Wob-verzoek

Stichting Vaccinvrij stuurt Wob-verzoek aan ministerie van VWS en RIVM

Sinds er eind juni door staatssecretaris Blokhuis is aangekondigd dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald is er een media-campagne gaande.

 
Helaas hebben de kranten partij gekozen en is de berichtgeving onvolledig. In de hele eenzijdige “discussie” ontbreekt de reden waarom goed geïnformeerde ouders niet langer willen vaccineren.

 

 
Meer informatie over de inhoudsstoffen van vaccins hier
Meer informatie over de dramatische daling van infectieziektes vóór de start van het RVP hier

 

 
Ouders komen erachter wat er in een vaccin zit, en maken zich bezorgd over het ontbreken van veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat het veilig is om dit in te spuiten.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is er middels de ‘Wet op openbaarheid van bestuur’ een Wob-verzoek gestuurd naar het Ministerie van VWS, en naar het RIVM met het verzoek om transparantie wat betreft wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is. Volgens deze wet moet er binnen vier weken aan dit verzoek worden voldaan.

 

De onderstaande brief is op 24-08-2018 verstuurd naar het ministerie van VWS en het RIVM

 
LS,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u weet daalt de vaccinatiegraad. De stichting Vaccinvrij is opgezet ten behoeve van transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. In onze facebookgroep zitten inmiddels bijna 30.000 ouders die twijfels hebben over vaccineren, of ervan overtuigd zijn dat vaccineren niet veilig, niet effectief, en/ of zelfs niet noodzakelijk is.

De algemeen geaccepteerde waarheid van de gevestigde orde in Nederland is dat er wetenschappelijk is bewezen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is. Wij gaan ervan uit dat dit moet kloppen, want anders zouden het ministerie van VWS en het RIVM deze aanname wel tegenspreken en uw voorlichting aanpassen.

Wij nemen aan dat het ministerie van VWS beschikt, of in ieder geval toegang moet hebben tot de wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Helaas is er veel maatschappelijke onrust. Steeds meer ouders denken dat ze binnenkort verplicht zullen worden om vaccins in te moeten laten spuiten bij hun kinderen, terwijl zij ervan overtuigd zijn dat dit ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is uiteraard een onhoudbare situatie en bovendien niet nodig. De bezorgdheid van de ouders kan worden opgelost als het wetenschappelijke onderzoek dat de angst van de ouders kan wegnemen openbaar wordt gemaakt.

Met een beroep op art. 6 van de Wet op Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u om openbaarheid betreffende het wetenschappelijk bewijs waarmee het ministerie van VWS, het RIVM of een andere overheidsinstantie, kan garanderen dat het injecteren van combi-vaccins veilig is.

Op de website https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma staat genoemd dat de minister bepaalt welke vaccinaties worden aangeboden. Volgens het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma betreft het de volgende combinaties:

1. DKTP-Hib-HepB – voor baby’s van 6/9 weken, of bij premature geboortes
2. Pneumokokken – voor baby’s van 6/9 weken
3. BMR – Men ACWY – voor baby’s van 14 maanden
4. DTP – BMR – voor 9-jarigen
5. DTP – voor 4-jarigen
6. HPV – voor 12/13 jarigen
7. DKT(P) – voor zwangere vrouwen

 
Graag ontvangen wij van u de documenten en bij voorkeur het wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de overheid zich ervan heeft kunnen vergewissen dat de bovengenoemde combinatievaccins veilig zijn.

Meer in het bijzonder verzoeken wij u de volgende documenten openbaar te maken en aan ons te verstrekken:

– Alle aan de overheid verstrekte informatie over de veiligheid van de toediening van voornoemde combi-vaccins, waaronder doch niet uitsluitend de informatie die werd verkregen uit wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische bedrijven die de vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– De onderzoeksresultaten van de aan de besluitvorming ten grondslag liggende onderzoeken waaruit zou blijken dat toediening van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën veilig is;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de veiligheid van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën;

– Alle notulen van de vergaderingen/ besprekingen binnen onder andere doch niet uitsluitend het ministerie van volksgezondheid over de risico’s van het toedienen van voornoemde combi-vaccins aan kinderen in voornoemde leeftijdscategorieën en de mogelijke bijwerkingen ervan;

– Alle notulen rondom de totstandkoming van de besluiten om voornoemde combi-vaccins in het rijksvaccinatieprogramma op te nemen;

– Alle documenten die zien op het besluitvormingsproces rondom de keuze voor de leveranciers van de betreffende combi-vaccins;

– Alle contracten die gesloten zijn tussen de rijksoverheid en de farmaceutische bedrijven die de betreffende combi-vaccins aanleveren aan het rijksvaccinatieprogramma;

– Alle adviezen van de Gezondheidsraad ten aanzien van voornoemde combinatievaccins

 
Wij verzoeken u om de bovenstaande documenten, en tevens om per vaccincombinatie aan te geven welke twee documenten het meest relevant zijn om aan ouders te garanderen dat het injecteren van combivaccins veilig is.

 
Wij willen er met nadruk op wijzen dat transparantie naar onze mening de enige manier is om de ouders gerust te stellen. Juist het feit dat overheidsinstanties weigeren om ouders inzage te geven in de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP – of in de documenten die beschrijven op basis waarvan overheidsinstanties aan ouders kunnen garanderen dat de veiligheid van het RVP gewaarborgd is – voedt onze twijfel.

 
Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoeken wij u de gevraagde informatie voor 21 september 2018 toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen. U kunt hiertoe gebruik maken van het postadres als bovenaan deze brief genoemd of het e-mailadres: info@stichtingvaccinvrij.nl

 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Stichting Vaccinvrij