Uitgebreide politieaangifte tegen de Covid-19 vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk (Nederlands ondertitelde video & artikel)

door | 6 apr 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte, Rechten

Op 20 December 2021 is aangifte gedaan tegen de verantwoordelijken voor de Covid-19 vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk. De omvangrijke klachten zijn gericht tegen o.a. een aantal ministers van de Britse regering, ambtenaren en hoofden van mainstream media nieuwszenders [1].

De vermeende misdaden (in juridische termen het klachtdelict genoemd) die worden aangehaald zijn: ambtsmisdrijven, samenzwering om zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, samenzwering om een giftige en schadelijke stof toe te dienen om ernstig letsel en de dood te veroorzaken, doodslag door grove nalatigheid, doodslag door bedrijven, corruptie, fraude, chantage, moord, samenzwering tot moord, terrorisme, genocide, foltering, misdaden tegen de menselijkheid, valse opsluiting, meervoudige schendingen van de mensenrechten, oorlogsmisdaden, meervoudige schendingen van de Neurenberg Code 1947, meervoudige schendingen van de Human Rights Act 1998 en landverraad [1].

De aangifte werd ingediend door de Britse huisarts Sam White, advocaat Philip Hyland (PJH law [2]), advocaat Lois Bayliss (Broad Yorkshire Law [3]) en gepensioneerd politieman Mark Sexton bij o.a. de Hammersmith Police Station [4], de Charing Cross Police Station en de Market Harborough Police Station in London. Zij worden bijgestaan door de internationale advocaten Dr. Reiner Fuellmich en Robert F. Kennedy Jr. en talloze artsen, professoren, virologen, National Health Service England (NHS England) klokkenluiders, biologen, data experts en advocaten in binnen- en buitenland [1].

De crime reference number of (CRN, misdaad referentie nummer) van de zaak is: 602967/21. De recherche van Hammersmith en de Metropolitan Police hebben meer dan 1000 bladzijden aan bewijs overhandigd gekregen en aanvaard voor onderzoek [1]. Daarnaast worden vaccinatieslachtoffers aangemoedigd om aangifte te doen onder de CRN van de zaak. Het team streeft ernaar om het onderzoek bij alle politiestations in het VK bekend te maken en de vaccinatiecampagne stil te leggen. Volgens de aanklagers is de zaak op 6 december 2021 tevens aanvaard door het Internationaal Strafhof in Den Haag onder ICC (International Criminal Court)-nummer: OTP‐CR‐473/21 [5].


Verklaring van gepensioneerd politieman Mark Sexton over de aangifte:

“Het bewijsmateriaal dat Philip Hyland en dokter Sam White hebben ingediend tegen de Britse Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) is vernietigend en toont aan dat zij niet de nodige zorgvuldigheid hebben betracht met betrekking tot de vaccinatiegegevens, de proeven en de studies; en dat zij de dood, de schade en het letsel die de Covid-vaccins veroorzaken, zijn blijven negeren. Dit is nu een lopend strafrechtelijk onderzoek. We waren gedwongen op te treden vanwege de zelfgenoegzaamheid van de Britse regering, ondanks het feit dat zij volledig op de hoogte was van de catastrofale sterfte- en letsel-cijfers bij zowel volwassenen als kinderen.”

Het team bij Hammersmith Police Station na indiening van de aangifte op 20 December, 2021. Van links naar rechts: Mark Sexton (gepensioneerd politieman), Philip Hyland (advocaat, PJH law), dokter Sam White en Lois Bayliss (advocaat, Broad Yorkshire Law). [6]

Een video van de aangifte bij de Market Harborough Police Station in London is voorzien van Nederlandse ondertiteling. De video dateert waarschijnlijk van vlak na 20 december, 2021, omdat erin wordt gerefereerd naar de CRN: 602967/21. De identiteit van de aanklaagster is vooralsnog onbekend, maar zij is waarschijnlijk een vertegenwoordigster van Lois Bayliss’ Broad Yorkshire Law of van Philip Hyland’s PJH Law.

De duur van de video is 11:19 minuten.

 


 
Ondertiteling door Avalerion Awakes [7] in samenwerking met Stichting Vaccinvrij [8].
 

 

Berichtgeving in de Mainstream Media en op Social media en de huidige stand van zaken

Volgens de fact checkers van Reuters is er n.a.v. de aangifte geen actief strafrechtelijk onderzoek gaande naar de COVID-vaccinaties en is de vaccintie-campagne in het VK niet stopgezet [9,10]:

“De Metropolitan Police vertelde Reuters echter dat er geen dergelijk strafrechtelijk onderzoek is gestart met betrekking tot COVID-19 vaccins en bevestigde dat “er geen vaccincentra zijn gesloten” als onderdeel van een niet-bestaand onderzoek.
 
Een woordvoerder legde via e-mail uit dat de uitgifte van een CRN niet automatisch betekent dat er een onderzoek is ingesteld – noch dat er inderdaad een misdrijf is gepleegd.
 
De uitgifte van een CRN betekent eerder dat de politie een beschuldiging heeft ontvangen en geregistreerd.
“Op 20 december werd op een politiebureau in West-Londen een aantal documenten ingediend ter ondersteuning van beschuldigingen van criminaliteit in verband met het vaccinatieprogramma van het Verenigd Koninkrijk,” verklaarde de woordvoerder op 19 januari tegenover Reuters.
 
“Agenten hebben de opdracht gekregen de documenten te onderzoeken. Dit proces is tijdrovend en is verlengd door de indiening van verdere documenten door mensen die werden aangemoedigd om dit online te doen.
“Hoewel de beoordeling wordt voortgezet, wijst tot op heden niets erop dat er een misdrijf is gepleegd en is er geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld.”
(Aldus Reuters op 20 januari, 2022) [9, 10].

 

 

Vaccinatie van kinderen

 
Jong meisje krijgt een vaccinHet advocatenkantoor van Lois Bayliss, Broad Yorkshire Law, had op 3 februari een brief opgesteld voor de directie van Britse scholen om hen ervan op de hoogte te stellen dat de Covid vaccinatiecampagne is geannuleerd n.a.v. het politieonderzoek en waarschuwde de scholen dat zij aansprakelijk zullen worden gesteld als ze de vaccinatiecampagne alsnog voortzetten [11]. Volgens de fact checkers van Reuters maakt deze brief valse claims [12]:

“Een brief van een advocaat in South Yorkshire heeft scholen in Engeland geadviseerd om de COVID-19 vaccinaties te annuleren, omdat ten onrechte is beweerd dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de uitrol.
Kopieën van de brief, gedateerd 3 februari en ondertekend door ene Lois Bayliss van Broad Yorkshire Law, zijn online gedeeld, samen met aanmoedigingen voor mensen om ze te downloaden, uit te printen en naar hun plaatselijke scholen te sturen.
 
Volgens Bayliss worden COVID-19 vaccins door de politie onderzocht vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Als bewijs van het onderzoek noemt ze een referentienummer van het misdrijf, 6029679/21, en adviseert ze het personeel alle geplande vaccinaties te annuleren en haar brief aan de ouders door te sturen.
 
‘Indien u de inenting niet annuleert, stelt u zich aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het bezoek en deze aansprakelijkheid kan ook strafrechtelijke aansprakelijkheid inhouden,’ voegt zij eraan toe.
 
Deze beweringen zijn echter niet op feiten gebaseerd. Het referentienummer van het misdrijf 6029679/21 werd in december door de Metropolitan Police toegekend nadat een persoon een misdrijf in verband met vaccins had gemeld.
Vervolgens werden documenten bestudeerd om te beslissen of een onderzoek nodig was – maar het korps vertelde Reuters in januari bij verschillende gelegenheden dat er ‘niets was dat erop wees’ dat een misdrijf was gepleegd. Daarom werd er geen onderzoek ingesteld.”
(Aldus Reuters op 8 februari, 2022) [12].

Op Facebook wordt een verwijzing naar deze brief weergeven als “gedeeltelijk onjuiste informatie.” [13]
 

 

Huidige stand van zaken

 
Over de huidige stand van zaken is vooralsnog niet veel bekend. De MSM-berichtgeving heeft er alle kenmerken van dat de zaak niet voortvarend wordt opgepakt en er krachten zijn die de zaak tegenwerken. Patronen die we eerder hebben waargenomen bij dergelijke zaken in zowel binnenland (Viruswaarheid en BPOC) als buitenland (Show Us The Virus rechtszaak in Zuid-Afrika [14] en de American Frontline Doctors).

Over het ICC-nummer: OTP‐CR‐473/21 is niets terug te vinden op de website van het Internationaal Strafhof in Den Haag [15]. Volgens een blog hebben meerdere mensen navraag gedaan naar de zaak bij het Internationaal Strafhof per email, zonder tot op heden van antwoord te zijn voorzien [16]. Dit is helaas geen uitzondering. De Buitenparlementaire onderzoekscommissie (BPOC) heeft namelijk ook een ICC-zaaknummer [17] die nergens terug is te vinden op de website van het Internationaal Strafhof [15].

Dokter Sam White werd in juni 2021 geschorst door de NHS (het VK ministerie van Volksgezondheid) voor zijn kritiek op het coronabeleid, waardoor hij zijn beroep als arts tot op heden niet meer kan uitvoeren [18, 19].

 

 

Bronnenlijst

 
1. Facebook. Important Public Announcement Covid 19 Scandal – Metropolitan Police Launch Major Investigation. 2022; Available from: https://www.facebook.com/photo?fbid=10225750337848217&set=pcb.10225745311682566.
2. Law, P. Coronavirus Dossiers. 2022; Available from: https://pjhlaw.co.uk/coronavirus-dossiers/.
3. Law, B.Y. Broad Yorkshire Law – About us. 2022; Available from: http://www.broadyorkshirelaw.co.uk/about-us.
4. Loyd, L. There you have it myself calling Hammersmith Police Station whom confirm this is a live case!!! Share share share. 2022; Available from: https://www.facebook.com/laurabellis123/videos/258156923053195/.
5. Lamb, B. International Criminal Courts – ICC – OTP – CR – 473 – 21. 5G Media Watch. 16 January, 2022. Available from: https://www.5gmediawatch.com/post/international-criminal-courts-icc-otp-cr-473-21.
6. HealthRiseUK, J.C., Mon 20th of Dec, Dr Sam White, Solicitor Lois Bayliss, retired police constable Mark Sexton and Solicitor, Philip Hyland PJH Law attended Charing Cross Police station and then Hammersmith Police Station in London. A criminal complaint has been made and accepted by The Met Police. 2021: Twitter. Available from: https://twitter.com/HealthRiseUK/status/1473015852249321474.
7. Awakes, A. Avalerion Awakes on Rumble & Bitchute. Available from: https://rumble.com/c/c-553847 & https://www.bitchute.com/channel/1xeinlRT0nUt/.
8. Vaccinvrij, S. 2022; Available from: https://stichtingvaccinvrij.nl/.
9. Check, R.F. Fact Check-Metropolitan Police call handler ‘misspoke’ when appearing to confirm that a criminal investigation into COVID-19 vaccines had been launched. Reuters. 20 January, 2022. Available from: https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-britain-idUSL1N2U020T.
10. Check, R.F. Fact Check-The Metropolitan Police has not opened a criminal investigation into Britain’s COVID-19 vaccine rollout. Reuters. 20 January, 2022. Available from: https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-britain/fact-check-the-metropolitan-police-has-not-opened-a-criminal-investigation-into-britains-covid-19-vaccine-rollout-idUSL1N2U00Q8.
11. MarkGB, Letter to schools re immunisations, from Broad Yorkshire Law. 2022. Available from: https://www.markgb.com/blog/2022/2/4/letter-to-schools-re-immunisations-from-broad-yorkshire-law.
12. Check, R.F. Fact Check-Solicitor’s letter falsely claims that London’s police are investigating COVID-19 vaccines. Reuters. 8 February, 2022. Available from: https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-britain/fact-check-solicitors-letter-falsely-claims-that-londons-police-are-investigating-covid-19-vaccines-idUSL1N2UJ1UY.
13. Facebook. School Immunisation Service Visit letter from Broad Yorkshire Law. 2022; Available from: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4849725185070565&set=a.601964209846705.
14. Awakes, A. Show us the virus rechtszaak bij het Zuid-Afrikaans Grondwettelijk Hof tegen de President, het Parlement en de Centrale Bank voor op fraude gebaseerde coronamaatregelen en staatsverovering. CommonSense TV. 10 November, 2021. Available from: https://web.archive.org/web/20211110165938/https://commonsensetv.nl/show-us-the-virus-rechtszaak-bij-het-zuid-afrikaans-grondwettelijk-hof-tegen-de-president-het-parlement-en-de-centrale-bank-voor-op-fraude-gebaseerde-coronamaatregelen-en-staatsverovering/.
15. Court, I.C. Trying individuals for genocide, war crimes, crimes against humanity, and aggression. 2022; Available from: https://www.icc-cpi.int/.
16. FidoSysop. Covid-19 Lawsuit Filed In International Criminal Court OTP-CR-473/21. Doc’s FidoSysop Archive – From The BBS Days Into Cyberspace! 3 January, 2022. Available from: https://www.fidosysop.org/25453/01/covid-19-lawsuit-filed-in-the-international-criminal-court-otp-cr-473-21/.
17. BPOC. Dossier Internationaal Strafhof. 2022; Available from: https://bpoc2020.nl/dossier-internationaal-strafhof/.
18. Beck, S. Barred – a GP with the courage to say No to vaccines. TCW – Defending Freedom. 28 June, 2021. Available from: https://www.conservativewoman.co.uk/gp-with-the-courage-to-say-no-to-vaccines/.
19. Law, P. Dr Sam White. 2022; Available from: https://pjhlaw.co.uk/dr-sam-white/.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This