Terugblik op 6 maanden persconferenties van Rutte en de Jonge – vragen over ongefundeerd politiek betoog

door | 4 sep 2020 | COVID-19 ziekte, Nationale politiek

Zes maanden na de eerste berichten over het Coronavirus blikt het kabinet terug aan de hand van drie vragen: Waar staan we nu, een half jaar na de uitbraak? Hoe beoordelen we de recente cijfers? En: Wat doen we nu en de komende tijd om die tweede golf voor te blijven?

 
Het is in feite simpel. De politiek verliest het vertrouwen van zelfdenkende burgers. Het land is in korte tijd in een ongekende economische crisis beland, en de cijfers laten zien dat er geen sprake is – en nooit is geweest – van een werkelijk coronagevaar. Maar de media, aangevoerd door de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge leiden goedgelovige burgers verder op een doodlopend spoor.

 
In de afgelopen persconferentie van 1 september waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge uitleggen hoe het staat met de bestrijding van het Coronavirus zegt premier Rutte:

 

“Goedenavond, het is vandaag 1 september en zoals u ongetwijfeld nog weet de laatste datum op onze routekaart coronamaatregelen. Dat is de directe aanleiding voor deze persconferentie. En ik zeg het maar meteen: We hebben geen groot of onverwacht nieuws vandaag. Toch denken we dat het goed is de stand van zaken met u te bespreken, want er is natuurlijk na de laatste persconferentie van twee weken geleden wel het nodige gebeurd. We willen vandaag twee vragen met u doornemen. Ten eerste: de duiding: waar staan we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak. En hoe beoordelen we de recente cijfers? Daar zal ik kort iets over zeggen. Ten tweede: Wat doen we nu en de komende tijd om die tweede golf voor te blijven en er toch op voorbereid te zijn?

 
Voordat ik de cijfers induik wil ik om te beginnen een keer duidelijk gezegd hebben dat uiteraard iedereen vragen mag stellen bij wat we als kabinet doen, en daar ook kritiek op mag hebben.”  – Persconferentie 01-09-20

 

 
Steeds meer mensen hebben genoeg van het politiek gebazel op de persconferenties. Van een burger die nadenkt op basis van controleerbare feiten die overal – behalve in de media – te vinden zijn, kreeg ik de volgende vragenlijst toegestuurd.

 

 

Vragen van een kritische burger

 

Vragen over communicatie

 

 

 

 

Vragen over medicatie

Man met vraagtekens

 

 

Vragen over de “tweede golf”

 • Bent u het met mij eens dat als u meer gaat testen, de kans ook groter is dat er een hoger aantal positieve besmettingen uitkomt?
 • Bent u het met mij eens dat u in de beeldvorming zo zelf een “tweede golf” creëert?
 • Waarom worden er steeds wisselende feiten gebruikt? In eerste instantie was het de ic-capaciteit en het aantal IC opnames. Vervolgens kregen we dagelijks een overzicht van het aantal Corona doden. Toen die cijfers terugliepen, kregen we dagelijkse updates van het aantal ziekenhuis opnames. Toen dat terugliep kregen we de cijfers van het aantal besmettingen. De testcapaciteit werd opgehoogd, waardoor ook het aantal positieve tests bleef stijgen. Waarom communiceert het Kabinet en de overheid niet een vast statistisch gegeven? Waarom worden alle cijfers gewijzigd (berekening van reproductiegetal is gewijzigd in juni)?
 • Bent u het met mij eens dat er geen enkele reden tot paniek is over een tweede golf?
 • Bent u het met mij eens dat alle actuele maatregelen gericht op de evenementen en horecabranche niet gerechtvaardigd zijn, gericht op het aantal actuele Corona gevallen en het lage percentage dodelijke Corona gevallen?
 • Waarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid de GGD’s verzocht om het aantal testlocaties op te schalen te staken? (Bron: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200827_00173194/ggd-en-mogen-niet-uitbreiden-door-capaciteitstekort-in-labs)
 • Waarom roept het Ministerie van Volksgezondheid en GGD nu op om alleen nog te testen bij klachten? (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/24/vws-en-ggden-roepen-op-testen-graag-maar-alleen-bij-klachten)
 • De WHO adviseert een lockdown als het percentage positieve testen in een land boven de 5% positief uitkomt. Bent u het met mij eens dat dit geen statistisch vast gegeven is? Dit aangezien het aantal tests en het type tests dat u uitvoert bepalend is voor de uitkomst? Bijvoorbeeld: als u alleen tests gaat doen bij ziekenhuis opnames met vermoedelijke Corona patiënten (door een gebrek aan tests), zal een lockdown al snel gerechtvaardigd zijn.
 • Waarom wordt er paniekvoetbal gespeeld over het aantal besmettingen? Er wordt gegoocheld met statistieken. Wij zien geen tweede golf. Een ‘onbetrouwbare’ test laat zien dat mensen stoffen in hun bloed hebben die duiden dat men het virus heeft of heeft gehad. Dat is dus niet per definitie een bedreiging voor de volksgezondheid. En daarbij: meer testen zijn meestal meer positieve uitslagen. Waarom vaart de overheid blind op statistieken uit een ‘onbetrouwbare’ test? En waarom niet op statistieken die wel een goede indicatie zijn, zoals het aantal ziekenhuis opnames met/door Corona, het aantal IC opnames met/door Corona en het aantal doden door Corona?

 

 

Vragen over vaccin

 

 

Vragen over functioneren van minister De Jonge:

 • Is er sprake van belangenverstrengeling of minimaal een minder objectieve blik naar het onderzoek naar medicijnen voor Corona? Dit gezien de broer van onze minister, Marien de Jonge, sinds 2018 als microbioloog is verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij heeft in het verleden gewerkt voor het bedrijf Merck dat weer verbonden kan worden met Astra Zeneca en zodoende met de Bill Gates Foundation. Deze Marien doet nu een onderzoek naar het COVID-19 vaccin. (Bron: https://freesuriyah.eu/?p=4332)
 • Klopt het dat de CDA lijsttrekkersverkiezing heeft plaatsgevonden onder leiding van een notaris die ook CDA-bestuurslid is geweest voor CDA Westland en nog steeds CDA-lid is? Bent u het met mij eens dat een onafhankelijke / niet-CDA’er een onafhankelijker beeld had gegeven? Dit om de schijn van partijdigheid te voorkomen?

 

 

Vragen over de Corona app:

 

 

Vragen over de Spoedwet:

 • Waarom heeft de spoedwet geen einddatum of eindpunt?
 • Waarom is het noodzakelijk om het Parlement buiten spel te zetten binnen de Spoedwet?

 

 

vragen over de “feiten en cijfers” van het RIVM

 • Kan men aangeven hoe de “Corona doden” in Nederland worden geregistreerd? Betreft dit patienten die zijn overleden aan de gevolgen van het Corona virus, betreft dit patienten die overleden zijn door of met Corona? Worden “vermoedelijke” Corona doden ook meegenomen in deze tellingen?
 • Kunt u aangeven waarom het registreren van het aantal dodelijke Corona slachtoffers per land verschillend is? En waarom een land dit gaandeweg het traject kan wijzigen? “Het Verenigd Koninkrijk heeft het dodental door het coronavirus naar beneden bijgesteld. De Britse autoriteiten stelden eerder nog dat meer dan 46.000 mensen waren overleden aan het virus, maar dat zijn er door de invoering van een nieuw telsysteem nu 41.329 geworden. In Engeland werd voorheen iedereen meegenomen in het dodental die volgens een coronatest was besmet en daarna overleed, ongeacht de doodsoorzaak. Nu worden in die officiële cijfers alleen nog patiënten meegenomen die minder dan 28 dagen na een positieve testuitslag sterven.” (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1450303126/bijna-5000-coronadoden-minder-in-vk-door-nieuw-telsysteem) Hoe vinden deze tellingen in Nederland plaats?
 • Is het niet merkwaardig dat er dit jaar aanzienlijk minder mensen zijn overleden aan de griep? “In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën (6.443).”, zo stelt RIVM. (Bron: https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland)
 • Hoe verklaart u dat het verschil in het aantal Corona doden en het aantal doden in een heftig griepseizoen nagenoeg gelijk liggen?
 • Waarom is de berichtgeving pessimistisch rond Corona? Dit terwijl het percentage positieve testen al een tijdje blijft dalen? (Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/lichte-daling-aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen)
 • Hoe komen het Kabinet en het RIVM tot de conclusie dat besmettingen veelal thuis plaatsvinden?
 • Zijn de open grenzen en terugkerende vakantievierders namelijk niet een realistischere aanleiding voor de cijfers? Zoals ook blijkt uit de cijfers van het RIVM, waaruit blijkt dat 738 mensen die besmet zijn terugkerend zijn uit het buitenland? De afgelopen week is zelfs 24,2% die positief zijn getest voor aanvang in het buitenland geweest. (Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/ruim-4000-nieuwe-besmettingen-meer-ziekenhuisopnames / https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland)
 • Was het sluiten van de grenzen niet een passendere maatregel geweest om het aantal besmettingen te minderen dan de “achter de voordeur maatregelen” die het kabinet nu heeft afgekondigd?
 • Kan het Kabinet duidelijkheid verschaffen over de definitie van Corona patienten op de IC? Volgens het Corona Dashboard met data uit het RIVM gaat het over “Aantal mensen met bevestigd COVID-19 dat per dag op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis is opgenomen.” (Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/). De bron van deze data is echter Stichting NICE. Deze stichting schrijft op haar website bij dezelfde data:”Het totaal aantal IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 per dag”. (Bron: https://stichting-nice.nl/). Zijn de in het Corona dashboard opgenomen IC patiënten bewezen getest op Corona of zijn dit patiënten die verdacht worden met Corona?
 • Kan het Kabinet een verklaring geven waarom het berekenen van het Reproductiegetal is gewijzigd? Dit was eerst berekend op het aantal ziekenhuis opnames, maar sinds juni op basis van het aantal besmettingen van de (onbetrouwbare?) test?(Bron: RIVM / Corona Dashboard)
 •  

   

 • Het RIVM deelt in het Corona Dashboard “Daarbij moet worden opgemerkt dat het RIVM schat dat er 35.000 besmettelijke mensen zijn met COVID-19.” (Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/) Kan het Kabinet duidelijkheid geven over hoe dit feit wordt ‘berekend’ door het RIVM?
 • Waarom worden het aantal sterfgevallen met/door Corona niet opgenomen in het Corona dashboard?
 • In het persbericht van het RIVM schrijft men:”In de afgelopen week zijn 32 overleden COVID-19 patiënten gemeld. Dat is een stijging van 16 overlijdens in vergelijking met de week daarvoor. Deze gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.” Kan men aangeven wanneer deze mensen dan wel zijn overleden? (Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/lichte-daling-aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen)
 • Hoe betrouwbaar zijn de feiten over het aantal sterfgevallen, als deze per week worden gecommuniceerd met een kanttekening dat ze niet allemaal per definitie deze week zijn overleden?
 • Kan het RIVM een specificatie geven hoe en waar deze sterfgevallen zijn? Wat is de locatie van overlijden?
 • Kan het RIVM ook een verklaring geven over het feit dat Stichting NICE aangeeft dat er de afgelopen week (tot 26-08-2020) op de IC’s in Nederland slechts 3 patienten is overleden aan Covid-19? Waar komen dan de andere 29 sterfgevallen vandaan? (Bron: https://www.stichting-nice.nl/)
 • Ernst Kuipers (voorzitter Raad van Bestuur, Ziekenhuis – Erasmus Medisch Centrum) gaf in de uitzending van Jinek op 25-08-2020 aan dat het RIVM gebruik maakt van verouderde cijfers van de GGD. Is deze stelling correct? En zoja: waarom gebruikt het RIVM verouderde data als er nieuwe data beschikbaar is? (Bron: https://www.rtlxl.nl/programma/jinek/7acabd8a-7a00-3cd9-83f6-0714287ffabe)
 • Klopt het dat er in Nederland slechts sprake is van 70 Corona doden onder de 70 jaar die zonder andere onderliggende klachten zijn gestorven aan de gevolgen van Corona? (Bron: https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland)
 • Hoe rechtvaardigt u de Corona maatregelen gericht op de studentenverenigingen en activiteiten als slechts 0,5% van alle Corona besmettingen hier zijn opgelopen? (Bron: https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland)

 
 

Vragen over “succesvolle” lockdown

 

 

Vragen over Covid-19 in combinatie met climate change.

 

 

Meer bronnen/artikelen:

http://reflector.simplesite.com/446708050?fbclid=IwAR1WtZatKt8FtFhB3mT4TGJUcjeZngLQOirqr7opXYLoFC4rjZWvlyX
https://deanderekrant.nl/

 

 

Arts met vraagtekens en een laptopHet coronabeleid is zo lek als een mandje. De bevolking wordt in slaap gehouden door de media, en wakkere burgers doen hun uiterste best om een ramp te voorkomen.

 

Waar staat u in het geheel?

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This