Grootschalig onderzoek naar wel of geen vaccinatieplicht is een verkapt marketingonderzoek?

door | 30 mei 2019 | BMR-vaccin, Nationale politiek, Vaccins, Ziektes

“LINDA.nl en ‘EenVandaag’ onderzoeken de meningen over vaccineren. Vind je dat vaccineren verplicht moet worden? Mogen crèches wat jou betreft niet-gevaccineerde kinderen weigeren? Doe mee aan de enquête.” Bron: Linda.nl

 
EUDe vaccinlobby, opererend vanuit Brussel streeft naar een verplicht, gelijkgetrokken vaccinatieprogramma voor heel Europa met een vaccinatiegraad van 95% en ook naar het monddood maken van ‘oppositie’ tegen dit plan. Kennelijk wil men weten of er al voldoende draagkracht is voor verplicht vaccineren en het weigeren van niet gevaccineerde kinderen op crèches. De ‘antivaxxers’ blijven ouders met transparante, controleerbare feiten informeren, en de groep ouders die zelfstandig na kan denken groeit. Is de groep ouders die de berichten in de media nog steeds voor waar aanneemt wel groot genoeg om het wetsvoorstel in te dienen?

Onderstaande tekst op de pagina van Linda.nl moet ouders motiveren om mee te doen aan het ‘grootschalige onderzoek’. Het zijn de gebruikelijke, geijkte beweringen die keer op keer herhaald worden, zonder dat er enig wetenschappelijk bewijs voor te vinden is. De pagina op Linda.nl gaat verder:1 (de toevoegingen tussen de haakjes zijn van ons)

 

Anti-vaxxers

 
In het Rijksvaccinatieprogramma zitten inentingen die kinderen moeten beschermen tegen twaalf infectieziekten, waaronder mazelen, polio en kinkhoest. (wetenschappelijk bewijs voor de ‘bescherming’ ontbreekt)

 
Als ouder krijg je een oproep je kind te laten inenten, dit is niet verplicht. De vaccinatiegraad is in Nederland de afgelopen jaren gedaald waardoor de kans op een uitbraak van besmettelijke ziekten toeneemt. (wetenschappelijk bewijs voor deze mogelijke toename ontbreekt)

 
De groep anti-vaxxers, ouders die hun kind niet willen inenten uit angst voor bijwerkingen, groeit. (en terecht: Een voorbeeld van onze zorg: de rodehond-component van het BMR-vaccin wordt gekweekt op cellijnen van een menselijke foetus. Voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek waarschuwt voor het gevaar van ‘gen-insertie’, met andere woorden: het gen van de foetus gaat zich samenvoegen met het gen van de gevaccineerde baby. En weer: regulier wetenschap over de effecten hiervan op het menselijke ras ontbreekt)

 
Artsen maken zich zorgen, omdat besmettelijke ziekten als de mazelen en bof weer steeds vaker voorkomen. (Echt? Artsen weten heus wel dat kinderziektes voor normale, gezonde Nederlandse kinderen geen gevaar zijn. En het is niet waar dat kinderziektes vaker voorkomen.)

 
In april kregen vier kinderen de mazelen op een Haagse crèche. (Tjonge jonge, echt.. VIER??? Dat moet in de krant!)

 
Daarom zijn er kinderdagverblijven die kinderen weigeren als ze niet ingeënt zijn. (De meeste medewerkers van kinderdagverblijven zijn slecht geïnformeerd. Men weet niet dat er bij 5%-10% van de gevaccineerde kinderen een ‘mazelenachtig beeld optreedt’, met andere woorden dat de kinderen een vorm van de mazelen krijgen die veroorzaakt wordt door de virussen uit het vaccin. En ze hebben ook nog nooit gehoord van ‘Shedding’ – het feit dat gevaccineerde kinderen besmettelijk kunnen zijn voor hun omgeving. De virussen in het vaccin zijn levende, gemanipuleerde virussen. Deze virussen vermeerderen zich in het lichaam van het gevaccineerde kind. En die kunnen de virussen uitscheiden en zijn daardoor in staat andere kinderen te besmetten.2 Het is maar dat u het weet.)

 

Geef je mening!

Laat ons weten hoe jij hierover denkt. Doe mee aan ons onderzoek in samenwerking met EenVandaag. De antwoorden worden anoniem verwerkt. De uitslag van dit onderzoek lees je volgende week op LINDA.nl en EenVandaag.

Wordt hier in feite niet bedoeld: We willen graag weten hoe we de massa het beste kunnen bespelen? En “anoniem”, dat lijkt ons gezien de informatie die er wordt gevraagd (o.a telefoonnummer en geboortedatum) niet waarschijnlijk.

Er wordt in de enquête niet alleen gevraagd naar uw mening over verplichting, maar ook naar de politieke partij waarop u gestemd heeft, of u nog wel ‘vertrouwen’ heeft – lees: alles nog wel blind gelooft? Of u twijfels heeft – lees: of de overheid zijn greep op u aan het verliezen is? En meer van dat soort vragen.

 

 

De enquête

 
Hieronder staat de enquête in zijn geheel, maar voordat u achter de massa aanloopt en hem invult zouden we over de volgende punten moeten nadenken:

1. Door wie is de enquête opgesteld, met welk doel, en door wie is hij betaald?
2. Wat gebeurt er met de gegevens van de duizenden burgers die de vragenlijst inmiddels hebben ingevuld? Wordt de privacy van deze gevoelige informatie gewaarborgd? Waar en door wie wordt het opgeslagen?
3. Waarom wordt de burger niet geïnformeerd over de werkelijkheid?

Tot en met 15 april zijn er volgens het RIVM 18 gevallen van de mazelen geweest in 2019.3 Dit is aanleiding voor de nu al maanden durende, eenzijdige “discussie” over de verplichting. Maar wat is nou eigenlijk het gevaar? Er zijn geen overlijdens – en dit zijn volgens het RIVM de ziektecijfers van de voorgaande jaren:4

2018 – 24
2017 – 16
2016 – 6
2015 – 7
2014 – 140
2013 – 2659
2012 – 35

De oplettende lezer zal opmerken dat in 2013 er ruim 100 keer meer ziektegevallen waren (en in dat jaar waren er volgens het CBS eveneens geen sterfgevallen), maar niemand die zich er toen druk om maakte. Het was immers een gewone kinderziekte.

Wij krijgen een vreemde smaak in onze mond als we door de vragen heen lopen. Waarom is het zo belangrijk om te weten hoe ouders denken over verplicht vaccineren? En waarom worden ouders die wetenschappelijk bewijs willen zien dat vaccineren veilig is belachelijk gemaakt? Wat heeft de politieke voorkeur ermee te maken? Moeten lobbyisten onderscheiden welke partijen “extra aandacht” nodig hebben? Waarom al die persoonlijke gegevens? Waarom die check of we nog wel (blind) “vertrouwen”? Lees de vragen en oordeel zelf.

 

 

Welkom bij het onderzoek over vaccineren

Hoe denk jij over vaccineren? Mogen crèches kinderen weigeren die niet gevaccineerd zijn, of niet? En moet vaccineren wel of niet verplicht worden? Geef nu je mening, je antwoorden worden anoniem verwerkt. De uitslag van dit onderzoek kan je volgende week lezen op de site van LINDA. en EenVandaag. Eerst stellen we je zeven korte achtergrondvragen, die we gebruiken om de resultaten representatiever te maken. Deze vul je vertrouwelijk in. Hierna ga je direct naar het onderzoek.

 
Ben je man of vrouw?
[ ] Man
[ ] Vrouw
Als jij je geen man of vrouw voelt, vul dan in waar jij je het meest mee identificeert.

 
In welke provincie woon je?

[ ] Groningen
[ ] Friesland
[ ] Drenthe
[ ] Overijssel
[ ] Flevoland
[ ] Gelderland
[ ] Utrecht
[ ] Noord-Holland
[ ] Zuid-Holland
[ ] Zeeland
[ ] Noord-Brabant
[ ] Limburg
[ ] Ik woon buiten Nederland

 
Wat is je geboortedatum?
Kies een datum

 
Als je kijkt naar je familie, wat is dan van toepassing?

[ ] Komt (een deel) van je familie uit het buitenland? Kruis dan hieronder aan wie als laatste in het buitenland is geboren: jijzelf, je vader/moeder of je opa/oma.
[ ] Ik, mijn ouders en opa’s en oma’s zijn in Nederland geboren
[ ] Ik ben in het buitenland geboren
[ ] Mijn vader en/of moeder is in het buitenland geboren
[ ] Minimaal één opa of oma is in het buitenland geboren
[ ] Geen opgave

 
Wat is je opleidingsniveau?
Als je nu een opleiding volgt, kruis deze dan aan.

[ ] Lager onderwijs (basisschool)
[ ] Lager beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, ambachtsschool, lts, huishoudschool, leao, mulo, ulo etc.)
[ ] Havo, vwo (hbs, mms, atheneum, gymnasium etc.)
[ ] Middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, mbo etc.)
[ ] Hoger beroepsonderwijs (hbo, hogeschool etc.)
[ ] Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

 
Wat is op je van toepassing? Ik ben..

[ ] getrouwd of heb een geregistreerd partnerschap
[ ] gescheiden
[ ] weduwe / weduwnaar
[ ] niet getrouwd

Op welke politieke partij heb je gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017?
In Nederland stemde 82 procent van de stemgerechtigden in 2017 bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.18 procent stemde niet.
Als je bij de laatste landelijke verkiezingen nog niet mocht stemmen omdat je te jong was, kruis dan onderaan ‘Ik was niet stemgerechtigd, ik mocht niet stemmen’ aan.

[ ] VVD
[ ] PVV
[ ] CDA
[ ] D66
[ ] GroenLinks
[ ] SP
[ ] PvdA
[ ] ChristenUnie
[ ] Partij voor de Dieren
[ ] 50PLUS
[ ] DENK
[ ] SGP
[ ] Forum voor Democratie[ ]
Blanco / Andere partij, namelijk
[ ] Ik heb niet gestemd, maar ik was wel stemgerechtigd
[ ] Ik was niet stemgerechtigd, ik mocht niet stemmen (bv. omdat je te jong was)
[ ] Geen opgave / dat weet ik niet meer

 

We zijn benieuwd naar je mening over vaccineren.

Wat is op je van toepassing als het gaat om vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma?

[ ] Ik was al overtuigd van het nut van vaccineren en ben dat nu nog steeds
[ ] Ik was overtuigd van het nut van vaccineren, maar twijfel nu toch een beetje
[ ] Ik was overtuigd van niet-vaccineren, maar twijfel nu toch een beetje
[ ] Ik was al overtuigd van niet-vaccineren en ben dat nu nog steeds
[ ] Weet niet / geen mening

 
Hoe denk jij over de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma? Licht hier je antwoord toe.
Als je niets wilt invullen, kan je dit tekstvak leeg laten.

[ ] In het Rijksvaccinatieprogramma zijn inentingen opgenomen die kinderen moeten beschermen tegen 12 infectieziekten, waaronder mazelen, polio en kinkhoest. Ouders krijgen een oproep hun kind(eren) te laten inenten, maar dit is niet verplicht. Niet iedere ouder laat zijn kind(eren) inenten. 
[ ] De laatste jaren daalde het aantal kinderen dat ingeënt wordt. Dit vergroot de kans dat in de toekomst ziekten zoals de mazelen uitbreken. Voor sommige besmettelijke ziektes lag de vaccinatiegraad voor peuters in 2017 op 92,9 procent, terwijl een vaccinatiegraad van 95% vaak wordt gezien als een kritiek punt. Inmiddels lijkt het erop dat de vaccinatiegraad niet verder daalt.

 
Waar ben jij het ’t meest mee eens als we het hebben over wel of niet verplicht vaccineren middels het Rijksvaccinatieprogramma?

[ ] Het is en moet vrije keuze (een recht) van de ouders blijven om hun kind(eren) niet te laten vaccineren
[ ] Het is de plicht van de overheid om de hele samenleving als geheel, en juist ook kwetsbare burgers, te beschermen door vaccinaties
[ ] Weet niet / geen mening
[ ] In het Rijksvaccinatieprogramma zijn inentingen opgenomen die kinderen moeten beschermen tegen 12 infectieziekten. Ouders krijgen een oproep hun kind(eren) te laten inenten, maar dit is niet verplicht. Niet iedere ouder laat zijn kind(eren) inenten.

Vind jij dat de Nederlandse overheid iedere ouder moet verplichten om hun kind(eren) alle inentingen te geven die vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma?
Hier bedoelen we alleen de inentingen tegen besmettelijke ziektes en niet de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

[ ] Ja, dat moet verplicht worden
[ ] Nee, dat moet vrijwillig blijven
[ ] Weet niet / geen mening
Waarom wel of niet verplichten? Licht hier je antwoord toe.

Als de redactie van EenVandaag je mag bellen voor meer informatie, vul dan ook je naam en telefoonnummer in.
Als u niets wilt toelichten, kunt u dit tekstvak leeg laten.

 
In hoeverre vertrouw jij de informatie van het RIVM / de GGD over de vaccinaties tegen besmettelijke ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma?

[ ] Die vertrouw ik volledig
[ ] Die vertrouw ik grotendeels
[ ] Die vertrouw ik niet echt
[ ] Die vertrouw ik helemaal niet
[ ] Weet niet / geen mening

Licht hier je antwoord toe.
Als je niets wilt invullen, kan je deze vraag overslaan.

Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende stellingen. 
Met ‘vaccinaties’ bedoelen we hier alleen de inentingen tegen besmettelijke ziektes en niet de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Stelling: ‘Mensen die hun kind(eren) niet laten vaccineren zijn een gevaar voor de samenleving.’

[ ] Eens
[ ] Oneens
[ ] Weet niet / geen mening

Een kinderziekte als de mazelen is iets natuurlijks, daar moet je geen vaccins tegen gebruiken.’

[ ] Eens
[ ] Oneens
[ ] Weet niet / geen mening

Heb jij één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar?

[ ] Ja
[ ] Nee

De vaccinaties opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma beschermen tegen 12 besmettelijke ziektes, waaronder polio, de mazelen en kinkhoest.
​Met ‘vaccinaties’ bedoelen we in de volgende twee vragen alleen de inentingen tegen besmettelijke ziektes en niet de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Wat levert volgens jou over het algemeen meer gezondheidsrisico op: de bijwerkingen van de vaccinatie of de ziekte zelf?

[ ] De bijwerkingen van de vaccinatie
[ ] De ziekte zelf
[ ] Weet niet / geen mening

Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende stelling:
‘Ik denk dat er vaccins zijn, opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, die voor autisme zorgen.’

[ ] Eens
[ ] Oneens
[ ] Weet niet / geen mening

Licht hier je antwoord toe.
Als je niets wilt invullen, kan je deze vraag overslaan.

 

Maatregelen?

In Duitsland zijn ouders verplicht naar het consultatiebureau te gaan voor een vaccinatieconsult. Hier krijgen ze voorlichting en advies over vaccinaties. Als ze niet gaan, krijgen ze een boete die op kan lopen tot 2500 euro.

Vind je het een goed of een slecht plan als in Nederland een vaccinatieconsult verplicht wordt voor ouders met jonge kinderen?

[ ] Een goed plan
[ ] Een slecht plan
[ ] Weet niet / geen mening
[ ] In Italië wordt kinderen tot 6 jaar die geen bewijs hebben dat ze gevaccineerd zijn, de toegang tot de kleuterschool ontzegd. Op hun zesde mogen ze wel naar school omdat ze dan leerplichtig zijn. De ouders krijgen dan boetes tot 500 euro als blijkt dat hun kind niet is ingeënt.
[ ] In Nederland is een leerplicht vanaf 5 jaar.


Vind jij het een goed of een slecht plan als kinderen die niet gevaccineerd zijn pas op hun vijfde (als de leerplicht ingaat) naar de kleuterschool mogen?

[ ] Een goed plan
[ ] Een slecht plan
[ ] Weet niet / geen mening

Vind jij dat kinderen die niet gevaccineerd zijn later naar de basisschool moeten? Waarom wel of niet? Licht hier je antwoord toe.

Als de redactie van EenVandaag je mag bellen voor meer informatie, laat dan ook je naam en telefoonnummer achter.
Als je niets wilt toelichten, kan je deze vraag overslaan.

Er gaan stemmen op om ouders die weigeren om hun kind te laten inenten, te korten op de kinderbijslag.
Vind je het een goed of een slecht plan om ouders die hun kind(eren) niet laten vaccineren te korten op de kinderbijslag?

[ ] Een goed plan
[ ] Een slecht plan
[ ] Weet niet / geen mening

Er is nu een wetsvoorstel dat wil regelen dat crèches in Nederland kinderen mogen weigeren die niet zijn ingeënt.
Vind jij het een goed of een slecht plan als crèches kinderen mogen weigeren die niet gevaccineerd zijn?

[ ] Een goed plan
[ ] Een slecht plan
[ ] Weet niet / geen mening

Vind jij dat crèches kinderen mogen weigeren die niet gevaccineerd zijn? Waarom wel of niet? Licht hier je antwoord toe.

[ ] Een goed plan
[ ] Een slecht plan
[ ] Weet niet / geen mening

Als de redactie van EenVandaag je mag bellen voor meer informatie, laat dan ook je naam en telefoonnummer achter.
Als je niets wilt invullen, kan je deze vraag overslaan.

Leuk dat je meegedaan hebt aan dit onderzoek!

Hmmm, misschien zijn we cynisch, maar voor wie is dat leuk?

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.linda.nl/alles-over-linda/oproep/linda-onderzoekt-vaccineren-geef-je-mening/
2. https://stichtingvaccinvrij.nl/bmr-vaccin/
3. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/15/meer-besmettingen-met-mazelen-soms-vals-alarm-a3956967
4. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/overzicht-meldingen 

 

 

 
Over de auteurs:
Ellen Vader maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij, en is moderator van de facebook van Vaccinvrij
Door Frankema is moedervan twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This