Gardasil & Gardasil-9 – Vaccinproducent Merck – Fraude

door | 27 jun 2019 | Internationale politiek, Vaccins, Ziektes

In de video in het artikel dat de Stichting Vaccinvrij deze week naar buiten brengt geeft Robert F. Kennedy Jr. een overzicht van de fraude die het bedrijf Merck, de producent van het HPV-vaccin, heeft gepleegd in pre-klinische studies. Robert F. Kennedy Jr. is oprichter van Children’s Health Defense en een van de weinigen die succesvol is in de strijd tegen multinationals.

Moge een leger van beschermengelen hem terzijde staan.
Moge hij overvloedige financiële en praktische steun ontvangen van donateurs en supporters.
Moge zijn spraakstoornis u er niet van weerhouden de informatie die hij in onderstaande presentatie aanbiedt tot u te nemen.

 

Overzicht:

01.56 – Frauduleuze klinische testen van Gardasil
12.10 – De bevindingen van de ‘Cochrane – Collaboration’
13.16 – De belangrijkste studie die Merck uitvoerde om de FDA-licentie te krijgen
16.20 – Nog een voorbeeld van een manier om te frauderen
17.00 – Manipulatie van onderzoeksresultaten door “uitsluitingscriteria”
19.00 – Protocollen om schadegevallen te verbergen
21.12 – Leugens op het Informed Consent Formulier
22.00 – 50% van de meisjes in de klinische studies maakt melding van (ernstige) vaccinatieschade
23.23 – Risico op het krijgen van een medische aandoening
23.48 – Beschermt het vaccin tegen baarmoederhalskanker? – CIN2 en CIN3
25.58 – Gardasil is niet getest op kankerverwekkende eigenschappen
26.46 – Type-replacement – andere virussen die niet in het vaccin zitten kunnen kanker gaan veroorzaken
27.29 – Andere dan aan kanker-gerelateerde schade uit Merck’s eigen pre-klinische studies
28.52 – Toezicht op het vaccin nadat het op de markt gekomen is. VAERS
29.40 – Gardasil is het gevaarlijkste vaccin dat ooit op de markt is gekomen – schadevergoedingen
31.13 – Australië
31.46 – India
32.10 – Japan
33.28 – Denemarken
33.43 – Colombia
34.25 – Recente wetenschappelijke studies
34.46 – Belangenverstrengelingen – FDA / CDC / ACIP / HHS
46.26 – Slotconclusies – Verzoek om steun om rechtszaak aan te gaan.

 

 

 

 

De onderstaande tekst is een vertaalde samenvatting van de ‘Gardasil Science Day Presentatie’ van Robert F. Kennedy

 

Robert F. Kennedy“Veel van de dingen die ik vandaag ga zeggen, zouden laster zijn als ze niet op waarheid zouden berusten. En als ze niet waar zijn, zou Merck mij moeten aanklagen. Maar Merck zal dat niet doen. Zij zullen het niet doen, want in de Verenigde Staten is waarheid de absolute verdediging tegen laster. “

 

 

Het veiligheidsrecord van Gardasil is rampzalig

 
Het is 13 jaar geleden dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) versnelde goedkeuring verleende voor het Gardasil-vaccin van Merck, dat werd gepromoot voor de preventie van baarmoederhalskanker en andere aandoeningen die worden toegeschreven aan vier soorten humaan papillomavirus (HPV). De organisatie gaf in eerste instantie alleen licentie (goedkeuring) voor het Gardasil-vaccin voor meisjes van 9 tot 26 jaar, maar latere FDA-beslissingen geven Merck nu toestemming om de opvolger van Gardasil (het negenvalente Gardasil-9-vaccin), aan een bredere leeftijdscategorie toe te dienen (9 tot 45 jaar), en zowel aan mannen als aan vrouwen.

 
Als gevolg van de groeiende markten van Gardasil, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook internationaal, is het kaskraker HPV-vaccin het op twee na hoogst aangemerkte product van Merck, met jaarlijkse, wereldwijde inkomsten van ongeveer $ 2,3 miljard. Het veiligheidsrecord van Gardasil is echter niets minder dan rampzalig. ‘Children’s Health Defense’ en Robert F. Kennedy, Jr. hebben een video gemaakt waarin de vele problemen met de ontwikkeling, en de veiligheid van het Gardasil-vaccin worden uiteengezet. Bekijk deze video, en deel hem in uw netwerk, zodat u en anderen begrijpen waarom Mr. Kennedy verwijst naar de onderzoeksmethodes van Merck als ‘frauduleuze flimflams’.

 
Wat nu volgt zijn 25 belangrijke feiten over Gardasil en Gardasil-9, inclusief feiten over de klinische onderzoeken van HPV-vaccins en de negatieve effecten die zijn waargenomen sinds Merck, volksgezondheidsfunctionarissen en wetgevers de vaccins agressief hebben opgedrongen aan een nietsvermoedend publiek.

 

 

Ongeschikte placebo’s en controlegroepen

 
1. Een placebo wordt verondersteld een inerte (niet werkzame) substantie te zijn die er precies zo uitziet als het medicijn dat wordt getest. Maar in de klinische onderzoeken met het Gardasil-vaccin gebruikte Merck een neurotoxisch aluminiumadjuvans dat AAHS wordt genoemd in plaats van een placebo met inerte zoutoplossing.

2. Bij meisjes en vrouwen die het vaccin kregen, en bij meisjes en vrouwen die AAHS kregen, ondervond een verbazingwekkende 2,3% in beide groepen aandoeningen die indicatief waren voor “systemische auto-immuunziekten”. Veelal kort na de toediening van Gardasil.

3. Meerdere wetenschappelijke studies associëren aluminium niet alleen met auto-immuunziekten, maar ook met autisme, de ziekte van Alzheimer, dementie en de ziekte van Parkinson, evenals gedragsafwijkingen bij dieren.

4. Merck loog tegen meisjes die deelnamen aan de studie, met de onware uitspraak dat de klinische onderzoeken geen veiligheidsstudies waren, omdat het vaccin al veilig was bevonden en dat de “placebo” een inerte zoutoplossing was. [Bron: The HPV Vaccine on Trial (fotobewijs, blz. 6 en 12).]

5. Toen Merck klinische proeven uitvoerde voor de samenstelling van de opvolger van Gardasil (Gardasil-9), gebruikte het bedrijf Gardasil als de “placebo” in de controlegroepen. En werd er dus weer van uitgegaan dat het gebrek aan een inerte placebo de signalen aantoonde dat het vaccin niet veilig is hierdoor gemaskeerd zouden worden.

6. De 500 microgram aluminiumadjuvans (AAHS)die in Gardasil-9 zitten, is meer dan het dubbele van de hoeveelheid aluminium in Gardasil. Dit doet de vraag rijzen of het vergelijken van Gardasil 9 met Gardasil in de veiligheidstesten verantwoord is.

7. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat het gebruik van een vaccin (in plaats van een inerte stof) als een placebo een “methodologisch nadeel” oplevert, en merkt ook op dat het “moeilijk of onmogelijk” is om de vaccinveiligheid correct te beoordelen zonder een echte placebo.

 

 

Ongeschikte opname- en uitsluitingscriteria

 
8. In het enige Gardasil-onderzoek van leeftijdsgroep op de doelgroep van het vaccin (11- en 12-jarige meisjes) waarbij de studie zo was opgezet was dat er een controlegroep was, kregen minder dan 1200 kinderen het vaccin en fungeerden minder dan 600 kinderen als controles. Dit is de enige studie, met minder dan 1800 kinderen, die de basis vormde voor de daaropvolgende marketing van het vaccin voor miljoenen gezonde tieners over de hele wereld.

9. De klinische onderzoeken bij Gardasil hadden talrijke uitsluitingscriteria. Uitgesloten van deelname aan het onderzoek waren mensen met: ernstige allergieën; eerdere abnormale Pap-testresultaten; meer dan vier voorgaande sekspartners; een geschiedenis van immunologische aandoeningen en andere chronische ziekten; reacties op vaccinbestanddelen, waaronder aluminium, gist en benzonase; of een geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik. Deze groepen deden niet mee aan het onderzoek – maar Merck beveelt het Gardasil-vaccin nu wel aan voor deze groepen.

 

 

Ontoereikende monitoring

 
10. Sommige van de deelnemers aan de studie, maar niet alle, kregen “rapportkaarten” om reacties die op korte termijn na toediening van de prik optraden: zoals roodheid en jeuk te registreren. De rapportkaarten volgden de reacties gedurende slechts 14 dagen op, en Merck monitorde geen deelnemers met ernstige bijwerkingen zoals systemische auto-immuun- of menstruatieproblemen.

11. Vaccinbeschadigde deelnemers klaagden dat Merck hun pogingen om nadelige bijwerkingen te melden heeft afgewezen. In veel gevallen beweerde Merck dat deze “geen verband hielden met het vaccin”.

12. De helft (49,6%) van de proefpersonen in de klinische studie die het Gardasil-vaccin kregen toegediend, meldden binnen zeven maanden ernstige medische aandoeningen. Om te voorkomen dat deze aandoeningen werden geclassificeerd als ‘ongewenste neveneffecten van het vaccin’, classificeerde Merck deze aandoeningen als ‘nieuwe medische aandoeningen’.

“Jaarlijkse sterfgevallen door baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten zijn 2,3 / 100.000. Het sterftecijfer in de klinische onderzoeken bij Gardasil was 85 / 100.000 of 37 maal het aantal dat dat aan baarmoederhalskanker sterft.”

 

 

De voordelen wegen niet op tegen de nadelen

 
13. De gemiddelde leeftijd van de sterfte aan baarmoederhalskanker is 58 jaar. Het Gardasil-vaccin richt zich op miljoenen gezonde pre-adolescenten en tieners voor wie het risico om te overlijden aan baarmoederhalskanker praktisch nul is. Interventies voor gezonde mensen moeten een risicoprofiel hebben dat ook praktisch nul is.

14. Jaarlijkse sterfgevallen door baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten zijn 2,3 / 100.000. In de Klinische Gardasil onderzoeken waren er 40 sterfgevallen in de groepen die waren blootgesteld aan het vaccin, aan de aluminium bevattende “placebo”, of aan een oplossing die polysorbaat 80 en borax bevat. Hoewel ongeveer de helft van de sterfgevallen aan toeval of zelfdoding gerelateerd waren, kunnen van de resterende sterfgevallen (~ 65 / 100.000) veel van de doodsoorzaken, zoals sepsis, cardiale gebeurtenissen en auto-immuunziekten, aannemelijk gerelateerd zijn aan het vaccin.

15. Met 76 miljoen kinderen de zijn gevaccineerd tegen een gemiddelde kostprijs van $ 420 voor de drie Gardasil-prikken die elk kind krijgt, bedragen de totale kosten om één Amerikaans leven te redden van baarmoederhalskanker ongeveer $ 18,3 miljoen dollar. Daarentegen is de waarde van een mensenleven volgens het National Vaccine Compensation Injury Program van de Department of Health and Human Services (HHS) $ 250.000, – het maximale bedrag dat het overheidsprogramma zal toekennen voor een aan een vaccin-gerelateerde dood.

16. Volgens de bijsluiter van het Gardasil-vaccin hebben vrouwen 100 keer meer kans op een ernstige aandoening na vaccinatie met het Gardasil-vaccin dan dat zij baarmoederhalskanker krijgen.

17. De kans om een ​​auto-immuunziekte als gevolg van het Gardasil-vaccin te krijgen, zelfs als het vaccin werkt, is 1000 keer groter dan de kans om gespaard te worden van een overlijden aan baarmoederhalskanker.

(De link hierboven gaat naar de Gardasil-bijsluiter Op pagina 8 van de bijsluiter staat ‘Tabel 9 – meisjes / vrouwen die een ‘incident-toestand’ hebben gerapporteerd die mogelijk een indicatie is van een systemische auto-immuunziekte’ – die laat zien dat 2,3% van de meisjes die het Gardasil-vaccin [en ook AAHS] toegediend hebben gekregen een auto-immuunziekte rapporteerden. En 2,3% is 2,3 per 100. Als u dat omrekend naar een ratio per 100.000, is dit 2300 per 100.000. De Amerikaanse SEER-kankerdatabase laat zien dat in 2016 de sterfte aan baarmoederhalskanker voor alle leeftijden / rassen 2.24 per 100.000 was. En 2300 is bijna 1000 keer groter dan 2.24.)

18. Vrouwen in klinische studies van het Gardasil-vaccin die aanwijzingen hadden van een op dat moment aanwezige HPV-infectie, of die eerder blootgesteld waren aan HPV, hadden een verhoogd risico van 44% op het ontwikkelen van cervicale laesies of kanker na vaccinatie.

19. Vrouwen die het Gardasil-vaccin krijgen in de pre-puberteit of puberteit, zullen vaker cervicale kankerscreening (uitstrijkjes) overslaan als volwassenen, waarbij zij ten onrechte aannemen dat HPV-vaccinatie een vervanging is voor deze screening en dat het vaccin alle risico’s zal elimineren.

“Sinds Gardasil in 2006 op de Amerikaanse markt kwam, zijn er meer dan 02-26-19-Medalert-Charts-Combined-2-pages door toediening van HPV-vaccins gemeld aan het ‘Vaccine Adverse Event Report System’ (VAERS)”

 

 

Negatieve effecten op de vruchtbaarheid

 
20. Het bewijs dat aantoont dat het Garsasil-vaccin mogelijk ernstige nadelige effecten heeft op de vruchtbaarheid, waaronder miskramen en Premature Ovarian Failure (POF – vroegtijdig falen van de eierstokken), neemt toe.

21. Merck heeft het vaccin nooit getest op mogelijke negatieve effecten op de vruchtbaarheid. Klinische onderzoeken van UCM111263(5) en Gardasil-9vertoonden echter hoge spontane miskraampercentages van respectievelijk 25%en 27.4%. Dit is significant hoger dan de achtergrondratio’s van ongeveer 10% -15% in deze vruchtbare leeftijdsgroep.

22. Polysorbaat 80 en natriumboraat (Borax) worden geassocieerd met onvruchtbaarheid bij dieren. Beide zijn ingrediënten van het Gardasil-vaccin, en beide waren aanwezig in het enige klinische proefprotocol dat beweerde een goedaardige zoutoplossing-placebo te gebruiken.

 

 

Post-licentie (opvolging van het vaccin nadat het op de markt is gekomen)

 
23. In 2015 heeft Denemarken vijf nieuwe HPV-klinieken” geopend voor de behandeling van kinderen die door het Gardasil-vaccin zijn beschadigd. Meer dan 1300 gevallen overspoelden de klinieken kort na hun opening.

24. Sinds het Gardasil-vaccin in 2006 op de Amerikaanse markt kwam, zijn er meer dan 450 sterfgevallen en meer dan 61.000 ernstige medische aandoeningen door toediening van HPV-vaccins gemeld aan het Vaccin-meldsysteem voor ongewenste bijwerkingen (VAERS).

25. Merck loog tegen VAERS over de dood van Christina Tarsell, en beweerde ten onrechte dat haar arts de schuld gaf aan een virus in plaats van aan Gardasil. [Bron: The HPV Vaccine on Trial (p.144)]

 

 

Het vaccin dat nooit een vergunning had mogen krijgen om op de markt te komen

 
Zoals gesuggereerd in de conclusie van het boek ‘The HPV Vaccine on Trial’ uit 2018, heeft verspreiding van het Gardasil-vaccin in 125 landen wereldwijd op een hele reële en schokkende manier het fenomeen geïllustreerd dat Hans Christian Andersen ertoe heeft aangezet om ‘De nieuwe kleren van de keizer’ te schrijven. Over de hele wereld zijn nu meer dan 100.000 aan het Gardasil-vaccin gerelateerde bijwerkingen gemeld bij de FDA en de WHO, en de ervaringen blijven zich opstapelen met ‘schandalen, rechtszaken, ernstige aandoeningen en sterfgevallen’. Al bijna 200 jaar leert het sprookje van Andersen de lezers over de noodzaak om de waarheid te spreken, om aandacht te schenken aan bewijs en naar kinderen te luisteren. Het roze, gefabriceerde verhaal voor gevaarlijke Gardasil-vaccins mag niet langer de scepter zwaaien. Het is tijd om, in de woorden van de auteurs van ‘The HPV Vaccine on Trial’ hardop te zeggen: “De keizer heeft geen kleren.”

 

 

 
Bron originele artikelen:

25 Reasons to Avoid the Gardasil-Vaccine
RFK, Jr.: Gardasil “The Science” Video and Other Facts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Robert F. Kennedy

Robert F. KennedyHet onderstaande interview met Robert F. Kennedy verscheen in het Franse onafhankelijke tijdschrift Nexus Magazine in november 2018. Het is een buitengewoon interessant verslag over de juridische strijd die wordt gevoerd tegen multinationals. Kennedy en zijn [..] Lees meer

 

 

 

 
Mara Gabriëlle is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, maakt deel uit van het vertaalteam van Vaccinvrij, en is oprichter van de Stichting Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This