Onderzoek laat zien dat één verbazingwekkend simpele handeling de twee grootste oorzaken van kindersterfte met 50% of meer verminderd!

door | 1 jan 2013 | Wetenschap

stuk zeepHet is geen zwarte magie – gewoon een kwestie van ouderwets gezond verstand. Betere hygiëne, sanitaire voorzieningen en onbespoten voeding zijn de basis voor gezondheid. Zou één van deze factoren (hygiëne bijvoorbeeld) al een effect kunnen hebben op het afnemen van ziekte? En zo ja, in welke mate?

Pro-vaccinatoren bagatelliseren de informatie die ik met u ga delen. En dit is begrijpelijk, want het haalt alles wat ze ons jarenlang verteld hebben totaal onderuit! Ambtenaren in de reguliere gezondheidszorg, zoals de CDC (Centre of Disease Control) gebruiken emotioneel beladen taal om te verkondigen dat vaccins – in plaats van de verbeterde hygiëne of sanitaire voorzieningen – de wereld gered hebben van dodelijke ziektes.
Maar wat vaccinproducenten niet willen erkennen is dat onderzoek laat zien dat één simpele handeling twee ziektes met 50% of meer vermindert. En dat die daling van de sterfte, en van het vóórkomen van de ziekte – niets met vaccins te maken heeft.

Om te kijken in hoeverre verbeterde hygiëne een effect kan hebben op het afnemen van ziektes gaan we naar Karachi in Pakistan.

In 2002 is een onderzoek uitgevoerd met een controlegroep (de gouden standaard van goed wetenschappelijk onderzoek) door Dr. Stephen P. Luby in Karachi, Pakistan. Het doel van het onderzoek was het effect te bepalen van je handen en je lichaam wassen met zeep in gebieden waar infectieziekten de belangrijkste oorzaak zijn van ziekte en overlijden bij kinderen.1,2,3 Het staat bekend als de “Karachi Health Soap Study”.

Een belangrijk punt om te vermelden is dat de variabele die bestudeerd werd in dit onderzoek slechts ging over ‘handen wassen’ – niet over het verbeteren van sanitaire voorzieningen (afvoer van afvalwater), schoon drinkwater, betere voeding of opslag van voeding, of over vaccins. In Karachi wordt het drinkwater vervuild door afval en de leefomgeving door ontlasting. Hieronder volgt een overzicht van hoe men het onderzoek aangepakt heeft.

 

De kracht en eenvoud van de juiste voorlichting

Onderstaand een aantal belangrijke feiten over de ‘Karachi Health Soap Study’3

 • 25 stadswijken kregen een antibacteriële zeep (met 1.2 % triclocarban);
 • 11 stadswijken waren controlegroep wat inhield dat er geen hygiëne gepromoot werd, en geen zeep verstrekt werd;
 • antibacteriële zeep zag er hetzelfde uit en rook hetzelfde als gewone zeep;
 • antibacteriële zeep en de gewone zeep waren beide in hetzelfde witte papier gewikkeld. Noch de veldwerkers, noch de families wisten of de zeep antibacterieel of gewoon was;
 • veldwerkers beoordeelden de families die gezondheidsproblemen hadden die het resultaat zijn van vieze (besmette) handen en verstrekten instructies over handen wassen;
 • veldwerkers moedigden families aan om hun handen te wassen na ontlasting (met name de grote boodschap), vóór het bereiden van een maaltijd, vóór het eten, en vóór het voeden van baby’s;
 • veldwerkers moedigden families aan om zich één keer per dag te wassen met zeep en water

En dit is wat er toen gebeurde…

 

Dramatische daling in ziektes

Zeep studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het onderzoek werd opgetekend dat er in de eerste 6 maanden niet zo veel verandering (slechts 6%) plaats vond. De grafiek hieronder laat zien dat de grootste verandering zich voordeed in de tweede helft van het jaar.3

 

De resultaten van het onderzoek werden na 51 weken geanalyseerd. De uitkomsten waren als volgt:

Diarree onder de 15 jaar per onderzoeksgroep:

Antibacteriële zeep: 47% minder gevallen van diarree als in de controlegroep.
Gewone zeep: 52% minder gevallen van diarree als in de controlegroep.

Respiratoire (betreffende de ademhaling) problemen bij kinderen onder de 15 jaar per onderzoeksgroep:

Antibacteriële zeep: 45% minder gevallen van longontsteking als in de controlegroep
Gewone zeep: 50% minder gevallen van longontsteking als in de controlegroep.

Het is essentieel om nog eens te benadrukken dat volgens de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) longontsteking en diarree op de eerste en tweede plaats staan in de ranglijst van ziekten waaraan wereldwijd, jaarlijks meer dan 3.5 miljoen kinderen overlijden.3,4,5

Als we in beschouwing nemen dat de mensen in Karachi die meededen aan het onderzoek nog steeds hetzelfde water dronken, hetzelfde voedsel aten, en gebruik maakten van hetzelfde in hun huis aanwezige (of afwezige sanitaire voorziening) etc. moeten we ons een uitermate belangrijke vraag stellen. Als een simpele handeling – handen wassen – de sterfte aan diarree en longontsteking met 50% en meer kan doen afnemen, wat zou dan het effect zijn van het introduceren van betere sanitaire voorzieningen, het conserveren van voedsel en verhoogde voedingswaarde?

Je zou verwachten dat er vergelijkende data zou bestaan met betrekking tot de effectiviteit van ‘handen wassen’ en ‘vaccins’. Maar als dat ooit verzameld zou worden zou dat – gezien de geschiedenis met betrekking tot de veiligheid van zeep versus de veiligheid van vaccins – wel eens de doodssteek voor het hele vaccinatie programma kunnen zijn.

Daling sterftecijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Amerika hebben we gezien dat wanneer de levensstandaard toeneemt, de sterfte aan infectieziekte afneemt. Sterfteaantallen in de Verenigde Staten verminderden vóórdat vaccins geïntroduceerd werden.

Dit lijkt overeen te komen met het principe dat Antoine Bechamp – en zelfs Weston Price – vele jaren geleden beschreef: De gezondheid van de gastheer is allesbepalend. Ziekte heeft geen vat op het gezonde individu.6

 

Vaccin Pushers

De CDC (Centers for Disease Control) bevelen de volgende vaccins aan in de Verenigde Staten om dezelfde ziektes die hierboven genoemd zijn te voorkomen.

Tegen diarree: RotaTeq® (RV5) en Rotarix® (RV1).7
Tegen Longontsteking: pneumokokken,- haemophilus influenzae type b (Hib),-, kinkhoest,- waterpokken,- mazelen,- en griepvaccin.8

Noemt het CDC ‘handen wassen’ als een manier om ziekte te voorkomen? Ja zeker – tussen neus en lippen door. Ze zeggen iets in de trant van het effect dat goede hygiëne belangrijk is, maar niet voldoende om de verspreiding van ziekte tegen te houden. Daarvoor zijn de door hen aanbevolen vaccins nodig.

Misschien wilt u in beschouwing nemen waarom de CDC zo hardnekkig vasthoudt aan haar aanbeveling om tegen ziektes te vaccineren.
Onderstaand citaat is afkomstig uit een artikel van www.mercola.com:

“Dr. Paul Offit van het ‘Children’s Hospital of Philadelphia’ heeft miljoenen dollars verdiend aan de $182-miljoen opbrengende verkoop van de wereldwijde royalties van het Rotataq vaccin van Merck. De hoge prijs die op het patent gezet is roept vragen op over misbruik van de voormalige positie die Offit bekleed heeft bij ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices – de adviesraad van de CDC) met betrekking tot het ‘creëren van een markt voor het rotavirus vaccin’ (in de praktijk betekend dit ‘dat hij zijn zakken gevuld heeft’)”9

Zou het kunnen dat de hechte banden die de farmaceutische bedrijven hebben met de CDC er de reden van is dat deze organisatie de nadruk legt op vaccineren? Als we het bewijs zoals het gepresenteerd is in de ‘Karachi Health Soap Study’ in overweging nemen, wat zou u kiezen – betere hygiëne of vaccins?

 

Conclusie:

Wat is de moraal van het verhaal?

De data die Stephen P. Luby in de ‘Karachi Health Soap Study’ bekend gemaakt heeft zijn niets minder dan spectaculair te noemen. Kinderen die hun handen en zichzelf wassen met gewone zeep hebben maar liefst 52% minder diarree en 50% minder longontsteking. Goede hygiëne heeft een significante invloed op het verminderen van ziektes, en ik denk dat reinheid zo vanzelfsprekend is in de Verenigde Staten en andere Westerse landen dat we hier – onterecht – niet bij stilstaan

Als verbeterde voeding en verbeterde sanitaire omstandigheden in de toekomst toegevoegd zouden worden aan dit onderzoek, vermoed ik dat er zich in Karachi, Pakistan een nog spectaculairdere daling in ziektes zou voordoen – net zoals zich in de Verenigde Staten heeft voortgedaan – en ik zou een dergelijke uitbreiding van het onderzoek ten zeerste aanmoedigen.

Kunt u zich de impact voorstellen van een vergelijkende studie van het effect van verbeterde hygiëne (schoondrinkwater, sanitaire voorzieningen en dergelijke) en vaccins in verband met de daling van ziekte. Wat denkt u dat het resultaat zou zijn? Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat verbeterde hygiëne overduidelijk als winnaar uit de bus komt.

Dit is de waarheid:

De ware controle en beheersing van ons welzijn hebben wij zelf in de hand. Gezondheid komt niet via een naald het lichaam binnen!

 

 

Bronnen:

 1. en.wikipedia.org/wiki/Randomized_controlled_trial
 2. en.wikipedia.org/wiki/Levels_of_evidence
 3. Luby, Stephen P., Mubina Agboatwalla, Daniel R. Feikin, John Painter, Ward Billhimer, Arshad Altaf, and Robert M. Hoekstra.“Effect of Handwashing on Child Health: A Randomised Controlled Trial.” The Lancet 366, no. 9481 (July 16, 2005): 225–233. doi:10.1016/S0140-6736(05)66912- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023513
 4. WHO Pneumonia Fact Sheet: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/
 5. WHO Diarrhoeal Fact Sheet: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/
 6. Aluminium in Vaccins – a neurological gamble www.naturalnews.com/030384_Louis_Pasteur_disease.html
 7. Aluminium in Vaccins – a neurological gamble www.cdc.gov/rotavirus/about/prevention.html>
 8. Aluminium in Vaccins – a neurological gamble www.cdc.gov/Features/Pneumonia/
 9. Aluminium in Vaccins – a neurological gamble articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/06/25/vaccine-doctor-given-at-least-30-million-dollars-to-push-vaccines.aspx

 

Bron originele artikel:

Study Shows This Amazingly Simple Act Reduces 2 Leading Childhood Diseases by 50% or More! vactruth.com/2012/12/29/simple-act-reduces-2-diseases/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=481f19f9ae-12_29_2012_karachi&utm_medium=email

Vertaald door: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This