Internationale politiek

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Het wereldwijde vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door donaties van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft grote invloed op de WHO

Lees meer

De Europese Unie (EU)

Het Europese vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door de Europese Unie (EU). In de EU in Brussel werken 30.000 lobbyisten die 31.000 ondemocratisch gekozen Europarlementariërs bespelen. Het bedrijfsleven heeft grote invloed op de EU.

Lees meer

European Medicines Agency (EMA)

Het Europees geneesmiddelenbureau houdt toezicht op geneesmiddelen, en geeft goedkeuring om nieuwe medicijnen/vaccins op de markt te brengen. EMA steunt financiëel zwaar op het bedrijfsleven.

Lees meer

 

 

Redenen voor een dalende vaccinatiegraad

 
De ouders die worden weggezet als een groep ouders ‘waar niet mee te praten valt’, zijn ouders die vragen hebben waar de gevestigde orde geen antwoord op heeft.

 
Waarom kunnen noch journalisten, noch consultatiebureau-arstsen, noch het RVIM aan ongeruste burgers wetenschappelijk bewijs overleggen dat vaccineren veilig is?

 
Waarom benoemen noch journalisten, noch CB-artsen, noch onze voorlichters van het RIVM het feit dat zowel de WHO, als de EU, als de EMA zwaar gefinancierd en bespeeld worden door de farmaceutische industrie?

 
Waarom wordt er van ouders verwacht het RVP te vertrouwen? Het zou betekenen dat we ons vertrouwen leggen in een overheid die zaken doet met bedrijven die door de rechter veroordeeld zijn tot het betalen van miljardenboetes wegens wetenschappelijke fraude!

 

Boetes betaald door Farma - overheden knijpen een oogje dicht?

 

GSK is het bedrijf waar de meeste vaccins die voor het RVP worden aangekocht vandaan komen.

Is het bedrijf betrouwbaar?

 
GSK heeft in 2012 een schikking van drie miljard dollar gemaakt wegens het verzuimen van het bekendmaken van veiligheidsgegevens in USA.

‘Overzicht uit Legaal maar Fataal – hoe de grote industrieën onze gezondheid bedreigen’ ~ Nicholas Freudenberg

 

 
In Europa heeft een uitgelekt rapport uit 2011 van GSK bewezen dat het bedrijf op de hoogte was van ernstige bijwerkingen van het vaccin Infanrix Hexa, dat baby’s vier keer kregen in hun eerste levensjaar. Noch de media, noch de Nederlandse overheid hebben deze informatie gebruikt om de burger te waarschuwen, terwijl het rapport melding maakt van meer dan honderd gevallen van ernstige vaccinatieschade bij Nederlandse kinderen. Het vaccin is in 2019 geruisloos vervangen door Vaxelis. Onze baby’s zijn dus 8 jaar lang ingespoten met een riskant vaccin.

 

 

 

Informeer uzelf! Lees onze blogpost:

 
Screenhost met Rood Vaxelis

‘Infanrix Hexa is vervangen door Vaxelis – stappen we van de ene beerput in de andere?’

Waarom is Infanrix Hexa vervangen? CB-artsen zijn niet vooraf geïnformeerd over de reden. En journalisten zijn niet op de hoogte, of vinden het kennelijk niet nodig de burger te informeren over [..] Lees meer

 

 

 

 

 

 
Veiligheid is belangrijker dan winst.