Joe Biden bevordert Biotech-Transhumanistische Agenda

door | 7 okt 2022 | COVID-19 vaccin

Op 12 september 2022 ondertekende president Biden de “Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy.”[1]

In dat bevel wordt de ontwikkeling van gen-technologieën genoemd “om circuits voor cellen te kunnen schrijven en de biologie voorspelbaar te programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren”. En ook noemt men genetische technologieën om “de kracht van biologische gegevens te ontsluiten” met behulp van “computerinstrumenten en kunstmatige intelligentie”.

Bovendien zullen “obstakels voor commercialisering” worden verminderd “zodat innovatieve technologieën en producten sneller op de markt gebracht kunnen worden”. Wat we hier hebben is, in een notendop, het creëren van een versnelde mRNA uitrol.

Toen de U.S. Food and Drug Administration in juni 2022 stilletjes een “Future Framework” regeling2 implementeerde om opnieuw geformuleerde COVID boosters te leveren zonder extra testen, voorspelde ik (dr. Mercola) dat deze “geen testen nodig” formule zich zou verspreiden buiten COVID shots. En volgens dit uitvoeringsbesluit van Joe Biden is dat precies wat er gaat gebeuren.

Begin september 2022 publiceerde de FDA ook medisch onjuiste en misleidende marketingboodschappen in de COVID booster campagne, die bewijzen dat we officieel het tijdperk van het trans-humanisme zijn binnengetreden:

“Het is tijd om die update te installeren! “Update Your Antibodies” met een nieuwe COVID19 booster.”3“Recharge Your Immunity” met een bijgewerkte COVID19 booster.”4
 

 

 

 

Je immuniteit “uploaden”

Immuniteit die alsmaar geupload moet worden, is de doodsteek voor de allopathische geneeskunde? In het verleden moesten gentherapieën aan allerlei voorwaarden voldoen, waardoor er zo weinig op de markt zijn. In 2021 waren er 20 gentherapieën commercieel beschikbaar.5 De eerste proef met gentherapie begon pas in 1990, dus dit is nog steeds een heel nieuw gebied.

Het hele gentherapie gebeuren stortte in 1999 van de ene op de andere dag in, toen een tiener deelnemer aan het onderzoek overleed aan bijwerkingen. Een onderzoek van de FDA concludeerde dat het onderzoek te snel was gegaan, en dat de veiligheid “niet op de eerste plaats was gekomen”.6

Die voorzichtigheid wordt nu overboord gegooid, en het is niet moeilijk te voorspellen dat er rampzalige gevolgen zullen zijn. Miljoenen mensen zullen sterven door slecht geteste gentherapieën en uiteindelijk zal de allopathische geneeskunde ophouden te bestaan, als de overlevenden niets meer met die moorddadige industrie te maken willen hebben.
 

 

mRNA-griepprikken zijn in de maak

 
Het zou geen verrassing moeten zijn dat er veel mRNA-griepprikken worden ontwikkeld op dit moment.7 Hoewel we mRNA-griepprikken waarschijnlijk nog niet zullen zien tijdens het winterseizoen 2022/2023, is er alle reden om te verwachten dat ze volgend jaar op de markt komen.

Op 14 september 2022 startte Pfizer een fase 3-studie die een quadrivalente mRNA-griepprik zal testen op 25.000 Amerikaanse volwassenen.8 Pfizer onderzoekt ook mRNA-technologie die gebruik maakt van zelfversterkend RNA (saRNA), voor mogelijk gebruik in de toekomst.9

Moderna is begin juni 2022 begonnen met haar Fase 3-mRNA-griepprikonderzoek.10 Het bedrijf werkt ook aan mRNA-spuiten voor respiratoir syncytieel virus (RSV) en cytomegalovirus (CMV), dat tot de herpesfamilie behoort, en aan een SARS-CoV-2-influenza-combinatiespuit. Uiteindelijk wil Moderna een jaarlijkse mRNA-prik ontwikkelen die alle 10 virussen bestrijkt die elk jaar tot ziekenhuisopnames leiden.11

Haar huidige kandidaat-griepprik, mRNA-1010, codeert voor de hemagglutinine (HA) glycoproteïnen van vier verschillende griepstammen, waaronder influenza A/H1N1, A/H3N2, influenza B/Yamagata en B/Victoria. Moderna stelt:12

“HA is een belangrijke oppervlakte glycoproteïne van influenza die wordt beschouwd als een belangrijk doelwit om brede bescherming tegen influenza te genereren, en is het primaire doelwit van momenteel beschikbare griep-vaccins.”
 

 

De Transhumanistische Agenda

 


 
De afgelopen drie jaar heb ik (Dr. Mercola) verschillende artikelen geschreven over de transhumanistische agenda, waar al deze mRNA-opnamen en genetische technologieën deel van uitmaken. In wezen is het doel van de transhumanistische beweging de biologie te overstijgen door middel van technologie, en de menselijke biologie te versmelten met technologie en kunstmatige intelligentie.

In september 2020 plaatste ik (Dr. Mercola) een video met Dr. Carrie Madej (hierboven), waarin zij suggereerde dat we op het kruispunt van het transhumanisme staan, dankzij de snel naderende release van mRNA COVID-19 shots.
Op 12 september 2022 ondertekende president Biden de “Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy.”1

Aangezien deze injecties ontworpen zijn om jouw biologie te manipuleren, hebben ze het potentieel om ook de biologie van het hele menselijke ras te veranderen. Bijna twee jaar later weten we nog steeds niet in welke mate ze dat doen, maar desondanks komen er nog meer versnelde en niet geteste gentherapieën aan.

Eén reden waarom het belangrijk is om zeker te weten of synthetisch RNA permanente veranderingen in het genoom teweegbrengt, is dat synthetische genen gepatenteerd zijn. Als ze permanente veranderingen veroorzaken, zullen mensen gepatenteerde genen bevatten, en dat roept zeer ernstige vragen op, aangezien octrooien eigenaren hebben, en eigenaren octrooirechten hebben.
 
 

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie wil menselijke cyborgs maken…

 
De hydrogel die wordt gebruikt om het mRNA te bewaren kan ook nanobots bevatten om een bio-elektrische interface te maken die kan worden aangesloten op een smartphone of een andere interface. Hierop zijn nieuwe technologieën gebaseerd die biologische gegevens meten, zoals bloedsuiker. Dergelijke technologieën zullen natuurlijk onherroepelijk gevolgen hebben voor onze privacy.

Wie zal al deze gegevens verzamelen en er toegang toe hebben? Wie is verantwoordelijk voor de bescherming ervan? Hoe zullen ze worden gebruikt? En als uw mobiele telefoon informatie van uw lichaam kan ontvangen, welke informatie kan uw lichaam dan ontvangen van uw telefoon, of van andere bronnen? Kunnen transmissies je stemming beïnvloeden? Je gedrag? Je lichamelijke functie? Je gedachten of herinneringen?

Tot nu toe lijkt het er niet op dat de COVID-prikken dit soort mogelijkheden hebben ingebouwd, maar we weten wel dat militairen over de hele wereld dergelijke mogelijkheden onderzoeken en eraan werken. In feite is het een wapenwedloop op zich.

In zijn Substack-artikel van 14 september 202213, “Human Cyborgs Are Just the Beginning”, besprak Dr. Robert Malone verschillende van die plannen. Bepaalde titels van rapporten alleen al vertellen het verhaal, zoals het rapport van de Raad voor Biotechnologieën voor Gezondheid en Menselijke Prestaties van het Amerikaanse Ministerie van Defensie,14 “Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of Department of Defense.” Het laat niet veel aan de verbeelding over, of wel? Volgens de samenvatting van de beoordeling:

“Het primaire doel van deze inspanning was het voorspellen en evalueren van de militaire implicaties van machines die fysiek geïntegreerd zijn met het menselijk lichaam teneinde menselijke prestaties in de komende 30 jaar te vergroten en te verbeteren.
 
Dit rapport geeft een samenvatting van deze beoordeling en bevindingen; identificeert vier potentiële militaire gebruikssituaties voor nieuwe technologieën op dit gebied; en beoordeelt de gevolgen ervan voor de organisatiestructuur van de Department of Defense, de doctrine en tactiek van de oorlogsvoering, en de interoperabiliteit met de Amerikaanse bondgenoten en de civiele samenleving.”

Tot de technologieën voor menselijke “verbetering” die uiterlijk in 2050 technisch haalbaar worden geacht, behoren oculaire verbeteringen om het zicht en het situationeel bewustzijn te verbeteren, optogenetische bodysuits om de spierkracht en -beheersing te herstellen of te verbeteren, auditieve verbeteringen en neurale verbetering van de hersenen voor tweerichtingsverkeer van gegevens en communicatie tussen hersenen onderling.
 

 

Veranderen wat het betekent om mens te zijn

 
In The Plan to Turn You into a Genetically Edited Cyborg” besprak ik (dr Mercola) een ander schokkend dystopisch rapport van het Britse Ministerie van Defensie en het Duitse Bundeswehr Office for Defense Planning, gepubliceerd in mei 2021.

Dat rapport, “Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project,”15 bespreekt de wetenschappelijke doelstellingen van het Britse en Duitse ministerie van Defensie, en die komen in feite overeen met die van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Op bladzijde 12 van het rapport wordt het concept van het menselijk lichaam als platform beschreven, en hoe verschillende delen van het menselijk platform kunnen worden vergroot. Bijvoorbeeld:

• Fysieke prestaties zoals kracht, handigheid, snelheid en uithoudingsvermogen kunnen worden verbeterd, evenals fysieke zintuigen. Een voorbeeld hiervan is gen-bewerking voor een beter gezichtsvermogen.

• Psychologische prestaties zoals verstand, emotie en motivatie kunnen worden beïnvloed om gewenst gedrag te activeren en te sturen. Voorbeelden van het vergroten van cognitieve verstandelijke functies zijn verbetering van geheugen, aandacht, alertheid, creativiteit, begrip, besluitvorming, intelligentie en waakzaamheid.

• Sociale prestaties – “het vermogen om zichzelf te zien als deel van een groep en de bereidheid om te handelen als deel van het team” – kunnen worden beïnvloed. Communicatievaardigheden, beter samenwerking en elkaar vertrouwen vallen hier ook onder.
 
Zij noemen verschillende manieren om de fysieke, psychologische en sociale prestaties van het “menselijk platform” te beïnvloeden, waaronder genetica (kiembaan en somatische modificatie), synthetische biologie, invasieve (interne) en niet-invasieve (externe) herseninterfaces, passieve en aangedreven exo-skeletten, geneesmiddelen en nanotechnologie, neurostimulatie, augmented reality-technologieën zoals externe hologrammen of brillen met ingebouwde kunstmatige intelligentie, en sensorische verbeterings-technologieën zoals externe sensoren of implantaten.
 
Zoals in dit verslag wordt opgemerkt: “Menselijke “verbeteringen” hebben het potentieel om te veranderen wat het betekent een mens te zijn.” Dit is precies wat Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), heeft verklaard als het doel van de Vierde Industriële Revolutie.16

Het WEF staat al meer dan 40 jaar in het centrum van de wereld, en als je de tijd neemt om in het materiaal over de Vierde Industriële Revolutie van het WEF te duiken, besef je dat het allemaal draait om transhumanisme. Het gaat over de samensmelting van mens en machine.

Dit is een dystopische toekomst die het WEF en zijn wereldwijde bondgenoten actief proberen te implementeren, of de mensheid als geheel het er nu mee eens is of niet. Belangrijk is dat het rapport “Human Augmentation” gemakkelijk toegeeft dat menselijke verbetering “het gedrag direct kan verbeteren”.

En als je denkt dat deze rapporten alleen maar hersenvoer zijn voor nerds in uniformen, denk dan nog maar eens na. De Defense and Security Accelerator (DASA) in het Verenigd Koninkrijk aanvaardt momenteel voorstellen voor technologieën voor menselijke vergroting zoals hierboven vermeld.17 Subsidies van 70.000 euro (74.000 dollar) worden toegekend aan voorstellen die het concept kunnen bewijzen.
 

 

We zijn al geprogrammeerd om transhumanisme te aanvaarden

 
Zowel het “Cyborg Soldier” rapport van Defensie als de Brits/Duitse “Human Augmentation” rapporten bespreken het feit dat menselijke “verbetering” onvermijdelijk reeds bestaande ongelijkheden zal vergroten, en daarom moeten “inspanningen worden geleverd om negatieve verhalen over “verbeterings”-technologieën te onderdrukken.”18

Met andere woorden, laat mensen niet tot de conclusie komen dat menselijke cyborgs een slecht idee zijn, want in het slechtste geval kan dat hun ontwikkeling tegenhouden, en in het beste geval zal het gewone mensen tegen de elite opzetten, waardoor hun pogingen om het volk te overheersen moeilijker worden.

Zoals Malone zei: “We worden weer eens bespeeld voordat we weten hoe het speelveld eruit ziet.”19

Het is verontrustend dat, gezien de ondoorzichtigheid waarmee regeringen tot nu toe te werk zijn gegaan, het niet ondenkbaar is dat technologieën die gedachten en gedragingen kunnen beïnvloeden, op bevolkingen worden toegepast zonder iemand te informeren, waardoor de lijst van potentiële risico’s die men neemt bij elke nieuwe mRNA-injectie nog langer wordt dan hij al is.

Maar we hoeven niet genetisch gemanipuleerd te worden of nanobots in onze hersenen te krijgen om het risico te lopen van manipulatie van buitenaf. Dat gebeurt al met niet-invasieve middelen.
 

 

Controle mogelijkheden gaan veel verder dan Orwell’s ‘1984’ visie

 
In een interview met CNN in november 201920 verklaarde Yuval Noah Harari, een discipel van Klaus Schwab, dat de mens al “hackbaar” is, wat betekent dat de technologie bestaat waarmee een bedrijf of overheid je beter kan kennen dan dat jij jezelf kent, en deze kennis kan zowel ten goede als ten kwade worden gebruikt.

Volgens Harari gaan de beschikbare mogelijkheden nu al veel verder dan Orwells autoritaire visie uit “1984”, en zullen ze vanaf nu alleen maar krachtiger worden.

Hij voorspelt dat algoritmen in toenemende mate zullen worden gebruikt om beslissingen te nemen die in het verleden door mensen werden genomen, hetzij door jezelf, hetzij door iemand anders, zoals of je al dan niet wordt aangenomen voor een bepaalde baan, of je een lening krijgt, welk studieprogramma je zult volgen en zelfs met wie je zult trouwen.

Voor meer informatie over de grotere kwesties van het transhumanisme en de wedloop om de mens te versmelten met machines en kunstmatige intelligentie, bekijk de onderstaande video van Truthstream Media.

Er zijn bijvoorbeeld zelfs pogingen gaande om de menselijke geest te uploaden naar de cloud, om uiteindelijk een vorm van “digitale korfgeest” te creëren waarin iedereen communiceert via “Wi-Fi-telepathie”. Dit, ondanks het feit dat we nog steeds niet volledig begrijpen wat “de geest” eigenlijk is, of waar hij zich bevindt.
 

 

 

Laatste gedachten

 
Ik (Dr. Mercola) weet niet wat er nodig is om de dystopische onmenselijke wereld die Schwab en zijn technocratische volgelingen voor ogen hebben te voorkomen , maar ik vermoed dat onderwijs een hoeksteen van zo’n onderneming zou zijn. Om verzet te kunnen bieden, moeten genoeg mensen weten wat het plan is, en waarheen we worden geleid met al die nieuwe therapieën en uitvindingen.

Op kortere termijn is het cruciaal te beseffen dat de snelle ontwikkeling van “gen-technologieën om circuits voor cellen te schrijven en de biologie voorspelbaar te programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren” betekent dat ze de kantjes eraf lopen.

Testen worden in principe uitgevoerd op de bevolking in het algemeen, net als bij de COVID-prikken. De resultaten van zulke experimenten zijn relatief voorspelbaar. Mensen zullen ernstige schade oplopen en velen zullen sterven. Denk dus goed na voordat u instemt met een van de komende gentherapieën.

 

 
1. Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy

2. FDA Briefing Document June 28, 2022

3. Twitter FDA September 7, 2022

4. Twitter FDA September 9, 2022

5. Gene Therapy Industry Report 2021

6. Gene Therapy Industry Report 2021

7. Time September 14, 2022

8. Pfizer September 14, 2022

9. Pfizer September 14, 2022

10. Moderna June 7, 2022

11. CNBC January 10, 2022

12. Moderna June 7, 2022

13. RW Malone Substack September 14, 2022

14. Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD

15. Human Augmentation — The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project May 2021

16. WEF The Fourth Industrial Revolution

17. The Defense Post May 5, 2022

18. Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD

19. RW Malone Substack September 14, 2022

20. CNN November 26, 2019
 

 
Bron originele artikel: Executive Order Advances Biotech-Transhumanist Agenda
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This