WOB nr. 9 – Vragen over deelname EVAP

Gestuurd aan Ministerie van VWS en RIVM op 02-07-2019

WOB-verzoek 02-07-2019 gericht aan Ministerie van VWS en RIVM betreffende deelname Nederland aan het EVAP

 

 

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen
  • In 2014 is het European Vaccine Action Plan (EVAP) door alle lidstaten van de Europese Regio van de WHO ondertekend. Daarmee schaarden de Europese lidstaten zich achter de doelstellingen van het EVAP. “Ze deden een ongekende belofte om op de lange termijn binnenlandse financiering van en politiek engagement voor vaccinatie vast te leggen”. Bron: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/276659/EVAP-ENG.with-front.pdf?ua=1
  • Wij vragen ons ten eerste af of de doelen die door het EVAP worden nagestreefd wel in het belang zijn van de Nederlandse bevolking.
  • En ten tweede of het nationale vaccinatiebeleid ongemerkt is overgegaan in een globaal vaccinatiebeleid.

 

We hebben in dit WOB-verzoek onder andere de nationale cijfers, criteria en wetenschap opgevraagd die aan kunnen tonen dat er nog wel sprake is van een vaccinatiebeleid dat gericht is op het welzijn van de Nederlandse bevolking.

 

 

II. WOB-verzoek stichting Vaccinvrij naar Ministerie van VWS en RIVM

WOB-verzoek

U kunt het WOB-verzoek hier downloaden.

 

 

III. Antwoord van Ministerie van VWS en RIVM naar Vaccinvrij

antwoord
Wij hebben geen antwoord gekregen op dit WOB-verzoek.
 

 

IV. Reactie Vaccinvrij op afhandeling WOB-verzoek

Reactie
Wij snappen dat dit WOB-verzoek om een zeer uitgebreid antwoord verzocht. Het is gemakkelijker om het te negeren dan uitleg te geven over hoe het komt dat de WHO een (te) grote vinger in de pap heeft wat betreft het nationale vaccinatiebeleid. Er is geen enkele transparantie en dat verontrust ons.
Share This