Men ACWY – waar zijn de cijfers die rechtvaardigen dat er gevaccineerd moet worden?

door | 14 sep 2018 | Media, MEN ACWY-vaccin, Vaccins

jonge vrouw achter computerHoeveel baby’s, tieners en jongvolwassenen krijgen jaarlijks Meningokokkenziekte A,C,W of Y? Hoeveel daarvan sterven eraan? De kranten schreeuwen moord en brand, maar de Nederlandse cijfers – uitgesplitst per leeftijdsgroep – ontbreken in de media. Het ACWY-vaccin is een reizigersvaccin dat tot op heden werd gebruikt voor bedevaartgangers naar Mekka; de hoofdstad van een land waar in tegenstelling tot Nederland Men A en Men W wel in grote getale voor kunnen komen.1 En omdat het vaccin recentelijk is goedgekeurd voor kinderen in Europa, is het nodig voor kinderen in Europa? Wij denken van niet. Noch voor baby’s noch voor tieners. En de cijfers in dit artikel zullen u duidelijk maken waarom.

 

 

December 2016 – Pfizer viert toelating Men ACWY op Europese markt

 
In December 2016 heeft farmagigant Pfizer toestemming gekregen om het Men ACWY vaccin onder de naam ‘Nimenrix’ op de Europese markt te brengen voor kinderen vanaf 6 weken oud.2 Er is nog geen ervaring met het op grote schaal toedienen van dit vaccin aan baby’s van 14 maanden; Nederland heeft de twijfelachtige eer om hiermee als eerste land ter wereld ervaring op te doen. En voor degenen die de moeite nemen zich buiten de media en het consultatiebureau te informeren stapelen de vragen zich op. Per 1 Oktober zullen kinderen van 14 maanden gevaccineerd worden met MenACWY. In dit artikel beginnen we met: Is het nodig? En dan: Is het effectief en is het veilig? En ten slotte: Wat is er aan de hand met de media?

 

 

De cijfers – achtergrond en duidelijkheid

 
Screenshot RIVM
Bron: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/nieuws/meningokokkenziekte-ernstig-maar-nog-altijd-zeldzaam

 
Meningokokkenziekte is ernstig en we zouden goed en genuanceerd over deze ziekte voorgelicht dienen te worden (zie eind van dit artikel). We willen eerst met u kijken of de ziekte eigenlijk wel het probleem is, en daaruit voortvloeiend: of het vaccin ertegen eigenlijk wel de oplossing is. Met andere woorden: Is er sprake van een noodzaak voor het Men ACWY-vaccin in Nederland?

 
Er is sprake van een gevaarlijke ziekte, maar het komt zo weinig voor bij kinderen dat je niet kunt spreken van een gevaarlijke situatie.

Grafiek Men W ziekte

 
Het aantal patiënten met Meningokokken W-ziekte is zeer klein. Over een periode van 3,5 jaar (2015 – 2018) zijn er in totaal 217 ziektegevallen gemeld in alle leeftijdsgroepen. (niet alleen baby`s en tieners, maar ook volwassenen en ouderen).3 In de leeftijdsgroep van 0-20 zijn er in 3,5 jaar tijd ongeveer 55 ziektegevallen gemeld. In Nederland is de groep 0-20 (baby’s/tieners/jongvolwassenen) 3.806.656. Dat komt neer op gemiddeld 15,7 ziektegevallen per jaar op ongeveer 3.806.656 baby`s/kinderen/jongeren.4

 
Hoe groot is de kans – in een percentage – om MenW ziekte te krijgen? Volgens het Centraal Bureau voor Statestiek (CBS – 01-01-2018) zijn er in totaal 3.806.656 baby’s/kinderen/ jongvolwassenen in Nederland. Een rekensom over de leeftijdsgroep 0-20 jaar laat dus zien dat: 15,7 ziektegevallen : 3.806.656 x 100 = 0,00041% in de periode van januari 2015 tot augustus 2018. U leest het goed: de kans op meningokokkenziekte veroorzaakt door Meningokok W. in de leeftijdsgroep 0-20 jaar is in de periode van januari 2015 tot augustus 2018 gemiddeld per jaar 0,00041%

 
En voor volwassenen en bejaarden willen wij u het volgende voorrekenen:

 
leeftijdsgroep 20-65 jaar (9.931.252) 92 zieken : 3,5 jaar = 26,29 zieken per jaar
26,29 zieken : 9.931.252 volwassenen x 100 = 0,00026% kans in de periode van januari 2015 tot augustus 2018.
(over de hele periode 3,5 jaar; 92 zieken : 9.931.252 volwassenen x 100 = 0,00092%)

 
leeftijdsgroep 65-90 jaar (3.114.950) 70 zieken : 3,5 jaar = 20 zieken per jaar.
20 zieken : 3.114.950 ouderen x 100 = 0,00064% kans in de periode van januari 2015 tot augustus 2018.
(over de hele periode 3,5 jaar; 70 zieken : 3.114.950 ouderen x 100 = 0,0022%)

 
Het is inderdaad een buitengewoon zeldzame ziekte.

 

 

Niet elke patiënt die meningokokkenziekte W krijgt sterft eraan

In een periode van 3,5 jaar zijn er in alle leeftijdsgroepen in totaal 35 patiënten overleden aan Meningokokken W-ziekte.5

 
grafiek sterfte Men W ziekte

 
Er is inderdaad een piek in de leeftijdsgroep van 14-24 jaar van 11 jongvolwassenen. Dit zijn elf slachtoffers en ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden, want elk verlies is vreselijk. 5

 
Maar waarom die push om massaal in te enten, die bangmakerij, en die overtrokken aandacht voor een uiterst zeldzame ziekte? Over een periode van 3,5 jaar staat dit aantal in schril contrast met de cijfers voor bijvoorbeeld de sterfte aan kanker, aan kindermishandeling, aan verkeersongelukken etc. En deze levens zijn ook belangrijk, en verdienen ook onze tijd, en geld en aandacht.

 

 

Cijfers in perspectief

 
Belangrijke cijfers zouden altijd in perspectief gezet moeten worden om ze goed te kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld: volgens de organisatie Stop Kindermishandeling overlijden er 50 kinderen per jaar aan kindermishandeling, en zijn er 50.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En dit aantal is alleen nog maar gebaseerd op het aantal meldingen.6

 
Tot op heden is het niet eens zeker dat de stijging van meningokokkenziekte W zich voort zal zetten. Het is bekend dat er schommelingen op kunnen treden in ziekte en sterftecijfers. En zelfs dat meningokokkenziekte kan dalen zonder dat ertegen gevaccineerd wordt. In de onderstaande tabel ziet u de cijfers van meningokokkenziekte B, waar in viertien jaar tijd in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar het aantal ziektegevallen van 210 tot 12 is teruggelopen, en in de leeftijdgroep 10-19 jaar van 88 tot 6 ziektegevallen.7 Er wordt niet tegen meningokokkenziekte B gevaccineerd, en deze informatie zult u dus niet tegenkomen op het acht uur journaal.

 
screenshot MenB ziekte

 

 

Waarom zitten Men A en Y in het Men ACWY-vaccin?

 
Meningokokken A ziekte komt sinds 2004 niet voor in Nederland (wel in de Sahara in Afrika) en Meningokokkenziekte Y in enkele gevallen voornamelijk bij ouderen.9 Nederlandse kinderen wonen niét in Afrika en vallen niet in de ouderengroep. Dus daarvoor hoeven we het Men ACWY vaccin niet in te voeren.

 

 

Wat is eigenlijk de officiële reden die wordt opgegeven om de ‘noodzaak van dit vaccin’ te rechtvaardigen?

 

‘Sinds oktober 2015 is er in Nederland een plotselinge toename van het aantal patiënten met meningokokkenziekte veroorzaakt door serogroep W (menW). Het absolute aantal menW-infecties is vooralsnog beperkt.’ – RIVM 8

Het gaat om de toename van Men W, die in cijfers relatief nog steeds klein is en waarbij er ook geen rekening gehouden wordt met een natuurlijke schommeling. Ook bij meningokokkenziekte C, hebben we gezien dat de cijfers behoorlijk op en neer gingen voordat het men C vaccin toegevoegd werd aan het RVP.9 Het ene jaar wat meer, het andere jaar wat minder. Waarom de haast? Waarom de hype in de media? Er is helemaal geen sprake van een noodsituatie. Er is zelfs met een lichte toename nog steeds sprake van een zeldzaamheid.

 

 

De nieuwsbrief voor ‘professionals’

 
RVP nieuws In een extra editie van het RVP-nieuws – een nieuwsbrief voor consultatiebureau-artsen geeft het RIVM antwoord op de vraag waarom het MenACWY-vaccin wordt toegevoegd aan het RVP voor tieners. Zij stelt:

‘De reden dat tieners van 14 jaar een vaccinatie aangeboden krijgen is tweeledig. Zij vormen een van de groepen met een hogere kans op ziekte, maar belangrijker nog, zij spelen een rol bij de verspreiding van de bacterie. Zij bewegen zich in verschillende sociale groepen (school, sportclub, gezin) en kunnen zo makkelijker de bacterie oplopen en verspreiden. Door hen te vaccineren, beschermen we indirect de hele bevolking, omdat zij de bacterie niet kunnen verspreiden als zij gevaccineerd zijn. Het duurt wel een paar jaar voordat dit effect heeft.’ – RIVM 10

Door hen te vaccineren, beschermen we indirect de hele bevolking? Hebben volwassenen geen sociale contacten? En het duurt wel ‘een paar jaar’ voordat dit effect heeft?

 
Zou het überhaupt lukken? Ten eerste: De meeste mensen lopen vroeg of laat met meningokokken in hun keel rond zonder dat we het zelfs in de gaten hebben.

‘Meningokokken zijn commensalen (onschadelijke gast-organismes) van de naso-orofarynx (neus,- en keelholte) bij de mens en zijn vaak onschuldig. Naar schatting is 10-20% van de mensen op enig moment drager van de bacterie.’23

Pas als deze bacterie in de bloedbaan komt of het zenuwstelsel bereikt kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking.27 Dit noemen we invasieve meningokokkenziekte, en de precieze redenen dat dit gebeurt zijn niet bekend, maar invasieve meningokokkenziekte is niet de norm, het is een uitzondering. Ten tweede: De ziekte komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ten derde: het vaccin beschermt maar 3-5 jaar. En laten we eerlijk zijn: wat baby’s betreft weten we het helemaal nog niet hoe lang het beschermt, want daar is nog geen ervaring mee. Het RIVM weet dit, erkent dit, maar licht ons er niet over in.

‘Het is nog onduidelijk hoe lang een meningokokken ACWY-vaccin precies bescherming biedt, maar het lijkt erop dat de hoeveelheid antistoffen 3 tot 5 jaar na vaccinatie afnemen, zeker als kinderen al jong zijn gevaccineerd, evenals de vaccineffectiviteit. Eventueel kan een extra booster gegeven worden.’ – RIVM 11

 

 

Voorzichtige conclusies over de effectiviteit van deze maatregel

 
VaccinspuitAfgezien van de noodzaak die men ter discussie zou kunnen stellen, is er nog geen zekerheid over de effectiviteit van het toevoegen van het Men ACWY-vaccin aan het RVP voor baby’s en tieners. Tot op heden kunnen we niet meer dan voorzichtig concluderen dat in het meest gunstige geval door het vaccineren met Men ACWY van baby’s van 14 maanden, kinderen tot een jaar of 6 ‘beschermd’ zijn. En door het vaccineren van tieners van 14 jaar in het meest gunstige geval personen tot een jaar of 19 jaar ‘beschermd’ zijn. Dat betekent dat het grootste deel van de bevolking ‘onbeschermd’ rondloopt en de bacterie dus nog volop kan circuleren. Waarop baseert het RIVM haar uitspraak dat ‘het wel een paar jaar duurt voordat het effect heeft’. Wij zouden graag zien dat het RIVM aan de burger uitlegt hoeveel jaar zij denkt dat het gaat duren voordat het effect van Men ACWY merkbaar is. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van deze prik? Boostershots? Uitbreiding van de doelgroep?

 

 

Veiligheid

 
De belangrijkste reden voor een dalende bereidheid om deel te nemen aan het RVP blijft totaal onderbelicht in de media. Het ontbreken van veiligheidsnormen en openbaar, wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Dat is wat vele ouders zorgen baart – bij elk vaccin. En ook in dit geval is de nog steeds onbeantwoorde vraag: hoe kan de overheid ons verzekeren dat het MenACWY geen schade toebrengt?

 
Vigiaccess is een instituut dat onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie de gerapporteerde bijwerkingen van het menigokokken-vaccin (merknaam Nimenrix) bijhoudt.
Op 30-09-2018 staat de teller op 77.795 gemelde gevallen van vaccinatieschade door MenACWY wereldwijd. Besef alstublieft dat dit een fractie is van het totaal. Naar schatting wordt er maar een paar procent van de bijwerkingen gemeld. En voor de volledigheid, Vigiaccess meldt dat 55% van de vaccinatieschade voorkomt in de leeftijdsgroep van 2-17 jaar.

 
Screenshot Vigiaccess
 

 
De burger zou er waarschijnlijk niet warm voor draaien als ze op de hoogte werd gesteld van de eerdergenoemde cijfers betreffende het risico om MenW ziekte op te lopen. En dan zijn er de cijfers van de ‘ongewenste neveneffecten’. Ook dat zou het enthousiasme voor deze prik bekoelen. Een van de grootste punten van zorg van de ouders is het feit dat vaccins bijwerkingen hebben. En informatie hierover ontbreekt in de media, en op het consultatiebureau, en zelfs de mooie, manipulatieve, nieuwe voorlichtingssite voor de doelgroep: https://www.deelditnietmetjevrienden.rivm.nl/

 

 

 

Voorlichting is bangmakerij?

 
De voorlichting van het RIVM laat veel te wensen over. Nog steeds, ondanks de belofte om de voorlichting te verbeteren en een flinke investering van de belastingbetaler van €2.000.000,- die voor dit doel beschikbaar is gesteld.12
Elke campagne komt neer op het creëren van angst voor de ziekte, en het verbergen van de risico’s van het vaccin. Maar in dit geval heeft de voorlichting een dieptepunt bereikt. De manier waarop ‘voorlichting’ in het schoolsysteem terecht is gekomen heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Noch de tranentrekkende ervaringsverhalen van ouders die hun kind verloren hebben aan meningokokkenziekte.

 

 

We laten een aantal voorbeelden van de afgelopen dagen de revu passeren.

 

Het overstelpende verdriet van Jacqueline zal elke moeder raken13

 

 

 
Zouden de ouders van kinderen die door kindermishandeling omgekomen zijn net zoveel verdriet hebben? Een rare vraag misschien, maar nogmaals, als we bij de cijfers blijven zouden we elk jaar 50 dramatische verhalen kunnen filmen over kinderen die overleden zijn aan kindermishandeling ten opzichte van 1 kind dat overleden is aan de reden die opgegeven wordt voor de ‘noodzaak voor een nieuw vaccin’. Het punt dat we willen maken is dit: de ‘voorlichting’ met dergelijke filmpjes is manipulatief, omdat het verdriet niet in perspectief gezet wordt. Doodsoorzaken als verkeersongelukken, kindermishandeling, kanker etc. etc. zijn verantwoordelijk voor een veelvoud aan sterfte in vergelijking tot de sterfte aan men W ziekte. Waarom krijgen we filmpjes van huilende moeders voorgeschoteld om een vaccin te promoten? Waarom de overheersende nadruk op d.o.o.d?

 

 

Maurits stierf in juli en is in september nog steeds voorpaginanieuws om de campagne te ‘ondersteunen’.

 
Screenshot dood Maurits

 

“Na een moedige strijd van 20 dagen tegen de meningokokkensepsis gaf het lichaam van onze zo gelukkige, vrolijke, grappige Maupie het op. We zijn diepbedroefd, maar dankbaar voor wie hij voor ons was.” 14

Het is onvoorstelbaar maar waar, de media trakteren ons op de tekst uit de rouwkaart van Maurits. Voor zover wij kunnen nagaan is hij één van de twee kinderen die overleden zijn in de leeftijdsgroep van 14-jarigen in 2018.

 

 

Ambassadeur Felice krijgt uitgebreid aandacht in de media:

 
‘Ontzettend geluk dat ik er nog ben’, vrouw uit Arnhem roept op om te vaccineren Felice Bakker uit Arnhem is ambassadeur van de vaccinatienatiecampagne tegen de meningokokkenziekte. Ze verloor als baby beide onderbenen en enkele vingers en vingertoppen aan de ziekte. De pedagogisch medewerkster werd gevraagd naar aanleiding van haar optreden in het BNN-tv-programma Je zal het maar hebben. ‘Daar heb ik mijn verhaal gedaan. Ik wist eerst niet dat er nu een campagne was, maar ik wil me er hard voor maken.’ ‘Agressieve en verwoestende bacterie’ Ze wordt overstroomd met media-aandacht: ‘Verschillende media vragen waarom ik meewerk en wat mijn verhaal is. Radio, tv, krant. NOS, de Telegraaf, Hart van Nederland, noem maar op. Ik wil ook veel media-optredens doen en veel mensen bereiken, zodat zij beseffen hoe agressief en verwoestend de bacterie is. Ik wil aanzetten tot vaccinaties.’ 15

 
ambassadrice Men ACWY

 

 

Een ‘medisch raadsel’ is nou niet bepaald een standaard geval RTL 4 16

 
“Het is een medisch raadsel”, zegt de moeder van twee kinderen die meningokokkenziekte gekregen hebben. Dit is niet representatief. Het is een uitzondering.

 

 

 
We kunnen nog wel even doorgaan. Het dieptepunt is wat ons betreft dat in deze campagne niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen getarget worden.

 

 

Angst onderwijzen

 

Lagere school:

 
Het jeugdjournaal informeert kinderen op de lagere school op maandag 10-09-2018 over MenACWY:

‘Ben je 14 jaar of word je dit jaar 14? Dan krijg je binnenkort een brief thuis. In die brief zit een oproep om een prik te halen tegen meningokokken. Dat is een gevaarlijke bacterie waar je erg ziek van kunt worden. In het ergste geval kun je er zelfs aan doodgaan. 17

 

De schoolkrant die blijkbaar veel kinderen deze week mee naar huis te krijgen heeft dezelfde tekst als op de website van ‘Kidsweek’:

‘In Nederland mogen scholen en kinderdagverblijven niet eisen dat kinderen zijn ingeënt. Dat vind ik stom, we zouden hier het voorbeeld van andere landen moet volgen. Of sterker nog: wat mij betreft wordt inenten voor iedereen gewoon verplicht.’18

 

Charlotte over inenten

 

 

 

 

 

 

 

 

Middelbare school:

 
Het filmpje van Sterre op de speciaal voor de doelgroep aangemaakte en die leeftijd afgestemde voorlichtingssite deelditnietmetjevrienden.nl van het RIVM maakt pubers bang voor menigokokkenziekte.19

Wat ons opvalt is dat in het filmpje van Sterre, en veel van de andere filmpjes, is dat er niet wordt gespecificeerd of het gaat om MenW ziekte. En dat is een belangrijk punt. Naast Meningokokken W ziekte heb je ook nog Men C ziekte, Men A ziekte, Men Y ziekte, Men B ziekte enz.

 

 
En €1000,- voor tieners is geen omkopen?

Er is een wedstrijd gelanceerd waarbij middelbare scholieren maar liefst €1000 kunnen winnen voor een presentatie over vaccineren. En de timing voor deze wedstrijd is wel heel opvallend, zo vlak voor de inentingsronde met MenACWY. Het lesmateriaal komt van het RIVM en de cijfers zullen ongetwijfeld ontbreken, en /of niet gespecificeerd zijn per leeftijdscategoriën.20

 

 

Waarom houdt het RIVM informatie achter?

 
vrouw die er genoeg van heeftIk (Door Frankema) zal u de mailwisseling besparen die ik heb gevoerd met het RIVM om de gespecificeerde ziekte, – en sterftecijfers van MenW ziekte op te vragen. Ik kreeg ze niet vanwege ‘privacy redenen’. Onzin, ik vroeg niet om namen, niet om ziektedossiers, niet om in contact te komen met de ouders. Ik vroeg om cijfertjes – onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Helemaal anoniem. Maar het RIVM weet dat ik schrijfster ben, met een achterban van 30.000 ouders in de facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij die allemaal naar helderheid snakken. En juist hierdoor – in combinatie met de hele eenzijdige mediacampagne wordt het gevoel dat de overheid informatie achterhoudt voor de burger alleen maar versterkt.

 

Het RIVM heeft alle cijfers, en zou de burger gerust dienen te stellen. Maar het RIVM staat kennelijk achter, en/ of is de bron van de campagne?

 
In de Volkskrant lezen we in op 10-09-2018 het artikel: ‘Campagne met patiënten moet tiener aan de meningokokkenprik krijgen’:

(..) In de woorden van programmamanager Hans van Vliet van het Rijksvaccinatieprogramma gaat het om ‘een van de ernstigste infectieziekten die we kennen’. (Zonder erbij te zeggen dat de kans om het te krijgen zeer klein is)

(..) Van Vliet: ‘Het vaccin is beperkt beschikbaar. De huisarts zal afwegen of zo’n aanvrager tot de doelgroep behoort.’ 20 (Schaarste zet mensen aan om het te willen hebben)

In Trouw op 11-09-2018: ‘De dodelijke meningokokbacterie is bezig aan een opmars. Dit moet u weten’ zegt de woordvoerder van het RIVM’

(..) In totaal zijn er de afgelopen drie jaar 35 personen overleden aan meningokokken W. dat is hoog voor een infectieziekte, vindt Van Vliet. (Zonder erbij te zeggen hoeveel daarvan kinderen waren in de leeftijdsgroep die nu gevaccineerd wordt)

(..) Er is maar een beperkte hoeveelheid van het vaccin beschikbaar. Omdat er te weinig is voor de gehele bevolking, moet de overheid kiezen. Volwassenen inenten heeft wel nut, maar alleen om henzelf te beschermen. Omdat zij niet de haard zijn, heeft het geen invloed op de verspreiding van de bacterie. 21 (Waarom zijn zij niet de haard? Meningokokkenziekte komt toch onder alle leeftijden voor? Dus iedereen kan drager zijn van meningokokken)

Waarom legt het RIVM de nadruk op schaarste? Elke marketingdeskundige weet dat het idee van schaarste mensen stimuleert om in actie te komen. En de combinatie van angst en schaarste is uiteraard dubbel zo effectief.

 
De boodschap van van de Vliet zou moeten zijn: het is een gevaarlijke ziekte, maar de kans om het te krijgen is buitengewoon klein En niet: het is een gevaarlijke ziekte en er is maar een beperkte hoeveelheid vaccins.

 
We hopen dat u net zo genoeg krijgt van deze opsomming als wij, of dat het u net zo boos maakt als de vele ouders zijn die uren bezig zijn met het uitzoeken van wat nu eigenlijk gebaseerd is op feiten en wat niet. Het is niet onze taak. De burger zou moeten kunnen vertrouwen op de integriteit van de overheid en de kundigheid van journalisten. Maar helaas, moge het bovenstaande duidelijk maken dat we alert dienen te blijven.

 

 

Het RIVM zou ons dienen te informeren over de ziekte in combinatie met de cijfers – uitgesplitst per leeftijdsgroep!

 
We zouden geïnformeerd dienen te worden over de ziekte, op een manier dat niet alleen de ernst van de ziekte, maar ook de zeldzaamheid ervan naar voren komt. En ook – heel praktisch – wat we zouden moeten doen als wij een van die zeldzame gevallen zijn. Want dat kan levens redden. Zou de informatie niet zoiets als onderstaande tekst moeten zijn?

 

 

Meningokokkenziekte

 
MeningokokkenbacterieMeningokokkose, of meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar.22 Naar schatting is 10-20% van de mensen op elk willekeurig moment drager van meningokokken in de neus en keelholte.<sup<23 Het percentage dragers in de bevolking varieert van 5% onder jonge kinderen tot 35% onder tieners ten tijde van een piek. Er zijn twaalf serogroepen, waarvan in Nederland voornamelijk B en verder C, W, X, Y, Z en 29E voorkomen. 22
Besmetting verloopt van mens op mens via druppeltjes vanuit de neus-keelholte, maar besmetting betekent dus niet dat er sprake is van een infectie. Het betekent alleen dat de bacterie aanwezig is. Studenten lopen iets meer risico om drager te worden door zoenen met veel verschillende medestudenten, het delen van glazen, tandenborstels etc
Er is niet bekend waarom in een zeldzaam geval de bacterie een infectie veroorzaakt, maar het is aannemelijk dat verminderde weerstand daarmee te maken heeft. In zijn ergste vorm wordt de infectie een ‘invasieve Meningokokkenziekte’ doordat de bacterie doordringt in de bloedbaan. Dit is zonder twijfel een hele ernstige situatie.
Meningokokkenziekte kan behandeld worden met antibiotica. Door het snelle verloop van de ziekte komt behandeling vaak te laat om complicaties of overlijden te voorkomen.24 Indien u de hierna beschreven ziekteverschijnselen herkent ga direct naar de eerste hulppost van het ziekenhuis.

 

Wat zijn de ziekteverschijnselen van meningokokkenziekte?

Bij meningokokkenziekte kan een kind of volwassene in korte tijd (binnen enkele uren) erg ziek worden. Er zijn twee vormen van meningokokkenziekte, namelijk hersenvliesontsteking (ook wel nekkramp genoemd) en bloedvergiftiging (ook wel sepsis genoemd).

• Bij hersenvliesontsteking door meningokokken treedt hoge koorts op met koude rillingen, braken en hoofdpijn. Buigen van het hoofd is soms pijnlijk (nekstijfheid). Baby’s met de ziekte zijn slaperig en drinken slecht. Ze zijn prikkelbaar en huilen op een andere manier dan gewoonlijk. Soms huilen ze bij het verschonen van de luier.

• Bij een bloedvergiftiging door meningokokken wordt de patiënt suf. Het is moeilijk contact met hem of haar te krijgen. Onder de huid ontstaan bloedingen, die te zien zijn als kleine roodpaarse vlekjes in de huid. Als u met een doorzichtig drinkglas op zo’n vlekje drukt, wordt de huid lichter maar blijft het vlekje goed zichtbaar. Als er veel vlekjes vlak bij elkaar zitten, kunnen ze een blauwpaarse plek (bloeduitstorting)vormen. De roodpaarse vlekjes zijn een alarmerend verschijnsel dat u zeer serieus moet nemen, want ze wijzen op een bloedvergiftiging (sepsis). Deze ziektevorm kan in ernstige gevallen na enkele uren tot 24 uur de dood ten gevolge hebben.25

Het zou goed zijn wanneer het RIVM de ouders over meninggokokken ziekte zou voorlichten middels een folder. Maar wel in combinatie met de cijfers – uitgesplitst per leeftijdsgroep. Ouders dienen niet alleen te weten dat de kans heel klein is, maar ook hoe ze een ‘invasieve meningokokkenziekte’ kunnen herkennen zodat ze snel kunnen reageren indien dat nodig is. Geen enkel vaccin beschermt immers tegen alle vormen van meningokokkenziekte, en zelfs kinderen die met MenACWY zijn gevaccineerd kunnen nog de ziekte krijgen door een meningokok die niet in het vaccin zit. En ook dat zouden we dienen te weten.

 

 

We willen eindigen met een paar vragen waarmee we hopen u te prikkelen om na te denken:

 
1. Rechtvaardigt een hele lichte stijging, die resulteert in een kans van 0,00041% om meningokokkenziekte type W te krijgen in de leeftijdgroep 0-20 jaar, het beleid om jaar in jaar uit generaties kinderen te gaan vaccineren met Men ACWY?

2. Binnen één week besteden alle kranten, TV, radio etc. gelijktijdig op een zeer bevooroordeelde manier aandacht aan een prik die nog niet eens wordt toegediend. (pas per 1 okt 2018). Wat is er aan de hand met de media?

3. Deze campagne is uitermate goed opgezet en georganiseerd. Wie stuurt deze campagne aan? Welk bureau? Welke instanties?

4. Het zal ongetwijfeld een flink bedrag kosten. Wie financiert deze campagne?

5. En de hamvraag is deze: Wie heeft er nu eigenlijk baat bij dit vaccin?

Denk mee, denk na.

 

 
P.S. Wij hebben deze blogpost gestuurd naar alle grote kranten in Nederland, met het vriendelijke verzoek om de ziekte, – en sterftecijfers van Meningokokkenziekte W op te vragen bij het RIVM – uitgesplitst per leeftijd – vanaf de eerste registratie tot nu. En vervolgens de burger hier correct over te informeren.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen:

1. Large epidemics of meningococcal disease have been linked to the Hajj pilgrimage, at first due to group A bacteria and then in 2000/2001 to group W. Compulsory MenACWY since since 2002 Bron: https://www.meningitis.org/meningitis/vaccine-information/vaccination-for-hajj-and-umrah-pilgrims

2. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_receives_approval_in_the_european_union_for_nimenrix_meningococcal_group_a_c_w_135_and_y_conjugate_vaccine_in_infants_six_weeks_of_age_and_older

3. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken/zieook/Toename_meningokokkenziekte_serogroep_W_sinds_oktober_2015

4. http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=0%2c8-9&D2=65-67&HDR=G1&STB=T

5. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken/zieook/Toename_meningokokkenziekte_serogroep_W_sinds_oktober_2015

6. http://www.stopkindermishandeling.nl/stopkindermishandeling/index.htm

7. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/vaccinaties_op_maat/Meningokokken_B_vaccinatie#wat

8. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_28_2017/Januari_2017/Inhoud_januari_2017/Plotselinge_toename_van_invasieve_meningokokkenziekte_serogroep_W_in_2015_en_2016

9. RIVM Report 2017-0031 ‘Meningococcal disease in the Netherlands’ – Mirjam Knol
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=a3203df8-f94a-4da1-a6c9-e5e95e5ef280&type=pdf&disposition=inline

10. https://antonjurgenshuis.com/nieuws-over-meningokokken-vaccinatie/

11. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-acwy-vaccinatie?_sp=945c29b7-cb62-4e30-95f8-855089b04ca0.1536663065204#10-beschermingsduur-en-revaccinatie

12. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/17/rivm-trekt-2-miljoen-euro-uit-voor-uitleg-vaccinatie-a1532191

13. https://www.youtube.com/watch?v=FSf63dCx4pA

14. https://nos.nl/artikel/2249814-alles-leek-op-een-griepje-maar-ruim-twee-weken-later-was-maurits-dood.html

15. https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2323688/Ontzettend-geluk-dat-ik-er-nog-ben-vrouw-uit-Arnhem-roept-op-om-te-vaccineren

16. https://www.youtube.com/watch?v=7-y9kppvrNs

17. https://jeugdjournaal.nlartikel/2249824-nieuwe-prik-voor-iedereen-van-14-jaar.html

18. https://www.kidsweek.nl/nieuws/charlotte-over-inenten

19. https://www.deelditnietmetjevrienden.rivm.nl/sterre

20. https://www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren

21. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/campagne-met-patienten-moet-tiener-aan-de-meningokokkenprik-krijgen~bdc03d31/

22. https://www.trouw.nl/home/hoe-zorgwekkend-is-de-opmars-van-de-dodelijke-meningokokbacterie-~a733fa73/

23. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-acwy-vaccinatie

24. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-b-vaccinatie

25. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/meningokokken

26. https://www.knvm.org/vaccinologie/overige-vaccinaties/meningokokken

27. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken

 

 

 

 

 

 

Over de auteurs:

Ellen vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aanverwante zaken

Daphne Knipping maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij

Door Frankema is schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This