Wow! Dr. Fauci “kan zich praktisch niets meer herinneren” tijdens 7 uur durende ondervraging

door | 2 dec 2022 | COVID-19 ziekte

Tijdens een zeven uur durend verhoor onder ede in een rechtszaak waarin Dr. Anthony Fauci – de Amerikaanse Jaap van Dissel – en andere ambtenaren van de regering Biden die ervan worden verdacht dat zij hebben samengespannen met sociale media-bedrijven om COVID-19 gerelateerde inhoud te censureren, zei Fauci dat hij “geen duidelijke herinnering had aan details die licht zouden kunnen werpen op zijn betrokkenheid bij censuur”. Childrens Health Defense publiceerde een artikel die de eerste resultaten over de rechtszaak naar buiten brengt. Hoezeer hij ook tracht zijn vege lijf te redden, het ziet er niet goed uit voor Fauci…
 

 

7 uur durende ondervraging

 
Het transcript is nog niet beschikbaar en er werden geen reporters toegelaten. Maar van de procureurs-generaal die de aanklacht indienden; de eisers in de zaak en hun advocaat; en andere partijen in de rechtszaak tegen de regering Biden, heeft CHD al wat informatie over de verklaringen van Dr. Fauci, de arts die over zichzelf beweerde: “Ik BEN de wetenschap”.

Fauci is het gezicht op de Amerikaanse TV die het publiek voorlichting gaf over de pandemie en de maatregelen, en wordt beschuldigd van het samenzweren met Big Tech om afwijkende meningen te onderdrukken in strijd met het Eerste Amendement.

De vraag of de verklaring van Dr. Fauci openbaar moest worden gemaakt, was zelf onderwerp van juridisch overleg. Het ministerie van Justitie vroeg om alle opnames en persoonlijk identificeerbare informatie te blokkeren uit angst voor publieke onrust, en deze voorwaarde werd ingewilligd.

Als gevolg daarvan heeft CHD (nog) geen transcriptie en bespeuren zij een grote terughoudendheid, zelfs bij degenen die aanwezig waren, om de volledige inhoud van het gebeurde toe te lichten. De grote nationale media hebben geen belangstelling getoond voor het verhaal.

Toch hebben ze informatie dankzij enkele openhartige tweets, en een artikel van een van de eisers. De belangrijkste conclusie is dat Dr. Fauci een ernstige vorm van ‘geheugenverlies’ heeft.

Gedurende zeven uur, meldde procureur-generaal Jeff LandryM van Louisiana, weigerde hij de meeste vragen te beantwoorden door te antwoorden dat hij zich geen duidelijke details herinnert die zijn betrokkenheid bij censuur zouden kunnen ophelderen.

“Wow! Het was verbazingwekkend om 7 uur door te brengen met Dr. Fauci – de man die de Amerikaanse economie heeft verwoest op basis van ‘de wetenschap’ – alleen om te ontdekken dat hij zich praktisch niets kan herinneren over zijn aandeel in de Covid-respons!”

Dit ondanks de honderden pagina’s en vele openbare verklaringen die lijken te bevestigen dat het Witte Huis en vele overheidsinstellingen zeer nauw samenwerkten met Google, Facebook, Twitter en anderen, om het verhaal voor het grootste deel van twee jaar te besturen en te controleren.

En dit blijft waarschijnlijk gewoon zo doorgaan.
 

 

Eric Schmitt, de procureur-generaal van Missouri en nu gekozen senator, heeft de aanklacht ingediend samen met de procureur-generaal van Louisiana, Jeff Landry.

Schmitt tweette:
 

 
Daarnaast schreef hij:

“Tijdens het verhoren van Dr. Fauci deze week niesde de verslaggever van de rechtbank. Fauci wilde dat zij een mondkapje opzette. Dit is, in november 2022, de mentaliteit van de man die de VS op slot deed en talloze levens en bedrijven ruïneerde. Experts volgden zijn voorbeeld, en afwijkende meningen werden gecensureerd. In Amerika. Dat mag nooit meer gebeuren.”

 
Aanklager Aaron Kheritary legt het als volgt uit in een update:

“UPDATE: uit onze verklaring van Fauci gisteren in de rechtszaak. Fauci bevestigde dat hij in februari 2020 Clifford Lane, zijn plaatsvervanger bij de NAIAD, stuurde als vertegenwoordiger van de VS voor de WHO-delegatie naar China. Lane overtuigde Fauci ervan dat we China’s lockdowns moesten overnemen.”
 
“De CCP had aangekondigd dat China het virus onder controle had door draconische Lockdowns – een bewering waarvan nu bekend is dat het gelogen is. Gezien China’s patroon van informatie-vervalsing, hadden Lane en Fauci deze bewering met scepsis moeten benaderen. Lockdowns waren nog nooit getest, en er was nog geen ervaring mee.”
 
“Zoals onze advocaat, het verwoordde, was Fauci “blijkbaar bereid om zijn pleidooi voor lockdowns te baseren op de observaties van één enkele man die vertrouwt op rapporten van een dictator. Niet bepaald een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, of welk bewijs voor de effectiviteit ervan dan ook.”
 
“Dagen nadat Lane terugkeerde, publiceerde de WHO haar rapport waarin ze de Chinese strategie prees: “China’s compromisloze en rigoureuze gebruik van niet-farmaceutische maatregelen (lockdowns) om de overdracht van het COVID-19 virus in meerdere settings in te dammen, biedt vitale lessen voor de wereldwijde respons.”
 
“Deze vrij unieke en ongekende volksgezondheids-respons in China heeft de toenemende gevallen teruggebracht”, aldus het rapport.”
 
“Lockdowns verspreidden zich snel van China naar het Westen, toen een verontrustend aantal westerse beleidsmakers naast de WHO ook naar de reactie van de Chinese Communistische Partij op de “covid-uitbraak” keken als leidraad.”
 
“De VS en het VK volgden de lockdown van Italië, dat China had gevolgd, en op een handvol landen na volgden alle landen ter wereld onmiddellijk ons voorbeeld. Binnen enkele weken was de hele wereld afgesloten.”
 
“Vanaf het begin was de bewijslast voor deze wereldwijde beleidsramp flinterdun. We leven nu in de nasleep.”

 
Jim Hoft van Gateway Pundit voegde directe citaten toe van Fauci die het rapport over het snoepreisje van de National Institues of Health (NIH) naar China in februari 2020 volledig bevestigen:
 

• John Sauer: “… Mr. Lane zei na terugkomst van de reis, dat de Chinezen dit op een zeer gestructureerde, georganiseerde manier aanpakten – correct?… Heeft u Mr. Lane’s ervaring op de reis met hem besproken toen hij terugkwam van het bezoek aan de WHO?”

• Dr. Fauci: “Dat heb ik… Dr. Lane was erg onder de indruk van hoe de Chinezen, vanuit een klinisch standpunt van volksgezondheid, omgingen met isolatie, het opsporen van contacten, het bouwen van faciliteiten om mensen te verzorgen, en dat is wat ik dacht dat hij bedoelde toen hij zei dat ze dit op een zeer gestructureerde georganiseerde manier aanpakten.”

• Sauer: “Dus hij trok de conclusie dat er misschien extreme, in zijn woorden, maatregelen nodig waren om sociale afstand te verplichten om de uitbraak onder controle te krijgen – correct?”

• Fauci: “Dat is wat dit impliceert, ja… Hij besprak met mij dat de Chinezen een zeer georganiseerde manier hadden om te proberen de verspreiding in Wuhan en elders in te dammen. Hij kreeg de kans niet om naar Wuhan te gaan, maar hij was in Peking, en ik geloof ook in andere steden – in ieder geval Peking – en hij zei dat ze een zeer georganiseerde, goed geregelde manier hadden om de uitbraak aan te pakken.”

• Sauer: “En dus had hij daar een soort positieve reactie op. Zijn er lessen te leren voor de Verenigde Staten in hun reactie op de uitbraak?”

• Fauci: “Ik geloof dat Dr. Lane tot de conclusie kwam dat wanneer je een wijdverspreide ademhalingsziekte hebt, dat een zeer gebruikelijke en effectieve manier om de snelle verspreiding van de ziekte te beperken is door het implementeren van sociale afstandsmaatregelen… Dr. Lane is een zeer scherpzinnige clinicus, en ik heb alle reden om te geloven dat zijn evaluatie van de situatie accuraat en correct was.”

Voor alle duidelijkheid, Fauci heeft hier over een beleidsreactie die bestond uit het dichtlassen van de deuren van iemands appartement en volledige totalitaire controle op bewegingen van de persoon beschreven als een “zeer georganiseerde” en “goed gereguleerde” implementatie van “sociale afstandsmaatregelen”.

Laat dat even bezinken.
 
Hoft leverde bovendien de meest gedetailleerde observaties tot nu toe.

Onderstaande citaten komen uit zijn rapport:

• Fauci is een bekwame leugenaar. Zoals we nu al maanden zien in zijn openbare commentaren, liegt hij wanneer hij denkt dat hij ermee weg kan komen.

• Fauci loog vaak, tenzij en totdat hij werd geconfronteerd met de feiten. Hij beweerde bijvoorbeeld dat hij Ralph Baric (de bedenker van het COVID-virus) of Peter Daszak (die Fauci’s NIAID-subsidie naar het Chinese biolab in Wuhan overmaakte) niet kende, totdat hij werd geconfronteerd met het bewijs dat zijn eigen stafchef hem een e-mail stuurde waarin hij Daszak en Baric beschreef als deel uitmakend van Fauci’s team!

• Fauci beweerde dat hij niet wist dat zijn communicatieteam overleg had met sociale media-bedrijven om “desinformatie en nepnieuws” te stoppen, totdat hij gedwongen werd toe te geven dat hij wel degelijk wist van bepaalde gevallen van gecoördineerde censuur.

• Fauci ging door met de nu ontkrachte bewering dat COVID-19 een natuurlijk voorkomend virus was.

• Fauci zei dat onjuiste informatie (informatie waar hij het niet mee eens is) levens in gevaar brengt.

• Fauci weigerde een definitie te geven van “gain of function” onderzoek en zei dat het een te brede term was om te definiëren.

• FEIT: tot voor kort werkte Fauci’s dochter voor Twitter.

• FEIT: Fauci is een hypochonder. In een bizar en verbazingwekkend segment tijdens de verhoring, reageerde Fauci een deel van zijn frustratie af op de arme rechtbankverslaggever. De rechtbankverslaggever die het verhoor woordelijk notuleerde, niesde, waarop Fauci de verklaring stopte en de verslaggever uitschold: “WAT IS ER MET JE????? Heeft u een of andere ademhalingsziekte, want in het tijdperk van COVID maak ik me zorgen om bij u in de buurt te zijn.” Verslaggever: “Ik ben niet ziek, ik heb alleen allergieën. Ik kan wel een masker dragen. Fauci: “Bedankt, want het laatste wat ik wil is COVID krijgen. Opvallend is dat (1) Fauci zelf op geen enkel moment tijdens de verklaring een masker droeg, en (2) hij enkele meters verwijderd leek van de rechtbankverslaggever.

• FEIT: in een andere hypochondrie-spasme van Fauci, haalde hij opvallend gemeen uit naar de procureur-generaal van Louisiana, Jeff Landry, nadat Landry in zijn jasje had geniest.

• Wanneer hij een moeilijk onderwerp aansneed, weigerde hij belangrijke termen te definiëren zodat hij niet vastgepind en verantwoordelijk gehouden kon worden. Bijvoorbeeld, bij de bespreking van het onderwerp “gain of function”-onderzoek, weigerde hij te erkennen wat de term betekende, met als bezwaar dat het een term was die zo breed was dat hij niet gedefinieerd kon worden.

• Fauci beweerde herhaaldelijk dat hij “het niet meer wist” of “het zich niet kon herinneren”, en probeerde deze ongeloofwaardige beweringen kracht bij te zetten door zich te beroepen op de hoeveelheid e-mails die hij zou ontvangen of op zaken of studies die op zijn bureau terecht zouden komen. Dit is niet geloofwaardig voor bijna al deze verklaringen, omdat de incidenten in kwestie ofwel recent waren of binnen de afgelopen drie jaar, en ze waren allemaal zeer politiek beladen.

• Fauci’s andere methode van liegen was gewoon doen alsof hij iets niet begreep, en dan hopen dat de advocaat die de vraag stelde hem niet op zijn leugen zou kunnen betrappen. Zo loog hij op een gegeven moment overduidelijk toen hij beweerde dat hij niet wist wat Meta (moederbedrijf van Facebook) was, totdat hij gedwongen werd toe te geven dat hij wel degelijk wist wat Meta was.

• Nog een Fauci-tactiek: wanneer hij gedwongen werd toe te geven dat hij een mededeling had gedaan of een belangrijk dossier had bekeken op een belangrijk moment, of een belangrijke persoon kende of ermee samenwerkte, probeerde hij elk negatief feit te bagatelliseren door (1) het belang van de mededeling te bagatelliseren, (2) te suggereren dat hij het belangrijke dossier weliswaar had bekeken, maar het niet echt zorgvuldig had gelezen, of (3) met valse nederigheid suggereren dat hij geen expert was op X gebied en dus de wetenschappelijke studie in kwestie niet volledig begreep, of (4) beweren dat hij die persoon weliswaar “kende”, maar niet echt goed kende omdat hij in het kader van zijn werk zoveel artsen en wetenschappers ontmoet.

• Andere bedrieglijke tactiek van Fauci: ondergeschikten onder de bus gooien. Fauci is een beroemde overlever onder bureaucraten. Een van de manieren waarop hij zo lang overleefd heeft, is door alleen met de eer te strijken voor overwinningen en falen af te schuiven op ongelukkige ondergeschikten. Deze trend zette zich voort in zijn verklaring, waarin hij schaamteloos beweerde dat, hoewel hij het hoofd is van het NIAID en het budget van 6 miljard dollar beheert, hij herhaaldelijk niet op de hoogte was van wat zijn directe ondergeschikten onder zijn neus deden. Fauci wil verantwoording afleggen, zolang hij een ondergeschikte heeft om op te offeren.

• Fauci stelde dat Hydroxychloroquine “gevaarlijk” was en “giftige” bijwerkingen had…

• Fauci beweerde dat HCQ niet effectief was bij de behandeling van COVID, maar kon geen enkel onderzoek aanhalen om zijn bewering te staven. Fauci verwierp ook de lijst van 371 studies over HCQ en de effectiviteit ervan bij de behandeling van de ziekte toen hem de lijst werd voorgelegd.

• Fauci gaf toe te liegen tegen het publiek. In een van de meest verbazingwekkende onderdelen van zijn verklaring gaf Fauci toe dat hij aan het begin van de pandemie bewust valse verklaringen over de volksgezondheid aflegde, waarin hij mensen afraadde maskers te gebruiken om het publiek te ontmoedigen de voorraad maskers op te maken.

• Fauci gaf toe dat hij zijn ideeën over een lockdown ontleende aan de communistische Chinezen, die in januari 2020 hun extreme lockdowns uitvoerden.

Jenin Younes, advocaat van de aanklagers die samenwerkt met de New Civil Liberties Alliance, schreef op Twitter:
 

 

Houd in gedachten dat we volledige verslagen hebben van e-mails waarin Fauci zich zeer sterk in het openbaar uitsprak tegen de Great Barrington Declaration.”

Kortom, we hebben hier een onthullend verslag van een verbazingwekkende getuigenis van Fauci, die, voor degenen onder ons die deze zaak vanaf het begin op de voet hebben gevolgd, alleen maar schokkend is omdat het de volledigheid bevestigt van het verraad waarvan we al lang vermoedden dat het de kern vormde van de Amerikaanse lockdown ervaring.

We hebben ook bevestigd dat de uitdrukking “sociale distantiëring” werkelijk niets anders is dan een eufemisme voor een Chinese aanval op alles wat we ooit vrijheid in het Westen noemden.
 

 
Bron originele artikel: Childrens Health Defense
Vertaling: Door Frankema
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This