Ouders bescherm uw kinderen – samen staat u sterk

door | 29 mei 2021 | COVID-19 ziekte

Inmiddels hebben ouders van kinderen op meer dan 1000 scholen zich verenigd tegen de gevolgen van corona-maatregelen op school. De organisatie ‘Wij de ouders’ brengt bezorgde ouders van dezelfde school met elkaar in contact. Verder in dit artikel staat hoe dit in zijn werk gaat.

 

 

Brief voor schoolbestuur

 
Maar eerst willen wij u graag wijzen op een voorbeeld brief die alle ouders kunnen sturen naar de school van hun kind betreffende de zelftesten op scholen. Deze testen zijn geenszins zonder risico. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid schreef hierover:

“De gebruiksaanwijzing van Roche geeft een lange lijst van waarschuwingen. Voor andere merken antigeentesten zal dit niet anders zijn. Zo moet de gebruiker inademing vermijden, beschermende kledij dragen, een arts raadplegen bij huid- of oogirritatie en kleding waarop vloeistof gemorst is onmiddellijk uittrekken en eerst wassen alvorens opnieuw te dragen. De chemicaliën kunnen bij oogcontact blijvende schade veroorzaken.”
 
“De test bevat volgens de bijsluiter een stof die het ECHA (European Chemicals Agency) als “zeer verontrustend” (SVHC) aanmerkt, namelijk Octyl -/nonylfenol ethoxylaat. Dit bestanddeel staat bekend als een endocrine disruptor. Dit zijn stoffen die de hormoonhuishouding ernstig kunnen aantasten, sterk kankerverwekkend zijn, geboortedefecten en andere ontwikkelingsproblemen kunnen veroorzaken.
handelend schoolbestuur onderzoekt deze vragen alvorens de kinderen aan het testen te zetten.”
– Jeroen Pols

U kunt het volledige artikel hier lezen. En nog belangrijker: u kunt onder deze link een brief downloaden die u aan uw schoolbestuur kunt sturen. Klik hier.

 

 

Burgercollectief ‘Wij de ouders’

 
Als u zich zorgen maakt over de negatieve invloed van de corona-maatregelen op het leven van hun kind(eren), dan bent u niet de enige. Verbind u met andere ouders – samen staat u sterker.

Het burgercollectief ‘Wij de ouders’ heeft een manier gevonden om ouders van dezelfde school met elkaar te verbinden. Via een Google Maps kaart op www.wijdeouders.nl/verbinden kunt u via Telegram simpel in contact komen met andere bezorgde ouders van de school van uw kind(eren). De volgende info komt van de website van ‘Wij de ouders’:

 

Eén instagrambericht, 1.000 groepen

 
‘Op basis van één bericht op Instagram liep het direct storm. Van meer dan 1.000 scholen zijn al groepen van bezorgde ouders te vinden op de kaart. En we hebben nog een enorme hoeveelheid toe te voegen.’ aldus Ed Kortekaas, een van de initiatiefnemers van Wij de ouders. ‘Er is duidelijk een enorme behoefte van ouders om te verbinden en te verenigen met andere ouders.’.

 

Ouders lopen tegen muur op

 
Ouders die hun zorgen over het nut, de noodzaak en de gevolgen van de maatregelen kenbaar maken bij schooldirecties lopen vaak tegen een muur op. Directies stellen dat ze niet anders kunnen dan de maatregelen doorvoeren, ondanks het feit dat het slechts om adviezen gaat. Sommige scholen doen er zelfs een schepje bovenop door zelf maatregelen te verzinnen. Dit ondanks de grote negatieve gevolgen voor het welzijn en zelfs de gezondheid van leerlingen.

 

Flinterdunne onderbouwing en noodklok jeugdzorg

 
De opstelling van directies om te luisteren naar deze adviezen lijkt logisch. Nu echter steeds duidelijker wordt dat de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen flinterdun is en de negatieve gevolgen voor kinderen en jongeren juist zeer groot zijn, zouden schooldirecties het belang van de kinderen voorop moeten gaan stellen.

Het is niet voor niks dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd de noodklok luidt vanwege de enorme stijging van suïcidaliteit, depressies en stoornissen bij kinderen en jongeren als direct gevolg van de maatregelen. De jeugdzorg loopt vast. Steeds meer psychologen waarschuwen voor onherstelbare schade aan de geestelijke gezondheid.

 

Oproep om te verenigen en in actie te komen

 
Wij de ouders roept ouders op om zich te verenigen met andere ouders en in actie te komen om de schadelijke effecten van de maatregelen voor kinderen een halt toe te roepen. We zijn geen toeschouwers. Wij zijn de ouders.

 

 

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This