Weer een nieuwe studie bevestigt dat de COVID-injectie de menstruatiecyclus verandert

door | 28 okt 2022 | COVID-19 vaccin

Een in het medische tijdschrift ‘British Medical Journal’ gepubliceerde studie uitgevoerd op bijna 20.000 vrouwen, vond een verband tussen de COVID-19-prik en het langer duren van de menstruatiecyclus. Van de 15.000 gevaccineerde vrouwen in de studie ontving tweederde het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech, en de data omvatte ook vrouwen die de mRNA-prik van Johnson & Johnson, Moderna of AstraZeneca ontvingen.1

De onderzoekers verzamelden internationaal gegevens van vrouwen die de menstruatiecyclus tracking app ‘Natural Cycles’ gebruikten tussen 1 okt. 2020 en 7 nov. 2021. In de groep vrouwen die werden gevaccineerd, keken de onderzoekers naar de vorige drie cycli voorafgaand aan de vaccinatie om veranderingen in de cyclus na het vaccin te evalueren.

De auteurs van de studie, afkomstig van universiteiten in Oregon, Massachusetts, Londen en Edinburgh, concludeerden:

“Vergeleken met de niet-gevaccineerde groep hadden gevaccineerde personen een toename van de lengte van de menstruatiecyclus van minder dan één dag bij zowel de eerste als de tweede vaccinatiedosis. Personen die in één cyclus twee doses COVID-19-vaccin kregen, hadden een toename van de lengte van de menstruatiecyclus van 3,7 dagen vergeleken met de niet-gevaccineerden.”2

Het gevaccineerde cohort had een toegenomen cycluslengte van 0,71 dagen na de eerste vaccindosis. De studie noteerde ook een “significante toename” van het aantal deelnemers met een toename van de totale lengte van de menstruatiecyclus van meer dan acht dagen.

De auteurs verklaarden in de conclusie:

“COVID-19 vaccinatie is geassocieerd met een kleine en waarschijnlijk tijdelijke verandering in de lengte van de menstruatiecyclus.”

 
 

Eerdere studies vonden een verband tussen COVID-injectie en menstruatieveranderingen

De bevindingen komen overeen met een kleinere peer-reviewed studie die eerder dit jaar werd gepubliceerd in het tijdschrift Obstetrics & Gynecology, waarin ook werd vastgesteld dat COVID-vaccinatie verband hield met een verandering in de lengte van de cyclus. Vrouwen die binnen één menstruatiecyclus twee doses vaccin kregen, hadden de grootste vertraging in hun cyclus. De National Institutes of Health (NIH) verstrekten 1,6 miljoen dollar voor de financiering van de studie.3

In juli publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Illinois een studie waaruit bleek dat 42 procent van de 40.000 deelnemers onverwacht hevig bloedverlies had na vaccinatie en 66 procent van de postmenopauzale vrouwen meldde doorbraakbloedingen.4

Trending gesprekken over vaccins die de menstruatiecyclus veranderen, vonden vooral plaats op sociale media, waar vrouwen op verschillende sociale media platforms melding maakten van vroege of afwezige menstruaties, hevige bloedingen en stollingen.5
 

 

Klinische proeven met vaccins hebben niet de effecten op de reproductieve gezondheid van vrouwen onderzocht

De gegevens van de klinische proeven met het COVID-vaccin, die door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werden gebruikt om de fabrikanten een Emergency Use Authorization (EUA) te verlenen voor de distributie van COVID-vaccins vanaf december 2020, hebben niet de effecten op de reproductieve gezondheid van vrouwen onderzocht. Voormalig Pfizer directeur Michael Yeadon en feministisch auteur Naomi Wolf uitten hun bezorgdheid dat de vaccins de reproductieve gezondheid van vrouwen zouden kunnen aantasten.6 Diana Bianchi, MD, directeur van de NIH Institute of Child Health and Human Development Division verklaarde dat veiligheidsstudies voor vaccins niet noodzakelijkerwijs rekening houden met de reproductieve gezondheid van vrouwen.3

Wetenschappers verbonden aan de Natural Cycles app spraken hun bezorgdheid uit over eventuele negatieve publiciteit over vruchtbaarheid en COVID-vaccins, die zou kunnen bijdragen aan “aarzeling over vaccins”. Ze zeiden:

“Hoewel kleine veranderingen in menstruele kenmerken misschien niet van betekenis zijn voor clinici en wetenschappers, kan elk waargenomen effect op een routinematige lichaamsfunctie die verband houdt met vruchtbaarheid, alarm slaan bij degenen die het ervaren, en kan bijdragen tot aarzeling over vaccins.”7

 

 

Vrouwen waren niet verplicht bij NIH-onderzoek tot de jaren 1990

Nog maar 29 jaar geleden begon de federale wet te eisen dat door NIH gefinancierd onderzoek ook vrouwen omvat. In 2015 beval het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) aan om de menstruatiecyclus te evalueren als het “vijfde vitale teken”, maar beoordelingen van effecten op menstruatiecycli in klinische studies zijn nog steeds zeldzaam. Jason Wright, OB-GYN en hoofdredacteur van het tijdschrift Obstetrics & Gynecology zegt dat onderzoekers zich het belang van de menstruatiecyclus voor vrouwen nog niet hebben gerealiseerd.6

Heather Huddlestron, MD, een verloskundige-gynaecoloog gespecialiseerd in reproductieve endocrinologie aan de Universiteit van Californië, San Francisco zegt dat er tijdens de klinische proeven gegevens verzameld hadden moeten worden over menstruatiecycli. Zij verklaarde:

“Er is al heel lang de gewoonte dat we geen goed goede procedure hebben voor het bestuderen van vrouwen in vaccin-onderzoek vanwege deze complexiteit, doelend op de menstruatiecyclus. De trein heeft het station verlaten omdat we nu het vaccin voor iedereen aanbevelen. Het zal dus heel moeilijk voor ons zijn om een controlegroep samen te stellen om deze vraag te beantwoorden.”5

 

 
Bronnen:

1. Edelman A. et al. Association between menstrual cycle length and covid-19 vaccination: global, retrospective cohort study of prospectively collected data. BMJ Medicine Aug. 8, 2022.
2. Thomas N. Study links Covid-19 vaccination to small, temporary change in menstrual cycle. CNN Health Sept. 27, 2022.
3. Hendler C. NIH-funded study found COVID-19 shots impact menstrual cycles. The Vaccine Reaction Mar. 7, 2022.
4. Cáceres B. Research confirms menstrual cycle bleeding changes after COVID shot. The Vaccine Reaction Jul. 18, 2022.
5. Parpia R. Women report menstrual irregularities after COVID-19 vaccination. The Vaccine Reaction May 10, 2021.
6. Landman K. Why were scientists so slow to study COVID-19 vaccines and menstruation? Vox Feb. 17, 2022.
7. Maguire D. Did your period change after getting your COVID-19 vaccine? A new study suggests you weren’t imagining it. ABC News Sept. 30, 2022.

 

 
Bron originele artikel: The Vaccine Reaction https://thevaccinereaction.org/2022/10/another-study-confirms-covid-vaccine-alters-menstrual-cycles/
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This