Politiek & Beleid

Wie heeft de macht?
Kunnen ouders de gezondheid van hun kinderen toevertrouwen aan politici? Wie is verantwoordelijk voor vaccinatieschade? Degene die het beleid bepaalt? Degene die het vaccin toedient? Degene die de keuze maakt om het vaccin te laten toedienen?

Nationale politiek

Is het Nationale vaccinatiebeleid ongemerkt overgegaan in een Europees, en zelfs globaal vaccinatiebeleid? Zijn de instanties die zich bezighouden met het vaccinatiebeleid onafhankelijk? Wie bestuurt de bestuurders?

Ga naar: pagina Nationale politiek

Internationale politiek

Farmaceutische multinationals hebben veel invloed op de politiek. Zijn er buiten het zicht van de burgers verdragen getekend die het belang van het bedrijfsleven plaatsen boven het belang van de bevolking?

Lees meer: pagina Internationale politiek

Transparantie

Wat kost het vaccinatieprogramma? Wie betaalt het? Wat zijn onze rechten? Waar is de wetenschap, de cijfers, de data? Het vaccinatiebeleid dient transparant, dat wil zeggen controleerbaar voor de burgers te zijn.

Ga naar: pagina Transparantie

De ervaring leert dat in de politiek de economische belangen vóór gaan op gezondheid en milieu. Winsten laten zien dat het ‘goed’ gaat. Gezondheid levert geen inkomsten op, en het milieu kan niet protesteren.
Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This