Peiling: 12.000 klassen deze week naar huis gestuurd door corona

door | 22 jan 2022 | COVID-19 ziekte

Op 20-01-22 bericht het parool dat er 12.000 klassen naar huis zijn gestuurd door Corona.[1] Dat laatste klopt niet. Ze zijn naar huis gestuurd vanwege het afbraakbeleid van de overheid; met als aanleiding een positieve test van een heel klein deel van de kinderen. Een positieve test betekent niet dat een kind ziek is, hierover zo meer – en een PCR-test is een onbetrouwbare test. Daar hebben we het al vaak over gehad, maar voor degenen die zich erin willen verdiepen ga naar: Het PCR-doek valt’ | Peter Borger en Jorn Lukaszczyk

 

Het volgende citaat komt uit het eerdergenoemde artikel uit het Parool:

“Gemiddeld is een kwart (24 procent) van de leerlingen deze week niet op school. Vorige week was dat nog 9 procent. Op slechts 2 procent van de scholen zijn alle leerlingen aanwezig in de tweede week na de kerstvakantie. Op 80 procent van de scholen ontbreken ook één of meerdere leraren.”
 
“Zo’n 62 procent van de scholen (vorige week 17 procent) moet daardoor deze week klassen naar huis sturen, blijkt uit de nieuwste peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder bijna negenhonderd schooldirecteuren, vooral uit het basisonderwijs. Gemiddeld gaat het om twee klassen per school.” – Parool1

Twee klassen per school is een kwart miljoen kinderen, met evenveel ouders die opvang moeten zien te regelen.

AVS-voorzitter Ingrid Doornbos ziet de uitdagingen voor schoolleiders oplopen: “Schoolleiders zijn blij dat de scholen weer open zijn, tegelijkertijd zien we de besmettingen toenemen en is het onderwijs met de huidige maatregelen lastig te organiseren.” – Parool1

Zij verdient een prijs voor het understatement van het jaar. Het reguliere onderwijs staat op in storten, en de kinderen lopen grote schade op.

 

 

Onderzoek Universitair Medische Centrum Utrecht

 
Het grote, absurde nadeel van dit beleid is dat er sowieso twee derde van de kinderen voor niets naar huis worden gestuurd. En waarschijnlijk zijn dat er meer.

UMC Utrecht heeft, in samenwerking met het RIVM, onderzoek gedaan en daaruit zijn twee belangrijke conclusies getrokken:

1. De meerderheid van de kinderen onder de twaalf jaar, naar schatting twee derde van de kinderen, is ergens in de afgelopen twintig maanden besmet geweest.

2. Bij velen is de besmetting niet opgemerkt omdat het virus bij kinderen meestal niet te onderscheiden is van een willekeurige verkoudheid.2

 
En het goede nieuws is dat al die kinderen die besmet zijn geweest met een levensgevaarlijk virus – ehhhh verkouden waren – nu natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd zonder dat ze het zelf in de gaten hadden!

Het Brownstone Instituut heeft een lijst samengesteld van 146 wetenschappelijke studies die aantonen dat natuurlijke immuniteit superieur is aan door een vaccin opgewekte immuniteit.3 Maar in plaats dat we zeggen: “Dank u wel moeder natuur, dat u onze kinderen uitrust met een niet te overtreffen immuunsysteem”, gaan we dit systeem ondermijnen met levensgevaarlijke vaccins.

 

 

Wat elke ouder zou moeten weten

 
Er zijn drie belangrijke dingen die elke ouder zou moeten weten over de ziekte, natuurlijke immuniteit en kunstmatige immuniteit:


1. Covid is niet gevaarlijk voor kinderen.
De kans om aan Covid-19 te overlijden voor kinderen is volgens de CDC 0,003% onder de 19 jaar.4,5 Dus ALS je het krijgt en je bent jonger dan 19 jaar heb je 99,997% kans om het te overleven. Er is geen medische noodzaak.

2. Normale kinderen bouwen ongemerkt zelf weerstand op. Deze weerstand overtreft het vaccin en heeft geen “bijwerkingen”.3

3. De nieuwe experimentele techniek is WEL gevaarlijk voor kinderen.
De bijwerkingen liegen er niet om. Voor het eerst in de geschiedenis zien we kinderen dood neervallen door een hartaandoening (myocarditis) die wordt veroorzaakt door het vaccin.

 

 

VAERS

Het systeem waar bijwerkingen worden gemeld in USA heet VAERS. Helaas wordt maar een fractie van alle bijwerkingen gemeld – naar schatting 1%.6

Uit het artikel ‘Myocarditis Tops List of COVID Vaccine Injuries Among 12- to 17-Year-Olds, VAERS Data Show’ komen de volgende cijfers:7

Amerikaanse VAERS-gegevens van 14 december 2020 tot 7 januari 2022 voor 5- tot 11-jarigen laten het volgende zien:

• 6.399 bijwerkingen, waarvan 142 als ernstig werden beoordeeld en 3 sterfgevallen werden gemeld.
• 14 meldingen van myocarditis en pericarditis (hartontsteking).
• 22 meldingen van bloedstollingsstoornissen.

Amerikaanse VAERS-gegevens van 14 december 2020 tot 7 januari 2022, voor 12- tot 17-jarigen tonen aan:

• 26.631 bijwerkingen, waarvan 1.530 als ernstig werden beoordeeld en 35 sterfgevallen werden gemeld.
• 62 meldingen van anafylaxie bij 12- tot 17-jarigen waarbij de reactie levensbedreigend was, behandeling vereiste of resulteerde in de dood
• 589 meldingen van myocarditis en pericarditis
• 149 meldingen van bloedstollingsstoornissen

Dit zijn de bijwerkingen op korte termijn. Wat bijvoorbeeld de effecten zullen zijn op de vruchtbaarheid, het zenuwstelsel of het immuunsysteem, zullen we pas over een aantal jaren goed kunnen beoordelen. En wat de geaccumuleerde effecten zullen zijn zal natuurlijk ook pas in de loop der jaren duidelijk worden. Waar de meeste ouders niet over nadenken is dat “een vaccin” halen niet betekent dat het één vaccin is. “Een vaccin” betekent elk (half) jaar weer een nieuwe prik halen. En dat dit niet effectief, noch veilig is, is recentelijk zelfs toegegeven door de WHO en door de regelgevers van de EU.8

Hoe het normaal was en normaal zou moeten zijn is dat je thuisblijft als je ziek bent en naar school gaat als je gezond bent.

 

 

Van normaal tot volledig gestoord…

 
In de goede oude tijd had gedurende de winter 50% van de kinderen vroeg of laat ergens wel een snotneus. Dit betekende niet dat het kind ziek was of thuis moest blijven. Je was ziek als je koorts had en moest overgeven of diarree had. En dan was er nog steeds geen reden tot alarm, maar wel bleef het kind dan een dag of wat thuis, tot – de gouden regel – het koortsvrij was.

Het traject was “je niet lekker voelen en rusten tot je je weer beter voelt. De diagnose was een hand op het voorhoofd van het kind door een ervaren moeder. Of een huisarts die met een beetje geluk zelfs nog wel even langskwam om te kijken of het een griep of een kinderziekte was, en die de moeder geruststelde en leerde dat bedrust wonderen verricht.

Sinds de “crisis” is het bijna niet meer mogelijk om zelfs maar een snotneus te hebben. De ouders doen “voor de zekerheid” toch maar even een zelf-test, want dat wordt aangeraden. En als die positief is gaan ze direct een PCR-test doen. En als die positief is dan heeft het kind in hun ogen Covid, een levensbedreigende ziekte – en is een gevaar voor zijn of haar omgeving. Het criterium is een (zelf)test.

Maar met een positieve test het is helemaal niet zeker dat dit kind de ziekte Covid-19 heeft, en zelfs als het kind dat wel zou hebben, dan is het helemaal niet zeker dat dit kind besmettelijk is voor een ander.

 

 

WHO

 
De WHO zegt dat je om aan te tonen dat een persoon Covid-19 heeft een klinische diagnose nodig hebt. Dit wordt niet gedaan in de praktijk – daar heeft kennelijk niemand tijd voor.9

In de meeste gevallen gaan de ouders naar de school om te melden dat hun kind “Covid heeft” en moet de hele klas getest worden. Als er drie positief zijn getest, dan vindt de schoolleiding – die zich liever aan de adviezen van het RIVM houdt, dan zichzelf goed te informeren – dat de hele klas in quarantaine moet. En zelfs de leraren de meeste gevallen.

In de praktijk betekent dat als er drie kinderen van de laten we zeggen 20 kinderen van de klas positief zijn getest er dus mogelijk 85% van de klas naar huis wordt gestuurd zonder dat zij iets hebben – zelfs geen positieve PCR test.

 

 

Gezonde kinderen worden gek gemaakt?

 
De schade van dit absurde en onnodige beleid is enorm. Met name de mentale gezondheid van de kinderen holt achteruit. De onrust die uit het knipperlicht-beleid voortkomt is verantwoordelijk voor enorme leerachterstand en depressiviteit.10 En de manier waarop er met de kinderen wordt omgegaan door leraren tijdens de periodes waarop ze wel op school zijn is destructief voor hun (mentale) gezondheid.

Voor wie meer weten over wat er op scholen gebeurt en wat de consequenties ervan zijn. Luister naar een dappere onderwijzeres die haar bevindingen deelt.

 

 

 

Nogmaals waarom is de regel niet gewoon: als je ziek bent blijf thuis – zoals het altijd was?

 
Wij denken dat de reden van het absurde beleid tweeledig is:

1. Het is een voorzetje voor (verplichte) vaccins.

Zoals elke stap is deze stap ook al langere tijd voorbereid in de media. Ab Österhaus zegt bijvoorbeeld: “Er zijn vaccins nou toegestaan voor kinderen, je zou die klassen gewoon open kunnen houden als je die kinderen zou vaccineren. Gebruik die tijd nu om kinderen te vaccineren.” – Ab Österhaus11

Het is pure onzin en bovendien verkapte geneesmiddelen reclame wat verboden is. De klassen hoeven om te beginnen niet dicht – dat is wanbeleid. En ze hoeven zeker niet open in ruil voor het armpje waar de prik in gezet kan worden. Dat is chantage.

 

2. Het is een voorzetje voor de invoering van de QR-code in het onderwijs.

Het volgende promotiefilmpje is een voorbode:

 

 

 
Dat de kinderen in Nederland een brief op de mat krijgen met een “uitnodiging” voor deze gevaarlijke injectie heeft niets te maken met gezondheid of bescherming, maar dient andere doelen.

Ouders – trap er niet in en bescherm uw kinderen!

 

 
Bronnen:

1. https://www.parool.nl/nederland/peiling-12-000-klassen-deze-week-naar-huis-gestuurd-door-corona~b44662b8/
2. https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=160104451
3. https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
4. https://stopmedicaldiscrimination.org/
5. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
6. https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-stopt-de-amerikaanse-cdc-het-een-miljoen-dollar-kostende-harvard-project-voor-het-upgraden-van-het-controle-systeem-voor-vaccinveiligheid/
7. https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-myocarditis-tops-list-covid-vaccine-injuries-teens/
8. https://stichtingvaccinvrij.nl/eu-regelgevers-en-de-who-roepen-op-tot-stopzetting-covid-boosters-de-strategie-faalt/
9. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
10. https://nos.nl/artikel/2413720-scholieren-moedeloos-door-corona-achterstand-er-is-een-soort-desinteresse
11. https://www.npostart.nl/ab-osterhaus-marieke-smits-jacco-vonhof-letty-wuijts-lukas-stalpers-over-het-omt-advies/25-11-2021/POMS_WNL_16709847

 

 

Over de auteurs:

Joris Baas is ouder van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en zeer actief op social media.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This