Rondetafelgesprek over vaccineren – wordt de democratie geweld aan gedaan?

door | 24 jan 2019 | Nationale politiek

Screenshot Thorbeckezaal Tweede kamerOp 21-01-19 vond in Den Haag een rondetafelgesprek/ hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over vaccineren. Volgens online encyclopedie Wikipedia is een rondetafelconferentie ‘een vergadermodel tussen gelijkwaardige partijen’. En een hoorzitting ‘een zitting waarbij verschillende partijen en belanghebbenden hun mening kunnen geven (zij worden “gehoord”).’[1,2,3]

 

 

Vrijheid en democratie?

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig. Er is een groep mensen in Nederland die twijfelen, en een groep mensen die hun kinderen niet willen vaccineren. De deelname aan het RVP is de afgelopen jaren met een paar procent gedaald.

Waarom? Er zijn onbeantwoorde vragen over de veiligheid, de noodzaak en zelfs de effectiviteit van vaccins. De voorlichting over vaccineren is ondanks de 2 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld eenzijdig en onvolledig. Dus ouders wenden zich tot het internet en informeren elkaar. De grootste zorg van de ouders is vaccinatieschade. Als u 2.45 minuten de tijd neemt om het onderstaande filmpje te bekijken zult u de bezorgdheid van ouders begrijpen.

 

 

Kritiek op het Rijksvaccinatieprogramma is taboe

Letterlijk. We spreken er niet over dat vaccineren in sommige gevallen ernstige schade kan op kan leveren. In USA – het meest gevaccineerde land ter wereld – zijn er 1 miljoen autistische kinderen. Honderdduizenden ouders vertellen hetzelfde verhaal. Zij geloven dat de aandoening van hun kind door vaccins is veroorzaakt. Zij hebben dit gezien, zij hebben dit meegemaakt, zij hebben dit persoonlijk ervaren. Maar het kan kennelijk niet waar zijn.

In Nederland zijn de cijfers niet bekend. Volgens het Amerikaanse bijwerkingencentrum VAERS wordt tussen de 1% – 10% van de bijwerkingen gemeld.4 In Nederland is dit hoogstwaarschijnlijk ook zo. Ouders worden niet geïnformeerd over bijwerkingen, noch waar zij die moeten melden.5 CB-artsen zijn begrijpelijkerwijs terughoudend in het (h)erkennen ervan. En als de ouders al de weg weten te vinden naar bijwerkingencentrum Lareb heeft dat zin? Op de website van het LAREB staat per vaccin over de bijwerkingen aangegeven dat ‘de onderstaande gegevens het laatst zijn bijgewerkt op 07-11-2017’, ruim een jaar geleden dus.

De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de online registratie van bijwerkingen (waarvan er 415 zijn geclassificeerd als ‘ernstig’) van het DKTP-vaccin InfanrixHexa.6

Screenshot Lareb Infanrix Hexa

 

 

 

Met ons valt niet te praten?

De groep ouders die in Nederland uitgemaakt wordt als een groep ‘waar niet mee te praten valt’ is in feite een groep goed geïnformeerde ouders die vragen hebben ‘waar de gevestigde orde geen antwoord op heeft’. Wij doen niets anders dan aandacht vragen voor een groot probleem: onze kinderen worden zieker, niet gezonder – alle vaccins en medische zorg ten spijt. Er zijn vele aanwijzingen die erop duiden dat de toename in chronische aandoeningen te maken heeft met de toename in het aantal vaccins bij kinderen die het RVP volgen, ‘volgens schema’ krijgen toegediend.

vrouw zegt stopDe toenemende terughoudendheid om deel te nemen aan het RVP is volkomen logisch. Maar het hele eenzijdige ‘debat’ gaat kennelijk niet over onze kinderen, maar over hoe de vaccinatiegraad weer omhoog gebracht moet worden. En daarmee wordt het werkelijke probleem onder het vloerkleed geschoven. Als het zo zou zijn dat de goed-geïnformeerde ouders gelijk hebben, dan zou dat betekenen dat vaccins in staat zijn om ernstige schade te veroorzaken. En hier dient aandacht voor te zijn.

Samenvattend kunnen we zeggen dat er in Nederland een groep vaccinbeschadigde kinderen is die niet wordt gezien, en een groep zeer goed geïnformeerde ouders die niet wordt gehoord.

 

 

Zijn de Tweede Kamerleden op 21 januari uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek die de democratie geweld aandoet?

Op de site van de Tweede Kamer staat de agenda en de ‘Position Papers’ van de sprekers die voor het Rondetafelgesprek zijn uitgenodigd. Het hele gezelschap blijkt ‘pro-vaccins’ te zijn. Ruimte voor een tegengeluid is er niet.

Blok 1: Onderzoekscommissies/wetenschappers/artsen (10.00 – 10.45 uur)
Geen enkel vaccin-kritisch geluid

Blok 2: Beleidsbepalers en uitvoerders (10.50 – 11.35 uur)
Geen enkel vaccin-kritisch geluid

Blok 3: Voorlichting en publiekscampagnes (11.40-12.25 uur)
Geen enkel vaccin-kritisch geluid

Blok 4: Ouders van slachtoffers / jonge (ex-)patiënt (13.15-14.00 uur)
Ouders van kinderen die overleden zijn door vaccins/ of een levenslange handicap door vaccins hebben opgelopen zijn niet uitgenodigd.1

 

 

Basiskennis

StemmenPolitici die beslissingen moeten nemen over de mate waarop het RVP vrijwillig is of op opgedrongen wordt, zouden zeer zorgvuldig voorgelicht dienen te worden over:

1. Wat er ingespoten wordt in baby’s:

  • en het ontbreken van veiligheidsnormen
  • en het ontbreken van openbaar wetenschappelijk bewijs dat dit veilig is

2. De Nederlandse ziekte, – en sterftecijfers:

  • vanaf de allereerste registratie tot nu
  • uitgesplitst per ziekteverwekker
  • uitgesplitst per leeftijd

Komt het RVP neer op? We spuiten wat in… en niemand weet precies wat… en niemand weet precies waarvoor… Het RVP is gebaseerd op vertrouwen.

Meisje met vraagtekenHet klinkt misschien kort door de bocht, maar feit is, dat er een schrijnend gebrek is aan kennis onder de ‘provaxxers’. Ouders antwoorden desgevraagd dat zij ‘er nooit over nagedacht’ hebben. En journalisten, artsen, Tweede Kamerleden, en andere ‘deskundigen’ zijn niet in staat om de ziektes te beschrijven die we ‘bestrijden’ (artsen herkennen ze zelfs vaak niet eens); de cijfers aan te halen van de mate waarin deze ziektes in Nederland voorkomen; de stoffen te benoemen die we inspuiten, laat staan de werking ervan, en meer. Het is onvoorstelbaar – van de deskundigen die beslissingen nemen, het vaccin inspuiten, ons erover ‘informeren’, blijken er maar bitter weinig bereid te zijn om (buiten de informatie die zij beroepsmatig ontvangen) zich goed te verdiepen in het onderwerp.

En ouders die zich vaak maandenlang afpeigeren om antwoorden te vinden op hun vragen; die avonden achter elkaar lezen, zich ernstig zorgen maken over het gebrek aan veiligheidsnormen en openbaar wetenschappelijk bewijs, die het gesprek proberen aan te gaan met CB-artsen, en onbeantwoorde brieven schrijven naar kranten en overheids-instanties, uitgerekend die ouders worden afgeschilderd als ‘antivaxxers’ die bestreden moeten worden.

 

 

Wie betaalt het Rijksvaccinatieprogramma?

De burgers… En daaronder bevinden zich de twijfelaars en weigeraars. Op dit moment is het zo dat degenen die nauwelijks platform krijgen in de media, degenen die niet worden uitgenodigd in de Tweede kamer en niet naar behoren worden geïnformeerd over cijfers en wetenschap, wel degenen zijn die de rekening gepresenteerd krijgen. Maar ook daar worden we niet naar behoren over geïnformeerd. Het Rijksvaccinatieprogramma is niet gratis; het is een peperduur programma.

 

rode pijl geld verliesDe dalende vaccinatiegraad heeft grote economische gevolgen. Niet alleen wegens de afname van de verkoop van vaccins, maar meer nog veel meer wegens de afname van langdurig medicijngebruik voor chronische aandoeningen die voortkomen uit het gebruik van vaccins. Bovendien komt de werkgelegenheid van duizenden (para)medici in het geding. Kritiek op vaccins staat gelijk aan het afbreken van een industrie die winst en werkgelegenheid oplevert. Daarom is het waarschijnlijk een no-go.

 

 

Wie heeft recht op informatie, en wie heeft recht op keuze?

De burgers… De rechten van de Nederlandse burgers worden geschonden. Ten eerste hebben wij recht op ‘informed consent’, dat wil zeggen dat wij geïnformeerd worden over zowel de voordelen als de risico’s van een medische handeling. Vaccineren is een medische handeling, maar ouders worden niet geïnformeerd over het herkennen van mogelijke bijwerkingen, noch over waar zij de die dienen te melden, en ook niet over de alternatieven voor vaccineren.

Onder de schending van het recht op informatie valt ook het gebrek aan veiligheidsnormen en openbaar wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is, dat wordt achtergehouden. En volledige, nationale ziekte, – en sterftecijfers, uitgesplitst per leeftijd en per ziekteverwekker, vanaf de allereerste registratie tot nu – zouden op een gemakkelijke en overzichtelijke manier toegankelijk moeten zijn voor het publiek. Ook de kosten voor registratie, en daarnaast voor onderzoek en beleid worden door de burger betaald – en transparantie op al deze vlakken over de besteding van ons geld ontbreekt. Om het vertrouwen van de burger te verdienen, moeten instanties bereid te zijn tot openheid van zaken.

 

Het debat is geweest

“Het debat is geweest” – staat er op de site van de Tweede Kamer

Het debat is geweest? Er was geen debat. Er was niet eens een mogelijkheid voor ouders om hun standpunten of sterfgevallen bespreekbaar te maken.

De vraag is of er überhaupt nog wel sprake is van een democratisch proces wat betreft vaccineren. Als in de media, op nascholingsdagen van CB-artsen, en op hoorzittingen in de Tweede kamer, de andere kant van het verhaal systematisch wordt genegeerd en ontkend… Als een dalende vaccinatiegraad alleen maar aanleiding is om het te hebben over ‘publieksbeïnvloeding’, ‘storytelling’, en maatregelen die ouders onder druk zetten of verplichten… Als de loftrompet over het RVP wordt afgestoken, terwijl bezorgde ouders weggezet worden in een hetze tegen ‘antivaxxers’… Als er geen mogelijkheid wordt geboden aan ouders om aandacht te vragen voor slachtoffers van het RVP, of uit te leggen waarom zij twijfelen of weigeren… wat blijft er nog over?

Nu het ‘debat is geweest’ – zouden we het er op zijn minst over eens kunnen zijn dat de democratie in Nederland geweld wordt aangedaan?

 

 

 

 

 

Bronnen:
1. https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/vaccineren
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rondetafelconferentie
3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorzitting
4. https://www.truthlibrary.info/articles/vaccines/1-10-of-vaccine-adverse-reactions-are-reported/
5. https://www.lareb.nl/nl/report-form/report-type/c07a0485-e880-4353-b261-1aa2ad3edf54
6. https://www.lareb.nl/nl/databank/Result?formGroup=&atc=J07CA09&drug=INFANRIX+HEXA+%28DKTP-HIB-HEPB+VACCIN%29

 

 


Over de auteurs:

Ellen Vader maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij en onderzoekt en verspreidt informatie over vaccineren, en vaccin-gerelateerde onderwerpen.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘VAccinvrij! – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This