Professor Sucharit Bhakdi krijgt eindelijk erkenning – het grootste schandaal in de Duitse bondsdag

door | 29 nov 2023 | COVID-19 vaccin

Professor Sucharit Bhakdi is zeer aangedaan aan het begin van de onderstaande lezing . Hij is moegestreden, en eindeloos verguisd door officiële instanties en media in de afgelopen jaren, en het warme applaus dat het nu toekomt emotioneert hem. Hij was een van de eersten die waarschuwde voor de risico’s van Covid-19 injecties en is blijven spreken, ondanks alle tegenwerking. Zijn gelijk wordt eindelijk gezien en erkend.

Hij wijst er in zijn lezing als eerste op dat de levensverwachting in 1900 heel laag was, namelijk 38 jaar (door de hoge kindersterfte en hoge sterfte voor 60 jaar, beide als gevolg van infectieziektes). Maar ook dat die (kinder)sterfte niet is afgenomen door vaccins, maar door een verbeterde levensstandaard als gevolg van de afname van extreme armoede in het begin van de vorige eeuw. Wat heeft de medische wetenschap eigenlijk bijgedragen? Zijn we met de Coronavaccins blind in de val getrapt dat vaccins ons redden van infectieziektes wat ze om te beginnen nog nooit gedaan hebben? Waar staan we nu, na drie jaar rampzalig coronabeleid? Wat weten we over werking deze prik in het lichaam? Is het überhapt een vaccin en wat staat ons nu te doen?

Hieronder staat een video van een lezing die professor Bhakdi gaf eind november in Duitsland. Virusvaria maakte een transcript dat onder de video staat. U kunt de video, met Nederlandse ondertiteling ook hier bekijken.

 
 

 

 

Transcript

 
Professor Bakdhi: Dank u, dank u… Ik heb duizenden lezingen gegeven maar het begin van deze valt mij heel zwaar. Ik ben zo aangedaan. Ik ben zo aangedaan… (veegt zijn tranen af) Sorry. Excuus.

Weet u wat de levensverwachting was van een Duitse burger aan het begin van de medische revolutie in de 19e eeuw? – Ja: 38 jaar. 38! En weet je, dat als in die tijd een persoon zijn 60e verjaardag vierde, hoeveel jaar hij nog voor zich had? Ja: zes tot zeven. Hoe verklaar je dat?

Destijds waren infecties de belangrijkste oorzaak van ziekte en dood en ook jongere mensen onder de 60 werden hierdoor getroffen. Die infectieziekten werden verslagen door microbiologie, zodat de totale levensverwachting verdubbelde. Andere geneeskundige vooruitgang in cardiologie, kankeronderzoek, genetische manipulatie heeft de mensheid daarmee vergeleken lang niet zo veel gebracht.

Hoe heeft de microbiologie dat bereikt? De meerderheid, vooral politici en de media zullen roepen: “natuurlijk door vaccinaties!” Maar dit is de wereldwijde misvatting die de huidige crisis heeft veroorzaakt. Feit is dat vaccinaties een veel kleinere rol spelen dan andere omstandigheden. Vooral de verbetering van de levensomstandigheden, van de gezonde levensstijl waren bepalend voor de afname van dodelijke infecties. (DF: hogere welvaart, betere voeding, betere weerstand)

Een ding is echter zeker: de vaccinatie bleek de grootste zegen te zijn voor de geld- en wereldelite, voor de farmaceutische industrie en de politiek. Ze konden hun eigen belangen nastreven onder de gemeenschappelijke slogan “alles voor de volksgezondheid”, “alles voor het welzijn van het algemene publiek”. Om dit onderliggende doel te bereiken hebben ze de WHO opgericht. Dit orgaan, niet democratisch door het volk gekozen, dus eigenlijk een particuliere instantie, is nu bezig met het overnemen van de macht en de controle op de gezondheidszorg in de 190 lidstaten.

Duitsland is een van de grootste voorstanders van dit project. Binnen slechts zes maanden wordt er in deze gebouwen van de Duitse Bundestag definitief over gestemd of de WHO de algemene volmacht krijgt om bij elk medisch noodgeval dwingend uit te vaardigen dat het opschorten van mensenrechten gerechtvaardigd en noodzakelijk is.

Dit omvat ook het gebruik van de nieuwe gen-gebaseerde RNA “vaccins”. De WHO heeft al aangekondigd dat deze “vaccins” (DF: Gen-therapie) voor zoveel mogelijk vaccinaties (DF: de oude vaccinaties) voor mens en dier beschikbaar moeten zijn. Ik vraag me af waarom? Geld en macht. Macht en geld, altijd hetzelfde antwoord.

Zeker, sommige vaccinaties waren daadwerkelijk heilzaam. Tetanus kun je tegenwoordig met vaccinatie werkelijk verslaan. Andere zoals polio zijn verdwenen, mogelijk ook vanwege andere redenen. De kwestie van echte noodzaak van veel vaccinaties komt steeds meer naar voren. Afnemende bereidheid tot vaccineren bestrijdt men het meest effectief met direct of indirect verplichte vaccinatie. Maar dit moet officieel worden afgedwongen. Daar is de WHO dus voor. En dan moet ervoor worden gezorgd dat de vaccins in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar worden gesteld.

Die hoeveelheden veroorzaakten een probleem bij het immer toenemende aantal vaccins dat er wordt gegeven. Bij conventionele vaccinaties worden geïnactiveerde stoffen ingespoten die de vorming van specifieke antilichamen opwekken. De vaccins tegen tetanus en difterie, bijvoorbeeld moeten door mensenhanden worden geproduceerd worden. Productie is relatief complex en duur. Bij de RNA entstoffen worden in plaats van genproducten, de overeenkomstige genen gebruikt. De geïnjecteerde mensen produceren dan de eindproducten in hun eigen lichaam. Goedkoper kan niet.

Geniaal is daarbij: De WHO bestelt de injecties. De burgers betalen dus met hun belastinggeld voor de genen, laten zich injecteren en fungeren dan zelf als de fabrieken voor de productie van vaccins. Ja, hoe werkt dat? Het genoom is het geheel van het gecodeerde DNA instructies in een cel. Deze ‘boeken van het leven’ staan in chromosomen en zijn verpakt in celkernen. Het DNA-script bestaat uit slechts vier letters die naast elkaar staan. Het ingenieuze van elke reeks is de code voor een zeer specifiek eiwit product. ABCD resulteert in product 1, BACD in product 2, BADC in product 3 enzovoort. Het aantal mogelijke producten neemt toe met elke uitbreiding van de woordcombinaties tot een ongekende hoogte. Met twee letters zijn er twee mogelijke opeenvolgingen: AB en BA. Met drie letters, ABC, zijn er zijn er al zes mogelijkheden. Je kunt het thuis uitproberen. Met drie zijn er zes mogelijkheden. Met 4: zijn er 6 x 4 mogelijkheden, dat is 24. Met 5: 24 x 5, dus zo werkt het niet exponentieel maar super-exponentieel. Je moet altijd het laatste getal vermenigvuldigen met de vorige uitkomst ABCDA 5, ABCDAB 6 enzovoort doorgaan. Er zijn maar vier letters, maar in een willekeurig lange reeks met 10 krijg je al meer dan 3 miljoen mogelijkheden. Verbazingwekkend. Dat heeft iemand geïntroduceerd. Iemand.

Als er een recept nodig is voor een product dan wordt het boek des levens geopend op de juiste pagina en wordt een kopie, een afgeplatte kopie, geproduceerd. Deze kopie is RNA. (mRNA in de mRNA-injecties) En dit wordt dan naar de productieplaats in de cel gebracht en gebruikt, verwerkt. Het volgens het recept vervaardigde product wordt gebruikt voor verificatie op de vensterbank van de cel, met de interactie met de buitenwereld van de cel. Het recept van het RNA zelf wordt snel en stil afgevoerd. RNA wordt verwerkt in DNA. Het DNA blijft. Levenslang.

RNA vaccins zijn kortlevende kopieën van chromosomaal receptoren, die productie van bepaalde antigenen (DF: lichaamsvreemde stoffen) aansturen, bijvoorbeeld voor het virus spike-eiwit. RNA-vaccins moeten in kleine vetbolletjes – zogenaamde lipide nanodeeltjes – verpakt worden. Dat zijn deze bolletjes en daarin zit mRNA. Ze moeten klaar voor verzending worden verpakt worden. De verpakking beschermt het RNA tegen vernietiging zodat het kan worden getransporteerd via de bloedbaan naar alle organen van het lichaam. Daar ontpoppen de bolletjes zich als Trojaanse paarden. Cellen absorberen ze, hun lading wordt binnen vrijgelaten en de recepten regelen de productie van het genproduct dat op de vensterbank ook terugkeert naar de inspectie.

Meer dan een miljard, vele miljarden RNA kopieën in vetbolletjes worden herkend met elke injectie in een menselijke ontvanger – een kind, een baby – toegediend. De massaproductie van RNA voor vaccins vereist de massa beschikbaarheid van DNA sjablonen. Hoe kan dit worden bereikt? Er zijn in principe twee manieren om dit te doen. Ten eerste: de vier DNA letters zijn tegenwoordig in grote verpakkingen vrij verkrijgbaar in ‘supermarkten’. Hun codes zijn computergestuurd in een drukvorm in elke gewenste volgorde in laboratoria maakbaar. Zijn DNA recepten bijv. voor de codering van virus spike proteïne bekend, dan kunnen ze in gen-laboratoria worden vastgelegd en dan gebruikt om van het RNA kopieën te maken. En zo ontstond het eerste coronavaccin van Biontech, dat werd ontwikkeld met de hulp van Pfizer in de zomer van 2020.

In de klinische goedkeuringsstudie werd het getest op 20.000 mensen. 20.000 kregen het, 20.000 kregen een placebo Vanwege het vermeende succes werd de voorwaardelijke toestemming voor gebruik in Duitsland en vervolgens in de wereld toegekend. Het succes van het klinische toelatingsonderzoek is een verhaal apart van grootschalige fraude en bedrog. Dat hebben we vandaag al hebt gezien. Dit was de eerste slag. Maar de tweede volgde onmiddellijk. Het grootste bedrog aller tijden.

Onthoud: enkele miljarden kunstmatig gecreëerde DNA recepten om slechts 20.000 mensen te vaccineren mensen, dat was haalbaar in gen-laboratoria, maar het vaccineren van miljarden mensen? Nee, dat was niet mogelijk. Dat was gewoon veel te veel en veel te duur. Daarvoor moesten de fabrikanten terug naar de natuur. De truc om miljarden en triljoenen ontelbare DNA recepten te maken werd niet meer geautomatiseerd in machines. Ze komen nu van bacteriën. Dus, twee manieren om te produceren. De eerste manier: kunstmatig computergestuurd, de tweede: massaproductie door bacteriën minichromosomen: plasmiden. Deze minichromosomen… In dit geval is dit DNA niet langer menselijk DNA maar het is nu bacterieel DNA. Let wel. Ja, deze minichromosomen zijn gemakkelijk te verkrijgen en te manipuleren. Vreemde recepten zoals het gen voor het corona spike eiwit of een ander gen waarin ze kunnen worden ingevoegd.

De bacteriën worden vervolgens gekweekt en door de kweek gewoon automatisch en massaal voortgeplant. De plasmiden zijn daarna geëxtraheerd (onttrokken) en gebruikt als sjabloon voor de productie van mRNA kopieën Nu hebben we ze dus wel weer – maar ze komen van bacteriën, deze kopieën. Stop! roept u nu, dat is toch anders dan die door de autoriteiten is toegestaan? Een andere procedure? Voor de hand liggende vraag: “Was het gebruik van de bacteriële chromosomen voor de productie van vaccins ooit getest op veiligheid en goedgekeurd?”

Het antwoord staat in recent gepubliceerde boeken van Dr. Jürgen Kirchner alias David Fischer en Advocaat Dr Brigitte Rörich te lezen. Literatuur die ik al had aanbevolen, die boeken zijn gewoon recentelijk verschenen. Antwoord: nee, ze zijn nooit gecontroleerd op inhoud noch op veiligheid. De toelatingsautoriteiten, waaronder altijd het PEI (Paul Ehrlich Institute) en FDA hebben ze eenvoudig even doorgebladerd en goedgekeurd. Zij, de autoriteiten, waren samenzweerders en medeplichtigen.

Dames en heren, uiterlijk nu moet de stille verdenking komen dat deze hele vaccinatiecampagne een gigantische medische misdaad was [Applaus], en nog steeds is.

Nu zal ik ingaan op de monsterlijke gevolgen die zo’n misdaad in zich bergt. Wat iedereen moet weten is dat handhavers in elke cel de wacht houden. Alles is in orde als er iets conform een recept uit het levensboek van de cel wordt geproduceerd. Maar als het recept uit een onbekend boek komt, dan pakken de veiligheidstroepen van ons immuunsysteem de producerende cel onmiddellijk aan. Het vermogen van het immuunsysteem om cellen en te vernietigen die niet vanuit het Zelf produceren, is ons bij de geboorte meegegeven en eindigt met de dood.

Aan de linkerkant [op het scherm] een cel die een bekend recept heeft bereid. Alles is OK; het product, in zwart, wordt niet erkend door ons immuunsysteem, en de cel blijft in leven. Hier is het heel anders: rechts ziet u een cel die geïnjecteerd RNA heeft opgenomen en omgezet. Dit is het geïnjecteerde mRNA, dat zodanig verpakt is dat het alle cellen in lichaam bereiken kan. Dan wordt deze cel gemarkeerd door het immuunsysteem, en ter dood veroordeeld. Het is iets dat elk kind in de zou moeten leren op school Elk kind zou dit moeten leren in school.

Denk aan het afstoten bij transplantaties: u krijgt mijn nier en die wordt afgestoten. Zelfs niet binnen dezelfde soort wordt dat getolereerd. En als na de eerste mislukking een nieuwe poging wordt ondernomen, krijgt u mijn tweede nier, wordt dit gevolgd door een genadeloze, nog snellere en heftigere afstoting.

Hetzelfde principe is de steeds sterker toenemende intensiteit van de ongewenste gebeurtenissen die plaatsvinden in het kielzog van booster RNA injecties. Onthoud, het aantal verpakte RNA kopieën geassocieerd met elke injectie is gigantisch. Door het hele lichaam, worden bijna ontelbare immuun-aanvallen uitgevoerd die alleen dan stoppen wanneer de productie van de vreemde eiwitten ophoudt.

Hoe lang zal dit gaan duren? Een paar dagen, zoals de vaccinmakers, de vaccinaanbidders, de politici, het Nobelprijscomité onvermoeibaar blijven betogen? Vorig jaar was er een verontrustende bevinding over deze bewering. Bij gevaccineerde mensen werden weken, en zelfs maanden na de injecties met spike-eiwitten ontstekingen van meerdere organen tegelijkertijd in de zin van auto-immuunreacties vastgesteld. Dit werd in verband gebracht met ernstige en vaak dodelijke ziekten Welke oorzaak kon en kan er voor zo’n catastrofale langdurige productie van een RNA gecodeerd eiwit zijn?

In maart van dit jaar ontdekte Kevin McKernan en collega’s een beangstigende verklaring. Bij de vaccinproductie moeten de bacteriële minichromosomen van de verpakking van het gegenereerd mRNA worden verwijderd. Anders worden ze ingekapseld in het pakket. We hebben bacterieel chromosoom links, RNA-kopie in het midden. Voordat dit RNA wordt verpakt, moet het DNA worden verwijderd. Dit is mogelijk, maar niet onbeduidend. Anders worden ze mee verpakt en dan hebben we zoiets als mRNA verpakt naast DNA.

Ik denk niet dat dat helemaal niet zo moeilijk is om te begrijpen. En ik kan me voorstellen dat de politici van andere partijen dat ook begrijpen. Oké. Dat hoeven we nu niet te bespreken.

Kevin McKernan ontdekte dat deze beslissende stap in de verwijdering van plasmide DNA niet gewetensvol was uitgevoerd. Er werden enorme hoeveelheden plasmide DNA, en wel in verpakte vorm – wel degelijk in verpakte vorm – gevonden. De succesvolle levering aan de cellen was daarmee gewaarborgd. Kevin’s ontdekking is nu bevestigd in verschillende andere laboratoria, ook in Duitsland. In totaal 27 tot nu toe onderzochte partijen zijn grote hoeveelheden van DNA-onzuiverheden gevonden. Vier weken geleden heeft zelfs de Canadese medische autoriteit plasmide DNA aanwezigheid bevestigd. De autoriteit ziet hierin echter niet voldoende reden om de vergunning in te trekken.

Vraag aan het publiek: heeft de verantwoordelijke Duitse autoriteit, het Paul Ehrlich Instituut van het Bondsministerie voor gezondheid, betrouwbaar wetenschappelijke metingen gedaan? Antwoord: Nee. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds niet gedaan.

Dames en heren, dit moet juridische gevolgen hebben. Dat is namelijk gewoon misdaad. Het Paul Ehrlich Instituut is, zoals alle autoriteiten van het federale ministerie voor Volksgezondheid, verplicht om de bevolking te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

De opname van bacteriële chromosomen verandert het geheel van DNA instructies in de cel en is synoniem met een verandering in het genoom, duidelijk. Bij elke celdeling lost het beschermende omhulsel van de celkern op in dat vreemde DNA dat in de cel komt, onmiddellijk naast onze chromosomen en dat dan in de nieuw gevormde kernen van de dochtercellen wordt ingesloten. Een voortdurende productie van vreemde eiwitten kan plaatsvinden, wat leidt tot langdurige ontstekingen en orgaanschade in het hele lichaam.

Zo’n langdurige productie is aangetoond in celkweek experimenten en in dierproeven omdat deze lipide nanodeeltjes al meer dan 10 jaar worden gebruikt in dierproeven om vreemd DNA in de dierlijke cellen te brengen.

Natuurlijk zegt het Paul Ehrlich Instituut: maar dat is bij mensen niet aangetoond. Tsja… Continue productie kan gewoon fataal zijn. Dat is onmiskenbaar. De vaatwanden worden beschadigd. Bloedingen en de vorming van stolsels zijn onvermijdelijke gevolgen, dat hebben we 3 jaar geleden al gezegd. Drie jaar, mijn God. Het weefsel zal door zuurstofgebrek afsterven. Het hart is een orgaan dat dode cellen niet kan vervangen. Wie heeft er niet gehoord van de mysterieuze plotselinge hartstilstanden die wereldwijd voorkomen. Die zijn slechts het topje van de ijsberg. Door vaccinaties veroorzaakte hartaandoeningen staan op de agenda van jong en oud. Om de eer van de Duitse wetenschap te redden zijn gelukkig gerenommeerde pathologen opgestaan en zij hebben ’s werelds eerste onderzoeken verricht dat verband heeft gelegd tussen vaccinatie en de ernstigste orgaanschade.

Dit zijn Professor Anne Burkhardt, die onlangs tragisch is verongelukt, zijn goede vriend professor Walter Lang, die vandaag hier ook sprak, Dr Michael Mörz in Dresden en de wereldberoemde professor Peter Schirmacher, directeur van het Instituut voor Pathologie van de Universiteit van Heidelberg. Door hun werk is het risico van de mRNAinjecties nu wetenschappelijk bewezen. In het werk van Peter Schirmacher staat letterlijk: het is onomstotelijk bewezen dat vaccinatie kan leiden tot fatale myocarditis. Dat staat er. Het is een internationaal veel geciteerd absoluut geaccepteerd werk. Niemand kan nu nog zeggen dat dit niet bewezen is. Deze heren, en er was nog een andere dame, Ute Krüge, ook al eerder genoemd vandaag, ze hebben het al lang aangetoond en bewezen.

Het tweede beschadigde orgaan door dode cellen die niet kunnen worden vervangen: zijn de hersenen. Afhankelijk van waar de vaccinatieschade optreedt, kan het leiden tot een grote verscheidenheid aan neurologische en psychiatrische ziekten. Zenuwstoringen maar ook dementie, psychoses en gedragsveranderingen zijn bij gevaccineerde mensen aan de orde van de dag. Het ongelooflijke horrorverhaal is nog niet ten einde.

Verbrokkelde DNA-fragmenten zijn in grote hoeveelheden als vaccinonzuiverheden gevonden. Onvolledige DNA-sequenties hebben een verhoogde neiging om het chromosomale DNA binnen te dringen en te worden opgenomen. De mogelijke gevolgen zijn eindeloos. Het kan leiden tot verstoring van het delicate netwerk dat de celdeling en de cel differentiatie stuurt. Kanker en ontwikkelingsstoornissen kunnen gevolgen zijn. Door mutaties in sperma en bevruchte eicellen kunnen erfelijke eigenschappen worden veranderd.

Dames en heren, geloof alleen nog dit: de waarheid is dat kosteneffectieve procedures voor betrouwbare scheiding van de in massa geproduceerde RNA van het bacteriële chromosomen niet bestaan. De volledige verwijdering zou veel te duur worden. Daarom zijn de bacteriële chromosomen in alle tot nu toe onderzochte vaccinatieschade ook gevonden.

Merk op dat onzuiverheden met plasmide DNA in alle RNA vaccins regel zijn, geen uitzonderingen. En onthoud: het verschil tussen dit DNA en het DNA dat het Paul Ehrlich Instituut altijd noemt als acceptabele verontreiniging verschilt in die zin dat dit DNA is verpakt, klaar voor verzending naar de cel. Dit gebeurt met naakt DNA nooit. Ze kunnen DNA van bacteriën in de darmen spuiten: er gebeurt niets omdat dit DNA onmiddellijk wordt ontmanteld en vernietigd.

Dames en heren, wie RNA-vaccins als veilig en effectief aanprijst, wie beweert dat de vaccinatie slechts zelden ernstige bijwerkingen heeft, is ofwel ongelooflijk onwetend of oneindig slecht, en hij stelt zich bloot aan vervolging zoals iedereen die actief of passief deze vaccins toedient en aanbeveelt. Dit is zo omdat het nu wetenschappelijk is bewezen dat de vaccinatie alleen maar negatieve effecten kan hebben en dit in levensbedreigende mate.

Tot slot eindelijk iets positiefs. De positieve boodschap voor de wereld. De zo belangrijke DNA ontdekking werd pas maanden geleden gedaan. Daarvoor kon niemand vermoeden dat vaccinbatches met besmette chromosomen waren vervuild. Even belangrijk: het grote publiek had geen idee dat ze een stof kreeg geadviseerd die niet eens was getest. Niet op effectiviteit, niet op veiligheid, niet op inhoud. Daarom, waarde artsen en collega’s, kunt u uzelf nog redden. U werd bedrogen. U werd misbruikt. U had geen idee van wat en hoe alles gebeurde. Maar nu weten ze het en nu, nu nog wel, is er een korte tijd om terug te keren naar het pad van Hippocrates. Neem nooit meer een injectiespuit in je hand tenzij je er echt zeker van bent dat er geen bacterieel DNA in zit. En maak korte metten met de mens verachtende WHO.

In dezelfde context: politici van Duitsland. Over alle partijgrenzen heen: ook u kunt zich middels stopzetting redden uit medeplichtigheid aan de grote misdaad. U kunt nog staande houden dat u dit allemaal niet wist. Ook u werd bedrogen en misbruikt. Ook u kunt uzelf en uw eer nog verdedigen. Red uzelf. Trek uw hoofd uit de strop, zo snel mogelijk. Binnenkort zal het te laat zijn. Omdat de wereld nu dingen begint te begrijpen en u zult niet kunnen volhouden dat de wake-up call u niet heeft bereikt. Het is nu tijd om gezamenlijk te handelen in het belang van uw volk. Beslis dat geen verdere RNA injecties mogen worden toegediend totdat de fundamentele onopgeloste kwesties opgehelderd zijn.

En, beste politici, realiseert u zich alstublieft dat elk verkoopcontract gebaseerd op fraude en bedrog, nietig verklaard kan en moet worden. Eis het geld van uw volk van de fabrikanten van deze frauduleuze goederen terug. En geef de miljarden aan uw volk. Vooral aan de armste vaccinatieslachtoffers en hun nabestaanden. Beste medemensen, de splijting van onze samenleving heeft diepe kloven geschapen. Laten we elkaar terug vinden. Zeg nee tegen iedereen die marionet van macht en geld is geworden. Zeg ja tegen onze gemeenschap van solidariteit, die alleen dit land, net als vroeger in tijden van crisis, weer opbouwen kan en moet. Laten we de handen ineen slaan en laten we nu verder gaan als saamhorige natie op weg naar een betere toekomst.
 
 

Wie is Sucharit Bhakdi?

 
Vanaf 1972 deed Bhakdi onderzoek naar de werking van de niet-specifieke afweermechanismen van het lichaam aan het Max Planck Instituut voor Immunobiologie in Freiburg. Hij droeg bij aan een beter begrip van de mechanismen waarmee moleculen in het bloed lichaamsvreemde stoffen onschadelijk maken. In 1978 ontdekte Bhakdi een eiwit dat cellen aanvalt en beschadigt door in het celmembraan te zinken. Dit was het ‘handhavingsmolecuul’, dat wordt gevormd op het oppervlak van lichaamsvreemde cellen als gevolg van een kettingreactie waarbij het immuunsysteem betrokken is. Dit werd gevolgd door de ontdekking dat bacteriën op hun beurt soortgelijke eiwitten kunnen produceren. In 1984 nodigde de Royal Society in Londen Bhakdi uit om zijn concept van celmembraanschade te presenteren. Vanaf dat moment concentreerde Bhakdi zich op onderzoek naar dit onderwerp.
 
Lidmaatschappen en functies

• Lid van de Collaborative Research Centres van de Duitse Onderzoeksstichting “Proteins as Tools in Biology” aan de Universiteit van Giessen (1987-1990),
• Plaatsvervangend woordvoerder van het onderzoekscentrum “Immunopathogenesis” (1990-1999)
• Woordvoerder van het Collaborative Research Center “490 Infection and Persistence in Infections” in Mainz (2000-2011).
• Medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging van Artsen en Wetenschappers voor Gezondheid, Vrijheid en Democratie, die in mei 2020 werd opgericht en in oktober 2020 haar non-profit status verloor. Het doel van de vereniging is om actie te voeren tegen de maatregelen van de Duitse regering om de coronapandemie in te dammen.
• In de herfst van 2020 was hij een van de eerste ondertekenaars van de “oproep voor vrije debatruimtes” (Appell für freie Debattenräume [de], een Duitse bewerking van het eerder in de VS gelanceerde project “A Letter on Justice and Open Debate” van de Amerikaan Thomas C. Williams).

Hij was hoofdredacteur van Medische Microbiologie en Immunologie van 1990 tot 2012.
 
Bron: Virusmania
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This