Kabinet Rutte III

Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Mark Rutte is voorzitter van het kabinet Rutte III.

Mark Rutte

Mark Rutte – Minister president van Nederland (VVD)

 
Ga naar pagina Mark Rutte

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, welzijn en sport (CDA)

 
Ga naar pagina Hugo de Jonge

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66)

Ga naar pagina Sigrid Kaag

 

Wereldgezondheidsorganisatie

Is Covid-19 erger dan de normale griep?
Politici worden gekozen door het volk “onder hen”, maar luisteren naar het bedrijfsleven “boven hen” (Europese Unie, Wereldgezondheidsorganisatie).

 

Het verschil tussen de normale griep in de winter 2017-2018, en COVID-19 griep in 2020

De sterftecijfers ontlopen elkaar niet veel

Griep in 2017-2018 – 9.444 sterfgevallen
COVID-19 in 2020 – 9.768 sterfgevallen1

Het verschil zit hem in de benadering.

In 2017-2018 is de griep niet tot pandemie verklaard; dus geen media-aandacht en geen maatregelen.

In 2020 verklaart de WHO COVID-19 tot pandemie. De WHO verstrekt de informatie; het beleid wordt overgenomen door het Outbreak Management Team dat het RIVM/ WHO volgt.

Een pandemie is het startsein voor het tekenen van vaccin-contracten voor de farmaceutische industrie.

Bron:

1. https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Meer info over het OMT – pagina Outbreak Management Team
Meer informatie over WHO – pagina https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/internationale-politiek/wereldgezondheidsorganisatie/Wereldgezondheidsorganisatie”>Wereldgezondheidsorganisatie

Bilderberg Conferentie

Wat is de Bilderberg Conferentie?
Mark Rutte, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag staan alle drie op deelnemerslijsten van de ‘Bilderberg Conferentie’. Ook Koning Willen Alexander neemt deel.

Wikipedia geeft onder andere de volgende informatie:1,2
 

Bilderberg Conferentie

“De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. Er wordt vergaderd volgens de Chatnam House Rule. Dit houdt in dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar niet om de identiteit van de spreker te onthullen.”

Geschiedenis

“De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954. Initiatiefnemers waren onder anderen Unilever-topman Paul Rijkens en prins Berhard. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren ’50 onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.”

“De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA.”

Kritiek

“Door de jaren heen zijn de Bilderbergconferenties omstreden geweest. Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. In het Europese Parlement en de Tweede kamer zijn vragen over de Bilderbergconferenties en de rol van Beatrix beantwoord zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de conferenties.”

“Journalisten zijn niet welkom tenzij genodigd; wel wordt de conferentie regelmatig bezocht door vaste leden van belangrijke kranten zoals The Washington Post en The New York Times, maar iedereen is verplicht tot geheimhouding.”

Locaties en deelnemers

“Voor een complete lijst met locaties en deelnemers, zie de Lijst van Bilderbergconferenties
“Voor Belgische en Nederlandse deelnemers vanaf 2000, zie de lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties

 

 

 
Bronnen:

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule

Vaccins

Wie in Nederland neemt verantwoordelijkheid voor vaccinatieschade?
Bovenstaande politici nemen belangrijks beslissingen, die hoge kosten met zich meebrengen en door de belastingbetaler opgehoest moeten worden. Maar geen van hen toont zich geïnteresseerd in de toenemende zorg van de bevolking over de risico’s van vaccineren. De Nederlandse politiek lijkt blindelings het beleid van de WHO te volgen. Het wantrouwen van de bevolking neemt toe.
 

 

 
Met dank aan C.F. van der Horst (www.dodelijkeleugens.nl) en Frank Ruesink voor het beschikbaar stellen van het filmmateriaal. Voor meer info over de missie van Frank ga naar: www.frankruesink.nl

Voor meer informatie over wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatieprogramma’s ga naar de pagina ‘Internationale politiek’

Voor meer informatie over de inhoudsstoffen van vaccins en bijwerkingen ga naar de pagina Inhoudsstoffen & Veiligheid, en naar de pagina Bijwerkingen

 

Share This