Mening van ouders over corona-maatregelen op scholen dient uitgesproken en gehoord te worden.

door | 9 sep 2020 | COVID-19 ziekte

De lagere scholen zijn al weer enige tijd gestart. Bent u het als ouder eens met de Corona-maatregelen die op de school van uw kind gelden? Maakt u zich zorgen over de invloed die de school heeft op de beeldvorming over COVID-19 op uw kind? Maakt u uw mening kenbaar? Ik kreeg de brief onder ogen die Loes Ruesink naar de basisschool stuurde van één van haar vier kinderen. Hoe zou het zijn als we allemaal onze mening – met respect – kenbaar maken?

 

 

Onze mening verdient gehoord te worden op school en verdient respect

Dit was wat er vanavond uit mijn pen kwam. Een brief richting de leerkrachten van de basisschool waar een van mijn vier kinderen op zit: (ik heb de namen veranderd)

 

Hoi Barbara en Amber,

Wij als ouders staan aan de vooravond om onze dochter weer naar een school gerund door anderen te brengen. Onze vier kinderen zijn sinds 12 maart niet naar school geweest. Eerst door een lock down, toen door niet- onderbouwde doorvoering van richtlijnen van het rivm en daarna de zomervakantie.

Tot op heden zijn deze richtlijnen nog steeds niet onderbouwd. Door de overheid niet, door het rivm niet, door de stichting waar deze school deel van uitmaakt niet en door Frits Janssen als directeur niet. Wat ons als ouders vanaf eind maart al duidelijk was, wordt gelukkig voor steeds meer mensen duidelijk deze richtlijnen kennen enkel een basis van leugens, misleiding en bedrog. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing te vinden in cijfers en in feiten.

Maar zoals ons nu via mails en/of de schoolapp duidelijk wordt blijven de mensen die werken in de Williamschool waarschijnlijk toch de rivm richtlijnen hanteren. Wij maken ons als ouders grote zorgen over mensen die richtlijnen als regels uitvoeren alsof ze iets goeds doen. Ieder mens blijft hoe je het ook went of keert verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen, maar daar gaan we in deze brief maar niet verder op in.

De reden dat wij onze dochter na de lock down thuis hielden was dat we het handelen van de mensen die op school werken niet meer vertrouwden. Inmiddels geven onze kinderen aan niet langer thuis te willen blijven en weer andere kinderen in een groep op school te willen zien. Alhoewel wij als ouders vinden dat onze kinderen in dit half jaar goed gedijen en zich op bijzondere manieren ontwikkelen, geven we gehoor aan hun verzoek.

Wij zien dat ze meer geworden zijn wie ze echt zijn: Liefdevolle creatieve mensen die volledig in hun ontwikkeling te vertrouwen zijn. Juist daarom is het van belang ook gehoor te geven aan hun eigen wijsheid. Vandaar dat we ze toestemming hebben gegeven weer een school te bezoeken.

Ze weten inmiddels welk gedrag en welke meningen ze van mensen mbt tot en als reactie op het virus kunnen gaan horen en zien. En ze weten dat er een verschil is tussen wat ze thuis te horen en zien krijgen en veel al in de buitenwereld. Wij vertrouwen onze kinderen en daarom mogen ze van ons weer naar school.

Toch stellen wij voor met jullie, de mensen die met onze kinderen werken, om een aantal afspraken te maken. We stellen de volgende afspraken voor:

1. Jullie laten ons van te voren weten als de GGD de school komt bezoeken in verband met een covid 19 uitbraak of vaccineren, ook als dit pas op de dag zelf aan jullie wordt gemeld. Wij willen dit weten, zodat wij onze dochter kunnen thuishouden of op kunnen halen. Voor de zekerheid hebben wij met ons kind afgesproken dat ze zelf als de GGD de klas binnenstapt direct mag vertrekken naar huis. Hij/zij heeft hier geen toestemming voor nodig van diegene die voor de klas staat.

2. Als er nieuws is over een Covid- 19 vaccin en dit in de klas als “goed nieuws” besproken wordt willen wij dat jullie er bij vermelden dat het om een mening van de overheid gaat die via nieuwskanalen en jeugdjournaal naar buiten wordt gebracht en dat er ook andere meningen zijn. “Zo zijn er ook kinderen in deze klas die iets anders leren over vaccineren” zou een zin kunnen zijn om er aan toe te voegen.
Wij denken daarbij ook aan oplettendheid in een nieuwskring of spreekbeurt van een ander kind. Maar ook is ons opgevallen dat de mening; dat vaccins de enige manier is om gezond te blijven is verpakt in zinnen die behoren tot een grammaticales of een begrijpend lezen les. Jullie hebben als docenten de mogelijkheid dit te nuanceren en wij vragen jullie als ouders om dit te doen.

3. Jullie laten ons weten wanneer iemand van het team of één van de kinderen in de school een PCR test gaat doen, zodat wij nog voordat dat deze test is uitgevoerd wij onze dochter thuis kunnen houden. Zodat zij niet het risico loopt om aan een verplichte test of een verplichte quarantaine te kunnen worden bloot gesteld. Wij willen dat ze op het moment van de uitslag veilig bij ons thuis is.

4. Jullie hebben in de manier waarop jullie onze dochter aanspreken respect voor haar opvoeding waarin we haar leren dat close contact met andere mensen een heel belangrijk onderdeel is van gezond blijven en dat ze andere mensen altijd dichtbij mag laten wanneer zij van binnen voelt dat dat voor haar zelf klopt.

5. Jullie krijgen geen toestemming om haar op persoonlijke hygiëne aan te spreken dus ook niet op het wassen van haar handen. Dat is nooit het gebied geweest wat tot het onderwijs behoorde. Dat is ook de reden waarom ouders zelf regelen dat er luizencontrole plaatsvindt. Ouders zijn altijd verantwoordelijk geweest, kinderen te wassen, schoon te houden en hen dit zelf te leren. Dit ligt in de persoonlijk sfeer dus valt binnen de opvoeding van kinderen thuis en dat blijft in ieder geval in ons gezin het geval.

6. Als er door kinderen of andere mensen in de school mondkapjes gedragen wordt, houden wij per direct onze dochter thuis. Wij vinden dit een angstaanjagend beeld wat ver voorbij normaal menselijk gedrag en omgang gaat en wij beschermen onze kinderen er tegen dat ze een mens met een mondkapje als iets gewoons gaan zien. Als je als mens het gewoon gaat vinden het gezicht en de gezichtsuitdrukking zoals de glimlach van een ander mens niet meer te zien mist er bezieling en echtheid. De allerbelangrijkste behoefte die een kind heeft om zich naar volledig potentieel te kunnen ontwikkelen is bezieling en echtheid. Bovendien is er afgesproken in de Neurenberg processen na de tweede wereld oorlog dat er geen medische experimenten mogen plaatsvinden. Mondkapjes zijn een medisch experiment.

7. Dan willen wij heel duidelijk maken dat wij ons als ouders op geen enkele manier laten buiten sluiten door de overheid met betrekking tot ons kind. Wij zien dat als heel kwalijk omdat wij als ouders zelfs als onze dochter op school zit nog steeds verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van haar. Wij moeten volgens onze natuurlijke plicht, die besloten ligt in de Natuurlijke Wet (deze is niet door mensen gemaakt, maar door God), de school betreden om in ieder moment te kunnen controleren of de veiligheid van ons kind gewaarborgd wordt. Ons kind is het kind van mensen van vlees en bloed met een hart en een ziel. Ons kind is zelf ook een kind van vlees en bloed met een hart en een ziel. Wij dragen ons kind alleen over aan een ander mens van vlees en bloed met een hart en een ziel. Dit doen we in een warme verbinding die verre van institutioneel is dus jullie gaan ons zeker in de school zien.

8. Verder maken we ons grote zorgen om de enorme hoeveelheid waarin kinderen in de klas in wifi straling zitten en schermen gebruiken. Dit beïnvloedt hun immuunsysteem in zeer grote mate. Tal van studies maken dit duidelijk. Ieder mens weet dit vanuit gewoon gezond verstand. En je kunt het ook nog eens voelen in je eigen lichaam. Wij hebben daar op dit moment niet 123 een afspraak die we hier aan weten te verbinden. Voor dit moment delen we vooral onze grote zorgen hierover.

Wij zelf vinden het vervelend jullie met deze extra afspraken te moeten belasten. Toch weten wij zeker dat het heel belangrijk dat wij dit doen. Wij hebben onze menselijke geschiedenis goed bestudeerd en we weten dat de geschiedenis zich nu herhaalt. Het “Wij hebben het niet geweten” is een uitspraak waar wij, Frank en Loes van hebben geleerd.

Het is het goede moment om op te staan tegen onrechtmatigheden tegen menselijkheid.

Graag ontvangen we akkoord van jou op deze afspraken, Barbara en graag ontvangen we akkoord van jou, Amber,….
 
Vriendelijke Groeten Frank en Loes

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This