Informatie

Wat mogen we NIET weten?

De informatie die we krijgen is niet transparant

 
Transparantie betekent dat de informatie die we krijgen controleerbaar is. De meeste uitspraken worden telkens herhaald, maar de verwijzing naar de wetenschappelijke bron of de cijfers waarop die uitspraak is gebaseerd ontbreken. Het consultatiebureau en de media zijn ‘pro-vaccins’, en de informatie die ze geven ondersteunt het beleid, maar steeds meer mensen voelen dat er ‘iets niet klopt’.

Het is onmogelijk voor de burger om te kunnen controleren of informatie juist is, als we niet beschikken over de bronnen waarop de informatie is gebaseerd.

 

De informatie die we krijgen is niet compleet

 
We worden niet geïnformeerd over wat er ingespoten wordt, niet over het herkennen van bijwerkingen, niet over het ontbrekende wetenschappelijk bewijs, niet over juridische-, financiële-, en politieke aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma etc.

Het is onmogelijk voor de burger om zelfstandig te kunnen nadenken, als we niet beschikken over alle informatie die we hiervoor nodig hebben.

Dat is één van de redenen waarom de burger gaat zoeken naar informatie op het internet, buiten de reguliere kanalen om.

Share This