Versneld ingevoerde COVID-19 vaccin veroorzaken mogelijk massale aantallen bijwerkingen – een analyse van Dr. Mercola

door | 15 jan 2021 | COVID-19 ziekte

Dit artikel is een vertaling van Emergency COVID-19 Vaccines May Cause Massive Side Effects door Dr. Mercola.

 

Het verhaal in een notendop

• Begin november 2020 kondigde Pfizer aan dat hun vaccin meer dan 90% effectief is. Een week later kondigde Moderna, die zijn kandidaat-vaccin binnen twee dagen ontwierp, aan dat hun vaccin kon bogen op een effectiviteitsgraad van 94,5%.

• In de klinische testgegevens wordt cruciale informatie achter gehouden, zoals de drempel van de cyclus die wordt gebruikt voor de PCR-testen; of testpersonen symptomen vertoonden of niet, en hoe lang de bescherming door het vaccin aanhoudt.

• Geen enkel Covid-19 onderzoek waarvan wij de gegevens hebben, is opgezet om uit te zoeken of het vaccin het aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen vermindert. Men kijkt alleen of het de symptomen vermindert wanneer je geïnfecteerd bent.

• Het geschatte aantal personen dat gevaccineerd dient te worden (NNTV) met het Moderna vaccin is 167, wat inhoudt dat 167 mensen gevaccineerd dienen te worden om één geval van Covid-19 te voorkomen.

• De NNTV voor het Pfizer vaccin ligt op 256.

• Over de Covid-19 vaccins die op het punt staan massaal te worden gedistribueerd gaan de nieuwsmedia helemaal los wanneer zij het hebben over wie het vaccin het eerst zal krijgen en hoe het gedistribueerd gaat worden. Er is echter een ding waarover zij het niet hebben en dat is de definitie van de ‘effectiviteit’ van deze vaccins.

Begin november 2020 liet Pfizer de aandelenmarkt tot grote hoogte stijgen1 toen het bedrijf aankondigde dat hun vaccin meer dan 90% effectief is.2 Een week later schepte Moderna op dat hun vaccin, dat in slechts twee dagen was ontworpen3, een effectiviteitsgraad heeft van 94,5%.4
Echter, wanneer je de persberichten van Pfizer en Moderna en de klinische onderzoeksgegevens doorleest, zal je merken dat zij cruciale gegevens hebben weggelaten:5

• Zij geven niet aan hoeveel cycli er werden gebruikt voor de PCR testen die zij uitvoerden om het aantal COVID-19 gevallen te tellen, hetgeen van grote betekenis is om te kunnen vaststellen hoe betrouwbaar deze testen zijn.

• Zij geven niet aan of de testpersonen wel of geen symptomen vertoonden.

• Zij vermelden niets over ziekenhuisopnames of sterfgevallen, hetgeen betekent dat er geen indicatie is dat deze worden voorkomen.

• Er is geen indicatie over de duur van de effectiviteit en de bescherming van het vaccin. Enkele aanwijzingen suggereren dat men mogelijk elke drie tot zes maanden een herhalingsprik nodig heeft om het vaccin effectief te laten zijn.

 

 

Odds Ratio’s kunnen misleidend zijn

(De odds ratio is de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zal optreden en de waarschijnlijkheid dat het niet zal optreden – red.).
 
In een artikel , gepubliceerd door het Mises Institute, schrijft Dr. Gilbert Berdine, universitair docent geneeskunde aan de Texas Tech University Health Sciences Center, het volgende:6

“Aan het onderzoek van Pfizer deden 43.538 personen mee en de zaak werd geanalyseerd na 164 gevallen. Aldus werden ruwweg 150 van de 21.750 personen (minder dan 0,7%) positief bevonden in de controlegroep, en ongeveer 1/10 van het aantal in de gevaccineerde groep was PCR positief.
Het onderzoek van Moderna omvatte 30.000 deelnemers. Er waren 95 ‘gevallen’ in de controlegroep van 15.000 personen (ongeveer 0,6%) en 5 ‘gevallen’ in de groep gevaccineerde deelnemers (ongeveer 1/20 deel van 0,6%). De effectiviteits-cijfers die hier worden genoemd zijn waarschijnlijkheidsratio’s (odds ratio’s)’.
 
Wanneer de risico’s van een gebeurtenis klein zijn, kunnen waarschijnlijkheidsratio’s misleidend zijn voor wat betreft het absolute risico. Een meer zinvolle meting van effectiviteit zou het meten van het aantal gevaccineerden zijn dat nodig is om één ziekenhuisopname of één sterfgeval te voorkomen. Die cijfers zijn niet beschikbaar.
 
Uit de Moderna studie komt een schatting naar voren van het aantal dat nodig is om één enkel ‘geval’ te voorkomen: er zouden 15.000 vaccinaties nodig zijn om 90 ‘gevallen’ oftewel 167 vaccinaties per ‘geval’ te voorkomen. Dit klinkt wel even anders dan 94,5% effectief.”

 

 

Het aantal dat PFIZER moet vaccineren = 256

 
In een brief aan de redactie wijst Dr. Allan Cunningham, een gepensioneerd kinderarts uit New York, er ook op dat Pfizer niet duidelijk aan de mensen uitlegt van een “effectiviteit van 90% is, zodat zij het niet kunnen begrijpen. Vervolgens gaat hij verder met de schatting van het aantal gevaccineerde personen dat voor het Pfizer vaccin nodig is. Hij schrijft:7

“Er zijn geen specifieke gegevens vermeld, maar het is vrij gemakkelijk de betreffende getallen te schatten, gebaseerd op de 94 gevallen in de studie die is uitgerold over ongeveer 40.000 proefpersonen:8 gevallen in een gevaccineerde groep van 20.000 en 86 gevallen in een placebogroep van 20.000.
 
Dit levert een COVID-19 infectiegraad op van 0,0004 in de gevaccineerde groep en 0,0043 in de placebogroep. De Relative Risk (RR) voor vaccinatie = 0,093, wat wordt vertaald in een ‘vaccin effectiviteit; van 90,7% [100(1-0,093)]. Dit klinkt indrukwekkend, maar de Absolute Risk Reduction voor een individu is slechts ongeveer 0,4% (0,0043-0,0004=0,0039).
 
Het aantal dat nodig is voor vaccinatie (NNTV) = 256 (1/0,0039), hetgeen betekent dat om slechts één COVID-19 geval te voorkomen er 256 individuen het vaccin moeten krijgen; de andere 255 individuen hebben er geen profijt van, maar worden blootgesteld aan de bijwerkingen van het vaccin, wat die ook mogen zijn als we er al wat over horen.”

 

 

Belangrijke vragen over de veiligheid van deze vaccins blijven onbeantwoord

Wanneer het gaat om vaccinveiligheid, is het belangrijk je te realiseren dat – omdat er slechts een paar duizend geverifieerde gezonde deelnemers aan de feitelijke entstof zijn blootgesteld – de echte bètatesters de massa’s mensen zijn die vooraan staan om het vaccin te halen zodra het op de markt wordt gebracht.

In zijn artikel legt Berdine er de nadruk op dat hij nog steeds geen medische collega heeft gevonden die als een van de eersten deze experimentele vaccins wil nemen. De meesten zeggen dat zij eerst de cijfers betreffende de veiligheid over een jaar of zo willen bekijken voordat zij overwegen zo’n vaccin te nemen.

“Deze collega’s zijn bezorgd over de mogelijke auto-immuunreacties die mogelijk pas maanden na de vaccinatie optreden’, schrijft Berdine. Het is belangrijk te weten dat in geen van de studies die nu worden uitgevoerd vrijwilligers worden gebruikt met een verzwakt immuunsysteem, dus wat de effecten van deze vaccins zullen zijn op deze groep mensen is volkomen onbekend.
 
Dit is een significant probleem wanneer men weet dat naar schatting ongeveer 14.7 tot 23.5 miljoen Amerikanen lijden aan de een of andere vorm van een auto-immuunziekte8 en deze mensen ook een verhoogd risico lopen op complicaties en overlijden door COVID-19 complicaties en dood.
Wanneer het vaccin de kans op auto-immuun-problemen verhoogt, zou de uitkomst vernietigend zijn voor een buitengewoon groot aantal mensen. De vrijwilligers die deelnemen aan de onderzoeken zijn allemaal gezonder dan de doorsnee Amerikaan, echter de negatieve effecten blijken zelfs onder deze ‘elite groep’ normaal te zijn.

 

 

Wat je van het COVID-19 vaccin kunt verwachten

In een artikel in The Observer van 20 oktober 2020 staat een lijst van de bekende bijwerkingen die in de verschillende onderzoeken zijn opgetreden.9 Rillingen, koorts, pijn in het hele lichaam en hoofdpijn komen het meest voor, maar ten minste twee gevallen van Transverse Myelitis – ontsteking van het ruggenmerg – zijn ook voorgekomen.

Zelfs het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention waarschuwt dat men de bijwerkingen van de vaccins niet moet onderschatten.10 En Saad Omer, directeur van het Yale Institute for Global Health, dringt aan op de noodzaak van een breed gevoerde veldwerk-campagne om over de realiteit van de bijwerkingen te discussiëren, omdat patiënten mogelijk niet terugkomen voor de vereiste tweede dosis wanneer zij last krijgen bijwerkingen.11

Dr. Eli Perencevic, professor Interne Geneeskunde en Epidemiologie aan de University of Iowa Care, heeft voorgesteld dat het mensen met essentiële beroepen zou moeten worden toegestaan om drie betaalde vrije dagen op te nemen nadat zij gevaccineerd zijn, daar veel van hen te ziek zullen zijn om te werken.’12

Op 1 december 2020 staat in een CBCN artikel13 waarin werd gekeken naar de frequentie van de bijwerkingen, dat 10-15% van de deelnemers aan het onderzoek van Pfizer en Moderna melding maakte van ‘duidelijk merkbare’ bijwerkingen.

Verscholen aan het eind van het artikel staat een suggestie van een voormalig lid van de adviescommissie, die het voorstel doet de nomenclatuur van ‘ernstige bijwerking’ te vervangen door ‘immuunreactie’, zodat men de manier waarop mensen denken over deze bijwerkingen kan herprogrammeren, zelfs wanneer zij uiteindelijk daardoor niet meer kunnen werken en thuis moeten blijven.

In dit artikel geeft men ook toe dat men geen idee heeft wat en of de gevolgen op lange termijn zullen zijn, wat betekent (zoals we al weten), dat er hier sprake is van één groot experiment met de volksgezondheid en dat alles wat gebeurt nadat de vaccins op de markt zijn gebracht natuurlijk ‘een toevalligheid’ zal worden genoemd.

Gerelateerd nieuws is dat een deelnemer aan de Indiase studie van AstraZeneca het bedrijf nu aanklaagt met de claim dat het vaccin ‘ernstige neurologische schade’14 heeft veroorzaakt en dat een groep onderzoekers waarschuwt dat de COVI-19 vaccins in potentie je risico op een HIV-infectie kunnen verhogen.15 Dan zijn er de zorgen over de mogelijkheid dat het COVI-19 vaccin het DNA van iemand permanent kunnen veranderen, waardoor men mogelijk transhumaan (concept dat men bovenmenselijk) kan worden.16 Zoals je ziet is er een heleboel om te overdenken voordat je deze vaccins neemt.
 

 

Hebben wij echt een COVID-19 vaccin nodig?

 
Berdine wijst er ook op dat de meeste van zijn collega’s geloven dat ‘de onzekerheden betreffende de veiligheid uitstijgen boven wat zij zien als een klein voordeel’.17 En inderdaad suggereren de data op dit moment dat het COVID-19 vaccin waarschijnlijk volkomen overbodig is. Bijvoorbeeld:

• Buiten de verpleegtehuizen is het sterftecijfer buitengewoon laag – 99,7% van de mensen herstellen van COVID-19.18 Wanneer je jonger bent dan 60 jaar loop je een grotere kans om te overlijden aan de jaarlijkse seizoensgriep dan aan COVID-19.19

• Data laten duidelijk zien dat COVID-19 niet heeft geresulteerd in extreme sterfte, wat betekent dat gemiddeld hetzelfde aantal mensen dat normaal per jaar overlijdt, in dit jaar tijdens de pandemie is overleden.20,21 Dit gaat zelfs op voor de bejaarden, zoals werd bewezen in een artikel dat de John Hopkins University net voor Thanksgiving publiceerde. Volgens dit artikel:22

“Het sterftecijfer onder oudere mensen bleef voor en na COVID-19 hetzelfde. Daar COVID-19 hoofdzakelijk ouderen treft verwachtten de experts een stijging van het percentage doden in de oudere leeftijdscategorie. Deze stijging is echter in de gegevens van het CDC niet te zien. In feite is het percentage sterfgevallen in alle leeftijdsgroepen relatief hetzelfde gebleven.”

Direct nadat dit artikel veelvuldig werd gedeeld op Twitter, verwijderde John Hopkins het met de verklaring ‘dat het werd gebruikt om valse en gevaarlijke onnauwkeurigheden over de gevolgen van de pandemie te ondersteunen.’21

 

 

 

Percentage sterfgevallen per leeftijdscategorie

Vanaf week 1 eindigend op 2-1-2020 t/m week 32 eindigend op 9-5-2020

• Onderzoeken24,25,26,27,28,29,30,31 suggereren dat de immuniteit tegen SARS-CoV -2-infectie meer wijdverspreid is dan werd verwacht, dankzij kruisreacties met andere coronavirussen die de gewone verkoudheid veroorzaken.

• Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat asymptomatische personen het SARS-CoV-2 virus verspreiden. Een onderzoek32 naar de gegevens van de PCR testen van bijna 10 miljoen inwoners van de stad Wuhan liet zien dat niemand van degenen die in nauw contact hadden gestaan met een asymptomatisch individu (iemand die positief was getest maar geen symptomen vertoonde) met het virus was geïnfecteerd. In alle gevallen waren de viruskweken van mensen die positief waren getest, maar geen symptomen hadden, ook negatief op het levende virus.

 

 

Zal het COVID-19 vaccin levens redden?

Peter Doshi, hoofdredacteur van The British Medical Journal, heeft ook vragen over de effectiviteit van de COVID-19 vaccins, waarbij hij er op wijst dat de lopende onderzoeken niet zijn opgezet om ons te vertellen of de vaccins eigenlijk wel levens zullen redden. En, wanneer zij dat niet doen, of zij echt de risico’s die ermee gepaard gaan waard zijn. Doshi schrijft:33

“Wat betekent het eigenlijk precies wanneer er wordt verklaard dat een vaccin ‘effectief’ is? Voor het publiek lijkt dit vrij duidelijk. ‘Het belangrijkste doel van een COVID-19 vaccin is te voorkomen dat mensen erg ziek worden en doodgaan’, werd op een radioprogramma gezet.
 
Echter de actuele fase III onderzoeken zijn niet opgezet om dit inderdaad te bewijzen. Geen van de onderzoeken die momenteel lopen zijn er op gericht een vermindering te ontdekken in het aantal ernstige zaken zoals ziekenhuisopnames, het gebruik van de intensive care of sterfgevallen. Noch wordt bestudeerd of de vaccins de overdracht van het virus kunnen stoppen.”

Doshi wijst er op dat toen Dr. Paul Offit tijdens een interview werd gevraagd of een vastgelegde ‘gebeurtenis’ tijdens de onderzoeken matige of ernstige ziekte betekende, hij daarop ‘ja, dat is zo’ antwoordde. Maar dat is in werkelijkheid niet correct. In alle fase III onderzoeken tellen milde symptomen zoals hoesten mee als een ‘COVID-19-geval’ en alle onderzoeken zullen hun analyses afronden nadat slechts 150 of 160 van de vrijwilligers symptomatische COVD-19 klachten ontwikkelen – ongeacht de ernst van die klachten.

“Mogelijke redenen hiervoor kunnen de aantallen zijn. Zo ernstig ziek zijn dat een ziekenhuisopname nodig is, wat slechts in een klein deel van de symptomatische COVID-19 gevallen voorkomt, zal waarschijnlijk niet in grote getale in de onderzoeken voorkomen.
Data die door het US Centers for Disease Control and Prevention eind april werden gepubliceerd rapporteerden een hospitalisatie van symptomatische gevallen van in totaal 3.4%, variërend van 1.7% in de leeftijd van 0-49 jaar en 4.5% in de leeftijd van 50-64 jaar tot 7.4% in de leeftijd van 65 jaar en ouder.
 
Omdat de meeste mensen met COVID-19 symptomen slechts milde verschijnselen vertonen zullen zelfs in onderzoeken onder 30.000 of meer patiënten betrekkelijk weinig gevallen van ernstige ziekte gevonden worden,” schrijft Doshi.34
 
“Ziekenhuisopnames en sterfgevallen ten gevolge van COVID-19 komen simpelweg te weinig voor onder de onderzochte bevolking voor om een effectief vaccin te ontwikkelen dat statistisch significante verschillen laat zien in een onderzoek onder 30.000 mensen.”
Deze onderzoeken vertellen ons ook niets over het vermogen van het vaccin om de overdracht van het virus te voorkomen, omdat het hiervoor nodig zou zijn de vrijwilligers twee keer in de week gedurende een lange periode te testen, een strategie die ‘operationeel onmogelijk’ is volgens Tal Zaks, Medisch Hoofd van Moderna35

 

 

COVID-19 vaccins vormen een zeldzame uitdaging voor hun distributie

 
Er zijn ook vragen gerezen betreffende de mogelijkheid dat COVID-19 vaccins kwalitatief achteruitgaan als gevolg van een onjuiste opslag. Het COVID-19 vaccin van Pfizer moet worden bewaard onder een zelfs voor Antartica ongehoord lage temperatuur van -70 graden Celsius of 94 graden Fahrenheit. Dat van Moderna kan wat warmer bewaard worden, op een temperatuur van ‘slechts’ -20 graden Celsius of 40 onder nul Fahrenheit. Voor de verstrekkers die de vaccinaties moeten uitvoeren vormen beiden een probleem.

Om een idee te krijgen waarom de vaccins bevroren moeten worden, vergelijkt de NPR hen met chocolaatjes die gemakkelijk smelten.36 De reden dat de vaccins zo kwetsbaar zijn ligt in het feit dat ze gemaakt zijn met messenger RNA (mRNA), dat je eigen cellen in kleine fabriekjes verandert die SARS-CoV-2 eiwitten produceren die op hun beurt de productie van antistoffen activeren.

Het probleem is dat mRNA gemakkelijk wordt afgebroken en daarom zijn er temperaturen onder nul nodig om dit mRNA stabiel te houden. Pfizer zegt dat hun speciale verpakking met behulp van droog ijs helpt om de vaccins in bevroren toestand te houden. Ondanks dat moeten de verstrekkers van de vaccins zich aan strikte regels houden. Eén daarvan is dat de vriescel waarin de vaccins worden bewaard niet meer dan twee keer per dag mag worden geopend en binnen één minuut moet worden gesloten. Eenmaal ontdooid kan het vaccin vijf dagen in de koelkast worden bewaard.

Deze hele situatie maakt de distributie tot een uitdaging, ook omdat de kleinste hoeveelheid vaccins die kan worden besteld 975 doses is. Dat betekent dat de vaccins zeer waarschijnlijk naar plekken zullen moeten gaan waar opslag van grote aantallen vaccins binnen korte tijd mogelijk is om bederf tegen te gaan. Wat gebeurt er wanneer er niet goed met het vaccin wordt omgegaan en het bederft? Niemand die het weet. Op zijn best zou het ineffectief kunnen zijn geworden. Op zijn slechtst kan het volkomen onverwachte nevenwerkingen veroorzaken.
 
 

De Vaccin-Goudkoorts en de Schadeloosstelling?

&nbsp

 
 

Het risico van bijwerkingen is bijzonder zorgwekkend in het licht van het feit dat de vaccinfabrikanten zijn gevrijwaard van elke schadeclaim ten gevolge van het gebruik van hun vaccins. In de bovenstaande video van Children’s Health Defence (CHD), opgericht door Robert F. Kennedy Jr., wordt de goudkoorts belicht waaraan de farmaceutische bedrijven lijden en die op gang kwam toen de World Health Organization in 2009 verklaarde dat de varkensgriep een pandemie was.

In 2011 werd het varkensgriepvaccin Pandemrix (in Europa maar niet in de US gedurende 2009-2010 in gebruik) als oorzaak aangemerkt van narcolepsie bij kinderen.

Verschillende experimentele vaccins werden haastig op de markt gebracht naar aanleiding van de pandemie-verklaring van de WHO. Een daarvan resulteerde in de ontwikkeling van chronische narcolepsie en cataplexy (plotselinge collaps ten gevolge van een acute verslapping van spieren tijdens dagbewustzijn, getriggerd door hevige emoties en lachen) bij duizenden Europese kinderen en tieners.

In 2012, werd het ASO3 adjuvans in het vaccin tegen de varkensgriep Pandemrix (in Europa en niet in de US gebruikt gedurende 2009-2020) oorzakelijk verbonden37 aan narcolepsie bij kinderen toen deze aandoening in verschillende landen plotseling explosief voorkwam.38,39 Kinderen en tieners in Finland40, de U.K.,41 en Zweden42 werden het hardst getroffen.
Verdere analyse wees uit dat er ook een stijging van narcolepsie was opgetreden bij volwassenen die het vaccin hadden gekregen, hoewel die link niet zo duidelijk was als die bij kinderen en jong-volwassenen.43

Een onderzoek uit 201944 bevestigde de vondst van ‘een nieuwe associatie tussen de aan Pandemrix gelinkte narcolepsie en het niet-gecodeerde RNA gen GNDF-AS1’. Dit is een gen waarvan men denkt dat het de productie van de gliale-cel lijnafgeleide neurothrofische factor of GDNF reguleert, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de neuronale overleving.

Men bevestigde ook dat er een sterk verband bestaat tussen de door het vaccin veroorzaakte narcolepsie en een zeker haplotype, waardoor men veronderstelt dat ‘een variatie in genen die gerelateerd zijn aan immuniteit en neuronale overleving mogelijk een wisselwerking hebben en zo de gevoeligheid voor Pandemrix-veroorzaakte narcolepsie in bepaalde individuen verhoogt’.

Nu, te midden van een andere controversiële pandemie, worden we geconfronteerd met een griezelig overeenkomstige situatie, met farmaceutische bedrijven die met het eerste COVID-19 vaccin geld willen verdienen. En dat roept de vraag op: ‘Wordt er met ons gesold? – Alweer?’
 

 

Niet het eerste bedrog – Oefening baart kunst

 
Pandemieën zijn al eeuwen de wereld over getrokken, zij komen en gaan, maar in de jongste geschiedenis zijn ze gebruikt als een mogelijkheid tot manipuleren ten behoeve van de winst van grote bedrijven, in het bijzonder de farmaceutische industrie.

Tijdens de vogelgriep epidemie in 2005 bijvoorbeeld, zouden 2 tot 150 miljoen mensen sterven. Er stierven wereldwijd in 2005 slechts 98 mensen, 115 in 2006 en 86 in 2007.45 In de U.S stierf niemand aan deze infectie. De schaamteloosheid van dit bedrog zette mij aan tot het schrijven van mijn New York Times bestseller ‘The Great Bird Flu Hoax’.

In 2006, 2007 en nogmaals in 2008 werden opgeklopte waarschuwingen over de vogelgriep herhaaldelijk ontmaskerd als niet meer dan een wreed bedrog, bedoeld om angst te zaaien en de zakken van de industrie en verschillende investeerders te vullen. In 2009 kwam vervolgens het varkensgriepbedrog, waarvan de vaccinatiecampagne, zoals vermeld, uitliep op een ramp.

De zomer van 2012 werd weer gevuld met nare voorspellingen over de vogelgriep die voldoende gemuteerd zou zijn om een humane pandemie te veroorzaken, onmiddellijk gevolgd door een urgente vraag naar de snelle levering van vaccins. Geen enkele van deze pandemieën hebben ooit geleid tot wereldwijde grote sterfte en COVID-19 is niet anders. Zoals eerder vermeld is er geen bewijs van overmatige sterfte ten gevolge van dit nieuwe virus.

Deze COVID-19 pandemie verschilt echter van de vorige in dat het niet alleen wordt gebruikt om farmaceutische bedrijven te verrijken en het bestaan van Gain-of-Function onderzoek te rechtvaardigen, maar ook om een ‘reset’ in te luiden van de hele wereldeconomie door technocraten. Terwijl falende economieën wereldwijd de schuld krijgen van de pandemie, faalt het centrale bankensysteem al enige tijd en loopt op zijn laatste benen. De globale schuldenlast is nu zo hoog dat landen niet eens meer de rente kunnen betalen en daardoor werkt het systeem niet langer. Het moet nodig ‘gereset’ worden, maar liever dan het centrale bankensysteem onderuit te halen en het te veranderen in iets dat stabiel is (zoals terugkeren naar het systeem waarin goud de maatstaf is), sturen de technocraten die de macht hebben richting een totaal gedigitaliseerde en gecentraliseerde munteenheid die hen totale controle zal geven over de financiën van ieder mens op aarde.

Wat meer is, de economische reset is slechts een deel van deze alles omvattende totalitaire overname. Het COVID-19 vaccin past in het schema doordat het een excuus oplevert om iedere stap die iemand zet te volgen en het de medische controle combineert met de digitale economie. Je kunt hier meer over opsteken in ‘What You Need to Know About the Great Reset’.

 

 
Vertaling: Lonneke Schuller tot Peursum, homeopaat

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This