Vaccinatie paspoort – de macht van de farmaceutische industrie kent geen grenzen?

door | 3 apr 2020 | Nationale politiek

Stelt u zich het volgende eens voor. Binnen afzienbare tijd krijgen wij allemaal een vaccinatiepaspoort. En zoals de naam al doet vermoeden wordt aan het paspoort de eis verbonden dat we gevaccineerd moeten zijn om te mogen reizen. En dat niet alleen, het paspoort moet ook getoond worden om te kunnen trouwen; een rijbewijs te halen; toegang te krijgen tot scholen; kinderbijslag en uitkeringen te ontvangen etc. Met andere woorden de staat kan u chanteren. En het eind is zoek?

 

Argentinië

In Argentinië is het kennelijk deels al zover. Het vaccinatiepaspoort is op 14-12-2018 ingevoerd. Het onderstaande citaat komt uit een artikel gepubliceerd op 17-12-18 in ‘Global Citizen’:1,2

Argentijnse staat keurt nieuwe wet goed die vaccins gratis en verplicht maakt
“Gevaccineerd zijn is noodzakelijk, en is vereist voor procedures zoals de jaarlijkse toegang of het verlaten van het schoolsysteem, het verwerken of vernieuwen van identiteitsbewijzen, paspoorten, registratie woonplaats, medische procedures voor werk, huwelijkscertificaten en rijbewijzen, evenals voor de verwerking van gezinstoelagen.” – Global Citizen2

 

 

“Gratis en beschikbaar voor de hele bevolking”, bericht de krant optimistisch. Vaccins zijn niet ‘gratis’ – de belastingbetaler is geduldig. En wat betreft de verplichting – is het op straffe van niet kunnen trouwen, reizen etc. afdwingen van ‘medewerking’ niet puur machtsmisbruik? Over verplichting zegt de krant: ‘Argentinië neemt de antivaxbeweging – en de terugkeer van uitgeroeide ziektes – serieus.’

Subtiel en niet zo subtiel wordt het de ‘antivaxxers’ in de schoenen geschoven dat de dalende vaccinatiegraad veroorzaakt dat ‘uitgeroeide ziektes’ terugkomen. En voilà – de reden voor ‘verplichtende’ maatregelen is gecreëerd. Maar waar zijn de cijfers die dit argument zouden moeten kunnen onderbouwen?

 

 

Europa

De verhaallijn in de media is wereldwijd hetzelfde. Door de ‘anti-vaxxers’ komen ziektes terug – en daarom moeten vaccins nu verplicht worden. In Nederland was de licht dalende vaccinatiegraad goed voor maandenlange mediacampagnes die uiteindelijk zijn uitgemond in een wetsvoorstel dat kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Maar de cijfers kunnen het ‘gevaar van de mazelen’ in Nederland niet onderbouwen, noch het argument dat hierdoor de mazelen ‘terug’ zouden komen.

I. De ernst en sterfte aan de mazelen was al met 98% afgenomen vóór de introductie van een vaccin ertegen.

II. De daling van de vaccinatiegraad heeft niet geleid tot een plotselinge abnormale toename in het aantal ziektegevallen

 

 

Wat de cijfers wél onderbouwen

I. De ernst en sterfte aan de mazelen was al met 98% afgenomen vóór de introductie van een vaccin ertegen.

Velen van u zijn het waarschijnlijk al lang tegengekomen op de site van de stichting Vaccinvrij, maar voor de mensen die ‘nieuw’ zijn in vaccinatieland het volgende. Uit een rapport van het RIVM komt het volgende overzicht over afname van de sterfte aan de mazelen van 2740 gevallen in 1900 tot 1 geval in 1975, het jaar VOOR de introductie van het losse mazelen vaccin in 1976.3

 

Wereldwijd zien we in alle nu welvarende landen een soortgelijke afname van de ernst en sterfte aan infectieziektes vóór de start van massa-vaccinatieprogramma’s.4

 

II. De daling van de vaccinatiegraad heeft niet geleid tot een plotselinge, abnormale toename in het aantal ziektegevallen. In het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016’ staat voor het eerst dat de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rodehond al een paar jaar licht daalt.4 Dus laten we zeggen dat de vaccinatiegraad van 2014 en de jaren daarna daalt.

Dit vertaalt zich niet in een dramatische toename van het aantal gemelde mazelen gevallen.

Zelfs de 24 mazelengevallen in 2018, op het hoogtepunt van de mediacampagnes die ons bang moesten maken voor de mazelen, vallen in het niets bij meerdere voorafgaande jaren. Met de “door de WHO aanbevolen vaccinatiegraad van 95%” waren er bijvoorbeeld in 2008  – 110 ziektegevallen, in 2000 – 255 ziektegevallen, in 1988 – 1520 ziektegevallen etc.

 

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt bij hoeveel mazelengevallen er worden gemeld per jaar in Nederland.5

Aantal mazelen-gevallen per jaar van 2000-2019

 

Aantal mazelen-gevallen per jaar van 1990-1999

 

Dus noodzaak is er niet? De veiligheid kan niet bewezen worden? Waar is die verplichting eigenlijk op gebaseerd?

 

 

Time-line van de ontwikkeling van een vaccinatiepaspoort in Europa

Waarschijnlijk is het al veel langer gaande, maar de laatste drie jaar zijn de aanwijzingen dat onze vrijheid serieus wordt bedreigd overal te vinden – behalve in de media. Zie bijvoorbeeld ‘Roadmap on Vaccination‘ van de EU. Hieronder volgen drie grote conferenties van de Europese Unie.

I. 2018 – Europese commissie vergadert in Parijs
II. 2019 – Europese commissie vergadert in Brussel
III. 2020 – Europese commissie vergadert in Luxemburg

 

I. 2018 – Europese commissie vergadert in Parijs

“Op 20 november organiseerde Instituut Choiseul de Europese vaccinatieconferentie in het Instituut Pasteur in Parijs, waarin alle belanghebbenden bij vaccinatie bijeenkwamen, in een nationale en Europese context van debatten om te praten over de verbetering van de efficiëntie van het vaccinatiebeleid.”6

De Europese vaccinatieconferentie vond in 2018 plaats in Parijs. In een periode dat de media ons bombardeerden met berichten over het gevaar van infectieziektes, over aluhoedjes en over verplichting. De redenen waarom de vaccinatiegraad daalt – onder andere het ontbreken van veiligheidsnormen en wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is – kregen geen aandacht in de media. De macht van het geld is nog steeds pijnlijk voelbaar. Censuur. Elke stem die vragen stelt over veiligheid, of het nu vanuit de wetenschappelijke of medische hoek komt, of van de burger zelf werd en wordt niet serieus genomen of genegeerd.

 

Wat waren de vergaderpunten in Parijs?

 De Europese vaccinatieconferentie werd georganiseerd met ondersteuning en deelname van Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, MSD, Instituut Pasteur. Allemaal leden van de familie Farma.  Veiligheid en vaccinatieschade stonden niet op de agenda. In twee ronde tafel gesprekken bogen 6 sprekers – allemaal werkzaam in de farmaceutische industrie – zich over de volgende onderwerpen:

Ronde tafel 1: Verbetering van het vaccin-aanbod dankzij een innovatief en flexibel vaccinatie-ecosysteem

Ronde tafel 2: Immunisatie-informatiesystemen, belangrijke ingrediënten voor efficiënte vaccinatieprogramma’s

 

In het document dat verslag doet van de Europese vaccinatie conferentie staat:

“Versterking van de EU-samenwerkingsinspanningen om een Europese vaccinatiekaart te creëren die zou helpen om patiënten in Europa te monitoren in een context van verhoogde mobiliteit, en die autoriteiten precieze informatie zou verschaffen over de stand van de vaccinatiegraad van populaties.”6 Het sluit naadloos aan op de plannen van Bill Gates.

 

Elk kind ter wereld gevaccineerd voor 2020

In 2010 heeft zakenman Bill Gates de jaren 2010-2020 uitgeroepen tot de ‘Decade of Vaccines’, en verklaart dat tegen 2020 “de baten van vaccins uitgebreid zouden zijn tot elk kind ter wereld”, met andere woorden een vaccinatiegraad van 100%. De tijd dringt en het doel is nog (net) niet bereikt.7,8 De strategieën om bewuste ouders onder druk te zetten nemen toe.

In Duitsland, Frankrijk en in Italië is men vanaf 2017 overgegaan op (gedeeltelijke) verplichting, met boetes en gevangenisstraf voor ouders die hier niet mee instemmen. Maar verplichting werkt niet in alle landen even goed, en er wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Andere strategieën zijn: kinderbijslag inhouden voor ongevaccineerde kinderen – dit wordt ‘succesvol’ toegepast in Australië (no jab, no pay) – het weigeren van ongevaccineerde, gezonde kinderen op scholen, zwembaden en dergelijke (U.S.A), en in Nederland lijkt de keuze te zijn gevallen op het weigeren van ongevaccineerde kinderen op kinderdagverblijven als eerste stap. En het vaccinatiepaspoort, dat in voorbereiding is, zal ook flink wat druk op ons uitoefenen, want Nederlanders zijn een reislustig volk.

 

 

 II. 2019 – Europese commissie vergadert in Brussel

Brussel is een paradijs voor lobbyisten. Volgens Van Belang & Partners, een consultancy op het gebied van ‘Public Affairs’ (lobbyen) werken er meer lobbyisten dan beleidsambtenaren.9,10

De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel. Er kwamen ongeveer 400 deelnemers van over de hele wereld bijeen, waaronder politieke leiders, hooggeplaatste vertegenwoordigers van de VN en andere internationale organisaties, ministeries van Volksgezondheid, vooraanstaande academici, wetenschappers medici etc.11 Deelname was alleen ‘op uitnodiging’, en vertegenwoordigers van vaccin-kritische consumentenorganisaties ontbraken. De uitkomst stond bij voorbaat al vast.

 

Wat waren de vergaderpunten in Brussel?

Het evenement in Brussel was opgebouwd rond de volgende drie ronde tafels:

Ronde tafel 1: We vertrouwen in vaccins
Meer maatregelen nemen om het vertrouwen in vaccins te vergroten

Ronde tafel 2: De magie van wetenschap
Vaccinonderzoek-, ontwikkeling en vernieuwing stimuleren

Ronde tafel 3: Vaccins beschermen iedereen, overal
Genereren van een wereldwijde respons om gezondheid, veiligheid en voorspoed door vaccinatie zeker te stellen

 

 

Op deze dag werden de deelnemers bovendien ingewijd in een tien stappenplan waarmee de gevestigde orde ervoor gaat zorgen dat elk kind ter wereld wordt gevaccineerd.12 Geen aandacht voor bijwerkingen, geen aandacht voor keuzevrijheid, geen aandacht voor alternatieve manieren om gezondheid te bevorderen. Niets. Dat was Brussel.

 

 

III.  2020 – Europese commissie vergadert in Luxemburg

De meest recente bijeenkomst was op 15 januari 2020 bij de Europese Commissie in Luxemburg. Dr. John F. Ryan, waarnemend directeur van het directoraat-generaal gezondheid en consumenten van de Europese Commissie, afdeling volksgezondheid en consumentenbescherming – hield een toespraak waaruit onder andere de volgende gebruikelijke citaten:13

“Er zijn veel Europese landen die uitbraken van mazelen hebben, en we willen met de lidstaten samenwerken om de controle op de vaccinatiestatus te verbeteren.”

 

“Steeds meer landen kijken hoe ze de vaccinatiegraad op scholen kunnen verbeteren, maar ook bijvoorbeeld jonge meisjes die de puberteit bereiken om de vaccinatiegraad voor HPV-vaccins kunnen verhogen.”

 

“Een ander voorbeeld is dat de ouderen-populatie ook het doelwit kan zijn van vaccinatie om de seizoens-griep te verminderen.”

 

En natuurlijk komt het vaccinatiepaspoort om de hoek kijken.

“Om mensen te helpen, gaan we een Europese vaccinatiekaart ontwikkelen. Het is een beetje vreemd dat je voor je hond een vaccinatiekaart nodig hebt, terwijl je geen bewijs nodig hebt voor je kind of jezelf. Honden worden momenteel door de Europese Unie beter beschermd dan mensen.”

 

“We willen echt proberen die situatie te verbeteren door een Europese vaccinatiekaart te verstrekken wanneer mensen rondreizen. Europeanen zullen dan allemaal op hetzelfde niveau beschermd zijn tegen door vaccinatie te voorkomen ziekten, net zoals als we dat al doen voor onze hondenpopulatie.”

 

Wie luistert er naar de ouders? Kennelijk zijn we voor de industrie en de politiek niet meer dan een kudde schapen?

 Zal de COVID-19 crisis aangegrepen worden om vaart te zetten achter het vaccinatiepaspoort?

 

 

Bronnen:

 

 1. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/para-renovar-dni-pasaporte-registro-habra-presentar-nid2202208
 2. https://www.stopmandatoryvaccination.com/mandatory-vaccination/argentina-creates-mandatory-vaccination-law-for-passport-id-drivers-license-school-more/
 3. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/213676008.html
 4. https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/
 5. https://www.rivm.nl/publicaties/vaccinatiegraad-en-jaarverslag-rijksvaccinatieprogramma-nederland-2016
 6. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37852/table?ts=1585909568484
 7. http://choiseul.info/wp-content/uploads/2019/01/European-Vacciantion-Conference-2018-Conference-report.pdf
 8. https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates/
 9. https://stichtingvaccinvrij.nl/wereldgezondheidsorganisatie/
 10. https://www.vanbelangpartners.eu/over-ons
 11. https://www.vanbelangpartners.eu/2013/10/drijft-brussel-op-lobbyisten/
 12. https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_nl
 13. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
 14. https://www.youtube.com/watch?v=WA9IJtjLFZ0&fbclid=IwAR34Q_IFcABCQ6AWUrtqr2IiygXd2wHj0N_738a-ej4XbTmCVE7S9ZWHznM

 

 

 

Over de auteurs: 

Ellen Vader verzamelt, onderzoekt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde onderwerpen en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This