Vaccins zijn veilig? – hoe wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet om de link tussen vaccins en epilepsie niet aan te tonen

door | 12 jan 2017 | Wetenschap

 

Placebo NoceboIn opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voerden 9 wetenschappers een onderzoek uit getiteld: ‘Etiologies for seizures around the time of vaccination’. [1] Het doel was achter de oorzaak van ‘vaccingerelateerde stuipen’ te komen. Men concludeerde ten eerste dat ‘in de meeste gevallen genetische of structurele defecten de oorzaak zijn van epilepsie die begint na vaccinatie’. En ten tweede dat dit onderzoek kan dienen om ‘het vertrouwen in vaccinatieprogramma’s te ondersteunen’. We hoeven ons kennelijk geen zorgen te maken: ‘vaccingerelateerd’ is veilig!

De onderzochte groep bestond uit 990 kinderen van wie er gemeld is dat er na vaccinatie stuipen optraden. 26 van hen kregen in een later stadium de diagnose ‘epilepsie’ opgespeld.

Hoe heeft men kunnen concluderen dat dit niet door het vaccin kan komen? Zelfs niet in een aantal van de gevallen? Laten we het onderzoek eens goed lezen en het zal u duidelijk worden hoe gemakkelijk het is onderzoeksresultaten te manipuleren.

Wat is bekend over dit onderwerp?

Artsen lezen over het algemeen geen onderzoeken, hooguit de samenvatting op de eerste pagina. De hieronder genoemde Engelse citaten uit de samenvatting beginnen met aan te geven wat er bekend is over dit onderwerp.

“Childhood vaccinations mildly increase the risk of febrile seizures in the general pediatric population, during specific risk periods.”

De wetenschappers zijn ervan op de hoogte dat vaccins een ‘milde’ toename laten zien van het risico op stuipen, maar er wordt – ook verder in het document – niets gespecificeerd. Hoe groot of klein is een ‘milde’ toename? Cijfers ontbreken. Over welke periode heeft men het als men spreekt over ‘specifieke risico periodes’? Onduidelijk. Waarop is het gebaseerd dat er ‘een milde toename is van het risico op’? Bronvermelding van het voorafgaande onderzoek, waaruit wetenschappelijke conclusies zijn getrokken over ‘wat men al weet over dit onderwerp’ ontbreekt. Het onderzoek is kennelijk gebaseerd op aannames.

Wat voegt deze studie toe?

“This study shows that in most children with epilepsy onset after vaccination, genetic or structural causes of epilepsy can be identified.”

Volgens deze studie kunnen bij de meeste kinderen met epilepsie na aanvang van vaccinatie genetische of structurele oorzaken van epilepsie geïdentificeerd worden. Wat de studies ‘laten zien’ is meestal voorspelbaar. Het overgrote deel ervan wordt immers uitgevoerd door de vaccinproducent zelf of door uitvoerende instanties van het Rijksvaccinatieprogramma. Aantonen dat het vaccin de oorzaak is van ernstige aandoeningen zou hun product of programma geen goed doen.

We kunnen lezen hoe de wetenschappers te werk zijn gegaan tot bovenstaande uitspraken te komen. Voor wie wil, het hele onderzoek is op het internet te vinden (download link onderaan dit artikel) [2] Het is taaie kost, maar mocht iemand er behoefte aan hebben; ik hou altijd erg van bronnen dus bij deze! (zelfs de samenvatting is trouwens even doorbijten, maar lees verder en het wordt helder).

Samenvatting

‘Objectives’: Het doel is het onderzoeken van het vóórkomen, verloop en de oorzaak van epilepsie van kinderen met ‘vaccin-gerelateerde’ stuipen.

‘Methods’: Hiervoor is gebruik gemaakt van de medische gegevens van 990 kinderen – van wie melding gemaakt is dat er in hun eerste twee levensjaren stuipen optraden na vaccinatie. Van de 26 kinderen daarvan die gediagnostiseerd werden met epilepsie is ‘follow-up’ data verzameld.

‘Results’: De ouders van 23 van de 26 kinderen hebben meegewerkt aan het verstrekken van gegevens. De onderzoekers hebben zorgvuldig gekeken naar de aard van de aanvallen en vonden dat:

• 12 kinderen epileptische encefalopatie (ontsteking van de hersenen gepaard gaande met stuipen) ontwikkelden
• 8 ‘goedaardige’ epilepsie hadden
• 3 kinderen al encefalopatie (hersenontsteking) hadden voordat de stuipen optraden
• 15 kinderen ‘onderliggende oorzaken’ hadden, waaronder het syndroom van Dravet (een zeer zware vorm van spiertrekkingen) of genetische epilepsie (er was bij de ouders al sprake van epileptische aanvallen).

‘Conclusions’: Hieruit heeft men geconcludeerd dat in de meeste gevallen onderliggende genetische of structurele defecten de oorzaak zijn van ‘epilepsie beginnend na vaccinatie’. En bovendien hebben deze resultaten volgens de onderzoekers een belangrijke toegevoegde waarde in de voorlichting naar ouders met ‘vaccin-gerelateerde stuipen’ en zou het onderzoek kunnen helpen het vertrouwen in Rijksvaccinatieprogramma te ondersteunen.

Wie snapt het nog?

Ik heb het hele onderzoek twee keer gelezen voordat ik goed begreep wat hier gaande is. De eerste keer heb ik het gewoon helemaal doorgelezen om iets van de werkwijze van de onderzoekers te begrijpen. De tweede keer heb ik het onderzoek gescreend op het woord ‘vaccins’ om erachter te komen hoe men uitsluit dat – heel simpel – vaccins de oorzaak zijn van ‘stuipen in de periode dat er gevaccineerd wordt’.

We weten dat de oorzaak van stuiptrekkingen, toevallen, spiertrekkingen en andere vormen van epileptische aanvallen ligt in de hersenen. We weten dat er in vaccins stoffen zitten die de hersenen kunnen beschadigen. We weten ook dat de hersenen van baby’s in de eerste levensjaren volop in ontwikkeling zijn en mede daardoor extra kwetsbaar en dat de kans op hersenbeschadiging door de betreffende stoffen dus groter zal zijn voor baby’s dan voor volwassenen. We weten zelfs dat vaccins het risico op stuipen verhogen, zoals ook in dit onderzoek wordt gemeld.

Hoe men komt tot de conclusie dat ‘vaccins niet de oorzaak kunnen zijn van ‘stuipen in de periode dat er gevaccineerd wordt?’ Wel, kennelijk is dat vrij gemakkelijk. Het belangrijkste is dat het onderzoek zo wordt opgesteld, dat er naar van alles gekeken wordt behalve naar vaccins.

Om dit goed tot ons door te laten dringen de volgende vergelijking.

Denk mee, denk na!

Laten we zeggen dat we een onderzoek doen naar ‘mogelijke oorzaken van dronkenschap tijdens de feestdagen’. Het aantal ongelukken loopt uit de hand en de overheid stelt een paar miljoen euro beschikbaar om de oorzaak van het steeds toenemende aantal verkeersdoden en gewonden boven water te krijgen.

We weten allemaal dat alcohol een ‘milde’ invloed heeft op dronken worden. Maar we weten natuurlijk ook dat mensen verschillend reageren op alcohol. Mijn man (Australiër ruim 90 kilo), drinkt een fles wijn en speelt daarna een partijtje tennis. Ikzelf (Nederlandse, amper 55 kilo) drink een glaasje en je kunt me naar bed brengen. De ene persoon wordt er levendig van en de ander valt in slaap – en alles wat er tussen in zit. Afhankelijk van waar we ons onderzoek op richten, zullen we factoren vinden die verschillen in onze reactie op alcohol zouden kunnen verklaren. Genetische factoren, lichaamsgewicht, gewoontepatronen – you name it.

Maar moeten we ook niet gewoon kijken naar de chemische samenstelling van alcohol en wat voor effect dat op ons lichaam heeft??!

Kunnen genetische en andere oorzaken worden aangewend om tot de conclusie te komen dat we erop kunnen vertrouwen dat we (onafhankelijk van het aantal biertjes dat we op hebben) wel achter het stuur kunnen gaan zitten en veilig thuiskomen?

Wat zijn de effecten van vaccins op de hersenen van baby’s en jonge kinderen?

Terugkomend op het in dit artikel besproken onderzoek: hoe is het mogelijk dat wetenschappers de – mogelijk schadelijke – effecten van vaccins niet in hun onderzoek hebben betrokken? Heeft dat misschien iets te maken met de aanname: ‘vaccins zijn veilig en effectief’?

De onderzoekers hebben naar de aard van de epilepsie gekeken, naar de genen en naar structurele oorzaken, maar niet naar vaccins. In vaccins zitten stoffen die stuipen veroorzaken. Convulsies (stuipen) zijn erkende bijwerkingen, dit staat in de bijsluiters. Het verband is al gelegd. Moeten we niet gaan onderzoeken of dit – zeker gezien de enorme toename in het aantal vaccins – niet veel vaker voorkomt dat we denken?

Van de 990 kinderen in dit onderzoek bij wie na toediening van het vaccin stuipen worden gemeld, ontwikkelen er 26 epilepsie. Een simpel rekensommetje levert op dat dit dus bij 1 op de 38 kinderen het geval is; een schrikbarend hoog aantal. En toch wordt er geconcludeerd dat deze studie ertoe kan bijdragen het vertrouwen in rijksvaccinatieprogramma’s te herstellen. Waar is deze conclusie op gebaseerd? Het is me niet duidelijk.

Aanvallen, epilepsie, toevallen, stuipen, spiertrekkingen… het heeft allemaal te maken met problemen in de hersenen. En dat is dus precies waar de mensen die tegen vaccins waarschuwen ons bewust van trachten te maken. Bepaalde stoffen horen niet thuis in de hersenen van baby’s. En sommige kinderen kunnen daar heel veel last van krijgen. Voor de mensen die willen weten hoe dit zit, raad ik aan te kijken naar de You-tube van Dr. Russel Blaylock, een neurochirurg die helder uitlegt waarop hij zijn conclusies baseert.

Wie leest eigenlijk dit soort studies?

Artikelen die in ‘Pediatrics’ verschijnen, worden verder verspreid in het medische circuit via bijvoorbeeld ‘NEJM-journal watch’. Deze organisatie is opgezet ter ondersteuning van medici ‘to stay on top of important news’. Hun missie? Artsen helpen met het op de hoogte zijn en begrijpen van de laatste medische ontwikkelingen.

‘Our mission is to help clinicians efficiently understand medical developments to improve patient care and foster professional development’. [3]

Dank zij deze organisatie hoeven drukke artsen niet eens meer hun medische vakliteratuur door te lezen, maar kunnen zij gebruik maken van de ‘journal watch’ – a FREE daily email alert on breaking medical news that affects your practice.’ Op de website van NEJM staan advertenties met slogans als: ‘Because trust is everything’ waaronder de link naar een subpagina waarop men kan lezen dat het doel van deze organisatie is wereldwijd actief te zijn.

“The goal of NEJM is to meet the rapidly growing demand for essential medical information and to dissimate that content in new ways to a broader global health care community than ever before” [4]

De teksten zijn zo gelikt dat het niet anders kan dan dat NEJM beschikt over een goede marketingstrategie om haar ambitieuze doel te bereiken. En de manier waarop de toch al uiterst onvolledige informatie over ‘vaccin-gerelateerde stuipen’ wordt besproken, laat weinig ruimte over om iets anders te concluderen dan dat de invloed van farmaceutische bedrijven ook hier de overhand heeft gekregen. ‘Etiologies for Seizures Around the Time of Vaccination’ krijgt de titel:

“Seizures After Vaccination: Don’t Blame the Vaccines”
Deborah Lehman, MD reviewing Verbeek NE et al. Pediatrics 2014 Sep 15 [5]

In drie alinea’s kunnen artsen lezen wat het desbetreffende onderzoek wordt verondersteld te hebben aangetoond. Het komt neer op: ‘Seizures are triggerd – but not caused – by vaccination’. En dit – no surprise – is precies wat steeds meer ouders te horen krijgen van hun artsen. Medici begrijpen kennelijk snel dat vaccins geen blaam treffen. Maar u leest het goed: de artsen die u vertellen dat onderzoek laat zien dat stuipen na vaccins niet door vaccins opgeroepen of veroorzaakt kunnen worden, hebben nog niet eens de samenvatting van het originele onderzoek gelezen. Ze varen blind op de ‘bespreking’ ervan door andere ‘experts’ zoals Deborah Lehman, MD

En voor de mensen die zich afvragen wat het verschil is tussen een MD en PhD (Deborah Lehman heeft MD achter haar naam staan – maar je komt vaak ook PhD tegen) – het zijn allebei artsen, alleen is PhD een wetenschappelijke titel:

“Unlike the MD who does not need to produce any original research, the person earning a PhD must produce original research”

( ..)“This means that if you yourself want to make important scientific discoveries and then tell the world about them, you will be much better prepared by getting a PhD than an MD. You also will be much better prepared to criticize studies you read about in virtually any field because you will be trained in critical thinking and writing. MDs typically aren’t as qualified as PhDs to evaluate research studies and their significance.”  [6]

Is er voor deze ‘review’ geen arts te vinden met PhD achter haar naam? Kennelijk niet. En waar het in de praktijk dus op neerkomt is dat mevrouw Deborah Lehman, in een blog dat door honderdduizenden artsen gelezen wordt, kan zeggen wat zij wil en het originele onderzoek er niet bij hoeft te halen. En dat betekent dat honderdduizenden artsen – die nogmaals, niet eens de samenvatting van dit onderzoek hebben gelezen, maar als zoete koek de interpretatie van mevrouw Deborah Lehman,MD, slikken, tegen ouders die hebben meegemaakt dat hun kinderen door vaccins stuipen kregen kunnen zeggen: “Dat kan niet – het is heel goed onderzocht en de link tussen epileptische aanvallen en vaccins is niet aangetoond.”

Jakkes, wat een farce allemaal. Wetenschap is verworden tot een zielige poging om de bewustwording van ouders tegen te houden, terwijl een globaal netwerk artsen ‘ondersteunt’ met misleidende informatie.

Willen de wetenschappers wel weten?

Is het mogelijk dat de uitkomsten van de studie verband houden met het feit dat er verscheidene uitvoerende wetenschappers werkzaam zijn voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? Het RIVM is een overheidsorgaan dat een sleutelpositie heeft binnen de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Hoe waarschijnlijk is het dat zij een onderzoek naar buiten zullen brengen dat aantoont dat ouders goed moeten nadenken voordat ze erin toestemmen hun baby te laten vaccineren? Het zou ingaan tegen het vaccinatiebeleid van de Nederlandse overheid, dat sowieso al zwaar onder druk staat.

Steeds meer ouders verliezen het vertrouwen in de overheid. We zijn erachter gekomen wat er wordt ingespoten. En het wetenschappelijk onderzoek dat zou moeten bewijzen dat vaccins veilig zijn (dit kan alleen door middel van een randomized controlled study – onderzoek op laten we zeggen 40:000 kinderen, gedurende 15 jaar, met een ongevaccineerde groep kinderen als controle) is niet te vinden voor ouders en artsen die het willen bestuderen. En ten tweede – de ‘referenties’ aan het einde van dit artikel verwijzen naar andere onderzoeken die, net als deze studie, niet transparant zijn over wie het onderzoek heeft gefinancierd.
Aan het eind van het artikel in Pediatrics staat: “The autors have indicated that they have no potential conflicts of interest to disclose.” Maar wat te denken van hun reputatie? Of de reputatie van het instituut waarvoor ze werkzaam zijn? Staat niet de geloofwaardigheid van het hele Rijksvaccinatieprogramma op het spel?

Ik vraag me af of dit onderzoek is opgezet met de intentie om achter de werkelijkheid te komen, of om een rookgordijn op te werpen om de negatieve neveneffecten van vaccins te verdoezelen. Wat ouders betreft; zij weten nooit van te voren of hun kind behoort tot de groep met ‘genetische structuren of oorzaken voor epilepsie of Dravet syndrome’. Is vaccinatie daarmee voor iedere ouder niet in feite een spelletje Russisch roulette? En wat te denken van de zinsnede: “het onderzoek kan helpen het vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogramma te ondersteunen”? Gaat het over de veiligheid van kinderen? Of gaat het over het beschermen van instituten?

Deze studie bewijst helemaal niets! Er is geen gebruik gemaakt van een ongevaccineerde controlegroep en de mogelijke schadelijke effecten van vaccins zijn niet bestudeerd. Dit soort onderzoeken wordt over het algemeen niet gelezen door uitvoerders van het RVP (ik ben tenminste nog nooit een consultatiebureau-arts tegengekomen die weet wat ze inspuit, of de moeite neemt om wetenschappelijke onderzoeken kritisch door te nemen) – maar de conclusies ervan worden gebruikt als ammunitie om de ervaringen van de ouders te ontkrachten.

Mijn conclusie is de volgende: Ik denk dat we beter onze belastingcentjes kunnen besteden aan de voorlichting van ouders over wat er precies in vaccins zit. Over het feit dat vaccineren een keuze is en géén verplichting, en over het feit dat er veel effectievere manieren zijn om je kind gezond te houden dan hen in te spuiten met ziekteverwekkers, giftige chemicaliën en zware metalen. Ik ben er van overtuigd dat dit een groot aantal gevallen van ‘vaccine related seizures’ zou kunnen voorkomen.

 

 

 

Bronnen:

  1. Etiologies for Seizures Around the Time of Vaccination pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/09/09/peds.2014-0690.abstract
  2. Etiologies for Seizures Around the Time of Vaccination – PDF pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2014/09/09/peds.2014-0690.full.pdf
  3. www.jwatch.org/about/journal-watch
  4. www.nejmgroup.org/?query=group_njwbanner
  5. www.jwatch.org/na35803/2014/09/26/seizures-after-vaccination-dont-blame-vaccines
  6. www.psychologytoday.com/blog/insight/201103/what-is-the-real-difference-between-md-and-phd

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’  en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This