Covid vaccins voor kinderen

Alleen medisch risico - geen medisch voordeel
 
Covid-19 verloopt zo mild bij kinderen dat de meesten het amper merken.
 
Voor informatie over de gemelde bijwerkingen ga naar https://onderzoekvaccins.nl/eudravigilance-toename-bijwerkingen-na-covid-19-vaccinatie-bij-kinderen/

 

 

De ziekte Covid-19 bij kinderen

Feiten en vragen over Covid-19 bij kinderen – 1

 
Feit 1: Twee op de drie kinderen hebben waarschijnlijk al Covid-19 gehad.

“Het aantal kinderen dat al corona heeft gehad ligt waarschijnlijk hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UMC Utrecht in samenwerking met onder meer het RIVM. Waarschijnlijk is een meerderheid van de kinderen onder de twaalf jaar de afgelopen twintig maanden besmet geweest.” – UMC Utrecht1

 
Feit 2: Het valt meestal niet te onderscheiden van een verkoudheid.

“Patricia Bruijning leidde het onderzoek en duidt de conclusies. “We hebben vorig jaar veel corona gehad onder kinderen zonder dat we dat hebben geconstateerd, omdat het virus bij kinderen meestal niet te onderscheiden is van een willekeurige verkoudheid.” – UMC Utrecht1

 
Feit 3: Bij kinderen verloopt een Covid-19 infectie gewoonlijk zonder symptomen – of de symptomen zijn kortdurend en mild. Ziekenhuisopnames zijn een zeldzaamheid.2,3

Het RIVM zegt hierover:

“Met het toenemende aantal besmettingen met SARS severe acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, neemt ook het aantal besmettingen onder kinderen toe wereldwijd. Maar kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Kinderen die wel in het ziekenhuis terecht komen zijn meestal kwetsbaar door een andere ziekte.” – RIVM4

 

 

Feiten en vragen over Covid-19 vaccins kinderen – 2

 
Feit 1: De sterfte aan Covid bij kinderen (1-20 jaar) is extreem laag.

 

Sterftecijfers onder de 20 jaar in 2020

• Op 1 januari 2020 woonden er 3.736.000 mensen van 0 tot en met 19 in Nederland.5

• Van hen zijn er dat jaar 1.063 overleden.6

• Slechts drie van hen overleden aan of met Covid-19.7

Die andere 1.060 zijn dus door andere oorzaken overleden. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, aan kanker of door kindermishandeling.

 

 

 

Sterftecijfers onder de 20 jaar in 2021

Uit de onderstaande afbeelding – afkomstig van het RIVM – met sterftecijfers over 2021 – kun je het volgende afleiden: 8

• Het grootste gedeelte van de sterfgevallen – meer dan 85% – vindt plaats boven de 70 jaar, met een piek tussen de 80 en 90 jaar.
• Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking is jonger dan 50 jaar. In deze groep is de sterfte aan Covid minimaal.

 

 

 

Feiten en vragen over Covid-19 kinderen – 3

 
Feit 1: Kinderen worden geboren met een onovertroffen intelligent immuunsysteem, dat we dienen te respecteren, in plaats van te verstoren.

 
Het gereputeerde wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’ publiceerde op 10-12-20 een interessant artikel:

‘Hoe het immuunsysteem van kinderen COVID kan omzeilen’ met als ondertitel:
De ongetrainde immuunrespons van kinderen lijkt de sleutel te zijn tot het elimineren van SARS-CoV-2.9

“Jonge kinderen vertegenwoordigen slechts een klein percentage van de COVID-19-infecties – een trend die wetenschappers voor een raadsel heeft gesteld. Nu zijn er steeds meer aanwijzingen waarom: het immuunsysteem van kinderen lijkt beter toegerust om SARS-CoV-2 te elimineren dan dat van volwassenen.

“Kinderen zijn zeer goed uitgerust om te reageren op nieuwe virussen,” zegt Donna Farber, een immunoloog aan de Columbia University in New York City. Zelfs als ze met SARS-CoV-2 besmet zijn, zullen kinderen hoogstwaarschijnlijk slechts een milde of a-symptomatische ziekte hebben.” – Nature

 

Meisje met vraagteken Vraag 1: Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het komt dat een baby van alles in zijn of haar mond kan stoppen zonder daar ziek van te worden?

Vraag 2: Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het lichaam het voor elkaar krijgt om uit triljoenen virussen en bacteriën waaraan wij constant worden blootgesteld juist die virussen en bacteriën weet te vinden die het af wil breken en uit wil scheiden?

Vraag 3: Kunt u zien hoe totaal belachelijk en ineffectief het is om te “vechten tegen één virus per keer”?

Vraag 4: Zo niet, hoeveel varianten zijn ervoor nodig om dat te kunnen zien?

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=160104451
2. https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00198-X/fulltext
3. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland
4. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
5. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide
6. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/7233/table?ts=1631828139465
7. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/7233/table?ts=1642516757998
8. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte
9. https://www.nature.com/articles/d41586-020-03496-7

 

 

Effecten van maatregelen voor kinderen

Feiten en vragen over Covid-19 maatregelen voor kinderen – 1

 
Feit 1: De PCR-test is onbetrouwbaar. Dit is al lange tijd wereldwijd bekend. Op 25-11-2020 interviewde Jorn Luka wetenschapper Peter Borger die zeer gedetailleerd uitlegt waarom deze test geen betrouwbaar resultaat kan geven.

Het PCR-doek valt’ | Peter Borger en Jorn Lukaszczyk

 

Feit 2: Maar de “Quarantaineregels die gelden als een kind “positief” is getest zijn ronduit barbaars te noemen.

Op de website van het RIVM staat hierover:

“Voor kinderen gelden meestal dezelfde quarantaineregels als voor volwassenen.
 
In het geval van jongere kinderen is het vaak niet mogelijk en wenselijk om het kind in de eigen kamer in isolatie te laten gaan. Isolatie betekent: op een eigen kamer blijven en 1,5 meter afstand houden van huisgenoten/gezinsgenoten.
 
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is dat een kind in een eigen kamer in isolatie gaat geldt het volgende:
 
Het hele gezin blijft thuis in quarantaine wat het volgende betekent:
 
o Het kind blijft thuis en mag pas weer naar buiten als het niet meer besmettelijk is. Het kind is niet meer besmettelijk als het na 7 dagen (dag 0 is start klachten) 24 uur volledig klachtenvrij is.
 
o Als ouders/verzorgers blijft u thuis in quarantaine vanaf het moment dat het kind positief getest is. Laat u zelf zo snel mogelijk testen of doe een zelftest. Als het kind niet meer besmettelijk is, blijft u vervolgens 10 dagen (bovenop de 7 voorgaande dagen waarin uw kind besmettelijk was) thuis in quarantaine. U kunt uw 10 dagen quarantaine verkorten door u op dag 5 (nogmaals) te laten testen bij de GGD. Is uw testuitslag negatief? Dan kunt u weer naar buiten.”
– RIVM

 

 
Meisje met vraagteken Vraag 1: Wie heeft dit bedacht?
 
Vraag 2: Van welke planeet komt deze persoon?
 
Vraag 3: Zouden we niet moeten beginnen om een test te ontwikkelen die een normale griep van Covid-19 kan onderscheiden voordat we überhaupt mensen gaan “isoleren”?

 

 

Feiten en vragen over Covid-19 maatregelen voor kinderen – 2

 
Feit 1: Geen feit – maar het heeft er alle schijn van dat in de nabije toekomst van ouders verwacht zal worden dat zij hun kinderen (verplicht) laten injecteren met een experimenteel “vaccin”.

Feit 2: Geen feit – maar de reden die hiervoor gegeven zal worden is om de “onrust” voor de kinderen weg te nemen. Indien alle kinderen zijn gevaccineerd zullen er geen quarantaine-maatregelen meer nodig zijn is de redenatie.

Feit 3: Daarbij gaat men totaal voorbij aan de onnodige en zeer grote risico’s van deze experimentele injectie. (zie uitklapblok ‘Veiligheid’)

 

Wat kunnen we leren van de situatie in Engeland?

Het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), een overheidsadviesorgaan in Engeland heeft geweigerd het Pfizer-vaccin aan te bevelen voor kinderen van 12-15 jaar. 2 https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation

• Op 3 september 2021 kondigde het JCVI aan (zie hier) dat het NIET aanbeveelt om de Pfizer Covid-19 injectie aan te bieden aan alle kinderen boven de 12 jaar.

• De beoordeling van het JCVI is dat de gezondheidsvoordelen van vaccinatie marginaal groter zijn dan de mogelijke bekende nadelen. De marge van de voordelen wordt echter te klein geacht om de universele vaccinatie van gezonde 12- tot 15-jarigen op dit moment te ondersteunen.

Het JCVI stelt:

“Voor de overgrote meerderheid van de kinderen is de SARS-CoV-2-infectie a-symptomatisch of mild symptomatisch en verdwijnt zonder behandeling. Van de zeer weinige kinderen tussen 12 en 15 jaar die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, heeft de meerderheid onderliggende gezondheidsproblemen.”

• Sinds 1 april 2009 is de minister van Volksgezondheid in Engeland op grond van de Health Protection (Vaccination) Regulations 2009 verplicht ervoor te zorgen dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de aanbevelingen van het JCVI worden uitgevoerd (zie hier – blz. 6).

Maar in een ongekende stap hebben de minister van Volksgezondheid en de regering besloten om het JCVI te omzeilen en het advies van de vier Chief Medical Officers (CMO’s) van het Verenigd Koninkrijk in te winnen.

• In hun brief aan de regering (hier te vinden) verklaarden de Britse CMO’s dat zij hadden gekeken naar de bredere voordelen en risico’s voor de volksgezondheid van universele vaccinatie in deze leeftijdsgroep om te bepalen of dit de risico-batenverhouding in beide richtingen zou verschuiven. Zij beweerden in hun brief dat “het belangrijkste in deze leeftijdsgroep het effect op het onderwijs was”.

Dit roept een aantal serieuze vragen op:

o Heeft Covid-19 de scholen gesloten? Het antwoord is natuurlijk nee. De scholen werden gesloten op grond van het regeringsbeleid.

o Moet iemand een medische behandeling ondergaan om deel te kunnen nemen aan de maatschappij of het onderwijs? Het antwoord is natuurlijk nee. In het geval van het Covid-19-vaccin moet die reden het voorkomen van infectie zijn, wat niet het geval is, of het voorkomen van ziekte, wat niet het geval is omdat kinderen zo weinig risico lopen om ernstig ziek te worden als gevolg van het Covid-19-vaccin.

o De beslissing van Chris Whitty en zijn collega’s, de Chief Medical Officers (vergelijkbaar met OMT), om de regering te adviseren dat de Covid-19-vaccins moeten worden aangeboden aan kinderen van 12 tot 15 jaar, was geen beslissing op basis van wetenschap, maar een politieke beslissing.

 
Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld naar aanleiding van de situatie in Engeland rijzen de volgende vragen:

 
Meisje met vraagteken Vraag 1: Is het voornaamste doel van de maatregelen de bevolking te bewerken zodat zij het vaccin zullen accepteren – alles zullen accepteren – om er maar van verlost te worden?

Vraag 2: Gaan de onbewezen maatregelen over gezondheid of hebben ze een ander doel?

Vraag 3: Hoe groot zal de schade zijn voor onze kinderen?

 

 

 

Op deze pagina vindt u feiten en vragen over het Covid-19 “vaccin” VOOR KINDEREN aan de hand van de volgende vijf thema’s:

Neem de tijd om de informatie in de uitklapblokken tot u te nemen! Denk na, denk mee.

 

Feiten en vragen over:

 

De Veiligheid
De experimentele Covid-injectie is NIET veilig!

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 1

 
Feit 1: 86% van de 12-15-jarige kinderen kregen een bijwerking van het Pfizer Covid-19 vaccin in de klinische studie voorafgaand aan de ‘Emergency Use Authorisation’.1

• Deze informatie is openbaar en is opgenomen in een informatieblad van de US Food & Drug Administration (FDA) ((zie blz. 25, tabel 5 en verder).1

 

 
• Het bovengenoemde informatieblad bevat twee tabellen met details over het alarmerende aantal bijwerkingen en beschadigingen bij 12- tot 15-jarige kinderen die ten minste één dosis van de Pfizer mRNA-injectie kregen toegediend.

• Uit de tabellen blijkt dat 1.127 kinderen één dosis van de mRNA-prik hebben gekregen, maar dat slechts 1.097 kinderen de tweede dosis hebben gekregen. Dit feit op zich roept al vragen op over de reden waarom 30 kinderen geen tweede dosis van de Pfizer-prik hebben gekregen.

• Van de 1.127 kinderen die een eerste dosis van de prik kregen, ondervond 86% een bijwerking. Van de 1.097 kinderen die een tweede dosis van de prik kregen, ondervond 78,9% een bijwerking.2

 
Meisje met vraagtekenVraag 1: Als dit al zo is voor de 12 tot 15-jarige kinderen, hoe groot zal het percentage dan zijn voor de 5 tot 11-jarige kinderen?

Vraag 2: Hoe is het mogelijk dat ondanks dit enorm hoge percentage bijwerkingen het vaccin toch een toestemming heeft gekregen voor “gebruik in noodsituaties”?

Er is helemaal geen noodsituatie! (hierover later meer)

 

 
Feit 2: 1 op de 9 kinderen in de bovengenoemde klinische proef van Pfizer kreeg een ernstige bijwerking waardoor zij niet meer in staat waren om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. 1

• In de klinische studie van Pfizer met het Covid-19-vaccin bij kinderen van 12 tot 15 jaar werd vastgesteld dat tijdens de observatieperiode van twee maanden 10,7% oftewel bij 1 op 9 kinderen ernstige bijwerkingen optraden in de gevaccineerde groep en 1,9% in de niet met Covid-19 -gevaccineerde groep.

• Bijgevolg hadden kinderen die het Covid-vaccin kregen bijna zes keer meer kans op een ernstige bijwerking tijdens de observatieperiode van twee maanden in vergelijking met kinderen die het vaccin niet kregen. Bovendien was de mate waarin van Covid-19 voorkwam in de niet-gevaccineerde groep 1,6%. Er werden dus bijna zeven keer meer ernstige bijwerkingen waargenomen in de gevaccineerde groep, dan er Covid-19-gevallen waren in de niet-gevaccineerde groep.

Al deze informatie is vrij beschikbaar in officiële documenten van de Food and Drug Administration (FDA) en het Centre for Disease Control (CDC).3,4

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 2

 
Feit 1: De farmaceutische industrie weigert de precieze inhoudsstoffen van deze injectie bekend te maken.5,6

Feit 2: De farmaceutische industrie is corrupt en crimineel. Astra Zeneca, Pfizer, Johnson en Johnson zijn alle drie meerdere malen door de rechter veroordeeld wegens onderzoeks-fraude, omkoping, achterhouden van cruciale informatie of andere criminele activiteiten. 7

Feit 3: Het bedrijf Moderna, opgericht in 2010 heeft nog nooit eerder een vaccin op de markt gebracht. 8 De banden met de Bill & Melinda Gates Foundation zou een rode vlag moeten zijn.

Meer informatie: Bill & Melinda Gates Foundation

 
Meisje met vraagteken Vraag 1: Zijn ouders dom? Gemakzuchtig? Slecht geïnformeerd en daardoor onterecht bang? Wie laat zijn of haar kinderen injecteren met een onbekende substantie die afkomstig is van een onbetrouwbare bron?

Vraag 2: Staan ouders erbij stil hoeveel rechtszaken de farmaceutische industrie op haar kerfstok heeft? Hoeveel miljarden settlements en boetes zijn heeft moeten betalen wegens fraude, omkoperij, vervalsen van onderzoek en meer?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 3

 
Feit 1: Er zijn vele meldingen van kinderen die gezond waren en kort na de prik stierven.

Uit het bijwerkingen meldingscentrum voor vaccins in USA, VAERS wat voorbeelden:

• 15 year old boy, on day of Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946
• 12 year old boy, on day of Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979
• 12 year old girl, 22 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
• 13 year old female, 15 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
• 17 year old girl, 33 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
• 16 year old girl, days until death after Pfizer injection not noted:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671
• 17 year old girl, 36 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
• 16 year old girl, 9 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
• 16 year old girl, 2 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389
• 5 year old girl, 4 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705
• 16 year old boy, 8 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798
• 15 year old girl, onset on day of Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684
• 13 year old boy, 2 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205
• 15 year old boy, 4 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1668800
• 17 year old girl, days until death after Pfizer injection not noted
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1690103
• 16 year old boy, 6 days after Pfizer injection
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1702154
• 1 year old girl, 2 days after Pfizer injection (age incorrect):
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958443
• Foetal death (usually not included as a death), 7 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1720648
• 16 year old girl, days until death not noted:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1732657
• 17 year old boy, 9 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737907

 

 
Feit 2: Er zijn vele manieren waarop mRNA technieken het lichaam van uw kind onherstelbaar kunnen beschadigen. De meest voorkomende is sterfte door myocarditis – een ontsteking van het hart.

I. Bijwerkingen op korte termijn in USA:

Amerikaanse VAERS-gegevens van 14 dec. 2020 tot 7 jan. 2021 voor 12- tot 17-jarigen laten zien: 9

26.631 bijwerkingen, waarvan 1.530 als ernstig werden beoordeeld en 35 gerapporteerde sterfgevallen.

• 62 meldingen van anafylaxie (ademstilstand) bij 12- tot 17-jarigen waarbij de reactie levensbedreigend was, behandeling vereiste of resulteerde in de dood – 96% van de gevallen zijn toegeschreven aan het vaccin van Pfizer.
• 589 meldingen van myocarditis en pericarditis, waarvan 578 gevallen werden toegeschreven aan het vaccin van Pfizer.
• 149 meldingen van bloedstollings-stoornissen, waarbij alle gevallen werden toegeschreven aan Pfizer.

In Nederland zijn de bijwerkingen nog niet bekend.

 
II. Bijwerkingen op lange termijn bij grootschalig gebruik wereldwijd… zijn onbekend!

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 4

 
Feit 1: Het Pfizer Covid-19-vaccin is experimenteel en bevindt zich nog in een klinische testfase.

De reden waarom voor de Pfizer mRNA Covid-19 injectie slechts een tijdelijke vergunning is verleend, is dat het zich nog steeds in een fase van klinische proeven bevindt die pas op 2 mei 2023 zullen worden afgerond.10 U kunt de officiële Clinical Trial Study Tracker voor de Pfizer-injectie op de site van de Amerikaanse National Library of Medicine hier bekijken: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728

 

Feit 2: Dit is de eerste keer dat mRNA-injecties ooit zijn toegelaten voor gebruik bij mensen en de bijwerkingen op lange termijn zijn niet bekend.11 Dit betekent dat de miljoenen mensen over de hele wereld die de Pfizer Covid-19-injectie hebben gekregen, in wezen deelnemen aan een experiment.

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 5

 
Feit 1: Artsen krijgen €21,= per toegediend vaccin. (Indien hij het vaccin bij een oudere thuis geeft krijgt hij €90,16 per toegediend vaccin).12

Feit 2: Veel ouders gaan zodra hun kind 12 jaar wordt de prik al halen bij de huisarts.

Feit 3: Op dit moment zijn er binnen Zorgkaart Nederland 8363 huisartsen in Nederland bekend.13

 
Meisje met vraagtekenVraag 1: Hoe groot is het extra inkomen dat artsen genereren door mee te werken aan het toedienen van experimentele Covid-injecties/boosters?

Vraag 2: Hoeveel van de ouders die hun kinderen laten vaccineren zijn goed voorgelicht over de risico’s ervan?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 6

 
Feit 1: Wettelijk gezien zijn artsen verplicht tot Informed Consent. Dat wil zeggen dat de patiënt voordat de medische handeling wordt uitgevoerd voorlichting krijgt over zowel de voor- als de nadelen ervan. Dit gebeurt in de praktijk niet.

In het geval van deelname aan een experiment zou de patiënt/ ouder natuurlijk voorgelicht moeten worden over het feit dat zij deelnemen aan een experiment. Dit gebeurt in de praktijk niet.

 
Vraag 1: Zijn artsen strafbaar?

Voor meer informatie over aansprakelijkheid ga naar: Arts mogelijk aansprakelijk voor schade door vaccin

Feit 2: Op de bijsluiter van Comirnaty (Pfizer) voor 5 tot 11-jarigen staat dat er een verhoogd risico is op myocarditis (ontsteking van het hart) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje).

“Na vaccinatie moet u alert zijn op tekenen van myocarditis en pericarditis zoals kortademigheid, hartkloppingen, pijn op de borst” – Bijsluiter

 

Bijsluiter 5-11-jarigen

Bijsluiter 5-11-jarigen

 
Feit 3: Uit een informatiedocument van de FDA blijkt dat klinische onderzoeken aan het vaccin “gerelateerde” ziekten aantoonden, waaronder myocarditis, pericarditis, lymfadenopathie, artralgie, paresthesie, nerveuze tic, hematochezia, pyrexie, neutropenie, overgevoeligheidsreactie, angio-oedeem en huiduitslag.15

Het document stelt dat de “belangrijkste risico’s” voor kinderen van 5 tot 11 jaar na het nemen van het Pfizer-vaccin “een toename van het aantal gevallen zijn van myocarditis/pericarditis en daarmee samenhangende ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen.”

 
Feit 4: Aan het vaccin voor kinderen is tromethamine toegevoegd, een middel tegen hartproblemen. Tromethamine wordt gebruikt om ‘metabole acidose’ te behandelen, een vorm van verzuring die vaak voorkomt na een bypassoperatie van het hart of na een hartstilstand. 16

Op de website van de FDA staat over het gebruik dat dit medicijn geïnjecteerd kan worden in de hartkamers tijdens een hartaanval.17

De website van Pfizer vermeldt dat Tromethamine ernstige bijwerkingen kan veroorzaken zoals “ventilatiedepressie”; “chemische flebitis en venospasme” (ontsteking en samentrekking van de aderen); “voorbijgaande depressie van glucose in het bloed”; “hepato-cellulaire necrose”, (afsterven van cellen in de lever) evenals een “koortsachtige reactie, infectie op de injectieplaats; veneuze trombose of flebitis die zich uitbreidt van de plaats van injectie (extravasatie en hypervolemie)”. 18

 
Feit 5: Het briefing-document beweert dat Tromethamine werd toegevoegd aan het vaccin voor kinderen van Pfizer om “een vaccin te bieden met een verbeterd stabiliteitsprofiel”. 19

 
Feit 6: De experimentele Covid-19 injectie van Moderna – die in verband is gebracht met “myocarditis; pericarditis; neurologische, neuro-inflammatoire en trombotische voorvallen en overlijden”- bevat ook Tromethamine, volgens een publicatie van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC).20

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 7

Feit 1: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of overlijden door de experimentele Covid-injectie.

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid – 8

Feit 1: Dr. Robert Malone, een van de ontwerpers van de mRNA technniek, heeft gezegd dat deze prik niet aan kinderen gegeven mag worden.

 


 

 

De Noodzaak

Feiten en vragen over de noodzaak – 1

 
Feit 1: Er is géén medische noodzaak om kinderen te injecteren met Covid-injecties.

Covid-19 is NIET gevaarlijk voor kinderen.

Nogmaals een onderzoek: In Engeland werden verschillende studies gedaan geleid door onderzoekers van het University College London, de Universiteit van York en de Universiteit van Liverpool.1,2

• Het coronavirus droeg bij aan 0,8 procent van de 3.105 sterfgevallen bij kinderen door alle oorzaken in het eerste jaar van de pandemie.

• Meer dan 75% van de overleden kinderen had chronische aandoeningen, terwijl twee derde meer dan één onderliggende aandoening had en 60% levensbedreigende aandoeningen had.

De onderzoekers concludeerden dat het “extreem lage” risico op overlijden betekent dat het afhouden van kinderen van hun normale activiteiten zoals school en sociale evenementen “een groter risico kan blijken te zijn dan dat van SARS-CoV-2 zelf”.

 
Feit 2: Er zijn zeer waarschijnlijk géén sterfgevallen gemeld onder de 20 jaar vanaf het begin van de “pandemie”.

• Het RIVM geeft de cijfers van het aantal personen onder de 70 jaar die zijn overleden aan Covid (zonder onderliggende aandoeningen).3

• Op 11-01-2022 zijn er 241 mensen overleden aan Covid-19 zonder onderliggende oorzaken.

• Het RIVM specificeert niet de leeftijden van deze sterfgevallen, maar hoogstwaarschijnlijk betreft dit geen of slechts enkele kinderen vanaf het begin van de pandemie.

Of te wel: er sterven kinderen aan kanker, aan verkeersongelukken, door verdrinking, door kindermishandling. Maar niet door Covid!

 

 

 
Feit 3: Er is géén “sociale noodzaak” om kinderen te injecteren met Covid-injecties. Zonder symptomen kan een ziekte niet worden overgedragen.

“We hebben een aantal rapporten van landen die zeer gedetailleerde contacttracering doen. Ze volgen asymptomatische gevallen, ze volgen contacten, en ze vinden geen secundaire overdracht.” – Dr. Maria von Kerkhoven – WHO4

 
Gezond verstand volstaat: een kind met duidelijke ziektesymptomen zoals koorts, keelpijn, buikpijn, diaree, overgeven en dergelijke heeft bedrust nodig en dient dus een paar dagen thuis te blijven.

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 2

 
Er is géén “sociale noodzaak” om kinderen te injecteren met Covid-injecties.

Kinderen zouden nooit thuis moeten blijven om ouderen te beschermen. Kinderen dienen alleen thuis te blijven als ze ziek zijn om te kunnen herstellen.

 
Feit 1: 65% van de Nederlandse kinderen heeft natuurlijke immuniteit tegen Covid-19 opgebouwd, zonder dat ze het in de gaten hadden.

“Het is een feit dat kinderen zelden ziek worden van een besmetting met Covid-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen.

 
We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf helemaal geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden.” – Dr. Vingerhoets 5

 
Feit 2 – Een doorgemaakte infectie bij een kind betekent dat daar de transmissie waarschijnlijk stopt, in tegenstelling tot na vaccinatie.

“Het coronavirus is op zichzelf ongevaarlijk voor deze leeftijdsgroep. De kans op ernstige ziekte is voor kinderen extreem klein. Met andere woorden: kinderen kunnen het zich prima ‘veroorloven’ om de infectie door te maken. Daarna zijn ze goed en langdurig beschermd en hebben ze een veel kleinere kans om het virus verder te verspreiden.
 
Zo dragen kinderen en jong volwassenen in belangrijke mate bij aan de opbouw van de o zo belangrijke groepsimmuniteit. Afstandsmaatregelen en klassluitingen vertragen deze opbouw van immuniteit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers in Zweden, die in een vergelijking van beroepen geen verhoging in ziekenhuisopnames lieten zien van in het onderwijs werkzame mensen. Een doorgemaakte infectie bij een kind betekent dat daar de transmissie waarschijnlijk stopt, in tegenstelling tot na vaccinatie.”
– Artsencollectief6

 
Feit 3. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen een belangrijke rol spelen in de transmissie van SARS-CoV-2

“Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen. Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, zoals bij influenza bekend is, lijkt minder vaak voor te komen. Het is de conclusie verkregen uit al eerdere registratiegegevens van de GGD en een zogeheten ‘prospectief observationeel’ onderzoek in gezinnen met kinderen. Zie de publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 3 juni 2020.” – Artsencollectief7

 
Feit 4 – Geïnjecteerde kinderen kunnen waarschijnlijk makkelijker a-symptomatisch een besmetting overbrengen

“De voordelen van het vaccineren van kinderen zijn zoals gezegd zeer gering. Voor zichzelf hebben ze het aantoonbaar niet nodig. Daar komt bij dat een gevaccineerd kind mogelijk nog gemakkelijker a-symptomatisch (zonder symptomen) het virus kan verspreiden. Oma is dus misschien helemaal niet zo veilig als de verkopers van het vaccin willen doen geloven. – Artsencollectief8
 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 3

 
Feit 1: Kinderen worden onnodig gekweld en beschadigd.

• Er is géén reden om kinderen op school met mondkapjes te laten lopen.

• Er is géén reden dat kinderen afstand van elkaar zouden moeten houden, of achter plexiglas zouden moeten zitten.

• Er is géén reden om kinderen in huis te mijden.

• Er is géén reden om gezonde kleinkinderen weg te houden van hun opa’s en oma’s die zijn veroordeeld tot eenzame opsluiting in bejaardentehuizen om hen te “beschermen”.

• Er is géén reden om kinderen te isoleren.

 

 
Feit 2: Alle maatregelen: mondkapjes, afstand houden, handen ontsmetten, plexiglas, schoolsluitingen etc. zijn onwetenschappelijk en werken niet. Zie uitklapblok Feiten en vragen over Effectiviteit.

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 4

 
Feit 1: Geen feit maar voor ons is het duidelijk dat deze gevaarlijke injectie niets te maken heeft met gezondheid of bescherming , maar andere doelen dient.

 
1. Het is een voorzetje voor (verplichte) vaccins.

Zoals elke stap wordt deze stap al voorbereid in de media. Ab Österhaus zegt bijvoorbeeld:

“Er zijn vaccins nou toegestaan voor kinderen, je zou die klassen gewoon open kunnen houden als je die kinderen zou vaccineren. Gebruik die tijd nu om kinderen te vaccineren.” – Ab Österhaus9

Het is pure onzin en bovendien verkapte geneesmiddelen reclame wat verboden is. De klassen hoeven om te beginnen niet dicht – dat is wanbeleid. En ze hoeven zeker niet open in ruil voor het armpje waar de prik in gezet kan worden. Dat is chantage.

 

2. Het is een voorzetje voor de invoering van de QR-code in het onderwijs.

Het volgende promotiefilmpje is een voorbode:

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 5

 

Feit 1: Op 10 mei 2021 maakte de FDA in een persbericht bekend dat zij goedkeuring heeft verleend voor het toedienen van het Pfizer-BioNTech-vaccin bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar. 10Dit is een Emergency Use Authorisation (EUA). Dus goedkeuring voor het gebruik in een noodsituatie.

“Today, the U.S. Food and Drug Administration expanded the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) to include adolescents 12 through 15 years of age. The FDA amended the EUA originally issued on Dec. 11, 2020 for administration in individuals 16 years of age and older.”

 
Feit 2: Een goedkeuring betekent in de praktijk het startsein voor een vaccinatiecampagne.

 

Meisje met vraagtekenVraag 1: Er is totaal geen sprake van een noodsituatie voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Hoezo een goedkeuring voor gebruik in een noodsituatie?

Vraag 2: De goedkeuring betreft een vaccin dat Covid-19 bij kinderen zou moeten voorkomen (“prevention”). Maar Covid-19 komt sowieso amper voor bij kinderen. Wat is de reden om te vaccineren tegen iets dat zo mild is dat je het amper opmerkt?

Vraag 3: Gaat het over gezondheid, of over geld en macht. Wat denkt u?

 
Feit 2: Op 29 oktober 2021 maakte de FDA in een persbericht bekend dat zij goedkeuring heeft verleend voor het toedienen van het Pfizer-BioNTech-vaccin bij kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Dit is een Emergency Use Authorisation (EUA). Dus een goedkeuring voor het gebruik in een noodsituatie.11

“Today, the U.S. Food and Drug Administration authorized the emergency use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of COVID-19 to include children 5 through 11 years of age. The authorization was based on the FDA’s thorough and transparent evaluation of the data that included input from independent advisory committee experts who overwhelmingly voted in favor of making the vaccine available to children in this age group.”– Persbericht FDA

 
Feit 2: Een goedkeuring betekent in de praktijk het startsein voor een vaccinatiecampagne.

 
Vraag 1: Er is totaal geen sprake van een noodsituatie (emergency) voor kinderen van 5-12 jaar. Hoezo een goedkeuring voor gebruik in een noodsituatie?

Vraag 2: De goedkeuring betreft een vaccin dat Covid-19 bij kinderen zou moeten voorkomen (prevention). Covid-19 komt sowieso amper voor bij kinderen. Wat is de reden om te vaccineren tegen iets dat zo mild is dat je het amper opmerkt?

Vraag 3: Gaat het over gezondheid, of over geld en macht. Wat denkt u?

 

 
Bronnen

1. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9769283/Children-face-one-500-000-risk-dying-Covid-amid-row-kids-vaccinated.html
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32958582/
3. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-01/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20220111_1151_final_2.pdf
4. https://www.medicinenet.com/can_you_spread_covid-19_with_no_symptoms-news.htm
5. https://stichtingvaccinvrij.nl/huisarts-schrijft-open-brief-aan-de-artsen-en-verpleegkundigen-van-de-ggd-en-over-risicos-vaccineren-kinderen/
6. https://artsencollectief.nl/maak-kinderen-niet-opnieuw-dupe-van-falend-regeringsbeleid/
7. https://artsencollectief.nl/ntvg-kinderen-spelen-geen-belangrijke-rol-in-transmissie-sars-cov-2/
8. https://artsencollectief.nl/maak-kinderen-niet-opnieuw-dupe-van-falend-regeringsbeleid/
9. https://www.npostart.nl/ab-osterhaus-marieke-smits-jacco-vonhof-letty-wuijts-lukas-stalpers-over-het-omt-advies/25-11-2021/POMS_WNL_16709847
10. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
11. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

 

 

De Effectiviteit

Feiten en vragen over de effectiviteit – 1

Feit 1: Het vaccin helpt niet tegen het oplopen van het virus

 
Op de bijsluiter van het vaccin van Pfizer staat:1

Kan Comirnaty de overdracht van het virus van de ene persoon op de andere verminderen?
 
“Het effect van vaccinatie met Comirnaty op de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus in de gemeenschap is nog niet bekend.”

 
Dit klopt niet want inmiddels is uit de praktijk bekend dat de meeste mensen die op de IC-s terecht komen zijn gevaccineerd. 2

 
Feit 2: Het vaccin helpt ook niet tegen het doorgeven van het virus.

In een studie, getiteld “Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination”, werden van eind juni tot eind juli 2021 swab-monsters uit 36 districten in Wisconsin onderzocht.3 Vervolgens controleerden de onderzoekers de virale belasting van SARS-CoV-2 in elk uitstrijkje.

Wat vonden zij? Hoge virale belasting bij “158 van 232 niet-gevaccineerde (68%…) en 156 van 225 volledig gevaccineerde (69%…) symptomatische personen.” Dat betekent dat er in feite geen verschil was tussen gevaccineerden met symptomen en niet-gevaccineerden met symptomen wat betreft wie het virus bij zich droeg en dus verspreidde.

 
Feit 3: Het vaccin helpt ook niet tegen ernstige Covid-19 of overlijden.

Kinderen die in het ziekenhuis komen met Covid-19 of hieraan overlijden zijn om te beginnen een zeldzaamheid. Er zijn bij ons weten nog geen studies die hier überhaupt een verschil in hebben kunnen ontdekken omdat het zo weinig voorkomt.

 
Feit 4: De werkzaamheid van deze vaccins blijkt bij volwassenen zeer snel af te nemen.4

• COVID-19 antilichamen geproduceerd door het Pfizer-vaccin verminderden met meer dan 80 procent bij verpleeghuisbewoners en hun verzorgers zes maanden na ontvangst van hun tweede dosis, zo heeft een Amerikaans onderzoek uitgewezen.

• Het onderzoek onder leiding van Case Western Reserve University en Brown University in de VS bestudeerde bloedmonsters van 120 verpleeghuisbewoners en 92 gezondheidswerkers.

• De onderzoekers keken vooral naar humorale immuniteit – ook wel antilichaam-gemedieerde immuniteit genoemd – om de afweer van het lichaam tegen het SARS-CoV-2 virus te meten.

• Uit de nog te publiceren studie, die op de preprint server medRxiv is geplaatst, bleek dat de antilichaam-spiegels van de individuen na zes maanden met meer dan 80% waren gedaald.

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit – 2

 
Feit 1: Voor elk kind dat gered wordt door de prik moeten er 117 sterven door de prik.5

Meer informatie: ‘What is the Number Needed to Vaccinate (NNTV) to prevent a single COVID-19 fatality in kids 5 to 11 based on the Pfizer EUA application?’ – Toby Rodgers

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit – 3

 
Feit 1: Het effect van de experimentele injecties komt neer op: Alleen risico – geen voordelen.

 
Feit 2: De effecten van de maatregelen zijn desastreus voor kinderen.

Al in 2020 berichtte GGZ: ‘Kinderen angstig en somber door coronamaatregelen’ Het onderstaande citaat komt uit dit artikel:

“Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid door de corona-maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC tijdens de eerste lockdown. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie, pleit ervoor om van de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken.” – GGZ

Er is iets mee gedaan.

 
Feit 2: Op 28-01-2022 bericht Trouw: Jongeren leden flink onder de lockdowns. Hoogleraar Arne Popma waarschuwt voor een ‘mentale pandemie’ Het onderstaande citaat komt uit dit artikel:

“Ik houdt zijn hart vast, zegt Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC. “Na de viruspandemie, wacht ons een mentale pandemie”, waarschuwt hij. Vooral kinderen en jongvolwassen zullen daarbij hulp nodig hebben, verwacht Popma, omdat hun cognitieve maar ook sociale ontwikkeling meermalen is gefrustreerd door allerlei corona-beperkingen van de afgelopen twee jaar.
 
“Veel mentale problemen starten rond het 18de levensjaar. En driekwart van de psychische problemen ontwikkelt zich vóór het 25ste”, zegt Popma. “Dat kan dus een enorm effect hebben op een heleboel dingen, zoals op de vraag ‘school wel of niet afmaken’, ‘werk wel of niet oppakken’, maar ook het aangaan van sociale en romantische relaties. Het heeft zelfs ook invloed op de vraag hoeveel gezonde levensjaren je voor je hebt, zo blijkt uit onderzoek.”
 
Dus toen over het eerste corona-jaar uiteindelijk anderhalf keer zoveel kinderen als in gewone tijden mentale klachten (angst, somberheid, eenzaamheid, stress, eenzaamheid) rapporteerden, wist hij wel waar dat op uit gaat draaien. “Het waren klachten in die mate, dat ik zeg: daar is is hulp voor nodig.” Uiteindelijk betrof het 6 procent van kinderen tot 18 jaar. “Dat valt op het totaal misschien wel mee, heel veel jongeren doen het gelukkig dus ook goed, maar als je je bedenkt dat de ggz nu al overbelast is, is en blijft dat een fiks probleem. Een deel van de kinderen zal blijvend last houden.”
– Trouw

 
Er wordt nog steeds niets gedaan om de kinderen en jongeren in deze maatschappij te beschermen tegen “beperkende” maatregelen.

 

 
Willemijn Sprenk is een van de weinige leraren die zich openlijk uitspreekt over de wanpraktijken die op scholen plaatsvinden. De meeste schoolleidingen en onderwijzers volgen kennelijk blindelings de adviezen van de overheid.

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
2. https://stichtingvaccinvrij.nl/ic-bezetting-ziekenhuisopnames-en-de-leugen-over-de-oorzaak-van-de-overbelaste-zorg/
3. https://aaronsiri.substack.com/p/study-destroys-justification-for
4. https://www.ndtv.com/world-news/pfizer-vaccine-immunity-80-covid-immunity-lost-in-6-months-in-some-after-pfizer-jab-us-study-2531269
5. https://tobyrogers.substack.com/p/what-is-the-number-needed-to-vaccinate
6. https://www.ggznieuws.nl/kinderen-angstig-en-somber-door-coronamaatregelen/
7. https://www.trouw.nl/binnenland/jongeren-leden-flink-onder-de-lockdowns-hoogleraar-arne-popma-waarschuwt-voor-een-mentale-pandemie~b0ab92e9/

 

 

De rechten van het kind
Feit 1: Onderwijs is een grondrecht

Feit 2: De overheid ontneemt kinderen hun grondrecht, zonder dat daar een medische reden voor is.

Feit 3: Het RIVM heeft de volgende “quarantaine regels”:

 

Regels voor kinderen tot 13 jaar op school of de kinderopvang

“Kinderopvang en primair onderwijs
 
• Bij 1 of 2 corona besmettingen in een groep: medewerkers en kinderen die als groeps- of klasgenoot als nauw contacten (minimaal 15 minuten op 1,5e meter binnen 24 uur geweest) kunnen worden beschouwd van iemand die corona heeft op school of kinderopvang hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de persoon met corona een kind of medewerker is.
 
• Uitbraak: als er binnen een groep of klas, 3 of meer corona besmettingen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan gaat de hele groep of klas in quarantaine.

 
Voortgezet onderwijs
 
• Bij 1 of 2 corona besmettingen in een klas: alleen nauwe contacten (minimaal 15 minuten op 1,5e meter binnen 24 uur geweest, vaste vrienden e.d.) gaan in quarantaine, andere leerlingen en leraren (overige contacten) gaan niet in quarantaine.
 
• Uitbraak: als er binnen een groep of klas, 3 of meer corona besmettingen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan gaat de hele groep of klas in quarantaine.”
– RIVM

 
Onderwijs is een grondrecht. Covid-19 is NIET gevaarlijk voor kinderen. De PCR-test is een slecht werkende test – zie uitklapblok ‘De ziekte Covid-19 voor kinderen’.

 
Meisje met vraagtekenVraag 1: Wie denkt de overheid dat zij is normaal onderwijs te verstoren op basis van “Covid-gevallen” die zijn gediagnosticeerd met een slecht werkende PCR-test?

Vraag 2: Is het doel van het verstoren van normaal onderwijs om de druk op te ouders op te voeren om hun kinderen – en zichzelf – te laten vaccineren zodat we weer terug kunnen naar “normaal”?

Vraag 3: Waarom beschermen ouders en leerkrachten de kinderen niet tegen de onnodige en schadelijke maatregelen van de overheid?

 

 
Feit 2: Internationaal rapport van Kidsrights: Nederland misbruikte kinderen als middel in strijd tegen corona

Door het Nederlandse coronabeleid om scholen te sluiten en zo ouders thuis te houden, zijn kinderen als middel gebruikt in de bestrijding van de epidemie.2

• Als bewijs worden uitspraken aangedragen van coronaminister Hugo de Jonge, van half december 2020. Toen noemde De Jonge inderdaad op televisie als reden waarom het kabinet besloot de scholen te sluiten, dat ouders met thuiszittende kinderen dan ook sneller zelf thuis gaan werken.

• “We hebben ook geleerd uit de eerste golf, toen de scholen ook gesloten waren, dat het feit dat het basisonderwijs niet fysiek les geeft, ook mede ervoor zorgt dat ouders zich beter houden aan een ander advies, namelijk: werk zoveel mogelijk thuis”, vertelde de bewindsman destijds.

• “De rechten van kinderen zijn door het kabinet in coronatijd op de tweede plaats gezet”, zegt Marc Dullaert, oprichter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. “Ze waren de enkelband voor ouders. Die moesten thuisgehouden worden om zo effectief de epidemie te bestrijden. Ten koste van hun mentale gezondheid.”

• Landen als Zweden en België hebben de scholen wel opengehouden, dus er waren alternatieven.

 
Feit 3: Met de disproportionele maatregelen voor kinderen zijn meerdere rechten van het kind overtreden.3

“Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.
 
Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden. Een land moet er dan voor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.”
– Kinderrechten.nl

Artikel 3 – Belang van het Kind
“Verdragstekst Lid 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” – Kinderrechten.nl4

 

 
Bronnen:

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
2. https://www.ad.nl/nieuws/internationaal-rapport-nederland-gebruikte-kinderen-als-middel-in-strijd-tegen-corona~a599eaf9/
3. https://www.kinderrechten.nl/professionals/kinderrechten/
4. https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-3-belang-van-het-kind/

 

 

 

 
Dr. Robert Malone is een van de ontwerpers van de mRNA techniek. Hij heeft verklaard dat deze prik niet aan kinderen gegeven mag worden.

 

 

 

 

Grove misstanden bij de GGD

Wat gebeurt er als een kind van onder de 16 jaar zich meldt bij een priklocatie van de GGD en duidelijk aangeeft dat het geen toestemming heeft van de ouders en ook nog eens duidelijk laat merken dat het geen idee heeft wat nu de medische voor-, en nadelen zijn van dat zogenaamde vaccin? Kijk en oordeel zelf over de werkwijze van de GGD.

 

 

 

Share This