FDA verleent volledige goedkeuring Pfizer Covid-19 vaccin voor 16 jaar en ouder – een daad van medische en wetenschappelijke fraude

door | 25 aug 2021 | COVID-19 vaccin

Dit artikel is een gedeeltelijke vertaling van FDA Grants Full Approval Pfizer Covid-19 Vaccine for Over 16s, In Act of Medical & Scientific Fraud. Het begint met twee updates.

 
Update 8/23/2021: Democratisch Congreslid Richie Torres heeft een wetsvoorstel ingediend om ongevaccineerde personen (niet beperkt tot Covid-19) te verbieden om met binnenlandse vluchten te reizen, en hij heeft ze toegevoegd aan no fly lijsten. Dit volgt op ‘terreuralarms’ die burgers met legitieme zorgen stigmatiseert als potentiële terreurdreigingen – een framing die draconische burger- en mensenrechten schendingen pleegt, waaronder het verbieden van individuen om te reizen.

Update 8/23/2021: De FDA is overgegaan tot het schenden van elk principe van op bewijs gebaseerde wetenschap en medische ethiek en heeft volledige toestemming verleend voor het Pfizer Biontech Covid-19 vaccin – tegen de gegevens van vaccin trials en volksgezondheidsorganisaties in, die duidelijk vastleggen dat de schade groter is dan het voordeel.

De goedkeuring is gegeven om Covid-19 ‘ziekte’ te voorkomen. Maar Covid-19 vaccins voorkomen geen overdracht van ziekte. De Emergency Use Approval (EUA) is eerder verleent om symptomen te verminderen en is gebaseerd op vaccin-trial gegevens die een milde vermindering van symptoom constateerden, maar niet het verhinderen van ernstige gezondheidsproblemen.

 
De goedkeuringsbrief vermeldt:

“Onder deze licentie bent u gemachtigd om het product, COVID-19 Vaccin, mRNA, te vervaardigen, dat is geïndiceerd voor actieve immunisatie ter voorkoming van coronavirusziekte 2019 (COVID-19) veroorzaakt door severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) bij personen van 16 jaar en ouder”.

 

 

De onbetrouwbare Janet Woodcraft

 
De FDA wordt geleid door Janet Woodcraft, de vrouw die Oxycontin goedkeurde. Achtentwintig groeperingen hebben een petitie ingediend bij de regering om Woodcraft’s benoeming tegen te houden, vanwege haar betrokkenheid met de ‘Opioid drug crisis’ in het verleden.

“Dr. Janet Woodcock wordt beschuldigd van het leiden van “een van de grootste mislukkingen van het regelgevende agentschap”, door groepen die vechten tegen de opioïde-epidemie.

“Bij haar besluitvorming over opioïden hebben Dr. Woodcock, en de divisie waarop zij toezicht hield, consequent de belangen van opioïden-fabrikanten boven de volksgezondheid gesteld, waarbij zij vaak haar eigen wetenschappelijke adviseurs terzijde schoof en ook de pleidooien van volksgezondheidsgroepen, procureurs-generaal van staten en verontwaardigde slachtoffers van de opioïdencrisis negeerde”, aldus de bovengenoemde petitie.

Woodcraft heeft een lange en corrupte geschiedenis van het goedkeuren van onveilige medicijnen met uitgebreide directe links naar haar dubieuze beslissingen en geschiedenis. Meer info: HIER.

 

 

Belangenverstrengeling FDA

65% van de financiering van de FDA komt direct van farmaceutische bedrijven

 

 

 

Kritiek uit medisch wetenschappelijke hoek

Het medische tijdschrijft British Medical Journal publiceert op 20-08-21 het artikel: Covid-19: FDA set to grant full approval to Pfizer vaccine without public discussion of data, waaruit de volgende citaten komen:

“Het is verontrustend dat de volledige goedkeuring wordt gebaseerd op gegevens van 6 maanden, ondanks het feit dat de klinische proeven voor een periode van twee jaar waren ontworpen”
 
“Volledige goedkeuring van covid-19 vaccins moet gebeuren in een open publiek forum die voor iedereen is in te zien. Het zou een precedent kunnen scheppen van verlaagde normen voor toekomstige goedkeuringen van vaccins.”

 

 

Vaccin blijkt slecht te werken

Gezondheidsorganisaties en onderzoeksgegevens tonen duidelijk aan dat Pfizer Covid-19 mRNA inentingen niet werken en aanzienlijk meer schade veroorzaken dan individuen ervaren met een positieve testdiagnose van een aan Covid-19 toegeschreven infectie. Recente Israëlische studie vond slechts 39% ‘effectiviteit‘ voor Pfizer Covid-19 vaccins, aanzienlijk lager dan vereist om de FDA Emergency Use Authorization te behouden.

 

 

Groot aantal bijwerkingen

Er zijn meer dan 9.000 sterfgevallen, 12.000 blijvende handicaps en 326.000 aandoeningen gemeld bij CDC VAERS in verband met Covid-19 Pfizer inentingen in de Verenigde Staten. VAERS registreert naar schatting slechts 1% van de bijwerkingen en de FDA heeft toegegeven dat het massale inentingsprogramma van start is gegaan zonder dat er een adequate veiligheidsscreening heeft plaatsgevonden. 83% van de VAERS-rapporten wordt gegenereerd door verplichte meldpunten van zorgverleners, farmaceutische bedrijven en staten.

 

 

 
In 1976 werden vaccins tegen de Mexicaanse griep van de markt gehaald nadat 53 geassocieerde (niet bewezen) sterfgevallen in verband werden gebracht met de vaccinaties

In 2021 wil de FDA, te midden van een onderzoek dat gaande is naar nieraandoeningen, myocarditis, bloedstolling, huid– en neurologische aandoeningen en nieuwe veiligheidsrisico’s die bijna elke week de kop opsteken, 18 maanden voordat de voorbereidende proeven zelfs maar zijn voltooid, definitieve goedkeuring geven.

Erger nog, de regering wil de ontvangst van deze onnodige, ineffectieve en schadelijke medicijnen als voorwaarde stellen om te kunnen functioneren en toegang tot de maatschappij te behouden. In Frankrijk zijn vaccinatiepaspoorten al ingevoerd ondanks massale protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het beleid.

 

 

Dr. Anne McCloskey

De Ierse dokter Anne McCloskey vertelt over de schade door Covid-19 vaccins bij haar patiënten.
 

 

 

De winsten zijn voor de industrie

Pfizer ontvangt naar schatting 33 miljard dollar extra inkomsten voor de Covid-19 inenting door de toediening van het vaccin aan kinderen terwijl het momenteel wereldwijd wordt onderzocht op meerdere ernstige gezondheidsrisico’s. De totale inkomsten worden om en nabij de 80 miljard dollar geschat.

 

 

De waarheid over Covid-19 mRNA inentingen

Covid-19 mRNA inentingen (het zijn GEEN vaccins) van Pfizer bieden geen enkel voordeel voor de gezondheid, en veroorzaken aanzienlijke en wijdverspreide schade. Zij stoppen de overdracht van ziekten NIET en zijn dus volkomen nutteloos als een interventie ten bate van de volksgezondheid.

Een Risico/Baten analyse zou rationele argumenten voor het toedienen van de “Covid-19 mRNA gene line editing” medicijnen van Pfizer volledig onderuit halen. Deze eenvoudige analyse is NOOIT aan het publiek overlegd.

De reguliere analyse waarover de media bericht wordt uitgevoerd zonder correctie voor de ernstige en extreme tekortkomingen van de Sars-CoV2 testmethoden. Hierdoor kunnen alle gegevens en het onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van deze tests als onjuist en ongeldig worden beschouwd voor het nemen van beleidsbeslissingen op het gebied van de volksgezondheid. Als u niet bekend bent met de aanzienlijke Covid-19 attributie en test problemen, bekijk dan HIER en HIER voor volledige inhoudelijke documentatie over deze kwestie. Geen enkel onderzoek naar een Covid-19 vaccin heeft ook maar enige klinische geldigheid vanwege het gebruik van PCR testmethodes die door het panel van deskundigen als ongeschikt zijn bestempeld voor het aantonen van Sars CoV-2, het virus dat de symptomen van Covid-19 zou veroorzaken.

 

 

Laag risico van een aan Covid-19 toegeschreven infectie

Gebaseerd op het Covid-19 overlevingsscenario van de CDC, hebben personen met een aan Covid-19 toegeschreven infectie een algemene overlevingskans van 99,95%.

Tot 86% van de personen met een positieve PCR-test voor Sars CoV2 zullen geen kernsymptomen van een Covid-19-infectie vertonen, en de meerderheid blijkt a-symptomatisch te zijn. (geen ziekte symptomen te hebben). Dit is te wijten aan foutieve testmethoden, niet aan a-symptomatische infectie zoals HIER gedocumenteerd.

 

 

Risico/Baten Analyse

Wat is het doel van de Pfizer Covid-19 inenting? Het beoogde gebruik?

Het geneesmiddel werd goedgekeurd voor symptoombestrijding van Covid-19 infecties en dit werd vorig jaar duidelijk verwoord door Dr Anthony Fauci. Uit het artikel: Dr. Fauci says early coronavirus vaccines won’t stop COVID-19 infections – but that’s okay komt de volgende tekst:

“Dr. Anthony Fauci legde in een interview uit dat het eigenlijke doel van de vroege COVID-19-vaccins niet eens is om infecties te blokkeren, een detail waarvan mensen zich bewust moeten zijn, zelfs voordat ze overwegen of ze een vaccin moeten krijgen of voor welk vaccin ze moeten gaan. In plaats daarvan streven wetenschappers ernaar ernstige COVID-19 gevallen te voorkomen of de symptomen helemaal te stoppen. Het virus zou nog steeds het menselijk lichaam binnendringen, maar de vaccins zullen de replicatie (vermeerdering) van het virus stoppen en de symptomen, waaronder levensbedreigende complicaties, voorkomen”, aldus Dr. Fauci.

Dr. Fauci’s bewering dat levensbedreigende complicaties worden voorkomen door toediening van Covid-19-vaccins was niet gebaseerd op bewijs uit de praktijk, want bij proeven werd alleen gecontroleerd op milde resultaten. Maar de media hebben deze bewering eindeloos herhaald zonder bewijs uit de praktijk om de bewering te ondersteunen.

Volgens een analyse van proeven door Peter Doshi in het British Medical Journal, werden de proeven geanalyseerd op de meeste milde uitkomsten en was de goedkeuring voor Covid-19 vaccins gebaseerd op verminderen ervan. Uit het artikel: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us komen de volgende citaten:

“Peter Hotez, decaan van de Nationale School voor Tropische Geneeskunde aan het Baylor College of Medicine in Houston, zei: “Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet: ten eerste, de kans verkleinen dat je ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis gaat, en ten tweede, infectie voorkomen en dus ziekteoverdracht onderbreken.”

De huidige fase III-proeven zijn echter niet opgezet om een van beide te bewijzen. Geen van de lopende proeven is bedoeld om een vermindering van ernstige gevolgen zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensive care of sterfgevallen vast te stellen. Evenmin worden de vaccins onderzocht om na te gaan of zij de overdracht van het virus kunnen onderbreken.

“In alle lopende fase III-proeven waarvan details zijn vrijgegeven, komen door laboratoriumonderzoek bevestigde infecties, zelfs met slechts milde symptomen, in aanmerking om aan de primaire eindpunt-definitie te voldoen. In de proeven van Pfizer en Moderna, bijvoorbeeld, zouden mensen met alleen een hoestje en een positieve laboratoriumtest deze proeven een gebeurtenis dichter bij hun voltooiing brengen.”

 
Een deel van de reden is misschien een kwestie van logistiek. Ernstige ziekte die ziekenhuisopname vereist, wat slechts in een klein deel van de symptomatische gevallen van covid-19 gebeurt, zal waarschijnlijk niet in grote aantallen voorkomen in proeven.

Dit is iets wat niet veel mensen zullen beseffen. De aan Covid-19 toegeschreven infecties presenteren zich in bijna alle gevallen met zulke milde symptomen, dat voor de proeven met het vaccin niet genoeg proefpersonen konden worden gevonden om te controleren op ernstige uitkomsten.

Gegevens gepubliceerd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention eind april meldden een symptomatische ziekenhuisopname ratio van 3,4% in het algemeen, variërend van 1,7% in 0-49 jarigen en 4,5% in 50-64 jarigen tot 7,4% in 65-plussers.13 Omdat de meeste mensen met symptomatische covid-19 slechts milde symptomen vertonen, zouden zelfs trials waarbij 30.000 of meer patiënten betrokken zijn relatief weinig gevallen van ernstige ziekte aan het licht brengen.

De logische vraag is dan waarom heeft Amerika honderden miljarden dollars uitgegeven aan Covid-19 infecties die geen significante bedreiging voor de volksgezondheid vormden?

 

 

De proeven bestudeerden niet het onderbreken van transmissie

“Onze proef zal geen preventie van transmissie aantonen,” zei Zaks, “want om dat te doen moet je mensen tweemaal per week gedurende zeer lange periodes swabben, en dat wordt operationeel onhoudbaar.” Eigenlijk zegt hij dus: deze proef bestudeert niet de belangrijkste criteria voor wat het publiek als het voordeel van een vaccin beschouwt, namelijk het stoppen van de overdracht van ziekten.

Kortom, de VS gaven toestemming voor noodgebruik voor een geneesmiddel dat geen aantoonbaar voordeel bood om ernstige ziekte of dood te onderdrukken, of de overdracht van ziekten te stoppen. Dit alles voor een aan Sars CoV2 toegeschreven ziekte die geen noodsituatie voor de volksgezondheid was (en is), met proefontwerpers die niet genoeg deelnemers konden vinden om te controleren op ernstige gevallen van Covid-19 vanwege het milde verloop van de ziekte.

Het is fraude en een open zwendel, op schrift vastgelegd door de data. En het wordt nog erger omdat een overzicht van de gegevens over de bijwerkingen van vaccins duidelijk aantoont dat de vaccins veel van de symptomen veroorzaken die ze moeten onderdrukken, en wel in een veel hogere mate en ernst dan bij een positieve PCR testdiagnose voor Sars CoV2 (virus dat de symptomen van Covid-19 veroorzaakt).

 

 

Geen wezenlijk voordeel – wel risico

De oorspronkelijke claims van 95% werkzaamheid van het Pfizer vaccin om Covid-19 te onderdrukken zijn altijd een gedocumenteerde farce geweest. Hoe kan van een medicijn dat bijwerkingen veroorzaakt (vele die precies dezelfde symptomen weerspiegelen die het medicijn geacht wordt te onderdrukken) in een hoger percentage dan Covid-19 toegeschreven infectie beweerd worden dat het de symptomen voor 95% vermindert?

Van de website van de CDC komen de volgende citaten:

“Onder alle ontvangers van het vaccin aan wie werd gevraagd om dagboeken in te vullen van hun symptomen gedurende de 7 dagen na vaccinatie, meldde 77,4% ten minste één systemische reactie. De frequentie van systemische bijwerkingen was hoger in de jongere dan in de oudere leeftijdsgroep (82,8% vs 70,6%). Binnen elke leeftijdsgroep was de frequentie en ernst van systemische bijwerkingen hoger na dosis 2 dan na dosis 1. Braken en diarree waren uitzonderingen, en vergelijkbaar tussen vaccin- en placebogroepen en ongeacht de dosis. Voor beide leeftijdsgroepen waren vermoeidheid, hoofdpijn en nieuwe of verergerde spierpijn de meest voorkomende.

 

 

Media en CDC spannen samen

CDC & media voerden campagne om valselijk te beweren dat het optreden van bijwerkingen met dezelfde symptomen die de Covid-19 vaccins die een EUA kregen zouden moeten onderdrukken, betekende dat de vaccins ‘werken’:

* De CDC zegt dat deze 3 bijwerkingen betekenen dat het vaccin werkt

* Dr. Fauci onthult 2 coronavirus vaccin bijwerkingen die betekenen dat uw vaccin werkt

“De bijwerkingen na de tweede dosis zijn meestal wat heviger en kunnen bestaan uit koorts, rillingen, vermoeidheid en spierpijn. In sommige gevallen hebben mensen gemeld dat ze 24 uur lang niet konden werken. Maar nogmaals, dit is een teken dat het vaccin zijn werk doet”.

 
Het kan niet gekker eigenlijk: Het vaccin dat was goedgekeurd om milde bijwerkingen te stoppen (dit is wat de proeven hebben vastgesteld), werd door Dr. Fauci verkocht als een vaccin dat “zijn werk deed” door de bijwerkingen te veroorzaken die zij geacht werden te stoppen.

Bedrijfssluitingen waren noodzakelijk omdat de vaccins zo goed hun werk deden:

* Werknemers met COVID-19 vaccin bijwerkingen verdienen vrije tijd om te herstellen.

Covid-19 vaccins veroorzaken de symptomen die ze verondersteld worden te voorkomen.

Het is duidelijk dat er géén voordeel te behalen valt met het toedienen van medicijnen die de overdracht van ziektes niet stoppen en dezelfde symptomen veroorzaken als waarvoor ze zijn toegediend, en dat in een veel hoger tempo en met een veel grotere ernst. Dit is de reden waarom de media en volksgezondheids-functionarissen maandenlang probeerden te liegen tegen het publiek en verklaarden dat de afname van het aantal gevallen die optrad als gevolg van veranderingen in het testprotocol, het bewijs was dat de vaccins “werkten” om de overdracht te stoppen. Ze stoppen de overdracht van de ziekte niet, en de stijging van het huidige aantal gevallen is te wijten aan verkeerde testmethoden en onwetenschappelijke normen om infectie, ziekenhuisopname, en sterfgevallen te wijten aan COVID-19.

Uitleg over hoe de aanbevelingen voor het Covid-19 testprotocol het aantal ziektegevallen hebben opgevoerd, is volledig gedocumenteerd door het bewijsmateriaal van volksgezondheidsorganisaties en wordt uitgelegd in dit BLOG.

 
Pfizer is (voorlopig) goedgekeurd op 14 december 2020 – in twee weken 373 geassocieerde sterfgevallen & bijna 20.000 gevallen van vaccinatieschade:

 

 

 

Sterfte Mexicaanse griep versus sterfte Covid-19

53 Doden stopten het Mexicaanse griep-vaccinatieprogramma in 1976 – nu worden meer dan 13.000 doden geassocieerd met Covid-19 vaccinatieprogramma

 

 

 

De Delta Variant

De Delta-variant is een andere manipulatie van het publiek om eindeloze en onnodige boosters van schadelijke medicijnen te rationaliseren.

De Delta-variant is gebaseerd op computermodellering van “genomic sequencing“, niet op virusisolatie en identificatie van een mutatie. Dit is hetzelfde gebrekkige protocol dat is vastgesteld om het oorspronkelijke Sars CoV2 (Covid-19 1.0) te isoleren met bestaande sequenties van patenten die dateren van voor 2020.

Het volledige video-interview over de patentgegevens voor Sars CoV2-sequenties kan HIER worden bekeken:

Delta-varianten worden niet gediagnosticeerd door individuele tests; er bestaat helemaal geen test om een variant of om ,em>specifiekvoor Sars CoV2 te testen. Alle Covid-19 testen pikken dood en levend materiaal op, en een positief resultaat betekent NIET dat een persoon besmettelijk is of symptomen vertoont die te wijten zijn aan Sars CoV2 volgens de CDC eigen richtlijnen voor noodgebruik voor PCR testen:

• Detectie van viraal RNA wijst niet per definitie op de aanwezigheid van besmettelijk virus of dat 2019-nCoV het oorzakelijke agens is voor klinische symptomen.

• Deze prestaties van deze test kunnen niet worden gebuikt voor het monitoren van de behandeling van 2019-nCoV-infectie.

• De prestaties van deze test kunnen niet worden gebruikt voor het screenen van bloed of bloedproducten op de aanwezigheid van 2019-nCoV.

• Deze test kan ziekten veroorzaakt door andere bacteriële of virale pathogenen niet uitsluiten.

 
Varianten maken een valse rechtvaardiging mogelijk voor eindeloze boosters die regeringen via het gebruik van vaccin-paspoorten verplicht willen stellen om in de samenleving te mogen functioneren.

 

 

 

 

Volgens eigen valse maatstaven van de regering, werken Covid-19 Inentingen niet

Israël documenten Pfizer 39% effectief na twee doses

• Het verkrijgen van een EUA vereist 50% effectiviteit voor Covid-19 vaccins. De FDA wil nu volledige goedkeuring voor medicijnen die niet voldoen aan EUA normen

Minister van Volksgezondheid van Brazilië geeft toe dat Covid-19 vaccins geen ernstige gevolgen, herinfectie of dood voorkomen en dat daarom de maatregelen van kracht blijven:

“Vaccinatie voorkomt echter geen her-infectie of progressie naar meer ernstige aandoeningen, inclusief de dood. Daarom benadrukte de secretaris de relevantie van het handhaven van preventieve maatregelen tegen het nieuwe coronavirus”

 

 

Risico-batenanalyse

Er is een hoog, wijdverspreid risico/Er zijn geen baten. De gegevens van de volksgezondheidsorganisatie en de vaccins tonen dit duidelijk aan. Dit is de reden dat de FDA zich haast om Pfizer nu goed te keuren. Uit de gegevens blijkt al dat de vaccinatie van Pfizer onveilig, onnodig en niet effectief is tegen de gestelde doelen.

De FDA is bezig met een versnelde goedkeuring, niet alleen omdat het een valse bevoegdheid zal geven om schadelijke medicijnen aan het publiek op te dringen, maar ook omdat het een middel is om verder te komen met verplichte vaccins en paspoortsystemen.

De vaccinaties van Pfizer zullen nooit de komende anderhalf jaar veiligheidsonderzoek overleven omdat belangrijke schadelijke effecten bekend worden bij het grote publiek. Er hebben zich al tienduizenden groepen gevormd om de verhalen naar buiten te brengen die de media censureren.

De FDA heeft geen geloofwaardigheid of autoriteit om beslissingen te nemen over het volksgezondheidsbeleid als zij zich schuldig maakt aan frauduleuze goedkeuring van onnodige en schadelijke medicijnen. En geen enkele beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zou medicijnen mogen toedienen waarvan duidelijk is aangetoond dat ze aanzienlijke gezondheidsschade veroorzaken zonder dat daar voordelen tegenover staan. Vergeet niet dat de aansprakelijkheidsbescherming alleen geldt voor de farmaceutische bedrijven die de FDA moet dienen, en niet voor degenen die belast zijn met het toedienen van de prik.

Deze goedkeuring heeft in de praktijk geen andere betekenis dan het verschaffen van valse bevoegdheid om het publiek een vaccinatiebeleid op te dringen dat niet zou kunnen worden uitgevoerd onder de EUA. Het is een politieke zet tegen de volksgezondheid. De goedkeuring heeft geen wetenschappelijke geloofwaardigheid of geldigheid.

Humor verklaart deze hele post in minder dan twee minuten:

 

 

 
Bron originele artikel: FDA Grants Full Approval Pfizer Covid-19 Vaccine for Over 16s, In Act of Medical & Scientific Fraud

 
Ingekorte vertaling: Door Frankema

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This