HPV-vaccin voor jongens – hoe groot is de noodzaak? Hoe groot zijn de belangen? Hoe groot is de winst?

door | 20 jun 2019 | HPV-vaccin, Vaccins, Ziektes

Op 19 juni stuurt de gezondheidsraad een persbericht uit waarmee zij haar advies over het vaccineren van jongetjes met het HPV-vaccin wereldkundig maakt:

“De Gezondheidsraad adviseert om behalve meisjes ook jongens te vaccineren tegen HPV via het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast adviseert de raad een aanvullend programma op te zetten voor mensen tot en met 26 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren. Hiermee valt veel gezondheidswinst te halen. Dat schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS”.1

Wat is de reden? Is een HPV-vaccin voor jongetjes nodig? Werkt het? Is het veilig? Waarom is er een tijdelijke ‘HPV commissie’ opgericht, die nu weer is opgeheven? Hoeveel winst maakt Merck op het vaccineren van jongetjes? Worden we misleid? Met dit artikel hopen wij u aan het denken te zetten. (onderaan dit artikel zijn twee bijlages toegevoegd: ‘Kanker in cijfers’ en ‘Belangenverklaringen adviescommissie’)

 

 

De marketing van een omstreden vaccin…

“Het humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakt baarmoederhalskanker en speelt ook een rol bij diverse andere vormen van kanker (anus, penis, vagina, schaamlippen, mond- en keelholte).”

 
“Behalve dat vaccinatie directe bescherming biedt tegen deze vormen van kanker, leidt het ook tot groepsbescherming: ook voor niet-gevaccineerden daalt het risico op HPV-infectie. Op deze manier leidt vaccinatie van jongens indirect ook tot vermindering van het risico op baarmoederhalskanker bij meisjes.” – Persbericht Gezondheidsraad1

 
De bovenstaande uitspraken zijn afkomstig uit het persbericht van Gezondheidsraad van 19 juni. De boodschap die gegeven wordt is onvolledig, en wel om de volgende redenen:

• De noodzaak van een nieuw vaccin zou onderbouwd moeten kunnen worden met transparante, nationale ziekte-, en sterftecijfers. En er zou uit transparante cijfers moeten blijken dat er sprake is van een groot risico om de miljoenen euro’s die het vaccin de samenleving kost om dit ‘risico te bestrijden’ te rechtvaardigen.

• De claim dat vaccinatie ‘directe bescherming biedt tegen genoemde vormen van kanker’, en de claim dat het ‘vaccineren van jongetjes leidt tot vermindering van het risico op baarmoederhalskanker bij meisjes’ zou met wetenschappelijk onderzoek en transparante cijfers onderbouwd moeten kunnen worden.

• De HPV-commissie ‘vergeet’ om een uitspraak te doen over de enorme controversie die er over de veiligheid van dit vaccin bestaat.

 

 

Noodzaak HPV-vaccin voor de jongetjes?

 
Alle in het persbericht genoemde vormen van kanker – anus, penis, schaamlippen, mond-, en keelholte, en zelfs baarmoederhalskanker – zijn zeldzame kankers in Nederland. (zie bijlage 1 onderaan dit artikel)

 
Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis – Nederlands kankerinstituut, geeft over bijvoorbeeld peniskanker de volgende informatie:

“Peniskanker is een kwaadaardige woekering van huidcellen in de penis. Het is een zeldzame aandoening die ongeveer 140 maal per jaar voorkomt in Nederland. Deze vorm van kanker komt vooral voor bij mannen boven de 50 jaar, van wie de voorhuid niet kan worden teruggetrokken over de eikel. De kanker ontwikkelt zich verscholen achter de voorhuid.”2

Jongetjes en (jonge) mannen die erover twijfelen of zij het HPV-vaccin gaan halen – doe alstublieft de volgende zelftest – trek uw voorhuid terug over de eikel. Als dit lukt, en u bent jonger dan 50 jaar, is de kans dat u een van de 140 mannen bent – van de ongeveer 8 miljoen mannen die in Nederland deze ‘zeldzame’ aandoening kunnen krijgen – miniem. U kunt rustig slapen.

“Roken en chronische ontstekingen aan de voorhuid kunnen van invloed zijn op het ontstaan van peniskanker. Ook kan het Humaan Papilloma Virus (HPV) een oorzaak zijn. Dit virus kan onder andere tijdens geslachtsgemeenschap worden overgedragen. Wanneer u peniskanker heeft, kunt u last hebben van zichtbare en voelbare afwijkingen en afscheiding.”2

Bovendien heeft u nog alle tijd om een ‘chronische ontsteking aan de voorhuid’, niet te verwaarlozen, maar te laten behandelen. En bovendien KAN het Humaan Papilloma Virus een oorzaak zijn, maar het KAN ook dat de oorzaak van de infectie een (HPV)virus is die niet in het vaccin zit.3En bovendien is nog niet bewezen dat het HPV-vaccin werkt en ook niet dat het veilig is.

 

 

Noodzaak voor de meisjes?

“Behalve dat vaccinatie directe bescherming biedt tegen deze vormen van kanker, leidt het ook tot groepsbescherming: ook voor niet-gevaccineerden daalt het risico op HPV-infectie. Op deze manier leidt vaccinatie van jongens indirect ook tot vermindering van het risico op baarmoederhalskanker bij meisjes.” – Persbericht Gezondheidsraad1

vraagtekenHet tweede argument van de Gezondheidsraad is net zomin steekhoudend als het eerste argument. Door het vaccineren van jongetjes zouden meisjes ook minder risico lopen. Maar het is een feit, dat er meer dan honderd verschillende HPV-virussen zijn die circuleren onder seksueel actieve mensen. En wie zegt ons, dat als een infectie met een van de 9 HPV-virussen uit het vaccin afneemt, er geen infectie zal ontstaan met een van de andere 90+ HPV-virussen die circuleren onder de bevolking? Heeft de Commissie HPV van de gezondheidsraad zich gebogen over die mogelijkheid?

 

 

De rol van de media in het misleiden van de bevolking

 
De rol van de media bij het ‘introduceren van een nieuw vaccin’ lijkt gereduceerd te zijn tot het publiceren van een persbericht. Van journalisten wordt kennelijk niet verwacht dat zij controleren of het waar is wat er in een persbericht staat, maar slechts dat zij het publiceren. En dat betekent dat journalisten marionetten worden, die ten dienste staan van de gevestigde orde.

In de tijd voordat de Nederlandse overheid, zonder medeweten of voorafgaande democratische parlementaire procedure, het European Vaccine Action Plan (EVAP) in 2014 had ondertekend, was er nog wel een enkele journalist die de moed had om de Nederlandse bevolking erop te attenderen dat er sprake was van banden met de farmaceutische industrie van leden van commissies die onafhankelijk zouden moeten zijn.

Op 18-10-2008, stond in het dagblad Trouw het advies van de Gezondheidsraad over het opnemen van het HPV-vaccin in het RVP voor meisjes van 12 jaar het volgende artikel:

 

 

 

 

TROUW 18-10-2008 ‘Experts Gezondheidsraad kregen geld vaccinmakers’

“Medisch experts die betrokken waren bij het advies aan minister Klink om jonge meisjes preventief in te enten tegen baarmoederhalskanker, hebben onderzoeksgeld ontvangen van farmaceutische bedrijven die deze vaccins produceren. Dit blijkt uit de belangenverklaringen die deze wetenschappers invulden voor de adviescommissie ‘Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker’ van de Gezondheidsraad. Deze commissie adviseerde Klink (volksgezondheid) eind maart om het vaccin tegen baarmoederhalskanker in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Klink wil dat advies opvolgen.” – Trouw 18-10-20084

En zelfs uit de medische hoek kwam een snel ondergesneeuwd tegengeluid:

“Vier epidemiologen en een oncologisch gynaecologe uitten onlangs in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde scherpe kritiek op het advies. Volgens hen is het te vroeg om het vaccin op te nemen in het inentingsprogramma, omdat er nog te veel onzekerheden zijn over de veiligheid en de werkzaamheid. Ze vinden dat de Gezondheidsraad te snel is geweest met een positief advies.” ~ Trouw 18-10-2008

 
VaccinspuitMaar de Nederlandse overheid vond het zelfs toen dit boven water kwam, niet nodig om in te grijpen. Het advies is niet herzien, en de betrokken personen zijn niet bestraft. Integendeel. De Nederlandse overheid heeft sinds de introductie van het HPV-vaccin miljoenen uitgegeven aan (media)campagnes om de vaccinatiegraad voor het HPV-vaccin te verhogen.

 

 

De ‘Commissie HPV’ van de Gezondheidsraad

 
Normaal gesproken wordt de overheid voor haar beslissing om een vaccin op te nemen in het RVP geadviseerd door de ‘Commissie Vaccinaties’ van de Gezondheidsraad. Om niet nader door de Gezondheidsraad genoemde redenen is voor het advies met betrekking tot de opname van het HVP-vaccin voor jongetjes een ‘speciale, tijdelijke Commissie HPV’ samengesteld.

“De tijdelijke Commissie HPV is speciaal samengesteld om de adviesvraag van de minister van VWS over vaccinatie van meisjes en jongens tegen HPV te beantwoorden. De commissie is op 20 december 2017 geïnstalleerd.” ~ Gezondheidsraad5

Uit de belangenverklaringen die de leden van deze commissie hebben moeten afgeven blijkt dat meerdere leden van de commissie HPV deelnamen aan door de industrie gesponsorde onderzoeken, en/ of zelf geld van de industrie ontvingen. In hoeverre zijn zij dan onafhankelijk? De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft in alle gevallen aangegeven dat het “geen belemmering is om deel te nemen aan de commissie”. (Zie bijlage 2 onderaan dit artikel).

 
Het lastige is uiteraard dat men mensen moet vinden met verstand van zaken, en dat kan betekenen dat zij gewerkt hebben voor de farmaceutische industrie. De hamvraag, en dit geldt voor alle leden van een adviescommissie, is door wie wordt de informatie verstrekt waarop de leden hun besluit bepalen? Elk lid van een commissie zou zich niet alleen moeten verdiepen in de – door de farmaceutische industrie aangeleverde rapporten over de voordelen van het vaccin – maar ook bijvoorbeeld een boek als ‘The HPV-vaccine on trial’ van Mary Holland moeten lezen. Dit boek beschrijft onweerlegbaar hoe corrupt de farmaceutische industrie te werk gaat; van frauduleuze wetenschap tot rechtszaken wegens onherstelbare vaccinatieschade. Het gaat uiteindelijk niet alleen over het HPV-vaccin, maar ook over hoe een gewetenloze industrie, in samenwerking met overheden en medische instanties de gezondheid van onze kinderen in gevaar brengt.

 

 

Reclame voor een vaccin?

 
Goede voorlichting is controleerbaar voor de consument, en dat begint met transparante en volledige cijfers, en uiteraard transparant wetenschappelijke onderzoek. Gemma Kenter was de voorzitter van de speciale, nu net opgeheven ‘Commissie HPV’. Zij schuwde in 2008, ten tijde van de introductie van het HPV-vaccin voor meisjes toen zij ook deel uitmaakte van de adviescommissie, er niet voor om reclame te maken voor het HPV-vaccin. In de paar minuten die het onderstaande filmpje duurt, wordt de ene na de andere onwetenschappelijke aanname aan elkaar geregen. Uit de eerste halve minuut komen de volgende citaten:

“Ik ben blij dat er een medicijn bestaat waarmee we baarmoederhalskanker kunnen voorkomen”. Tot op de dag van vandaag is niet bewezen dat dit zo zal zijn. Een verwaarloosde HPV-infectie heeft volgens de meeste bronnen 15-20 jaar nodig om zich te ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Volgens het RIVM zullen we pas in 2023 kunnen zien of het aantal (sterf)gevallen van baarmoederhalskanker afgenomen is.6

 
“Het is een akelige ziekte.” Kanker is zeker een ernstige ziekte. Maar volgens www.kanker.nl zijn de meeste kankers die in verband worden gebracht met HPV-infecties ‘zeldzaam’, en worden de meeste gevallen pas gediagnosticeerd vanaf 50 jaar. (zie bijlage 1) Het enige dat men op dit moment weet is dat HPV-vaccins antilichamen aanmaken tegen een aantal HPV-virussen. Het vaccin wordt gegeven op de leeftijd van 12 jaar, en zelfs vervroegd naar 9 jaar. Er is nog geen enkel bewijs dat het vaccin voldoende lang ‘werkzaam is’ m.a.w dat de antilichamen lang genoeg in het lichaam aanwezig zullen zijn om de circulatie van HPV-virussen op latere leeftijd tegen te gaan (de meeste antilichamen die door vaccins worden aangemaakt zijn na 10 jaar afgebroken en de meeste kankers ontwikkelen zich op latere leeftijd). Bovendien zijn niet alleen HPV-virussen, maar ook andere virussen in staat om vagina/ schaamlippen-, mondholte-, penis-, en keelholte kanker te veroorzaken.3

 
“Ik zou tegen de moeders willen zeggen dat er geen reden is om zich zorgen te maken over schadelijke bijwerkingen.” MOEDERS ALSTUBLIEFT DENK NA OVER BIJWERKINGEN! Het wemelt op het internet van de filmpjes van meisjes die in rolstoelen terecht zijn gekomen, onvruchtbaar zijn geworden, en zelfs zijn overleden na toediening van het HVP-vaccin.

 
Etc. etc. Het is geen voorlichting waar bijvoorbeeld aan de consument duidelijk wordt gemaakt dat er nog vele onbekende factoren zijn, maar heeft meer weg van een opsomming van marketing boodschappen.

 

 

 

 

Werkt dit vaccin?

 
In het rapport van de Commissie HPV staat de volgende grafiek:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is duidelijk dat de incidentie (het voorkomen) van aan HPV-gerelateerde kanker praktisch niet is gestegen. Slechts de groene lijn voor Cervix (baarmoeder)-kanker steeg zichtbaar, en dat zou nu juist niet mogen, gezien het feit dat er tegen baarmoederhalskanker wordt gevaccineerd?

 

 

Toename van baarmoederhalskanker in landen met hoge vaccinatiegraad

 
Het blijkt dat er een toename is van baarmoederhalskanker in landen met een hoge HPV-vaccinatiegraad. De Franse arts Nicole Delépine onderzocht de incidentie van baarmoederhalskanker in relatie tot de vaccinatiegraad van het HPV-vaccin, en zij kwam tot een verbijsterende conclusie:7

“In alle landen met hoge dekking voor HPV-vaccinatie, vertonen officiële kankerregisters een toename in de incidentie van invasieve baarmoederhalskanker en een daling bij ongevaccineerde oudere vrouwen.” ~ Nicole Delépine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bovenstaande grafiek laat zien dat zowel het voorkomen als de sterfte aan baarmoederhalskanker in Frankrijk daalt terwijl de vaccinatiegraad zeer laag is (ongeveer 15%)7, terwijl de onderstaande grafiek aantoont dat in Engeland, met een vaccinatiegraad van meer dan 80% het aantal gevallen van baarmoederhalskanker juist stijgt.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De druk vanuit de EU is groot

 
De Commissie HPV van de Gezondheidsraad beveelt in haar advies van 19-06-2019 het HPV-vaccin aan voor jongetjes, en stelt voor om de leeftijd waarop het HPV-vaccin aan jongetjes en meisjes wordt toegediend te verlagen naar 9 jaar. Zij stelt een ‘aanvullend programma tot 26 jaar’ voor om jongens en mannen die tot nog toe buiten het programma vielen ook te vaccineren, evenals meisjes en vrouwen die eerder afzagen voor vaccinatie, die nogmaals benaderd zullen worden. De overheid zal maatregelen nemen om de lage opkomst te verbeteren. De commissie spreekt geen voorkeur uit voor een van de drie vaccins (Cervarix, Gardasil of Gardasil 9), maar wij vermoeden dat het Gardasil 9-vaccin het meest gebruikt zal gaan worden.

 
De ECDC, de Europese tak van de CDC (Centers for Disease Control), heeft op 1 april 2019 een ‘draft guidance for introduction of HPV-vaccines in EU countries, with focus on 9-valent HPV vacina and vaccination of boys’ uitgegeven. En warempel, Professor Chris Meijer – één van de mensen die in 2008 adviseur werd van de toenmalige commissie (dat wil zeggen dat hij wel mee mocht praten maar geen stem had) omdat hij geld ontving van vaccinfabrikant GlaxoSmithKline (GSK) voor studies naar de kosten en de opzet van preventieve vaccinatie tegen baarmoederhalskanker – is een van de experts die de ‘richtlijnen voor de introductie van HPV-vaccins in EU-landen met de focus op Gardasil-9’ heeft opgesteld.9

 

 

Verkoop van kaskraker-vaccins leidt tot hogere inkomsten voor Merck

 

“De verkoop van Gardasil (viervoudig) en Gardasil 9 (negenvoudige) HPV-vaccins gericht op het voorkomen van bepaalde kankers en genitale wratten – veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV) – steeg met 27 procent naar een totaal van $ 838 miljoen handel in het Gardasil-vaccin in het eerste kwartaal van 2019.” ~ Persbericht Merck10

Ondertussen heeft multinational Merck, de producent van Gardasil ‘gezien de hoger dan verwachte winst in het eerste kwartaal van het jaar, de voorspelling gedaan dat zijn omzetverwachting voor het volledige jaar tussen de $ 43.9 miljard en $ 45.1 miljard zal liggen’.10

Het nieuwe vaccinatiebeleid wordt niet aangestuurd door transparante, voor de burger controleerbare nationale ziekte-, en sterftecijfers. De omzetcijfers van de farmaceutische industrie hebben blijkbaar de leiding.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1‘HPV-Kanker’ in cijfers

Bijlage 2Belangenverklaring tijdelijke Commissie HPV

 

Bronnen:
1. Dit persbericht kunt u downloaden op:
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/06/19/vaccinatie-tegen-hpv
2. https://www.avl.nl/kankersoorten/peniskanker/
3. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/hpv#node-trend-sterfte-hpv-geassocieerde-kankers
4. https://www.trouw.nl/home/experts-gezondheidsraad-kregen-geld-vaccinmakers~a2bb03c1/
5. https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/organisatie/tijdelijke-commissies/hpv De link naar de pagina over de Commissie HPV stond op 18-06-2019 nog online, maar geeft op 19-06-2019 de melding ‘page not found’. Het doel is bereikt en de commissie is opgeheven.
6. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/overzicht#node-infographic-effecten-rijksvaccinatieprogramma
7. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/overzicht#node-infographic-effecten-rijksvaccinatieprogramma
8. http://docteur.nicoledelepine.fr/paradoxical-effect-of-anti-hpv-vaccine-gardasil-on-cervical-cancer-rate/
9. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-consultation-hpv-vaccines-guidance-opens
10. Press release: Merck Announces First-Quarter 2019 Results. Merck & Co., Inc. Apr. 30, 2019. https://www.mrknewsroom.com/print/node/1456
 

 

 

 
Over de auteurs:
Ellen Vader maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij en is moderator van de facebookgroep van Vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee, inmiddels volwassen ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This