Het grootste gevaar is de pandemie – of de maatregelen om die te onderdrukken?

door | 6 mrt 2020 | COVID-19 ziekte, Internationale politiek

Het is op dit moment koffiedik kijken of te weten hoe de COVID-19 pandemie zich zal ontwikkelen. We hopen natuurlijk allemaal dat er sprake is van eenzelfde soort hype zoals we eerder gezien hebben met bijvoorbeeld het H1N1-, of ZIKA-virus. In dat geval gaan de berichten in de media – en daarmee de paniek – op een gegeven moment als een nachtkaars uit. Maar het kan geen kwaad om na te denken over wat er nu, of bij een toekomstige pandemie kan gebeuren indien dat niet het geval is.

Van Anne Bennett ontving ik de onderstaande vertaling uit het Duits van Daniel Trappitsch. Normaal gesproken zijn alle artikelen die de Stichting Vaccinvrij naar buiten brengt feitelijk en voorzien van bronvermeldingen. Dit artikel is een filosofische beschouwing over de consequenties van eventuele maatregelen om de pandemie ‘onder controle te krijgen’ in termen van keuzevrijheid en bewustwording.
Voor de duidelijkheid het volgende. Wij hebben als stichting geen standpunt ingenomen en wij proberen u nergens van te overtuigen of toe aan te zetten. Maar we houden wel rekening met de mogelijkheid dat ‘het middel erger is dan de kwaal’. En hoe dan ook: collectief gezond verstand lijkt ons een betere optie dan collectieve angst.

 

 

Beste (zelf)bewuste medemensen,

Daniel Trappitsch

 
De paniekgolf van het coronavirus bedreigt nu ook de vrijheid van de West- en Midden-Europese bevolking (in Italië is de vrijheidsberoving al doorgevoerd). Daarom voelen we ons verplicht om deze nieuwsbrief te schrijven.

Het is heel goed mogelijk dat, zoals blijkt uit cijfers uit China waar het aantal gevallen al afneemt, de hype in de komende dagen of weken zo sterk zal afnemen dat de geplande maatregelen die onze vrijheid bedreigen niet kunnen worden opgelegd. Dit is wat ik blijf hopen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gezond verstand zijn weg zal vinden in de hoofden van autoriteiten, politici en vooral onze grotendeels onbewuste medemensen, en dat dit opnieuw hun gedachten en daden zal bepalen. Toch is de volgende tekst belangrijk, omdat het kan dienen als een soort verzekering. Net zoals we voor allerlei zaken een verzekering afsluiten in de stille hoop dat deze verzekeringen nooit nodig zullen zijn, is de volgende tekst bedoeld als een verzekering die hopelijk nooit nodig zal zijn.

Het gaat er niet om dat we tegenover de autoriteiten, politici, journalisten of zelfs de bange bevolking argumenteren dat het bestaan van een virus niet is bewezen. Hoe correct deze uitspraak ook kan zijn, het is ook een verspilling van onze tijd. Op dit moment tenminste, omdat je daar geen paniekerige muizen mee vangt. Ook de wetenschap dat de infectietheorie slechts een theorie is die nooit is bewezen helpt niet, omdat de meeste mensen erin geloven en dit blinde misverstand niet binnen een nuttige tijdspanne kan worden gecorrigeerd.

 
rechterOok gerechtelijke stappen zijn in een uitzonderlijke situatie niet meer mogelijk. Zelfs als er een grondwettelijke klacht wordt ingediend tegen de maatregelen die de persoonlijke vrijheid beperken, treden ze toch per direct in werking. Een opschortend effect kan op die manier dus niet worden bereikt. Eventuele juridische stappen leiden niet tot een vertraging, maar de eiser kan hoogstens achteraf gerechtigheid krijgen. Dit levert hem echter niets meer op, behalve dan misschien de uitbetaling van een schadevergoeding. Maar zelfs die zijn meestal uitgesloten als er een noodsituatie is afgekondigd door de regering – analoog aan de staat van beleg. Een arts die tijdens een officiële vaccinatie-verplichting vaccineert is niet persoonlijk aansprakelijk omdat hij een bevel uitvoert. In dit geval zou de staat aansprakelijk zijn. Dus laten we onze kracht niet verspillen aan de juridische oorlog.

Ook is het min of meer irrelevant of men zichzelf ziet als een persoon die vrij is van het systeem. Omdat het systeem, of liever gezegd hun handlangers; de politie, de autoriteiten en de zorgverleners zich daar niets van aantrekken. De maatregelen zullen worden uitgevoerd zonder dat hier rekening mee wordt gehouden.

Het gaat ook niet over goed over de toekomst te willen praten, voelen of denken. De manipulatieve krachten in de politiek en in het bedrijfsleven zullen hier niet op reageren. Wat er op hun agenda staat wordt erdoorheen gedrukt, en ze zijn niet onder de indruk van het sturen van liefde, gedachten of andere positieve emoties. Aan de andere kant zijn er negatieve emoties (haat, woede etc.) tegen deze krachten opgebouwd die juist een versterking zijn voor hun onmenselijke acties. Ook de angst die een groot deel van de mensen vergezelt, is als brandstof voor manipulatieve krachten die zich voeden met negatieve gedachten, gevoelens en emoties.

Zelfs alle mogelijke achtergrondinformatie, door de massa als samenzweringstheorie bestempeld, dat sommige krachten een duister plan trekken; zoals het geheel rond de “Deep State” of vele andere theorieën, is van ondergeschikt belang. Of dit nu waar is of niet, deze kennis is spannend, maar het is niet nuttig in de huidige situatie. Theoretische kennis alleen verandert niets. Kennis moet worden geïmplementeerd, want wijsheid is kennis die geleefd wordt.

 
coronavirus chinaHet is zeker nog steeds belangrijk dat we bepaalde informatie verspreiden onder het grote publiek. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om ons intern en extern voor te bereiden op het mogelijke scenario dat officiële maatregelen onze vrijheid nog meer zouden kunnen inperken. Opgemerkt moet worden dat de toekomst nog niet geschreven is.

 

 
Wat er op dit moment gebeurt met de Corona paniekzaaierij is als een slechte film: het script is lang geleden geschreven en nu wordt de film afgespeeld. Of de film tot het einde toe doorgaat hangt af van de bereidheid van de bioscoopbezoekers om een slechte film te verdragen en te blijven zitten. Als velen de bioscoop voortijdig verlaten, wordt de film gestopt. Met andere woorden: stel je eens voor dat vaccineren verplicht is en dat niemand meedoet.

Het grootste probleem is ook niet het virus – persoonlijk beschouw ik de ziekteverwekkers niet als een gevaar – die net als de normale griepepidemie levens kan opeisen. Ook met het Coronavirus waren de meeste doden al verzwakt en chronisch ziek. Het grootste gevaar waarmee we te maken hebben, zijn duidelijk de maatregelen die de autoriteiten nemen. En we moeten ons hierop voorbereiden. We moeten dus een interne en externe verzekering afsluiten.

Overigens kunnen er ook officiële maatregelen worden genomen als u naar een dokter gaat met griepverschijnselen. Omdat een gouden standaard niet beschikbaar is, zijn de gebruikte tests uiterst onnauwkeurig en kunnen zeker een positief corona-testresultaat opleveren. Dit zou betekenen dat dergelijke mensen, zelfs als achteraf zou blijken dat deze tests zijn mislukt, of dat de persoon zonder complicaties is hersteld, onderhevig zijn aan maatregelen. Het is uiterst moeilijk om uit deze molen te komen en het heeft vooral een negatieve invloed op alle personen waarmee men in contact is geweest. Ik zou persoonlijk thuisblijven met griepverschijnselen, net zoals men anders doet, en mijzelf met natuurgeneeskunde laten behandelen. Een bezoek aan de dokter is alleen wenselijk in een echt noodgeval, wat in de afgelopen 30 jaar bij mij precies één keer is gebeurd. Al het andere kan door de natuurgeneeskunde worden genezen.

 
Laten we in het midden blijven, emotioneel en mentaal neutraal blijven, kalm, nuchter en onze positieve krachten gebruiken voor onszelf en voor onze naaste medemensen, maar ook voor andere mensen die iets expliciet willen (vrije wil respecteren). Dit is veel effectiever en ook verstandiger. Overigens is een positieve levenshouding de beste versterking voor een gezond immuunsysteem.

 

 

Mogelijke scenario’s

 
Quarantaine:
De meest waarschijnlijke vrijheidsberoving is quarantaine. Dit betekent, afhankelijk van welke incubatietijd wordt verondersteld (14 of 27 dagen), dat men voor die gegeven tijd is geïsoleerd. Bij voorkeur zou de quarantaine natuurlijk binnen de eigen vier muren moeten plaatsvinden. Of het wel of niet in uw eigen huis kan, hangt af van het aantal mensen dat in quarantaine wil worden geplaatst, dus die niet willen toegeven aan andere dwangmaatregelen – de huidige hype gaat vooral over vaccinatie. En dit is een zeer belangrijk gegeven: hoe meer mensen niet bereid zijn om dwangmaatregelen te ondergaan zoals vaccinatie, en wel bereid zijn om de volledige gevolgen te accepteren (school, werkplek, etc.), des te meer mensen thuis moeten blijven in quarantaine omdat openbare instellingen te weinig capaciteit zullen hebben om een quarantaine uit te voeren.

Het is daarom belangrijk om thuis voorbereid te zijn als de autoriteiten echt besluiten om thuis quarantainemaatregelen in te voeren. Dus hou de komende dagen of zelfs weken goed in de gaten en reageer indien nodig om u hierop voor te bereiden.

 
Gedwongen vaccinaties:
mondkapje en medicijnHet is individueel, hoe de verplichte vaccinaties in de afzonderlijke landen kunnen worden uitgevoerd, omdat landen verschillende epidemie-wetten hebben. Maar er is één belangrijk punt dat de meeste mensen niet weten of niet hebben begrepen: vrijwel alle landen hebben de Internationale Gezondheidsverordening (IHR) ondertekend. De WHO is de leidende en bepalende instantie met betrekking tot de IHR. De landen die zich bij dit pact hebben aangesloten, hebben zich ertoe verbonden om de aanbevolen maatregelen van de WHO te volgen en uit te voeren. Als een land zich terugtrekt heeft de WHO het recht om het land te sluiten, d.w.z. om de grenzen te sluiten en de in- en uitvoer van goederen of het reizen van mensen – in ieder geval van ongevaccineerden – te verbieden. Zelfs als een land niet mee wil werken, zal het dat toch doen, want anders zou de economie in elkaar storten – vergelijkbaar met de dreigende crash landing van de Chinese economie, die de wereldeconomie bedreigt. Daarom zullen de meeste regeringen, die in ieder geval indirect door de economie worden gecontroleerd, ervoor kiezen om zich aan deze richtlijnen te houden.

De individuele wetten van de afzonderlijke landen met betrekking tot een epidemie of pandemie zullen natuurlijk een beperkt effect hebben als de overheid niet afwijkt van de voornamelijk door de farmaceutische industrie gecontroleerde WHO. En dit is wat de meeste regeringen doen zoals duidelijk blijkt. Daarom variëren de maatregelen. Het is niet mogelijk om hier in alle landen van Europa in te gaan, maar ik wil wel de belangrijkste landen voor de Duitse taal noemen.

 
Zwitserland/Vorstendom van Liechtenstein:

De juridische situatie in Zwitserland/Liechtenstein is relatief bijzonder in vergelijking met Duitsland en Oostenrijk en ook met andere landen, omdat de politieke activiteiten tegen de nieuwe epidemie-wet een aantal zaken hebben verhinderd en ons in staat hebben gesteld de barrières voor officiële maatregelen, met name verplichte vaccinaties, te verhogen. Zo staat bijvoorbeeld duidelijk in de verordening bij de Epidemie-wet en in het Pandemie-plan dat er geen sprake zal zijn van fysieke dwang. Dit is al positief. De federale grondwet beschermt ook de Zwitserse bevolking relatief goed, hoewel artikel 36 BV de basisrechten kan opheffen.

De maatregelen tegen mensen die zichzelf niet vaccineren, zullen quarantaine zijn. En daarom is het hier in Zwitserland heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weigeren zich te laten vaccineren, zodat quarantaine thuis de meest waarschijnlijke vrijheidsberoving zal zijn. Laten we ons voorstellen dat 10% van de Zwitserse bevolking weigert zich te laten vaccineren. Dat zouden ongeveer 800.000 mensen zijn. De autoriteiten zouden overweldigd zijn, want ze zouden een fractie van de quarantaineplaatsen hebben.

De situatie zou slechter zijn voor het gezondheidspersoneel, dat gedwongen zou kunnen worden om drastische maatregelen te nemen als er geen – voornamelijk financiële – sancties worden geaccepteerd. Ook hier geldt dat mensen die zich al niet lekker voelen niet moeten gaan werken, omdat ze anderen zouden kunnen besmetten, en uiteraard minder goed functioneren. Als ik in de gezondheidssector zou werken – men zou eigenlijk over de ziektesector moeten spreken – dan zou ik me tegen alle maatregelen verzetten; ik zou onder geen beding gevaccineerd willen worden en ik zou onder alle omstandigheden thuisblijven. Wat u beslist is natuurlijk uw eigen zaak.

 
Duitsland:

Duitse vlagMet de invoering van de uiterst twijfelachtige wet voor de bescherming tegen mazelen bewijst Duitsland dat de Duitse grondwet nauwelijks het papier waard is waarop hij is gedrukt. Want de wet ter bescherming tegen de mazelen is via een onacceptabele achterdeur ingevoerd. Natuurlijk kunnen andere wetten die heel snel zijn opgesteld – of misschien allang klaarliggen – snel in werking worden gesteld. Overheden hebben het recht om in een noodsituatie snel actie te ondernemen. Dit geldt overigens ook voor de goedkeuring van een zojuist ontwikkeld vaccin.

Ik vraag me daarom al enige tijd af – en veel van mijn Duitse contacten vragen zich dit overigens ook af – waarom niet al massale nationale protesten zijn gelanceerd tegen al deze verschillende maatregelen van de regering die tegen de Duitse vrijheid indruisen. Maar blijkbaar is het ook in Duitsland zo dat als de televisie aanstaat en de koelkast vol is de wereld nog steeds in orde is…

 
Oostenrijk:

Naar mijn mening heeft Oostenrijk wat de juridische situatie betreft een zekere tussenpositie tussen Zwitserland en Duitsland. Maar dezelfde aanbevelingen gelden voor de Oostenrijkers, zoals hierboven al is gezegd.

Ik hoop dat de kort geschetste basisprincipes voldoende zijn voor een eerste besluit. Als u er meer over wilt weten, neem dan contact op met vaccin-kritische organisatie in uw land.

 

Het scheiden van het kaf van het koren

Ik zie de hysterie die zich momenteel ontvouwt ook als een test waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden in de gelederen van de critici van het systeem – of dat nu fundamenteel is of zelfs alleen bij selectieve zaken als vaccinatie. Veel mensen worden tot het uiterste gedreven. Ze worden geconfronteerd met een mogelijke realiteit die zelfs bewuste mensen kan afschrikken. Het zal dus blijken wie (van ons) de innerlijke kracht heeft om zich niet over te geven aan druk en bewuste manipulatie door angst.

Maar het is ook mogelijk dat sommige van de vermoedelijk onbewuste mensen zich ook niet laten imponeren door deze officiële onmenselijke maatregelen en – men is geneigd om zelfs luidkeels “eindelijk” te schrijven – hun ware innerlijke kern, hun oorsprong en hun kracht te herkennen om de juiste conclusies te trekken.

Voor mij is het huidige tijdperk zeer spannend en zeer motiverend. Het is de tijd waarin de koers kan worden uitgezet voor een toekomst in vrijheid, tevredenheid, natuurlijke gezondheid, gemeenschap en vele andere positieve aspecten. Een tijd waarin vooral de mens als individu meetelt, of voor een toekomst waarin de mens nauwelijks meetelt, behalve dat hij moet dienen als arbeider voor een kleine elite. Vrijheid en zelfbeschikking zijn dan vreemde woorden.

Niemand van ons kent de toekomst, maar we kunnen nu al – analoog aan de vele voorbije millennia – helpen om die vorm te geven. Is het niet zo dat er in het verleden mensen zijn geweest die niet werkeloos toekeken naar de onmenselijke activiteiten van de elites van die tijd? Vandaag de dag is het eigenlijk nog steeds dezelfde elitaire wijn, die echter vaak haar masker heeft verwisseld. Als deze mensen toen en nu niet hadden bestaan, zou slavernij op Moeder Aarde al een bittere realiteit zijn, en het boek van Orwell zou dan slechts een afspiegeling zijn van de tijd die toen al bestond. Nog steeds hebben wij het in handen om zaken ten goede te veranderen.

Er zal ook geen Christus, een andere profeet of de buitenaardsen op Moeder Aarde neerdalen en de mensheid redden. Voor mij persoonlijk is dit een afleidingsmanoeuvre om te voorkomen dat mensen erkennen dat ze al alle krachten voor innerlijke en dus ook uiterlijke veranderingen in zichzelf hebben. Het tot stand brengen van de innerlijke en dus ook uiterlijke verandering ligt geheel bij ieder individueel mens. De “profeet” in ons moet worden gewekt!

De mens moet zich “slechts” (opnieuw) bewust worden van de bovengenoemde krachten en deze integreren en gebruiken in zijn leven. Een innerlijke verandering produceert een uiterlijke verandering, zelfs met een kleinere of grotere vertraging. Als dit niet het geval zou zijn, zou het systeem geen geweld en manipulatie hoeven te gebruiken om deze krachten uit te schakelen. Als het systeem geen geldige argumenten heeft, dan gebruikt zij onmenselijke dwang, wat tegelijkertijd een triest teken is van onmacht.

Hoe de toekomst, ik vermoed de nabije toekomst, er uitziet is aan ons; het ligt aan ons handelen. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid voor onze eigen toekomst en die van onze medemens – de verantwoordelijkheid van de bewuste mens ligt bij ons. We mogen niet vergeten dat verandering geen 51% van de mensheid vereist, maar een kritische massa van ongeveer 10%. Naar mijn mening is de kritische massa voor veel systeem-kritische kwesties al bereikt en daarom probeert het systeem uit alle macht een negatieve verandering voor het systeem te voorkomen door middel van maatregelen die in de eerste plaats emotioneel manipulatief zijn. Uiteindelijk zal het systeem inferieur zijn, omdat het systeem alleen de macht en de financiële middelen heeft, maar niet de waarheid en het licht aan zijn kant. De vraag is echter hoe diep het moet gaan voordat het weer omhoog kan. En dit is duidelijk aan ons. Wij zijn degenen die een brug kunnen slaan naar de andere kant van het dal!

Het jaar 2020 is al met veel drumslagen begonnen en ik vermoed dat het voorlopig niet rustiger zal worden.
In deze geest wens ik u veel kracht, licht en liefde toe voor de komende dagen en weken.

Beste wensen, Daniel Trappitsch

 

 

 

Vertaling: Anne Bennett voor Vaccinvrij

Bron originele artikel:
https://impfentscheid.info/corona-virus-panik-welle/

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This