Media

Onderzoeksjournalisten gezocht!

Wij zijn geen antivaxxers. Wij willen transparantie over de wetenschappelijke onderbouwing van het Rijksvaccinatieprogramma. Wij willen transparantie over de complete, nationale, uitgesplitste ziekte, – en sterftecijfers. Wij willen transparantie over de geldstromen vanuit de farmacie naar de wetenschap, naar de overheid en naar de media.

 

De invloed van de berichtgeving in de media op de keuzes die mensen maken is groot.

 

 

 

De berichtgeving over vaccineren in de reguliere media

De berichtgeving in de media ondersteunt het vaccinatiebeleid. Met andere woorden: de berichtgeving is gekleurd. Alleen artikelen die de vaccinatiegraad doen stijgen (over het gevaar van de ziekte, de discussie over de verplichting etc.) komen in de media. Kritische onderzoeksjournalistiek over de veiligheid van het Rijksvaccinatieprogramma ontbreekt. Onafhankelijke artsen en wetenschappers die verontrustende bevindingen naar buiten trachten te brengen krijgen geen platform. Ouders die aandacht vragen voor vaccinatieschade worden uitgelachen, beledigd, en geweerd in de media.

 

De berichtgeving over vaccineren op het internet

De hoeveelheid informatie op het internet over vaccinatieschade, het gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk bewijs van veiligheid, de steeds groter worden de invloed van de farmacie op het vaccinatiebeleid, het gemanipuleer met cijfers etc. is overweldigend. Buiten de bestaande media om tracht de (wereld)bevolking elkaar elkaar te waarschuwen voor een door farmaceutische multinationals aangestuurde politiek.

Onderstaande uitklapblokken geven een onvolledige lijst van onderwerpen die in de media uitgediept zouden moeten worden.

Follow the money - de lobby van de farmaceutische industrie - 1

Farmalobby

Vier grote farmaceutische bedrijven (GSK, Sanofi-Pasteur, Pfizer, en Merck) streven ernaar om alle kinderen op de hele wereld te laten vaccineren. Op dit moment is de wereldwijde vaccinatiegraad officieel 85%. Maar onze kinderen worden – wereldwijd – niet gezonder. Ze worden zieker. En de farmaceutische industrieën worden rijker en machtiger.

 

Hoe gaan de lobbyisten te werk om de markt naar hun hand te zetten?

 

1. Boodschappen uitsturen om beleidsmakers ‘gunstig te stemmen’:

• Farma voegt veel waarde toe aan de samenleving: het zorgt voor investeringen, kennis, economische groei en werkgelegenheid.
• Er is een positieve relatie tussen een innovatieomgeving en een hoog BNP (Bruto Nationaal Product).
• Gezondheid leidt tot welvaart.
• De farmaceutische industrie is de motor van de kenniseconomie.
• Geneesmiddelen kosten niet alleen geld, maar leveren de samenleving ook geld op.

Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-belangenvereniging-van-farmaceuten-zijn-handel-veilig-stelt?share=1

2. Invloed uitoefenen op wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd of gesponsord door de farmaceutische industrie. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?

3. Invloed uitoefenen op de media. De media zijn niet onafhankelijk; vaccin-kritische artikelen krijgen geen podium in de media. De media zijn afhankelijk van advertentie-inkomsten.

4. Invloed uitoefenen op, patiëntenverenigingen, medische vakliteratuur en nascholingsdagen. Een voorbeeld: De Stichting Vaccinology Masterclass ontving in 2016 een kleine €80.000 euro van GlaxoSmithKline, Pfizer en Sanofi-Pasteur om nascholingsdagen te organiseren. Is het toeval dat alle sprekers op voorlichtingsdagen voor artsen standaard pro-vaccin zijn?

 

Financieel jaarverslag 2016 Vaccinology Masterclass

Bron: https://vaccinologymasterclass.org/

 

 

De invloed van de farmaceutische industrie op de ‘gezondheidszorg’:

Onderstaande lijst is verre van volledig.

 

I – Wereldwijd

 

De Wereldgezondheidsorganisatie

De WHO (World Health Organization) zetelt in Genève. De WHO bepaalt het wereldwijde vaccinatiebeleid, en hoe men om dient te gaan met ‘vaccine-hesitancy’, of te wel: twijfelaars. Sinds een tiental jaren wordt de WHO voornamelijk gefinancierd door het bedrijfsleven. De grootste kritiek op de WHO is dat zij in plaats van de mensheid te helpen, de economie steunt. De ‘Bill en Melinda Gates Foundation’ heeft sinds de ’90-er jaren meer dan 2 miljard dollar aan de WHO gedoneerd. Het stokpaardje van Gates is wereldwijde vaccinatie en hij heeft het jaar 2010 uitgeroepen tot de start van: ‘The Decade of Vaccinations’. Gates: “By the end of this decade every country will be able to vaccinate every child!” (aan het eind van de komende tien jaar zal elk land elk kind kunnen vaccineren).

 

 

 

Jaarlijkse bijdrage WHO

Nederland betaalde in 2014 en 2015 een verplichte bijdrage aan de WHO van 5,9 miljoen euro per jaar. Naast de verplichte bijdrage is er een vrijwillige bijdrage van 14,2 miljoen euro per jaar tussen 2014 en 2017.
Bron: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nederlandse-bijdrage-who-blijft-gelijk.htm

 

 

GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization)

In januari 2015, meldde de Nederlandse Rijksoverheid het volgende : ‘Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft in Berlijn haar grote waardering en steun uitgesproken voor het werk van Gavi. Zij heeft daar tevens aangegeven de inzet te verhogen van 200 naar 250 miljoen euro voor de komende 5 jaar.’ (dus tot 2020, de volgende streefdatum voor het ‘uitroeien van de mazelen’ van de WHO) Bron:https://www.nationalezorggids.nl/sections/zorgpersoneel/articles/23939-nederland-verhoogt-bijdrage-voor-vaccinatie-alliantie-gavi
Inmiddels bleek dat deze bijdrage (stilzwijgend) verhoogd is naar maar liefst 305 miljoen dollar ipv 250 miljoen…Bron: https://www.gavi.org/investing/funding/donor-contributions-pledges/
 
 
Gavi

 

 

 

 

II – Europa

De invloed van het bedrijfsleven is dermate groot dat vaccineren in Europa zeer waarschijnlijk – zonder medische urgentie – in heel Europa verplicht gesteld gaat worden.

 

 

European Medicines Agency

EMA (het Europese Geneesmiddelen Agentschap) wordt beïnvloed door de farmaceutische industrie

‘‘European Medicines Agency is te afhankelijk van de farmaceutische industrie.”  [1]  Eén van de functies van het EMA is het goedkeuren van nieuwe vaccins voor de Europese markt, dus afhankelijkheid van de industrie is geen goede zaak.

 

 

European Vaccine Action Plan

In 2014 is, buiten het zicht van de burger, het Europese Vaccine Action Plan (EVAP) door alle Europese lidstaten ondertekend. [2] Hiermee verbinden zij zich aan de doelen die de WHO voor Europa heeft vastgelegd in het ‘European Vaccine Action Plan. Te weten:

1. Voor elk land geldt dat vaccineren hoge prioriteit heeft.

2. Ieder individu moet de waarde van vaccins begrijpen en eisen dat zij deze krijgen.

3. De baten van vaccineren worden door innovatieve strategieën uitgebreid tot elke persoon.

4. Sterke systemen die zich bezighouden met vaccineren zijn een integraal deel van een goed functionerende gezondheidszorg.

5. Vaccinatieprogramma’s hebben toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccinvoorraden.

Het European Vaccine Action Plan is onderdeel van een Global Vacine Action Plan (GVAP) [3]

 

 

European Commission (Europarlement)

Medio 2018 komt de Europese Commissie met een voorstel voor een gezamenlijke actie om het vaccinatiebeleid aan te scherpen’.

‘Een voorstel voor een aanbeveling die in de eerste helft van het jaar wordt verwacht, omvat waarschijnlijk manieren om immunisatieschema’s in heel Europa op één lijn te brengen, antivaccin-berichten tegen te gaan op sociale media en tekorten te verminderen.’[4]Dit is inmiddels gaande. Meer info op het blog van de Stichting Vaccinvrij: ‘Europese Commissie heeft VOOR gestemd – nieuwe maatregelen moeten de daling van de vaccinatiegraad tegen gaan’ En: ‘EU luidt de noodklok en onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer in Nederland?’

 

 

Nieuwsbrief Euractiv

Het vaccinatiebeleid in Europa staat nog steeds hoger op de agenda…
“EU-lidstaten moeten profiteren van het manifest (‘het positieve effect van vaccinatiedrang’) en het een hoeksteen maken van de Europese volksgezondheid, aldus de EU-vaccinindustrie. EU-leiders spelen een cruciale rol door voort te bouwen op het momentum over vaccinatie van 2017-2019 en de implementatie van de doelstellingen te steunen die zijn uiteengezet in de aanbeveling van de Raad in de EU-lidstaten”, zei de president van Vaccines Europe, Pascale Mauran, op woensdag 6 maart 2019.
Deze actie van de EU-directeur kwam op een moment dat er anti-vaccinatiecampagnes in Europa aan de gang zijn, evenals een toename van ‘vergeten’ ziekten zoals de mazelen.'[5] – Euractiv

 

 

Manifesto

Manifesto ‘Building a healthier Europe’: https://www.vaccineseurope.eu/manifesto/

 

 

Bronnen:

1. https://www.ftm.nl/artikelen/european-medicines-agency-is-te-afhankelijk-van-de-farmaceutische-industrie?share=1

2. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

3. https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/

4. https://www.politico.eu/article/6-health-care-issues-to-watch-in-2018/

5. https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/industry-calls-on-eu-member-states-to-pick-up-vaccination-momentum/

Follow the money - de lobby van de farmaceutische industrie - 2

Nederland

 

‘Vrijwel altijd is het beleid van de grote industrieën gericht op het omzeilen, ontkrachten of tegenhouden van overheidsmaatregelen die de verkoop van hun eigen producten kunnen belemmeren – en dat heeft zeer schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En de overheid? Die is vooral gevoelig voor de wensen van de industrieën en blijkt niet in staat om haar burgers effectief te beschermen tegen het op de markt brengen van ronduit gevaarlijke producten.’ – Nicolas Freudenberg – Professor of Public Health at City University of New York School of Public Health, schrijver van ‘Legaal maar Fataal’

 

Experts Gezondheidsraad kregen geld vaccinmakers

Deskundigen die adviseerden over een vaccin tegen baarmoederhalskanker, hadden banden met farmaceutische bedrijven. “De medisch experts die betrokken waren bij het advies aan minister hebben onderzoeksgeld ontvangen van farmaceutische bedrijven die deze vaccins produceren.  Dr. M. van Ballegooien, arts epidemioloog van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en prof. Chris Meijer, hoogleraar pathologie aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam, werden adviseur omdat zij geld ontvingen van vaccinfabrikant GlaxoSmithKline (GSK) voor studies naar de kosten en de opzet van preventieve vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.”

Bron: https://www.trouw.nl/home/experts-gezondheidsraad-kregen-geld-vaccinmakers~a2bb03c1/

 

 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een kwispelende waakhond?

In Nederland bepaalt het CBG welke medicijnen op de markt worden toegelaten. Deze organisatie zou een waakhond moeten zijn. Maar het college verricht geen onafhankelijk onderzoek om te beoordelen of de gemaakte claims over effectiviteit en veiligheid juist zijn. In plaats van een eigen studie uit te voeren, schrijft het CBG een beoordelingsrapport over de onderzoeksopzet van de fabrikant en alle testresultaten uit het registratiedossier dat door de farmaceutische producent is ingediend. Dus aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt van het geneesmiddel de balans werkzaamheid/ schadelijkheid opgemaakt. Het onderzoek in het dossier is door de fabrikant opgezet en uitgevoerd.

Bron: https://www.dodelijkeleugens.nl/nl/belangenverstrengeling/

 
‘Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwelkomt het Europees geneesmiddelenagentschap EMA in Amsterdam. Het CBG zal de EMA ondersteunen in al haar facetten bij de vestiging in Amsterdam.’
Bron: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2017/11/20/cbg-zeer-verheugd-over-komst-ema-naar-amsterdam

 
‘Sinds december 2018 hebben, naast de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) en de EMA, meerdere farmagiganten zich in Amsterdam gevestigd. “De economische impact van de komst van het EMA en meeverhuizende farmaceuten is erg groot.”‘ Bron: https://www.telegraaf.nl/financieel/2916874/amsterdam-en-oud-minister-bos-zien-grote-bedrijven-komen-na-brexit

 

 

Adviseurs vaccinatiebeleid griep (RIVM-Europese overheden) worden gefinancierd door de farmaceutische industrie

 ESWI (European Scientific Working group on Influenza)

Voorzitter: Dr. A.D.M.E. (Ab) Osterhaus
‘Treasurer’ (penningmeester) en lid van het executive commitee van de ESWI en verantwoordelijk voor de organisatie van driejaarlijkse Europese influenzacongressen: Dr. G.A. (Ted) van Essen

Bron: http://eswi.org/home/about-eswi/members-and-associate-members/

 

De ESWI wordt gefinancierd door de EU en farmaceutische industrie

To finance its activities and plans, ESWI draws upon several resources:

– Public funding (EU grants)

– Unrestricted grants by flu vaccine and antivirals companies

Bron: http://eswi.org/home/about-eswi/resources/

 

 

Apollo Netwerk – geheime “praatclub”, opgericht door Farma

Het Apollo Netwerk werd in 2007 opgericht door GlaxoSmithKline en Jansen-Cilag, in samenwerking met Accenture, een organisatieadviesbureau. Pikant detail is dat deze organisatie (gedeeltelijk) gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. Op 3 oktober 2013 bericht de Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid bijna “een ton aan deze praatclub” geschonken heeft. Met andere woorden: de overheid betaalt lobbyisten die dezelfde overheid proberen te beïnvloeden. Overleg- en aandachtspunten binnen deze groepering worden, bij monde van de minister (E. Schippers), geheimgehouden.

Bron: https://vaccinvrij.nl/blog/plannen-voor-een-nieuw-vaccinatiezorgmodel-is-vertrouwen-in-het-nederlands-vaccinatiebeleid-verantwoord-deel-2/

 

 

Dutch Vaccines Group – gesponsord door Farma

“De Dutch Vaccines Group (DVG) is de belangenorganisatie van alle partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van vaccins.” Het feit dat er drie leden van de Gezondheidsraad zetel(d)en in het Apollo Netwerk geeft te denken. De DVG wordt gesponsord door GlaxoSmithKline, een vaccinproducent – en Nefarma, een branche-organisatie van farmaceutische bedrijven die zich richt op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Er is dus een duidelijke link tussen DVG en het bedrijfsleven.

Bron: https://vaccinvrij.nl/blog/plannen-voor-een-nieuw-vaccinatiezorgmodel-is-vertrouwen-in-het-nederlands-vaccinatiebeleid-verantwoord-deel-2/

 

 

De druk van het bedrijfsleven op de overheid

HollandBIO is de belangenvereniging van Nederlandse biotechnologie bedrijven en blijkt te beschikken over een Expertgroep Vaccins’. Hun brandbrief (maart 2016), in het kader van het debat inzake het Nederlandse preventiebeleid infectieziekten, richtte zich tot minister Schippers met aanbevelingen voor een ‘toekomstbestendig vaccinbeleid‘. Afsluitend met: ‘De expertgroep vaccins vertrouwt erop dat het whitepaper het startsein geeft voor een constructieve dialoog om spoedig tot een oplossing te komen. ALLE neuzen wijzen reeds dezelfde kant op, het is nu tijd om gezamenlijk in actie te komen.’

 Bron: https://www.hollandbio.nl/nieuwsberichten/hollandbio-biedt-minister-schippers-whitepaper-aan-over-toekomstbestendig-vaccinbeleid

 

 

Belangenconflicten bij patiëntenorganisaties

“Honderden artsen, waaronder veel hoogleraren, leveren hand- en spandiensten aan marketing van geneesmiddelen. Farmaceutische bedrijven duiden die artsen zonder gêne aan met de term “productkampioenen”. Hun namen zijn te vinden in het jaarlijks verschijnende Transparantie-register omdat hun beloningen gemeld moeten worden aan de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR), die ze publiceert in het genoemde register. In 2015 werd 8,6 miljoen euro uitgekeerd. Bedragen van tienduizenden euro’s per jaar zijn volgens het register niet ongewoon. In werkelijkheid zijn de bedragen fors hoger want veel gunstbetoon verloopt via sluipwegen. Het Transparantieregister laat zien dat we het niet hebben over een klein groepje artsen dat als pleitbezorger van nieuwe geneesmiddelen substantiële bedragen ontvangt.”

Tekst van Hans van der Linde, gewezen huisarts te Capelle aan den IJssel als samenvattende analyse van het artikel in het Geneesmiddelen bulletin.

Bron: http://geneesmiddelenbulletin.com/artikel/de-evolutie-van-de-rol-van-de-farmaceutische-industrie-in-de-gezondheidszorg/

 

 

‘Grants’ voor universiteiten

Onderzoekers hebben banden met de overheid, met belangenorganisaties en met de industrie. Een belangrijk deel van het onderzoek op universiteiten wordt door derden gefinancierd. Soms door grote onafhankelijke subsidiegevers als ZonMw, maar ook door de farmaceutische industrie. Dat is allemaal niet zo erg, ware het niet dat er een verband is tussen uitkomsten van onderzoek en financierders. Onderzoek dat door de farmaceutische industrie wordt betaald heeft vaker een positieve uitkomst voor het onderzochte middel dan onafhankelijk onderzoek.”

Bron: https://www.henw.org/archief/volledig/id1318-belangenverstrengeling.html

 

 

Belangenverstrengeling RIVM en Farmaceutische Industrie

Huisarts Hans van der Linde over de overbodige griepprik en de belangenverstrengeling van het RIVM en de farmaceutische industrie in Pauw & Witteman van 2 november 2011.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=zIYB-ch5ohA

 

 

Public Matters op loopafstand van het Binnenhof

Introductie op de website van dit bedrijf: U wilt invloed uitoefenen op politieke en ambtelijke besluiten? Dat doet u door uw stem te laten horen. Of het nou om Den Haag, Brussel, gemeente of provincie gaat: met een inhoudelijke bijdrage aan het beleidsvormingsproces maakt u zelf het verschil. In het belang van uw onderneming, branchevereniging, NGO of overheidsorganisatie. Public Matters is een public affairs en lobbyadviesbureau dat ondersteunt bij het managen van stakeholders die voor u van belang zijn. Wij adviseren hoe u een sleutelpositie kunt verwerven in de politieke, bestuurlijke en publieke arena.’

Bron: http://publicmatters.nl/nl/home

 

 

Corruptie in de farmaceutische industrie

TROS Radar legt in een tweeluik de marketing trucs bloot die fabrikanten gebruiken om Nederlanders aan de medicijnen te krijgen. Bepalen artsen of mensen ziek zijn, of doet de industrie dit?

Corruptie in Farma Industrie deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=GtpinXncZZo

Corruptie in Farma Industrie deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=_1yp9tWv3hg

 

Een paar schokkende uitspraken hieruit gelicht (met verborgen camera) van een presenterende farma-cursusleider : ‘We vreten er goed van’– ‘De schoorsteen moet roken‘- ‘Waarom is die druk van de farma naar die artsen toe nou zo groot? Omdat we zo snel mogelijk ons geld willen terugverdienen‘: http://www.youtube.com/watch?v=B2_S8–oMLw

 

 

Journalisten! Graag meer onderzoeksjournalistiek!!!

 

 

Follow the money - de lobby van de farmaceutische industrie - 3

De situatie in Frankrijk, België, Duitsland en Italië

 

Frankrijk

 

Politieke belangenverstrengeling

Emmanuel Macron, de huidige president van Frankrijk kreeg belangrijke steun van Serge Weinberg in de periode voor zijn verkiezingen. Weinberg is lid van de Raad van Bestuur van Sanofi, de grootste producent van vaccins in Frankrijk. [1, 2] Minister van Gezondheid, Agnès Buzyn  is arts en voormalig voorzitter van de gezondheidsraad. Zij is ook de  echtgenoot Yves Lévy, de huidige CEO van Inserm, het nationale geneesmiddeleninstituut. [3]

 

Verplichting

Per 1 januari 2018 zijn er 11 vaccins verplicht gesteld in Frankrijk (dktp-hib-hepb-pneu-menC-bmr) voor alle nieuwgeborenen. Het doel van deze wetswijziging is volgens  Buzyn, niet om het strafbaar te maken, maar ‘om het vertrouwen in vaccins te herstellen’.

Meer info: https://stichtingvaccinvrij.nl/verplicht-vaccineren-update-situatie-frankrijk/

 

 

Club Hippocrates

Franse Europarlementariërs werden ondersteund door Farmaceutische industrie. Tijdens het mediatorschandaal in Frankrijk lagen Europarlementariërs onder vuur lagen vanwege interne belangen om het terugtrekken van een gevaarlijk geneesmiddel tegen te houden.

Van de 11 leden (Frankrijk) die in het informatiepanel zetelden, bleken er 8 lid te zijn van de Hippocrates Club, medegefinancierd door GlaxoSmithKline (GSK). Blijkbaar is deze club louter op Franse bodem terug te vinden, maar er wordt wel regelmatig verwezen naar een Rotarytak, en dan lijkt het toch weer een internationaal fenomeen.

Bron: https://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/des-parlementaires-finances-par-l-89463 

 

De proefkonijnen zijn u en ik

Een getuigenis (in het begin van de uitzending) van Bernard Dalbergue, arts en voormalig medewerker van Merck (producent van het HPV-vaccin) over de achtergronden van de klinische studies van de fabrikant bij het invoeren van het HPV-vaccin dat hij “het grootste schandaal in de medische geschiedenis” noemt. De echte proefkonijnen zijn jij en ik, onze vrouwen en kinderen.’ [5]

 

Handen ineen onder leiding van Frankrijk

Frankrijk werd intussen aangewezen als coordinator om het actieplan in Europa vorm te geven en overheden op elkaar af te stemmen. ‘It is coordinated by INSERM (France) and 24 countries (among them 20 EU) are partners. It aims to improve vaccination coverage in the EU’. [4]

Bronnen Frankrijk:

 1. http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/quand-emmanuel-macron-etait-banquier-d-affaires-un-element-prometteur-mais-sans-plus_2171646.html
 2. http://en.sanofi.com/investors/corporate_governance/board_directors/bio_weinberg.aspx
 3. http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/conflit-d-interets-agnes-buzyn-delegue-l-inserm-a-matignon_2198462.html
 4. https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
 5. https://www.youtube.com/watch?v=vBR42kkZlyM En: http://healthimpactnews.com/2014/mercks-former-doctor-predicts-that-gardasil-will-become-the-greatest-medical-scandal-of-all-time/

 

 

Italië

Investering van GSK en politieke beslissingen

Zonder ook maar 1 sterfgeval werden na een zeer intensieve mediacampagne in 2017 in slechts 6 weken tijd – tussen het uitbreken van de mazelen en de mededeling in de media – 12 vaccins verplicht gesteld.

Kort hiervoor had vaccinproducent Glaxo-Smith-Kline in 2015 besloten om tussen 2015 en 2019 maar liefst één miljard euro te investeren in nieuwe vestigingen in Italië. Als reden hiervoor gaf CEO GSK Italia Daniele Finocchiaro aan dat GSK‘op zoek is naar groeimogelijkheden.’ [1]

 

Computers onafhankelijke wetenschappers in beslag genomen

In Januari 2018 werden twee computers van Dr. Antonia Gatti en Dr. Stefano Montari in beslag genomen door de Italiaanse “Guardia di Finanza”. Al jaren bestuderen Dr. Gatti en Dr. Montanari de potentiëlen effecten van micro-en nanodeeltjes die zij aangetroffen hebben in vaccins. Meer info: http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf zij hadden verschillende conferenties geplanned over hun bevindingen, maar zijn nu al hun gegevens kwijt. Toeval? Of onderdrukking van wetenschappelijke bevindingen. [2]

Bronnen Italië:

 1. Keuzevrijheid of verplichting? https://stichtingvaccinvrij.nl/keuzevrijheid-of-verplichting/
 2. http://www.ageofautism.com/2018/02/computers-and-record-seized-of-dr-gatti-and-dr-montenari.html

 

 

Duitsland

 

Boetes en verplicht bezoeken van consultatiebureau

Reden voor het ‘aanscherpen’ van het vaccinatiebeleid is het overlijden aan de mazelen van één 37-jarige vrouw die als kind hier overigens tegen gevaccineerd was. Ze was 2 weken voor haar dood al ernstig ziek, maar de huisarts zag haar klachten (hoge koorts en hoesten) aan voor een griep en schreef antibiotica voor. Haar toestand verslechterde verder en er verscheen een witte uitslag in haar mond. Ze werd eindelijk in een ziekenhuis opgenomen – veel te laat inmiddels – waar ze de volgende dag stierf. De conclusie uit dit alles mag duidelijk zijn: het vaccin faalde, waarna de huisarts de diagnose mazelen totaal miste, de vrouw ondanks de ernst niet naar het ziekenhuis verwees en haar eigen pogingen om te worden opgenomen ook mislukten. Maar na dit voorval is in slechts een week tijd een wetsvoorstel aangenomen dat kinderdagverblijven verplicht om weigerende ouders aan te geven bij de zorgautoriteiten, en kunnen ouders die niet op het consultatiebureau verschijnen een boete van 2500 euro krijgen. [1]

 

Bron Duitsland:

1. ‘Mazelen in Duitsland – achtergrond informatie over een overlijden’ – Peter Guinee

 

 

België

 

Wereldleider vaccins

België is wereldleider wat betreft vaccinologie. (onderzoek naar de werking van vaccins). Zeven biofarmaceutische bedrijven, lid van pharma.be, voeren klinische studies uit. Meerdere leden van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) zijn erkend als internationale experten in vaccinologie en bekleden een sleutelpositie bij het EMA (European Medicines Agency). [1]

 

Uitgaven aan de vaccinlobby – een voorbeeld:

Eén bedrijf (Glaxo-Smith-Kline) besteed ruim anderhalf miljoen euro aan lobby-isten in Brussel:

Financieel jaar: 1 Jan 2016 – 1 Dec 2016

Uitgaven aan Lobby-isten: €1,500,000 – €1,749,000€  [2]

 

Voorbeeld van belangenverstrengeling van één van de beleidsmakers

Professor dr. Pierre Van Damme, is hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen (UA). Als we kijken in de ‘Declaratie belangenverstrengeling van de EU’ naar de achtergronden van prof. dr. Pierre Van Damme, zien we dat hij al sinds 1985 nauwe banden onderhoudt met bijvoorbeeld GSK/ Merck/ Novartis/ Pfizer en Crucell [3]

 

Brussel – Europese Commissie – Farmalobby

Een rapport van waakhond Corporate Europe Observatory liet in 2015 zien hoe groot de spierballen van de farmaceutische lobby in Brussel zijn; en die blijken fors. Een inkijkje in het machtige lobbynetwerk van Big Farma in Europa.

 1. Voor de farmalobby staat bij EU Commissarissen de deur wagenwijd open. Alleen al tussen november 2014 en maart 2015 vonden in totaal 131 besprekingen plaats tussen verschillende EU-commissies en vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven, in de grote lobbykantoren en de Europese farma-belangengroep EFPIA
 2. Sinds 2012 zijn de inspanningen van de farmalobby in Europa flink verhoogd, zo lijkt het. De tien bedrijven met het hoogste budget voor lobby-activiteiten gaven in dat jaar volgens het transparantieregister voor belangenvertegenwoordigers in totaal 8,3 miljoen euro uit, drie jaar later is dat een kleine 15 miljoen euro.
 3. In totaal geven de verschillende lobby-organen namens de farmaceutische industrie aan bijna 40 miljoen euro per jaar te spenderen. Een enorm bedrag vergeleken met de schamele 2,3 miljoen euro die alle onafhankelijke maatschappelijke organisaties die zich inspannen voor toegang tot medicijnen gezamenlijk te besteden hebben.
  CEO stelt in het rapport overigens dat de werkelijke uitgaven van de farmaceutische industrie mogelijk nog veel hoger liggen dan blijkt uit het transparantieregister. ‘Te laag of niet rapporteren blijft een structureel probleem en het vrijwillige karakter van het transparantieregister en het gebrek aan monitoring suggereert dat de totale uitgaven van de farmaceutische industrie waarschijnlijk veel hoger liggen dan de 40 miljoen euro die wel is geregistreerd.’ (bron alleen beschikbaar voor abonnees): http://www.ftm.nl/exclusive/het-machtige-lobbynetwerk-van-de-farma-industrie-in-brussel/

 

Oorspronkelijke bron: Policy prescriptions; the firepower of the EU pharmaceutical lobby and implicaties for public health dat Corporate Europe Observatory (CEO) publiceerde. https://corporateeurope.org/power-lobbies/2015/09/policy-prescriptions-firepower-eu-pharmaceutical-lobby-and-implications-public

 

 

Bronnen België

1. http://pharma.be/nl/news/persberichten/89-wereld-vaccinatie-week-vaccineren-is-voorkomen.html

2. http://lobbyfacts.eu/representative/7bbb7dc5cc08496c851b30140cd4f5bd

3. https://www.virology-education.com/pierre-van-damme-md-phd/

 

 

Lees verder – Gerelateerde pagina’s

Geld

Het Rijksvaccinatieprogramma is niet gratis… Wat zijn de kosten van het RVP – en door wie worden die kosten betaald? Wat is het grote taboe van de dalende vaccinatiegraad? Voor wie is de afname van de bereidheid om te vaccineren het grootste probleem? Lees meer

Internationale Politiek

Komt de vraag om steeds meer vaccinaties uit het volk? Of komen alle ‘aanbevelingen’ van bovenaf… Van wie? Wat is de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie? De Europese Unie? Het Europese Geneesmiddelenbureau? Waarom blijven zij uit het beeld in de media? Lees meer

Wetenschap

Deze pagina gaat over het ontbrekende bewijs… Over verschillende soorten van wetenschappelijk onderzoek, die verschillende functies hebben. Over promotieonderzoeken die worden gebruikt als marketingtools, en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat wordt afgedaan als ‘achterhaald’, als de uitkomsten laten zien dat er géén consensus is onder wetenschappers. Lees meer

Voorlichting

Veel uitspraken in de media worden eindeloos herhaald als zijnde onbetwistbare, onbespreekbare, wetenschappelijk bewezen waarheden… Moeten we blind geloven wat er wordt gezegd en wordt geschreven? Of moeten we het controleren… Denk mee, denk na! Lees meer

 

 

 

‘De informatie die ouders in een gezamenlijke krachtsinspanning boven water krijgen – zonder dat ze het in de kranten lezen, of te horen krijgen op het consultatiebureau – is indrukwekkend. Het gaat om onze kinderen, dus ons grootste goed staat op het spel, en we zullen er alles aan doen om de waarheid boven tafel te krijgen en te verspreiden.’

Door Frankema

Initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Share This