WOB nr. 10 – Notulen vergaderingen Outbreak Managment Team

Gestuurd aan Ministerie van VWS en RIVM op 05-05-2020

 

WOB-verzoek 05-05-20 gericht aan het ministerie van VWS en het RIVM

Verzoek om openbaarheid betreffende de notulen vergaderingen van Outbreak Managment Team

 

 

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen
• Vanaf het begin van de crisis dachten wij al dat ‘het niet klopte’. Op 23-03-20 schreven wij een uitgebreid blog COVID-19 – wat is er aan de hand? waarin wij zaken aankaartten en vragen stelden in vele gevallen nog steeds relevant zijn.

• Het OMT heeft gedurende de hele crisis veel invloed gehad. We vroegen ons af of de deelnemers van het OMT integer waren, en waar hun adviezen op waren gebaseerd.

We besloten om de notulen van de vergaderingen van het OMT op te vragen.

 

 

II. WOB-verzoek stichting Vaccinvrij naar het OMT

WOB-verzoek
U kunt het WOB-verzoek hier downloaden.

 

 

 

III. Reactie Vaccinvrij

Intrekking WOB
Begin Juni zagen wij op de onderstaande pagina op de website van het RIVM een lijst met de adviezen van het OMT tegen.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt

We besloten de WOB in te trekken omdat we – misschien te snel – vooruitlopend op het antwoord vermoeden dat we te horen zouden krijgen dat de “informatie al openbaar was.

We werden ook een beetje WOB-moe. Het kostte ons veel energie en leverde weinig op.

 

 

Share This