WOB nr. 4 – Wetenschap waarop RVP is gebaseerd

Gestuurd naar College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op 06-06-2019

WOB-verzoek 06-06-2019 gericht aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Verzoek om wetenschappelijke studies van effectiviteit en veiligheid van (combi)-vaccins in RVP

 

 

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen
Inmiddels is het ons duidelijk geworden (door ons eerste WOB-verzoek) dat het RIVM niet beschikt over wetenschappelijk onderzoek dat op een serieuze manier de veiligheid van vaccins bestudeerd. Het RIVM verwijst hiervoor naar het Centraal Bureau voor Geneesmiddelen (CBG). Het RIVM geeft “alleen maar voorlichting” hebben zij ons laten weten in een gesprek.

• Het is ons ook duidelijk geworden – in een gesprek met het CBG – dat het GBG ook niet beschikt over wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is.

• Wij hebben besloten om middels een WOB-verzoek de wetenschap op te vragen waarop het CBG heeft geconcludeerd dat een bepaald vaccin toegelaten mag worden op de Nederlandse markt. Ervan uitgaande dat zelfs als er geen wetenschappelijk bewijs is, er wel wetenschappelijk onderzoek moet zijn waarop het RVP gebaseerd is. Door wie is dat uitgevoerd? Door wie is het gefinancierd? Is het placebo gecontroleerd? etc.

• Bij gebrek aan bewijs van veiligheid (zie WOB -1), wat is dan überhaupt de wetenschap waarop het RVP is gebaseerd? Hoe is aangetoond dat een vaccin veilig en effectief is? Dat willen we graag weten.

 

 

 

II. Wob-verzoek van stichting vaccinvrij naar CBG 

Wob-verzoek
Het WOB-verzoek kunt u hier downloaden.

 

 

 

III. Antwoord van het CBG

Tussenstand

Op 05-07-2019 ontvingen wij bericht van het CBG dat “vanwege de omvang van het verzoek het niet haalbaar was om binnen de wettelijk gestelde termijn van 4 weken te besluiten op ons verzoek”.

 

Op 27-09-2019 ontvangen wij per mail het volgende bericht van het CBG:

“Hierbij bericht ik u dat het College – met enige vertraging in verband met de vakantieperiode – inmiddels van alle belanghebbenden een zienswijze ten aanzien van de voorgenomen openbaarmaking heeft ontvangen. Het College zal de zienswijzen nu beoordelen en zo spoedig mogelijk een besluit nemen op uw verzoek.”

 

Op 09-10-2019 krijgen wij eindelijk antwoord en ontvangen wij een envelop met uitgeprinte documenten. Vaak betreft het documenten in plaats van wetenschappelijk onderzoek. Veel van de documenten bevatten zwarte strepen en zijn dus niet te lezen.

 

Via de mail ontvangen wij eveneens dezelfde documenten.

 

 

 

IV. Reactie Vaccinvrij op afhandeling WOB-verzoek

Waarom duurt het zo lang? Wat is onze conclusie?

Een instantie is wettelijk verplicht om een WOB-verzoek binnen vier weken te beantwoorden. Er mag een uitstel aangevraagd worden van vier weken – dit heet “verdagen”. In feite zou het CBG de documenten waarom wij vragen met een druk op de knop uit de computer moeten kunnen halen. Uit het feit dat het CBG het wetenschappelijk onderzoek waarop het RVP rust pas na vier maanden kan overleggen is ons niet duidelijk.

Wat betreft de inhoud het volgende: wij zijn geen wetenschappers, maar laten we het zo zeggen: ons vertrouwen in het pakket dat wij hebben ontvangen is niet groot, om onder andere de volgende drie redenen:

 
1. Geen ongevaccineerde controlegroep
2. Geen onafhankelijk onderzoek
3. Geen onafhankelijke partij die het onderzoek beoordeeld

De farmaceutische industrie en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onderhouden nauwe banden met elkaar.
Het CBG is voor zijn basisinkomen, oftewel bestaan, afhankelijk van de farmaceutische industrie. Op de website van het CBG staat:

 

 

Bron: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-integriteit-openbaarheid-en-financien

 

 

 

 

Share This