Rechten

Ken uw recht!

WOB-verzoeken

Burgers middels de ‘Wet op Openbaarheid van Bestuur’ recht op openbaarheid van bestuurlijke stukken.

Ga naar pagina WOB-verzoeken

Informed Consent

Wij hebben recht op ‘Informed Consent’. Wat is dat? Waarom krijgen wordt het niet nageleefd?

Ga naar pagina Informed Consent

Covid-rechtszaken

Wat zijn onze (grond)rechten en hoe kunnen we onze juridische weerbaarheid vergroten?

Ga naar pagina Covid-rechtszaken

Een ontvanger van zorg heeft rechten

1. Recht op informatie
2. Recht op een keuze
3. Recht op het indienen van een klacht

 

1. Recht op informatie

Vaccineren is een medische handeling.  Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn artsen verplicht om voor te lichten over zowel de voor, – als de nadelen van een medische handeling. In de praktijk wordt deze wet niet nageleefd op het consultatiebureau. Waarom niet? CB-artsen zijn zelf niet voldoende geïnformeerd. In hun medische opleiding en op nascholingsdagen worden artsen niet op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld het bestaan van vaccin-kritisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontbrekende informatie

Noch ouders, noch artsen worden expliciet geïnformeerd over:

  1. Het ontbreken van veiligheidsnormen voor het injecteren van de inhoudsstoffen van vaccins in baby’s.
  2. Het gebrek aan onafhankelijke, openbare veiligheidsstudies.
  3. Cijfers betreffende de afname in sterfte en complicaties van de ziekte vóór de introductie van het vaccin ertegen.
  4. Cijfers betreffende de sterfte en complicaties van de ziekte – met andere woorden transparantie over de noodzaak – van (voorgestelde) uitbreiding van het RVP met een nieuw vaccin.
  5. Vaccinfalen, ‘shedding’ (besmetting door gevaccineerde kinderen) – en andere, vaak nog onbekende en onvoldoende bestudeerde gevolgen van het verstoren van een normale ontwikkeling van het immuunsysteem.

Ontbrekende informatie

We beschikken dus niet over de data die nodig is om in te schatten hoe groot het risico is om een ziekte op te lopen, of een ziekte te verspreiden. Of te begrijpen wat consequenties zijn van het manipuleren van onvolgroeide immuunsystemen. We beschikken ook niet over de data die nodig is om de risico’s van de ziekte af te wegen tegen de risico’s van het vaccin.

Hebben we een keuze? Aangezien de verstrekte informatie onvolledig en eenzijdig is kunnen we nauwelijks spreken van een keuze. De Nederlandse overheid zegt in feite: ‘U heeft de keuze uit één – en dat is het Rijksvaccinatieprogramma’. Andere opties zijn er wel, maar worden niet besproken.

2. Recht op een keuze

Vaccineren is (nog) niet verplicht in Nederland. De burger gaat steeds meer op zoek naar informatie buiten het reguliere circuit om en is steeds beter geïnformeerd over synthetische inhoudsstoffen van vaccins, vaccinatieschade en vaccin-falen. De bereidheid om deel te nemen aan het RVP neemt logischerwijze af. Met andere woorden de vaccinatiegraad daalt.

De druk om vaccineren verplicht te stellen neemt toe. Alle Europese landen hebben in 2014 hetzelfde verdrag ondertekend, waarin zij onderschrijven dat zij alle (financiële) middelen in zullen zetten om het vaccinatiebeleid aan te scherpen. Italië en Frankrijk hebben in 2017 in korte tijd vaccineren verplicht gesteld. Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Kan dat zomaar?

Ieder mens heeft fundamentele rechten. Dit noemt men mensenrechten. In Nederland zijn de mensenrechten opgenomen in de grondwet en voor de gezondheidszorg verder uitgewerkt in onder andere de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In de grondwet zijn de grondrechten opgenomen. Dit zijn aanspraken en vrijheden die de burger heeft ten opzichte van de overheid. Hieronder valt artikel 11 – Ontastbaarheid van het lichaam:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op ontastbaarheid van zijn lichaam.

Met andere woorden: Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen er worden verricht en welke medicijnen er worden ingenomen!

 
Wordt het recht op onaantastbaarheid van de burger aangetast?!

De ervaring in het buitenland laat zien dat ondanks het verzet van miljoenen ouders en het gebrek aan wetenschappelijk bewijs over de noodzaak en veiligheid van (nieuwe) vaccins, vaccineren verplicht gesteld kan worden. Is de macht van de overheid – en volgens vele bronnen het bedrijfsleven – zo groot geworden dat politici en beleidsmakers erin slagen om het recht op ontastbaarheid  van het lichaam te ondermijnen?

 

 

3. Recht op het indienen van een klacht

De tekst op deze pagina is deels geïnspireerd op juridische informatie van de site www.geboortebeweging.nl Voor meer info over het indienen van een klacht over medische zorg – ga naar: http://geboortebeweging.nl/wet-klachten-clienten-zorgsector/ Met dank aan de vrouwen achter de geboortebeweging voor het geweldige werk wat zij doen.

geboortebeweging

 

Dr. Joseph Mercola interviewt Barbara Lou Fisher over het inperken van onze vrijheden en de oorzaken hiervan. (Nederlands ondertiteld)

Wie zijn Barbara Loe Fisher en Dr. Joseph Mercola?

Barbara Loe Fisher is de oprichtster van National Vaccine Information Centre (NVIC).
Websites:  www.NVIC.org, www.NVICAdvocacy.org en www.TheVaccineReaction.org
Boeken: The Consumer’s Guide to Childhood Vaccines (1997); Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic (2008); The Emerging Risks of Live Virus and Virus Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding & Transmission (2014); Reforming Vaccine Policy & Law: A GuideDPT: A Shot in the Dark (co-auteur)
TV en documentaires: Barbara Loe Fisher was tientallen keren op nationale televisie in USA en verscheen in: The Greater Good, Shots in the DarkVaccines RevealedThe Truth About Vaccines en andere documentaires.

Joseph Mercola is arts en initiatiefnemer van een van de grootste natuurlijke gezondheid-bewegingen in USA. Zijn slogan: Neem de controle over uw gezondheid in eigen hand. Hij informeert de burger over schaduwkanten van pillen en vaccins, en natuurlijke manieren om gezond te blijven. Zijn nieuwsbrief heeft meer dan 1.5 miljoen abonnees.
Website:  www.mercola.com
Boeken:
Hij is de auteur van drie bestsellers:The Great Bird Flu HoaxThe No-Grain Diet, enEffortless Healing.

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Omstreden pandemiewet met spoed door senaat

Omstreden pandemiewet met spoed door senaat

Wat is de stand van zaken wat betreft de pandemiewet? Media platform Indepen gaf de onderstaande update. Vanwaar die haast? De Eerste Kamer gaat naar verwachting komende maandagavond én dinsdag de omstreden pandemiewet behandelen, waarmee het kabinet een middel krijgt...

lees meer
Uitleg Pandemiewet – wat hangt ons boven het hoofd?

Uitleg Pandemiewet – wat hangt ons boven het hoofd?

Het lijkt er momenteel op dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat in de volksmond Pandemiewet is gaan heten zal goedkeuren. Deze Pandemiewet bestaat uit een aantal artikelen die opgenomen zullen worden in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Deze artikelen lijken in...

lees meer
Vaccins, aansprakelijkheid en politiek

Vaccins, aansprakelijkheid en politiek

Duizenden gezonde jongeren werden gemanipuleerd om een vaccin gaan halen zonder dat ze een medisch risico liepen, of waren. De campagne 'Dansen bij Janssen', had een politiek doel: er moesten vaccins weggewerkt worden. Hoeveel jongeren hebben schade opgelopen voor een...

lees meer
Politie in Italië in zwijgplicht gemanipuleerd?

Politie in Italië in zwijgplicht gemanipuleerd?

Opnieuw een uitstekend staaltje journalistiek van de befaamde Italiaanse onderzoeksjournaliste Raffaela Regoli, die eerder ook in Davos was en daar onderzoek deed. Dit keer heeft ze met een politie ambtenaar afgesproken op een geheime locatie. De agent vertelt...

lees meer
De nieuwe WPG: worden maatregelen nu definitief?

De nieuwe WPG: worden maatregelen nu definitief?

In een tafelgesprek met Joris Baas, Frank Stadermann en Gideon van Meijeren, gemodereerd door Heidi Gundel, wordt gesproken over de dreiging van de Wet publieke gezondheid voor de democratie en de samenleving. Wat blijft er over van de grondrechten wanneer de (toekomstige) minister van Volksgezondheid de macht krijgt om de Wpg te activeren?
Hoe kan het dat iets wat niemand en wat niet nodig is er (waarschijnlijk) toch doorheen gedrukt wordt?

lees meer
Honderden globale organisaties opereren buiten de wet

Honderden globale organisaties opereren buiten de wet

Honderden internationale organisaties genieten diplomatieke immuniteit, waardoor zij buiten de wet opereren, en aan niemand verantwoording schuldig zijn. Het gaat om (centrale) banken, voedsel- en landbouworganisaties, telecommunicatiebedrijven, VN-organisaties als de WHO en publiek-private samenwerkingsverbanden zoals vaccinatie-alliantie Gavi. “Dit is het controlenetwerk van de nieuwe wereldorde”, zegt onderzoeksjournalist Corey Lynn in een exclusief interview met De Andere Krant.

lees meer
Wie betaalt de vaccinatieschade?

Wie betaalt de vaccinatieschade?

Nu steeds duidelijker wordt hoe intens veel schade het Covid-beleid heeft aangericht liggen de daders samen met veel slachtoffers op het kerkhof. Niemand die opstaat om verantwoordelijkheid te nemen voor de “onverklaarbare” (over)sterfte en de vele...

lees meer
Share This