Regering in Israël deelt persoonlijke informatie van niet-gevaccineerde mensen

door | 5 apr 2021 | COVID-19 ziekte

Een nieuwe wet in Israël staat de regering toe een lijst te delen met de namen van degenen die het COVID-19-vaccin niet hebben gekregen met persoonlijke gegevens. De lijst, die de namen, telefoonnummers, nummers van identiteitskaarten en adressen van de niet-gevaccineerden zal bevatten, kan worden gedeeld met plaatselijke overheidsambtenaren – waaronder de directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Welzijn, met het doel de burgers aan te sporen om het vaccin te nemen.1,2 Als een burger niet komt opdagen voor zijn tweede dosis van het COVID-19-vaccin, zou de datum van zijn eerste dosis ook worden gedeeld.3

De lijst zal naar verluidt alleen worden verstrekt aan plaatselijke overheidsambtenaren die daarom verzoeken en het ministerie van Volksgezondheid adviseren over het gebruik van de informatie.4 Wetgevers beweren dat de wet alleen “betrouwbare bronnen” toestaat contact op te nemen met niet-gevaccineerde personen om hen aan te sporen het vaccin te nemen, en niet voor andere doeleinden.5,6 De lijst van niet-gevaccineerden moet samen met hun persoonlijke informatie binnen 60 dagen na het gebruik ervan worden verwijderd. Wanneer de autoriteiten contact opnemen met iemand op de lijst, heeft deze persoon het recht te eisen dat er niet opnieuw contact met hem wordt opgenomen en dat zijn informatie wordt gewist.7

 

 

“Overhandiging van dergelijke gegevens is een riskante zaak”

 
De nieuwe wet werd aangenomen met een meerderheid van 30-13 na drie stemrondes waarbij gebruik werd gemaakt van een speciaal proces waardoor de stemming veel sneller kon verlopen dan bij reguliere wetgeving.8 Haim Katz van Netanyahu’s Likud-partij verdedigde de wet door te verklaren: “Er is mij gevraagd hoe het zit met de privacy van mensen. Maar privacy is toch niet belangrijker dan het leven zelf?”9

De wet stuitte op uitgesproken tegenstand. Merav Michaeli, de leider van de Arbeiderspartij, zei dat de premier “de burgers het recht op privacy van hun medische gegevens geweld aandoet.”10 Tamar Zandberg, lid van de Knesset van de Meretz-partij, was kritisch over de wetgeving en waarschuwde dat deze de privacy van de Israëlische burgers zou schenden en dat “het overhandigen van dergelijke gegevens een riskante zaak is” omdat deze data “in verkeerde handen zou terecht zou kunnen komen.”11
 

 

Artsen voor volksgezondheid lobbyden tegen de wetgeving

 
De Israëlische Vereniging van Artsen in de Volksgezondheid lobbyde tegen de wetgeving en stelde dat deze het vertrouwen van het publiek in lokale overheden, autoriteiten en gemeenteraden zou ondermijnen. Zij noemde het “een onprofessionele actie die mogelijk ernstige schade zou kunnen veroorzaken.”12 Artsen en gezondheidswerkers hadden soortgelijke bezwaren tegen de wetgeving en voerden aan dat deze de medische privacy van vertrouwelijke gegevens zou kunnen schenden.13 De artsenvereniging stelde dat het risicovol is, en redeneerde dat als vaccinatie het vrijgeven van de medische privégegevens van een burger rechtvaardigt, daaruit zou moeten volgen dat hun gewicht en rookstatus ook zouden moeten worden gedeeld omwille van de gezondheid.14 De artsenvereniging zei:

“Het aanmoedigen van vaccinatie is aan de orde van de dag en een nationaal doel, maar overhaaste wetgeving die individuele rechten kan schaden zal niet significant bijdragen aan dit doel, en kan zelfs schade veroorzaken. Het wetsvoorstel zou organisaties voor gezondheidszorg toestaan de medische informatie waarover zij beschikken vrij te geven, wat een expliciete schending zou zijn van de Basiswet Menselijke Waardigheid en Vrijheid, waarin het recht op privacy is vastgelegd aldus de vereniging. Een dergelijke wet kan alleen legitiem zijn indien kan worden aangetoond dat het doel ervan passend is en de toepassing ervan evenredig.15

 

 

Groeiende bezorgdheid over de rechten van niet-gevaccineerden

 
Volgens ambtenaren is ongeveer 10 procent van de Israëlische burgers ouder dan 16 jaar niet van plan om het COVID-19 vaccin te krijgen.16 Uit een enquête onder 503 volwassenen, uitgevoerd door Channel 12, bleek dat het aantal Israëlische volwassenen dat van plan is om af te zien van het vaccin maar liefst 25 procent bedroeg (foutmarge 4,4 procent).17 Er is momenteel geen wetgeving die de rechten beschermt van degenen die ervoor kiezen om niet te worden gevaccineerd en die garandeert dat zij hun baan niet zullen verliezen omdat zij gebruik maken van hun recht op Informed Consent’.18 Bovendien is volgens een opiniepeiling van het Rushinek Research Institute 29 procent van de ouders niet van plan om hun kinderen van 6 tot 16 jaar te laten vaccineren, 30 procent weet het niet zeker en ongeveer 41 procent is wel van plan zijn kinderen te laten vaccineren.19

De keuze om niet te vaccineren heeft zware gevolgen. Op 21 februari 2021 heeft Israël officieel een “vaccin-paspoort” ingevoerd – de groene pas – die de toegang tot alledaagse activiteiten, zoals de toegang tot restaurants, sportscholen en culturele evenementen beperkt tot volledig gevaccineerden of tot degenen die hersteld zijn van COVID-19.20,21,22 Winkels, winkelcentra, markten, musea en bibliotheken zullen echter zowel niet-gevaccineerden als gevaccineerden toelaten.23

Eind februari hadden 88,77 van de 100 mensen ten minste één dosis van het vaccin gekregen.24 Tot nu toe komen ongeveer 3,2 miljoen Israëlische burgers in aanmerking voor de groene pas, waaronder 2,5 miljoen mensen die twee injecties van het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben gekregen en 700.000 mensen die van de virale infectie zijn hersteld. De groene pas kan worden uitgeprint en meegenomen of worden gebruikt als QR-code op een smartphone en is geldig tot zes maanden na de tweede inenting.25,26 Minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein twitterde:

“Degenen die niet gevaccineerd zijn, zullen achterblijven. Het coronavirus-kabinet heeft hun standpunt bevestigd dat alleen gevaccineerde en herstellende mensen zullen genieten van sportscholen en vrijetijdscultuur. Ga je vaccineren!”27

Ongeveer een derde van de negen miljoen inwoners van Israël heeft twee injecties met het Pfizer/Biotech-vaccin gekregen.28 Het land is van plan om begin april 6,2 miljoen mensen te vaccineren.29 Volgens Johns Hopkins zijn in Israël meer dan 5.600 mensen aan COVID-19 overleden.30

Ambtenaren in het Verenigd Koninkrijk houden het Israëlische groene pas systeem nauwlettend in de gaten omdat zij overwegen een soortgelijk programma in te voeren in het Verenigd Koninkrijk. Maar Dave Archard, voorzitter van de Britse Nuffield Council on Bioethics trok de wetenschappelijke geldigheid van het programma in twijfel, verwijzend naar het feit dat het onbekend is of COVID vaccins beschermen tegen infectie en overdracht van het virus of alleen tegen het voorkomen van ernstige vormen van COVID-19.31 Hij stelde:

Het hele punt van het vaccin-certificaat is aan te tonen dat de houder ervan, doordat hij gevaccineerd is, geen COVID-19 of varianten daarvan zal overdragen. Op dit moment is het bewijs daarvoor niet geleverd.”32

 

 

 
Bron originele artikel: The Vaccine Reaction: ‘Government in Israel sharing personal information on unvaccinated people’ Hier vind u ook de linken van de bronvermeldingen.

 
Vertaling: Door Frankema

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This