Global Vaccine Action Plan

Waarom worden we er niet over geïnformeerd?

De Wereldgezondheidsorganisatie

 
WHODe Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, met als doel:

 • wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen
 • activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren
 • de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.1,2

 

 

De directeur-generaal van de WHO

 
De Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus volgde in 2017 Margareth Chan op als directeur-generaal van de WHO. Tegen zijn benoeming werd geprotesteerd, omdat hij verdacht werd van corruptie en behoorde tot de kring vertrouwelingen van een repressief regime.1

 

De op één na grootste donateur van de WHO

 
Zakenman Bill Gates is oprichter van Microsoft, en een van de rijkste mensen op aarde. Hij is de op één na grootste donateur van de WHO. Bill Gates, wordt genoemd in verband met vaccin-schandalen.

 

 

 
In 2010 maakte Bill Gates op het World Economic Forum zijn commitment bekend om 10 miljard dollar te investeren in de “Decade of Vaccines”. Hij wilde tussen 2010 en 2020 “de baten van vaccins uitbreiden tot elke wereldbewoner”.3

Onder toezicht en leiding van de ‘Decade of Vaccines Collaboration’ is het Global Vaccine Action Plan GVAP (2011-2020) ontwikkeld.4 De ‘Decade of Vaccines Collaboration’ bestaat onder andere uit de Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, UNICEF en de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Politici, beleidsmakers, de farmaceutische industrie, de media, academici, medici etc. zijn een commitment aangegaan om de doelen van het Global Vaccine Action Plan te bereiken.4

 
Het Globale Actie Plan (GVAP) is onderverdeeld in 6 regionale actieplannen. (Afrika, Latijns Amerika, Europa etc. Het European Vaccine Action Plan (EVAP) is de op Europa toegespitste versie van het Global Vaccine Action Plan. Alle regionale plannen hebben dezelfde doelen en doelstellingen.5

 

 

European Vaccine Action Plan (EVAP)

 
In 2014 is het EVAP door alle lidstaten van de Europese Regio van de WHO ondertekend. Daarmee schaarden de Europese lidstaten zich achter de doelstellingen van het EVAP. “Ze deden een ongekende belofte, om een lange termijn binnenlandse financiering voor vaccinatie, en een politiek commitment zeker te stellen”.6

 

 

 
Wat zijn de beweegredenen geweest van de Nederlandse overheid om het EVAP in 2014 te ondertekenen? Waarom is de bevolking er niet over voorgelicht?

Waaruit blijkt dat de doelen waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd in het belang zijn van de Nederlandse bevolking?

 

 

De doelen van het EVAP zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Behouden van poliovrije status

  De WHO heeft Nederland ‘poliovrij’ verklaard in 2002.7 Sinds 2002 komt de ziekte niet meer voor in Nederland.

 •  

   

 • Elimineren van de mazelen en de rodehond

De WHO heeft verklaard dat de mazelen en de rodehond in 2017 in Nederland “geëlimineerd” zijn.8
In 2018 en 2019 zijn er slechts nog enkele tientallen kinderen geweest die de mazelen gehad hebben. Er is veel ophef van gemaakt in de media, maar er zijn geen berichten geweest over sterfgevallen of blijvende invaliditeit als gevolg van het doormaken van deze kinderziekte.

 

   

   

 • Onder controle krijgen van hepatitis B-infectie

Hepatitis B-infecties zijn seksueel overdraagbaar en komen praktisch niet voor bij kinderen in Nederland.
www.soaaids.nl geeft de volgende informatie over Heptitis B:

 

 
In Nederland worden er gratis vaccins gegeven aan “sekswerkers” (prostituees), en homoseksuele mannen.9 Waarom het vaccin is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen is onduidelijk.

   

   

 • Bereiken van de nagestreefde vaccinatiegraad bij alle ent-administraties in de hele regio

De ‘nagestreefde vaccinatiegraad’ is 95%. De WHO, noch de Nederlandse overheid heeft tot op heden bewijs kunnen overleggen dat een vaccinatiegraad van 95% garandeert dat een infectieziekte zich niet kan verspreiden. (meer info volgt in de komende weken)

   

   

 • Maken van evidence-based beslissingen voor introductie van nieuwe vaccins

Voor het opstellen van een ‘evidence-based’ beleid heeft de WHO een speciale adviescommissie opgezet van 15 personen die de WHO adviseren over vaccins (zowel voor het GVAP als het EVAP).

“The Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization was established by the Director-General of the World Health Organization in 1999 to provide guidance on the work of WHO. SAGE is the principal advisory group to WHO for vaccines and immunization.”10

 
De adviescommissie voor vaccineren van de WHO bestaat uit 15 personen:11

Dr. Alejandro Cravioto – Mexico
Prof. Rakesh Aggarwal – India
Doctor Ilesh V. Jani – Mozambique
Doctor Jaleela S. Jawad – Bahran
Dr. Youngmee Jee – Korea
Doctor Kari Johansen – Zweden
Prof. Noni E. MacDonald – Canada
Professor Shabir A. Madhi – Zuid-Afrika
Professor Peter B McIntyre – Australië
Doctor Ezzeddine Mohsni – Tunesië
Professor Andrew J. Pollard – Engeland
Dr Firdausi Qadri – Bangladesh
Associate Professor Nicola Turner – Nieuw Zeeland
Professor Frederick Were – Kenya

 
Met alle respect, maar zijn deze mensen goed geïnformeerd over de situatie in Nederland? Wie zijn zij, en wat is hun motivatie? En is het juist dat slechts 15 mensen zo’n grote invloed hebben op het Nederlandse (= wereldwijde) vaccinatiebeleid?

   

   

 • Bereiken van duurzame financiering voor nationale immunisatieprogramma’s”

Er is geen transparantie voor de burger over wat de (wereld)bevolking betaalt om de doelen van het GVAP/EVAP te financieren.

Het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op vertrouwen.

 

 

 
Bronnen:

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gespecialiseerde_organisatie_van_de_Verenigde_Naties
3. https://www.youtube.com/watch?v=fZrlBEei6Xs
4. https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/partners_stakeholders/en/
5. https://www.who.int/about/who-we-are/regional-offices
6. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis
8. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/measles-and-rubella-elimination-country-profiles
9. https://www.soaaids.nl/nl/soas/veel-voorkomende-soas/hepatitis-b
10. https://www.who.int/immunization/policy/sage/en/
11. https://www.who.int/immunization/sage/members/en/

 

 

Share This