdat er geen verwijzing bij staat naar de wetenschap of de cijfers waarop hun uitspraken zijn gebaseerd. Vaak klopt hun informatie niet met de uitspraken van de vaccincritici die in de regel wél onderbouwd zijn met controleerbare bronnen.

Provaxxers - wie zijn het en klopt het wat zij zeggen?

“Het aantal kinderen dat besmet werd en overleed door ziektes als difterie, polio en mazelen daalde pas nadat kinderen massaal werden gevaccineerd.” ~ Nadine Boke wetenschapsjournalist – Klopt het wat Nadine Boke zegt?

“Bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd, daarom komen deze infectieziektes nauwelijks meer voor.” ~ RIVM – Klopt het wat het RIVM zegt?

“Vaccinatieprogramma’s hebben er namelijk voor gezorgd dat ernstige besmettelijke ziektes als polio, mazelen, de bof en rodehond, in Nederland vrijwel niet meer voorkomen.” ~ Mark van Vugt – hoogleraar aan de Vrije Universiteit – Klopt het wat Mark van Vugt zegt?

“Betrouwbare berekeningen leren echter dat de vaccins alleen al in Nederland duizenden levens hebben gered – en nog altijd tientallen levens redden.” ~ Wim Köhler NRC – Klopt het wat Wim Köhler zegt?

“Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat we door de invoering van het vaccinatieprogramma duizenden sterfgevallen hebben kunnen voorkomen.” ~ Staatssecretaris Paul Blokhuis – Klopt het wat Paul Blokhuis zegt?

Vraag om wetenschappelijk bewijs. Vraag om volledige en gespecificeerde cijfers. Vraag om objectieve normen.

Men kan zo veel zeggen…

 

 

 

 

Share This