Onafhankelijke Bijsluiter

door | 10 jan 2013 | Overig

Bijsluiter

 

 

De bijsluiter die U ontvangt als U erom vraagt bij het consultatiebureau is afkomstig van de producent van het vaccin. Behalve dat hij geschreven is in semi-medische taal die voor de gewone burger niet goed te begrijpen valt, wordt het vaccin ook nog eens in een zeer gunstig daglicht gesteld. Zo wordt aan de wettelijke verplichting om informatie te verstrekken voldaan, terwijl men bedenkelijke punten over het vaccin niet te weten komt. Met deze onafhankelijke bijsluiter1 hoop ik een paar leemtes op te vullen.

 

 

Om een afweging te maken om wel of niet te vaccineren dienen we antwoord te krijgen op de volgende vragen:


Hoe groot is het risico – in de 21 ste eeuw – dat mijn kind overlijdt of blijvende schade oploopt als gevolg van een infectieziekte?
Hoe groot is het risico – in de 21 ste eeuw – dat mijn kind overlijdt of blijvende schade oploopt als gevolg van het vaccin?

 

Met andere woorden wat is er gevaarlijker? De betreffende infectieziekte of het vaccin ertegen?

Infectieziektes in Westerse landen waren over de gehele linie al met 90% afgenomen vóórdat we begonnen met het Rijksvaccinatieprogramma, voornamelijk door verbeterde hygiëne, volwaardige voeding en sanitaire voorzieningen.2 Hoe zit het met de veiligheid van vaccins?3

Van elke bijsluiter bestaan meerdere versies. Eén voor de gebruiker en één voor de professional. Op de laatste, geschreven voor de arts, staat meer informatie over bijvoorbeeld de ingrediënten dan op die van de ouders. En als je op het internet gaat zoeken, op sites van fabrikanten vind je nóg meer informatie. Maar zelfs daar staat nog niet alles, want er is ook nog sprake van een ‘beroepsgeheim’ waardoor niet alle bestanddelen vermeld hoeven te worden. Voor deze ‘onafhankelijke bijsluiter’ heb ik de kopjes overgenomen van de producent en aangevuld met opmerkingen en vragen. Vanwege de ‘mazelenepidemie’ heb ik besloten om het mazelen-bof-rubella vaccin als voorbeeld te nemen. De M-M-RVAXPRO voor gebruikers is goedgekeurd door de EMA (European Medicines Agency) op 2013-02-20.

 

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Lees goed de hele bijsluiter door voordat u of uw kind gevaccineerd wordt.

Inderdaad belangrijk. Maar dan wel een onafhankelijke bijsluiter en graag aan het begin van de zwangerschap, zodat ouders de tijd hebben voor het proces dat nodig is om te groeien naar een bewuste keuze. Hieronder volgen de 6 punten die in de bijsluiter staan. De schuingedrukte tekst is letterlijk overgenomen. Toegevoegd zijn de vragen die deze teksten bij mij als ouder opriepen.

 

1. Wat is M-M-RVAXPRO en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

“M-M-RVAXPRO wordt toegediend om u of uw kind te helpen beschermen tegen mazelen, bof en rubella. Het vaccin kan aan personen van 12 maanden oud of ouder worden toegediend.” 

Tijdens de afgelopen ‘mazelenepidemie’ zijn ouders ‘uitgenodigd’ om hun 6 maanden oude baby te laten vaccineren. Als de producent aangeeft dat de leeftijdsgrens 12 maanden is, hoe weten we zeker dat het veilig is voor baby’s van 6 maanden? (minder lichaamsgewicht, maar dezelfde dosis betekent natuurlijk een veel heftigere prikkel voor de baby)

 
2. Wanneer mag u M-M-RVAXPRO niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

“Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

“(..) “Uw kind vertoonde een bijwerking na een vaccinatie met een mazelen-, bof-, of rubellavaccin”

Sommige ouders komen er dus inderdaad zo achter. En dan? Als het één keer fout gaat zou je verwachten dat we het niet nog een keer doen. Helaas is dit niet het geval. In de praktijk wordt er slechts hoogstzelden door de arts geadviseerd om te stoppen.

(..) “Zoals met andere vaccins is het mogelijk dat M-M-RVAXPRO niet alle gevaccineerde personen volledig beschermt.”

Dat is interessante informatie. Daar doen we het toch voor? In welke gevallen beschermt het wel ‘volledig’ en in welke gevallen niet?

(..)“M-M-RVAXPRO kan gelijktijdig toegediend worden met bepaalde routinematig toegediende vaccins voor kinderen die op hetzelfde ogenblik gegeven moeten worden. In het geval van vaccins die niet tegelijkertijd gegeven mogen worden, moet M-M-RVAXPRO 1 maand voor of na de toediening van deze vaccins worden gegeven.”

Weer: hoe weten we dit? Wat voegt dergelijke onvolledige informatie eigenlijk toe? Zou de fabrikant de bijsluiter misschien een keertje kunnen screenen op leesbaarheid en ter zake doende informatie?

 
3. Hoe gebruikt u M-M-RVAXPRO?

(..) “M-M-RVAXPRO moet in de spier of onder de huid in het gebied van de buitenkant van de dij of van de bovenarm worden ingespoten. Voor intramusculaire injectie wordt bij jonge kinderen meestal de voorkeur gegeven aan de dijstreek, terwijl oudere personen bij voorkeur een injectie toegediend krijgen in de bovenarm.”

Bla, bla, bla.. Ik ben nu al op pagina drie van de bijsluiter en weet nog steeds niet of het v.e.i.l.i.g. is. Wat wordt er eigenlijk p.r.e.c.i.e.s. ingespoten?

 
4. Mogelijke bijwerkingen

(..) “Zoals elk vaccin en elk geneesmiddel kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.”

Dit moet mij als ouder gerust stellen? ‘Niet iedereen krijgt daarmee te maken?’ Ehhhh…

 
5. Hoe bewaart u M-M-RVAXPRO?

(.. )“Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

“Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.”

Wat moet ik met deze informatie? Ik bewaar geen vaccin… ik zou liever wat meer willen weten over de veiligheid! Wat gaat u precies in mijn baby spuiten?

(..) “Spoel vaccins niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met vaccins moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.”

Ik heb ook geen ‘vaccins in huis die ik niet meer gebruik’. Maar dat het ‘op een verantwoorde manier vernietigd dient te worden om niet in het milieu terecht te komen’ doet eerlijk gezegd al mijn alarmbellen afgaan! Wat denkt u van het ‘interne milieu’ van mijn baby?’ Om welke stoffen gaat het precies?

 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Ahhh, eindelijk, op de één na laatste alinea vind ik wat ik zoek.. Whaaaat… lees ik het goed??? Naast sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerde gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, monomatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natricumbicarbonaat, zoutzuur en natriumhydroxide dat geïnjecteerd gaat worden, zie ik staan dat de levende en verzakte virussen geproduceerd zijn op kippenembryocellen en WI-38 humane diploïde longfibroblasten??? Is het dan tóch waar dat vaccins niet alleen op dierlijke embryo’s maar ook op de cellijnen van een speciaal voor dat doel geaborteerde menselijke embryo gekweekt worden? U zou het taalgebruik nog iets aan kunnen passen want -fosfaat, -tine, -cine, -carbonaat, -hydroxide toegevoegd aan op diploïde longfibroblasten gekweekte culturen, is niet echt gangbaar taalgebruik voor de gemiddelde ouder. Maar goed, we hebben de bijsluiter gelezen.

We weten genoeg. Pfffffft…

 

 

________________________________________________________________________

“Wat zit er in uw eten?” is de ‘gifgids’ van Corinne Gouget.

Het bevat een opsomming van e-nummers en een lijst van bijwerkingen die varieert van lichte hoofdpijn tot hersentumoren. Er zitten maar liefst 8 E-nummers alleen al in M-M-RVAXPRO. Groen is oké, oranje is oppassen en rood is absoluut vermijden.

Sorbitol – E420 (oranje), Natriumfosfaat – E339 (oranje), Kaliumfosfaat – E340 (oranje) Sucrose – E444 (oranje), Gehydrolyseerd gelatine – E441 (rood), Zoutzuur – E507 (rood) Natriumbicarbonaat – E500 (groen) Mononatrium L-glutamaat – E621 (rood)

Het is veilig om dit soort stoffen in te spuiten bij baby’s en kinderen???

________________________________________________________________________

 

 

Voetnoten:

 1. Met ‘onafhankelijk’ bedoel ik dat er geen sprake is van financiële belangen die de inhoud van bijsluiters mogelijk kleuren. Ik zou graag zien dat er financiële transparantie is met betrekking tot elk vaccin van het RVP. Mijn grove schatting is dat elk vaccin per jaar miljoenen en wereldwijd zelfs tientallen zo niet honderden miljoenen euro’s of dollars oplevert voor de fabrikant. De top 15 van de best verkochte vaccins in 2012 maakten een jaaromzet van maar liefst 12.250.000.000 (meer dan 12 miljard) dollar. http://www.genengnews.com/insight-and-intelligence/top-15-vaccines-of-2012/77899844/?page=1 En dit is waarschijnlijk nog niets met de winsten die worden gemaakt op langdurig medicijngebruik waarmee (niet erkende) vaccinatieschade ‘behandeld’ wordt.
 2. Grafieken die de afname in infectieziektes vóór de invoer van vaccins laten zien staan bijvoorbeeld op: childhealthsafety.wordpress.com/graphs/
 3. Voor informatie over de ingrediënten van de verschillende vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma en hun mogelijke bijwerkingen raad ik elke ouder dringend aan de volgende linken te bezoeken:
  www.dropbox.com/s/29ds70ah4jwzf1z/RVP%20Vaccins%20en%20inhoudsstoffen.pdf?dl=0,
  www.informedchoice.info/cocktail.html,
  www.novaccine.com/vaccine-ingredients,
  www.nvic.org/doctors-corner/Aluminum-and-Vaccine-Ingredients.aspx

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’  en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This