BMR - vaccin

vaccin spuitenHet ‘gevaar’ van de mazelen wordt aangehaald om de vaccinatiegraad te vergroten en mogelijk in de toekomst BMR-vaccinatie te verplichten. Daarom is het feiten en vragenblad voor de BMR in eerste instantie geschreven voor de mazelen.

 

 

 

 

Op deze pagina vindt u feiten en vragen over BMR vaccinatie aan de hand van de volgende vijf thema’s:

Neem de tijd om de informatie in de uitklapblokken tot u te nemen! Denk na, denk mee.

 

Feiten en vragen over:

1. De noodzaak van BMR vaccinatie

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 1

mazelen daling grafiek

Bron data: RIVM-rapport 213676008

Feit 1: In 1900 (helemaal links in de grafiek) is er nog een piek van 2741 sterfgevallen aan de mazelen. In 1976 is het losse mazelenvaccin ingevoerd (bij de linker pijl). In 1975 – het jaar vóór de introductie van het losse mazelen-vaccin – was er nog maar 1 sterfgeval.

De sterfte was al opgelost vóórdat we begonnen met het vaccineren tegen de mazelen. Dat betekent dat er ook niet veel complicaties meer waren. Een normaal verlopende mazelen (of andere kinderziekte) is niet gevaarlijk of dodelijk. Integendeel. Een normaal verlopende kinderziekte is ‘self-limiting’ met andere woorden het geneest uit zichzelf, zonder dat er een medische interventie nodig is. In uitzonderlijke situaties of gevallen kunnen er complicaties bij de mazelen optreden. In een extreem geval kan een kind aan complicaties overlijden.

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 2

Feit 1: Complicaties bij mazelen die zo ernstig zijn dat het kind eraan sterft of blijvende aandoeningen overhoudt zijn zeldzaam in welvarende landen.

In het wereldwijd bekende Engelse medische vakblad ‘British Medical Journal’ staat over de situatie vóór de introductie van het mazelen vaccin:

Mazelen zijn mild – British Medical Journal 1959
‘De afgelopen 10 jaar zijn er weinig serieuze complicaties geweest op welke leeftijd dan ook, en alle kinderen zijn volledig hersteld.’1

Mazelen artikel Brittish Medical 1959

Bron 1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1992477/?page=2

Feit 2: In de jaren vóór de introductie van mazelen vaccinatie werden kinderziektes gezien als ‘iets dat erbij hoort’. De dokter kwam langs om de ouders gerust te stellen, in plaats van hen bang te maken. Na het stellen van een diagnose vertelde de arts aan ouders hoe je om dient te gaan met kinderziektes.

 

Vraag 1: Waarom worden ouders na de introductie van het vaccin niet langer gerustgesteld, maar bang gemaakt voor de mazelen?

Vraag 2: Waarom ontbreekt de voorlichting over hoe je om dient te gaan met kinderziektes?

Mazelen Beertje Pippeloentje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over mazelen en andere kinderziektes in kinderboeken, tijdschriften en Tv-programma’s in de tijd voordat ertegen werd gevaccineerd klik hier, en hier

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 3

Feit 1: Volgens recent wetenschappelijk onderzoek was het aantal sterfgevallen aan de mazelen rond de start van het rijksvaccinatieprogramma te laag om een versnelling op te kunnen merken in de afname vóór en na de introductie van het mazelen vaccin.1

Feit 2: De sterfte aan de mazelen was 4,3% van de totale kindersterfte aan het begin van de 20ste eeuw en dit nam af tot 0,02% in 1975.1 Dus in het jaar vóór de introductie van het losse mazelen vaccin had 99,98% van de kindersterfte een andere doodsoorzaak.

Mazelen onderzoek Effect of vacinationprogrammes

 

 

 

 

 

 

 

Bron 1: Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis Maarten van Wijhe, Scott A. MacDonald, Hester E. de Melker, Maarten J. Postma, Jacco Walinga

 

Vraag 1: Heeft het mazelenvaccin überhaupt bijgedragen aan de afname in sterfte aan de mazelen?

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 4

Kinderen armoede NederlandFeit 1: De onderliggende oorzaak van de grote kindersterfte in het begin van de 20ste eeuw was de verminderde weerstand van kinderen door: slechte behuizing (geen centrale verwarming, tocht etc.), overbevolking, (gezinnen van 10 + kinderen op een éénkamerwoning of kelderwoning zonder daglicht), geen sanitaire voorzieningen (geen toilet, geen badkamer), geen elektriciteit (geen ijskast, geen wasmachine), onvolwaardige voeding, kinderarbeid, geen sociale, – en milieuwetgeving, geen vuilnisophaal, geen schoon drinkwater etc. Kinderen die leven in extreme armoede, met slechte voeding en veel stress hebben een lagere weerstand en daardoor is de kans op complicaties en sterfte groter. Het oplossen van extreme armoede eind 20ste en begin 21ste eeuw is de reden dat de weerstand van de kinderen toenam en daardoor nam de kindersterfte af.

kinderarbeidFeit 2: De grootste afname van de sterfte aan infectieziektes heeft niets met vaccins te maken. Het vond plaats in de periode vóórdat er werd gevaccineerd.

Feit 3: Ouders krijgen te horen dat ze niet meer weten hoe erg die ziektes waren, maar er wordt niet verteld hoe erg de levensomstandigheden waren!

 

 


Vraag 1: Waarom wordt het niet aan ouders verteld – en waarom is het niet algemeen bekend – dat de afname in kindersterfte voornamelijk het gevolg was van het oplossen van extreme armoede?

 

armoede in Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feit 3: Dat de grootste afname in sterfte plaatsvond voor de introductie van het vaccin ertegen geldt niet alleen voor de mazelen. Onderstaande grafiek is gebaseerd op de gecombineerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statestiek (CBS), en afkomstig van het eerder genoemde promotieonderzoek over het effect van het RVP op de afname in sterfte. 1

Sterfte infectieziektes afname grafiek

Bron: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/document/60-jaar-rvp-9000-geredde-kindjes

Bron 1: ‘Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century’: a historical analysis Maarten van Wijhe, Scott A. MacDonald, Hester E. de Melker, Maarten J. Postma, Jacco Walinga

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 5

Feit 1: Wereldwijd zien we dat de mazelen (en andere kinderziektes) met 90% – 95% of meer afnamen vóór de introductie van het vaccin, en daarna nog slechts een paar % verder daalden.

Feit 2: Wereldwijd zien we dat kinderziektes waar nooit tegen gevaccineerd is ook afnamen.

Een voorbeeld is roodvonk. Hier is nooit tegen gevaccineerd en toch laat de grafiek ongeveer hetzelfde zien als voor mazelen waar wel een vaccin tegen op de markt gebracht is.


Voorbeeld 1: Australië 1870 -1970

Mazelen en roodvonk Australië grafiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://nocompulsoryvaccination.com/tag/scarlet-fever/


Voorbeeld 2: Engeland &Wales 1838 – 1987

De volgende grafiek is afkomstig uit het boek: ‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines, and the Forgotten History’ van Suzanne Humphries en Roman Bystrianyk, en betreft de cijfers voor Engeland & Wales vanaf 1838 – 1978 voor:

Mazelen (measles – groen), afgenomen met 99,96% vóór de start van het mazelen-vaccin,
Kinkhoest (whooping cough – oranje), afgenomen met 99,74% vóór de start van het kinkhoest-vaccin
Roodvonk (scarlett fever – rood) afgenomen met 99% – 100% zonder dat er ooit tegen gevaccineerd is!

 

Grafiek afname sterfte Engeland en Wales 1838 - 1978

Bron: http://www.dissolvingillusions.com/graphs/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.dissolvingillusions.com/graphs/

 

Vraag 1: Hoe zou het komen dat de sterfte aan roodvonk dezelfde extreme afname laat zien, zonder dat er ooit tegen gevaccineerd is, als die bij de mazelen?

Vraag 2: Zowel roodvonk als de mazelen komen in lichte mate nog voor in Nederland. Waarom zijn we niet bang voor roodvonk? Er stierven vroeger minstens zoveel kinderen aan roodvonk als aan mazelen.

Vraag 3: Zou het kunnen dat als we nooit tegen de mazelen gevaccineerd hadden, we er vandaag de dag helemaal niet bang voor zouden zijn?

Vraag 4: Zou het kunnen dat de media en medici angst voor de mazelen creëren omdat er wel een vaccin tegen bestaat en geen angst voor roodvonk creëren omdat er géén vaccin tegen bestaat?

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 6

Feit 1: De mazelen gaat vanzelf weer over. Zonder medicijnen (hooguit wat vitamine A en/ of C).

Het enige dat een ziek kind echt nodig heeft is: (bed)rust, een tochtvrije kamer, voldoende te drinken (water), en een liefdevolle zorgzame ouder.

Feit 2: Er zijn vele reguliere wetenschappelijk studies – die zijn gepubliceerd in internationale medische tijdschriften – die aantonen dat kinderen die in hun jeugd de mazelen (of een andere kinderziekte) hebben doorgemaakt op latere leeftijd een verminderde kans hebben op het krijgen van verschillende vormen van kanker. Bijvoorbeeld:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/9824838/
http://www.bmj.com/content/330/7503/1294 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.20787/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16406019/
http://www.nature.com/bjc/journal/v82/n5/full/6691049a.html 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/10737396/
http://www.mdpi.com/1999-4915/8/10/294 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086626/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4100922
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4574047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1589969/

 

Kindje op step
Vraag 1: Zou het kunnen dat het doormaken van een kinderziekte het immuunsysteem een waardevolle fase is in de ontwikkeling van een krachtig immuunsysteem?

Vraag 2: Waarom krijgt de wetenschap die stelt dat het doormaken van een kinderziekte eraan bijdraagt dat het kind beter beschermd is tegen kanker en andere chronische aandoeningen op latere leeftijd geen aandacht in de reguliere media?

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 7

Feit 1: Complicaties zoals ontstekingen (oor, keel, long, hersenvlies) zijn géén vast onderdeel van de mazelen.

Feit 2: Complicaties zijn niet per definitie dodelijk. Hersenvliesontsteking is een ernstige complicatie, maar het komt slechts voor bij circa 0,1% van de mazelen-patiënten. 1

Feit 3: De reguliere media geven in de regel Europese, of zelfs wereldwijde cijfers als men spreekt over cijfers.

Feit 4: Onderliggende aandoeningen, ondervoeding en onderkoeling vergroten de kans op complicaties. Daarom zijn de sterftecijfers aan mazelen wereldwijd hoger dan in Nederland of andere ‘rijke landen’. Wereldwijd sterven jaarlijks 3,1 miljoen kinderen van de honger en een ondervoed kind heeft soms niet de kracht om de koorts te genereren die nodig is om de mazelen op een normale manier door te kunnen maken.2

Feit 5: In Nederland is er de afgelopen 15 jaar 1 meisje overleden aan de mazelen. 3

Feit 6: Stop KindermishandelingOm het gevaar van de mazelen in perspectief te zetten: in Nederland sterven elk jaar 50 kinderen aan kindermishandeling, en lopen er elk jaar 50.000 kinderen blijvende schade op door kindermishandeling. En volgens ‘stop kindermishandeling’ zijn deze getallen alleen nog maar gebaseerd op het aantal meldingen.4

 

 

 

Vraag 1: Zijn ouders gevaarlijker voor hun kinderen dan kinderziektes?

Vraag 2: Waarom gebruiken de media (Oost)-Europese cijfers om ons voor te lichten? Wonen we in de Oekraïne?

Vraag 3: Waarom zorgen de WHO, (de Wereld gezondheidsorganisatie), de vele landen met actieve ontwikkelingssamenwerking projecten, en superrijke filantropen niet voor betere leefomstandigheden voor de kinderen in arme Europese,- en Derde wereldlanden? Daardoor is in het Rijke Westen de kindersterfte afgenomen met 95%.

 

Bronnen:
1. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen
2. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
3. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Meisje_overleden_na_mazeleninfectie
4. http://www.stopkindermishandeling.nl/stopkindermishandeling/

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 8

Feit 1: Tijdens een ‘mazelenuitbraak’ krijgt niet elk kind de mazelen.

Feit 2: Als er op een bepaald moment in een land 3000 kinderen de mazelen hebben betekent dat niet dat er 3000 kinderen overlijden aan de mazelen. En ook niet dat er 3000 kinderen complicaties bij de mazelen krijgen. Het betekent alleen dat er 3000 kinderen een kinderziekte hebben.

Vraag 1: Waarom zouden onze kinderen niet ziek mogen zijn? Met andere woorden: wie heeft bepaald dat kinderziektes ‘uitgeroeid’ moeten worden?

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van de BMR vaccinatie – 9

Feit 1: De reden dat het vaccin ingevoerd is in 1976, was niet vanwege het verminderen van de ‘sterftelast’, maar vanwege het verminderen van de ‘ziektelast’. Men wilde kennelijk de moeders op de werkvloer, en niet thuis met een ziek kind?

 

Vraag 1: Is het aan de overheid om – op grond van economische redenen – te bepalen of ons kind wel of niet de mazelen mag krijgen?

Vraag 2: Is de ziektelast eigenlijk wel verminderd door het (mazelen)vaccin?

 

 

Voor het antwoord op de laatste vraag ga verder naar het volgende uitklapblok.
2. De effectiviteit van BMR vaccinatie

Feiten en vragen over de effectiviteit van het BMR vaccin – 1

 
Feit 1: We spuiten kinderen in met levende, verzwakte virussen. Levende virussen vermenigvuldigen zich in het lichaam van de baby.

Nederlands tijdschrift der geneeskundeFeit 2: Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde – een vakblad voor artsen – publiceerde op 19-04-2017 het volgende artikel: ‘De mazelen’ na BMR-vaccinatie’. Hieruit komen de volgende citaten:

 

‘Na vaccinatie met levende verzwakte virussen vindt altijd op beperkte schaal replicatie (vermeerdering van de virussen) plaats. Bij 5-10% van de gevaccineerde kinderen leidt deze replicatie tot geringe symptomen (koorts, conjunctivitis en huiduitslag). Deze symptomen zijn vergelijkbaar met die van een infectie met een wildtype mazelen-virus, en kunnen 5-14 dagen na vaccinatie optreden.’

‘De incidentie (het voorkomen) van een infectie met wildtype mazelen is laag, dus bij een dergelijk beeld is het waarschijnlijker dat het een reactie is op de vaccinatie. Aanvullend onderzoek kan bij de ouders onrust veroorzaken en daarom zijn geruststellende woorden meer op zijn plaats.’

 
Met andere woorden: de levende virussen die met vaccins worden ingespoten vermenigvuldigen zich in het kinderlichaam, maar we hoeven ons nergens zorgen over te maken?

 
Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
 

 

 
Little boy with rashFeit 3: We vaccineren ongeveer 170.000 kinderen per jaar met het mazelen vaccin (opgenomen in het BMR- vaccin tegen bof, mazelen, rodehond). Dus tussen de 8500 en 17.000 baby’s hebben per jaar een lichte vorm van de mazelen als direct gevolg van het mazelen-vaccin?!

 

 

 
Vraag 1: Is het mogelijk, dat het (onbedoelde) effect van het massaal injecteren met mazelen-virussen het gevolg heeft dat we meer (door het vaccin opgewekte) mazelen creëren dan dat we er mee voorkomen?

Vraag 2: Is het mogelijk dat vaccins meer (onbedoelde) ‘ongewenste neveneffecten’ hebben dan dat er complicaties bij de wilde mazelen zouden zijn?

Vraag 3: Is het mogelijk dat kinderziektes een functie hebben, en we een normale ontwikkeling van het immuunsysteem verstoren?

 

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van BMR vaccin – 2

 
Feit 1: Op de bijsluiter van het mazelen vaccin staat: ‘Zoals met andere vaccins is het mogelijk dat M-M-RVAXPRO niet alle gevaccineerde personen volledig beschermt’

 
Bron: https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=efac91b2-2dfe-40b5-9aa4-78e3613c3b84&type=org&disposition=inline

 

 
Vraag 1: Hoe weten we wie er wel en wie er niet door het vaccin wordt ‘beschermd’?

Vraag 2: Waarom worden ouders er niet uitdrukkelijk over voorgelicht – en is het niet algemeen bekend – dat vaccins ‘niet alle gevaccineerde personen ‘volledig’ beschermen’? Met andere woorden: dat sommige gevaccineerde kinderen toch de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn krijgen?

 

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van het BMR vaccin – 3

 
Aantal gevallen van mazelen na introductie van het vaccin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

 

 

Feit 1: Sinds de introductie van het mazelen vaccin zijn er de afgelopen 40 jaar nog ongeveer 16.000 ziektegevallen van de mazelen gemeld.

Bronnen: RIVM rapport 213676008, RIVM rapport 210021001, http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

 
Feit 2: We dienen rekening te houden met een flinke onderrapportage van het aantal meldingen. Volgens het RIVM was bijvoorbeeld het werkelijk aantal ziektegevallen van de mazelen tijdens de ‘epidemie’ van 1999/2000 naar schatting 10 keer groter dan het aantal gemelde gevallen.

Bron: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_mazelen

 
Feit 3: Al deze meldingen van de mazelen traden op in een periode dat de vaccinatiegraad zeer hoog was (meer dan 90%). Pas de laatste drie jaar is er officieel sprake van een ‘lichte daling’ van ongeveer 0,5% per jaar.

 
Bron: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juni/Vaccinatiegraad_Rijksvaccinatieprogramma_Nederland_Verslagjaar_2016

 

 
Vraag 1: Klopt het dat vaccins ‘werkzaam’ zijn?

Vraag 2: Hoe weten we of het kind door zijn of haar eigen immuunsysteem wordt beschermd of door de antilichamen die aangemaakt zijn als reactie op gemanipuleerde virussen?

 

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van de BMR vaccin – 4

 
meisje die vaccin krijgtFeit 1: Een veelvuldig aangedragen argument dat iedereen zou moeten vaccineren is dat er een vaccinatiegraad van 95% nodig is om de ‘groepsimmuniteit te kunnen waarborgen. (met andere woorden: om ervoor te kunnen zorgen dat een klein aantal kinderen mee wordt beschermd, omdat de ziekte dan niet meer kan ‘circuleren’ vanwege de hoge vaccinatiegraad).

Feit 2: Een veelvuldig gehoord verwijt naar ouders die niet vaccineren is dat zij asociaal zijn en meeprofiteren op de groepsimmuniteit.

Feit 3: Maar in de praktijk blijkt dat zelfs een vaccinatiegraad van 99% niet in staat is om ‘uitbraken’ van mazelen te voorkomen.

Uitbraken China mazelen ondanks hoge vaccinatiegraad

‘De gerapporteerde vaccinatiegraad in van BMR is 99% in de provincie Zejiang in China. Toch blijft de incidentie (het voorkomen) van de mazelen, bof en rode hond hoog.’1

Feit 4: En zelfs bij een vaccinatiegraad van 100% blijkt het nog mogelijk te zijn dat de mazelen uitbreekt.2

 
Bronnen
1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930734/
2: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000359.htm

 

 

babyMeer info over uitbraken bij hoge of volledige vaccinatiegraad:
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347605807267
 
https://ohioamf.org/wp-content/uploads/2015/11/HIGHLY-and-FULLY-VACCINATED-outbreaks.-1.pdf

 

 
Vraag 1: Is de ‘bescherming’ door groepsimmuniteit een mythe? Een verkoopverhaal dat mensen ertoe aan moet sporen om te vaccineren om niet asociaal te zijn?

Vraag 2: Waar komt het getal 95% eigenlijk vandaan? En nogmaals: klopt het?

 

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van het BMR vaccin – 5

 
Feit 1: Het tegendeel kan ook het geval zijn… De Oekraïne was jarenlang het land met de laagste vaccinatiegraad in Europa. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa en toch was er in 2016 géén sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen.1

 
Vraag 1: Wat zou er gebeuren als we gewoon zouden stoppen met vaccineren tegen de mazelen?

Vraag 2: Hoe kan het dat na verhoging van de vaccinatiegraad in de Oekraïne tot meer dan 90%, na de aankoop en het toedienen van miljoenen vaccins, ook het aantal mazelen gevallen drastisch steeg?

Vraag 3: Waarom besteed de reguliere media hier geen aandacht aan?

 
UkraineBron 1: Uitbraak van 12.000 gevallen van de mazelen in Oekraïne is veroorzaakt door recente vaccinatiecampagne?

 

 

 

 

 

Vragen over de effectiviteit van de BMR vaccin – 6

 
Feit 1: In een natuurlijke situatie is het niet zo dat (in Nederland) jaarlijks tussen de 160.000 en 170.000 kinderen blootgesteld worden aan levende (gemanipuleerde) mazelen-virussen (wereldwijd naar schatting jaarlijks ongeveer 1.500.000.000)

Feit 2: Door het kunstmatig kweken en inspuiten van levende (gemanipuleerde) mazelen virussen worden sowieso jaarlijks tussen de 160.000 en 170.000 kinderen in Nederland en naar schatting 1.500.000.000 kinderen wereldwijd blootgesteld aan levende (gemanipuleerde) mazelen-virussen.

Ze worden kunstmatig gekweekt en daarna ingespoten in baby’s en kinderen. Hierdoor blijven gemanipuleerde mazelen-virussen circuleren.

 
Vraag 1: Is het mogelijk dat we bezig zijn met het ‘uitroeien’ van een ziekte die normaal gesproken al lang ‘uitgedoofd’ zou zijn? Met andere woorden: is het mogelijk dat het ‘uitroeien’ in de praktijk neerkomt op ‘in stand houden’?

 

 

 

Vragen over de effectiviteit van de BMR vaccin – 7

 
Feit 1: De mate van effectiviteit van het BMR wordt gemeten aan het niveau antilichamen. De reden dat een kind met 9 jaar een ‘herhalingsprik’ krijgt is dat men de bescherming met 4% wil ‘verhogen’.

‘BMR-vaccinatie beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. De eerste vaccinatie werkt bij 95% van de kinderen. Kinderen krijgen twee keer de BMR-vaccinatie, met 14 maanden en als ze 9 jaar zijn. Na 2 vaccinaties is meer dan 99% van de kinderen beschermd.’1

Feit 2: De meest kwetsbare leeftijd om een kinderziekte te krijgen is tussen 0-5 jaar.2

 
Vraag 1: Heeft dit zin? Hoeveel (sterf)gevallen zullen er mee ‘voorkomen’ worden?

 
Bronnen:
1. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/bmr
2. Afbeelding 11 uit de presentatie van Maarten van Wijhe https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/files/2017-12/60%20jaar%20RVP%20-%209000%20geredde%20kindjes_0.pdf

 

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van de BMR vaccin – 8

 
Feit 1: Baby’s worden pas gevaccineerd op de leeftijd van 14 maanden

Feit 2: In de leeftijd van 0-14 maanden zijn ze afhankelijk van de antilichamen die ze van de moeder via de borstvoeding binnenkrijgen.

moeder en babyFeit 3: Als de moeder mazelen heeft gehad, heeft zij antilichamen tegen natuurlijke mazelen aangemaakt en zal zij deze doorgeven in de borstvoeding. Als de moeder gevaccineerd is heeft zij mazelen tegen de gemanipuleerde mazelen-virussen in het vaccin aangemaakt en deze worden met 10-15 jaar afgebroken.

Feit 4: Dit is wetenschappelijk bekend:
De meeste zuigelingen zijn immuun tegen mazelen dankzij maternale (van de moeder afkomstige) antilichamen. Wanneer het virus niet meer circuleert en immuniteit vooral wordt opgebouwd door vaccinatie en niet meer door infectie, daalt het niveau van maternale antilichamen. Dit leidt tot een snellere daling van de antistof-titers (hoeveelheid antilichamen) bij de zuigelingen. Uit onderzoek blijkt dat een aantal kinderen vanaf 3-4 maanden niet of weinig beschermd zijn tegen mazelen.

 
Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18300264

 
Vraag 1: Dus als de moeder gevaccineerd is tegen de mazelen, is haar baby op het moment dat die het meest kwetsbaar is, is het niet of weinig beschermd?

 

 

 

Vragen over de effectiviteit van de BMR vaccin – 9

 
Measles virusFeit 1: Blootstelling aan mazelen-virussen in het latere leven gebeurt niet via injecteren. Kinderziektes worden overgedragen door hoesten, en inademen van virussen. Een andere ‘ingang’ betekent dat er een ander deel van het immuunsysteem wordt aangesproken als het kind de ziekte in het echt tegen zou komen.

Feit 2: Ouders observeren bij een gezond kind, dat natuurlijke mazelen krijgt en goed wordt verzorgd vaak een ‘groeispurt’.

 

 
Vraag 1: Is het ‘voorbereiden’ van het immuunsysteem door vaccins bij baby’s eigenlijk wel aangepast op de manier waarop het kind later zich eventueel moet weren tegen ‘ziekteverwekkers’?

Vraag 2: Ontnemen we het kind de mogelijkheid om sterke natuurlijke weerstand op te bouwen?

Vraag 3: Ontnemen we het kind een ‘groeispurt’ die ogenschijnlijk niets met het immuunsysteem te maken heeft?

 

 

 

Vragen over de effectiviteit van de BMR vaccin – 10

 
Feit 1: De ‘immuniteit’, dat wil zeggen: antilichamen die worden aangemaakt als reactie op een natuurlijke mazelen-infectie zijn levenslang in het lichaam aanwezig en worden zelfs doorgegeven aan de volgende generatie.

Feit 2: Het is niet bekend hoe lang de antilichamen die worden aangemaakt als reactie op het vaccin in het lichaam aanwezig blijven.

Op 22 november 2016 vonden we op onderstaande link een lijstje met de duur van de werkzaamheid van elk vaccin.
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/Veelgestelde_vragen/Vragen_over_effectiviteit_en_beschermingsduur

Daarna is de link veranderd in een dode link en komen we terecht op ‘Pagina niet gevonden’
http://rijksvaccinatieprogramma.nl/Vragen_over_effectiviteit_en_beschermingsduur 
 

 

 

 
Vraag 1: Hoe lang werkt het BMR-vaccin eigenlijk?

Vraag 2: Is dit een schatting?

Vraag 3: Waar kunnen we het wetenschappelijk onderzoek vinden dat heeft vastgesteld hoe lang het BMR-vaccin ‘werkt’?

3. De veiligheid van BMR vaccinatie

Feiten en vragen over de veiligheid van de BMR – 1

Feit 1: Er is geen los mazelen-vaccin te krijgen. Sinds 1987 worden kinderen met 14 maanden gevaccineerd met de BMR (een gecombineerd vaccin tegen bof, mazelen, en rodehond).

Feit 2: Het BMR-vaccin bevat levende, gemanipuleerde bof-, mazelen, – en rodehond virussen.
De mazelen en bof virussen worden gekweekt op kippen-embryocellen. Rodehond virussen op humane diploïde longfibroblasten – dat zijn menselijke cellijnen die afkomstig zijn van speciaal voor dat doel geaborteerde menselijke foetussen.

Er zitten ook ‘hulp’stoffen in het BMR-vaccin: sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydroliseerde gelatine, medium 199 met zouten van Hanks, minimum essentieel medium, Eagle (MEM), mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, en natriumhydroxide.1

En er zitten ‘vervuilingen’ in vaccins die afkomstig zijn van het kweekmedium en productieproces.2

Het geheel wordt opgelost in een beetje water zodat we het in kunnen spuiten in onderhuids weefsel, waarna het de bloedbaan bereikt en vervolgens de rest van het lichaam. De meeste van deze stoffen komen van nature niet in het bloed van de baby voor.

 

Bronnen:
1. https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=efac91b2-2dfe-40b5-9aa4-78e3613c3b84&type=org&disposition=inline
2.

 

 

Feit 3: Steeds meer ouders zijn bezorgd over het ontbreken van transparant, toegankelijk, wetenschappelijk bewijs dat kan garanderen dat het veilig is om kinderen met het BMR-vaccin te laten injecteren

 

Vraag 1: Waar zijn de veiligheidsnormen voor het injecteren van de bovengenoemde inhoudsstoffen van het BMR-vaccin in baby’s?

Vraag 2: Waar is het wetenschappelijk bewijs dat vaccineren met BMR veilig is? Wie heeft het uitgevoerd? Wie heeft het gefinancierd? Wie heeft het gezien, wie heeft het gelezen?

Meer informatie over veiligheid klik hier, en hier

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van de BMR– 2

Feit 1: Het BMR vaccin is een combivaccin – dat wil zeggen dat er meerdere ‘ziekteverwekkers’ tegelijkertijd ingespoten worden.

 

Vraag 1: Waar is het wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat het veilig is om combi-vaccins (meerdere ziektes in één spuit) te injecteren?

Vraag 2: Wat zijn de effecten van het ‘combineren’ van ziekteverwekkers op het onvolgroeide immuunsysteem van een baby?

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van de BMR – 3

Feit 1: Vaccins worden ingespoten op een moment dat het immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. (Een gedeelte van) de ingespoten ‘hulp’stoffen kunnen baby’s nog niet uitgescheiden.

bezorgde ouderVraag 1: Waar in het lichaam worden ze dan opgeslagen?

Vraag 2: Hoe lang blijven die stoffen in het lichaam achter?

Vraag 3: Wat zijn de effecten zijn van ingespoten ‘hulp’stoffen die ergens in het lichaam achter blijven?

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van de BMR – 4

Feit 1: Op de bijsluiter van het vaccin staat:

‘Zoals elk vaccin en elk geneesmiddel kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.’ 1

Vraag 1: Niet iedereen? Hoe weten we of ons kind daarmee te maken krijgt?

 

Bijsluiter MMR-vaxpro

Bijsluiter MMR

Bijsluiter BMR

Bron: https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=efac91b2-2dfe-40b5-9aa4-78e3613c3b84&type=org&disposition=inline

 

Vraag 1: Is het middel erger dan de kwaal? Met andere woorden: is het risico op bijwerkingen niet net zo groot of zelfs groter dan het risico op complicaties?

Vraag 2: Waarom zou een fabrikant bijwerkingen op zijn bijsluiter zetten? Waarom zou hij anti-reclame maken voor zijn product, als dit nergens op gebaseerd zou zijn?

Vraag 3: Wie is aansprakelijk in geval van vaccinatieschade?

4. Het verplichten van BMR vaccinatie

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 1

 
Feit 1: De vaccinatiegraad daalt. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zien we dat ouders steeds vaker hun kinderen niet willen laten vaccineren.

Feit 2: De voornaamste redenen zijn: twijfels over de noodzaak, twijfels over de effectiviteit en twijfels over de veiligheid.

Feit 3: De gevestigde orde ontkent in de regel dat er reden is voor twijfel. De ouders worden regelmatig belachelijk of zwart gemaakt.

 
Meisje met vraagtekenFeit 4: De twijfels van de ouders zouden weerlegd kunnen worden als er (sterfte)cijfers, wetenschappelijke studies etc. zijn die bewijzen dat de twijfels ongefundeerd zijn. Wereldwijd hebben talloze ouders aan overheidsinstanties gevraagd om verantwoording af te leggen voor hun beleid middels transparantie betreffende de (wetenschappelijke) onderbouwing van het vaccinatieprogramma. Tot op heden is er geen enkel openbaar, wetenschappelijk onderzoek dat met zekerheid kan garanderen dat vaccineren veilig of zelfs effectief is.

 
Feit 5: Te vaak horen wij dat ouders die denken dat hun kind vaccinatieschade heeft opgelopen, vinden dat ze niet serieus worden genomen door de gevestigde orde.

Feit 6: Vanuit de Stichting Vaccinvrij zijn er meerdere verzoeken gestuurd naar het Ministerie van VWS met het verzoek om transparantie met betrekking tot de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP. Tot op heden hebben we geen antwoord gekregen.

 

 
Vraag 1: Hoe is het mogelijk dat overheden vaccineren (willen) verplichten, terwijl ze niet bereid zijn tot transparantie met betrekking tot de wetenschap die de burger kan garanderen dat vaccineren veilig is?

 

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 2

 
Feit 1: Het ‘gevaar’ van de mazelen wordt aangehaald om het vaccinatiebeleid ‘aan te scherpen’ of mogelijk zelfs te verplichten. Maar het is niet eens duidelijk of vaccins überhaupt bijgedragen hebben aan de afname van sterfte in Nederland in geval van complicaties bij mazelen.

 
Feit 2: Het is wel duidelijk dat meer dan 95% van de afname aan sterfte aan complicaties bij mazelen niet toegeschreven kan worden aan vaccins, want die afname vond plaats vóórdat we tegen de mazelen vaccineerden. Het kan toegeschreven worden aan de afname in extreme armoede.

 
grafiek daling mazelen

 
Deze grafiek is gebaseerd op de cijfers en grafiek uit RIVM rapport 213676008

 
Meer informatie over de afname in sterfte aan infectieziektes vóór de start van het RVP hier, en hier

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 3

 
Feit 1: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de bron van de (Europese) cijfers die de media aanhouden.

“Elke nieuwe persoon die getroffen is door de mazelen in Europa herinnert ons eraan dat niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, ongeacht waar ze wonen, het risico lopen de ziekte te krijgen en deze door te geven aan anderen die mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden. Meer dan 20.000 gevallen van mazelen, en 35 levens verloren in 2017 alleen, zijn een tragedie die we simpelweg niet kunnen accepteren.” Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO regionaal directeur voor Europa 1

 
Feit 2: Volgens de Verenigde Naties zijn er 44 landen in Europa.2 In die 44 landen wonen ruim 740.000.000 mensen.3 De WHO-woordvoerdster heeft het over 35 sterfgevallen. Om u een idee te geven: Als we ervan uitgaan dat in Europa meer dan 110.000.000 kinderen leven4 en de sterfgevallen kinderen betreffen (de mazelen is een kinderziekte), komen we uit op een sterftecijfer van minder dan een derde (1/3) kind op de 1 miljoen Europese kinderen, in een heel jaar (2017). Is dat een tragedie die we niet kunnen accepteren?

 
Feit 3: Elk persbericht van de WHO komt in alle grote Europese kranten, in medische tijdschriften etc. – en wordt geacht de norm te zijn voor gevaar of noodzaak. De WHO geeft eenzijdige en onvolledige informatie en journalisten nemen persberichten klakkeloos over zonder dit aan te vullen met informatie die de situatie in een realistisch perspectief zet.

 
Feit 4: In Europa leven miljoenen kinderen in (extreme) armoede, met name in voormalige Oostbloklanden zoals Moldavië, Oekraïne, Kosovo, Bosnië, Servië etc. Onderkoeling, ondervoeding, gebrek aan zorg etc. hebben een negatieve invloed op het vermogen van baby’s en jonge kinderen om infectieziektes op een normale manier door te kunnen maken.

 
Meer informatie over armoede in Europa hier, en hier, en hier, en hier

 

 
Vraag 1: Waarom is de eerste en allerhoogste prioriteit van de WHO niet dat elk kind ter wereld beschikt over schoon drinkwater, voldoende te eten, en een verwarmd huis met sanitaire voorzieningen?

Vraag 2: Is het feit dat miljoenen kinderen in Europa in armoede leven niet de werkelijke tragedie?

Vraag 3: Is de WHO een onafhankelijke organisatie? Waarom bestrijdt zij ziektes in plaats van ziekte veroorzakende omstandigheden te verbeteren?

Vraag 4: Wie financiert de WHO? Hoe groot is de invloed van de donateurs op het beleid van de WHO?

 

Bronnen:
1 http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/europe-observes-a-4-fold-increase-in-measles-cases-in-2017-compared-to-previous-year
2. http://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-in-europe/
3. http://www.worldometers.info/world-population/europe-population/
4. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170531-1?inheritRedirect=true
 

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 5

 
Feit 1: Op dit moment wordt het grootste aantal kinderen wereldwijd gevaccineerd tegen de BMR.1 De vraag is of dat noodzakelijk is, maar dat terzijde. Het betekent dat er jaarlijks meer dan een miljard dollar winst gemaakt wordt door multinational Merck, de producent van het mazelenvaccin. 2

 
Feit 2: Er is geen financiële transparantie voor de consument, noch over de kosten van het RVP – die door de burger worden betaald, noch over de winsten die door de industrie worden gemaakt. Beiden lopen in de miljoenen – wereldwijd uiteraard in de miljarden – dollars per jaar.

 

 
Vraag 1: Hoe zou het gesteld zijn met de gezondheid van onze kinderen als al die miljarden dollars die elk jaar besteed worden aan vaccins, besteed zouden worden aan gezondheid?
 

Bronnen:
1. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
2. http://www.globalresearch.ca/big-pharma-and-big-profits-the-multibillion-dollar-vaccine-market/5503945

 

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 6

 
Feit 1: De druk om vaccineren te verplichten neemt wereldwijd toe. Korting op kinderbijslag, boetes, gevangenisstraf, sociale uitsluiting, en verplichting zijn allemaal middelen die door vele landen worden ingezet om ouders ertoe te bewegen of zelfs te dwingen hun kinderen te laten vaccineren.

 
handen in de boeienFeit 2: In meerdere Europese landen zijn vaccins deels verplicht, of geheel verplicht.

 
Feit 3: Ondanks het feit dat ‘het gevaar’ van de mazelen wordt aangehaald als reden om te verplichten kan er op basis van (sterfte)cijfers niet hard gemaakt worden dat er sprake is van een noodsituatie.

 

 

 
Vraag 1: Is het – zeker gezien het feit dat tot op heden niet is aangetoond dat een mazelenuitbraak een gevaar vormt – juridisch gezien mogelijk om vaccineren te verplichten op grond van een mondeling uitgesproken ‘dreiging’ van een ‘gevaarlijke ziekte’?

Vraag 2: Is een dalende vaccinatiegraad überhaupt een reden om ouders te verplichten? Waarom worden legitime bezwaren – het ontbreken van transparant wetenschappelijk bewijs – niet serieus genomen?

Vraag 3: Wordt er aangestuurd op verplichting wegens economische redenen? Is het mogelijk dat er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling op hoog niveau? En wie controleert dat?

Vraag 4:Zijn zaken als het opleggen van boetes, korten op de kinderbijslag, verplichting en dergelijks overtuigende argumenten om de volksgezondheid te verbeteren?

 

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 7

 
Feit 1: De WHO is een zeer effectieve, strak georganiseerde, invloedrijke organisatie. Het Global Vaccine Action Plan (GVAP) is opgezet om een wereldwijde vaccinatiegraad van 95% of meer te bereiken.1 Het GVAP is onderverdeeld in regionale actieplannen die de hele wereld omvatten.

 
Feit 2: Buiten het zicht van de burger is het Europese Vaccine Action Plan (EVAP) door alle Europese lidstaten ondertekend.2 Hiermee verbinden zij zich aan de doelen die de WHO voor Europa heeft vastgelegd in het ‘European Vaccine Action Plan. Te weten:

 
1. Voor elk land geldt dat vaccineren hoogste prioriteit heeft.
2. Iedere persoon moet de waarde van vaccins begrijpen en eisen dat zij deze krijgen.
3. De voordelen van vaccineren worden door innovatieve strategieën uitgebreid tot elke persoon.
4. Sterke systemen die zich bezighouden met vaccineren zijn een integraal deel van een goed functionerende gezondheidszorg.
5. Vaccinatieprogramma’s hebben toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccinvoorraden.

 

 
Vraag 1: Met andere woorden: kosten noch moeite worden gespaard om ouders op een zodanige manier ‘voor te lichten’ dat zij willen dat hun kinderen gevaccineerd worden. Hoe geloofwaardig is dat?

Vraag 2: Welke onderzoeksjournalist zoekt eens uit in hoeverre de WHO een integere organisatie is?

Vraag 3: Welke onderzoeksjournalist zoekt uit in hoeverre de farmaceutische industrie integer is. En hoe groot de budgetten zijn die worden besteed aan ‘marketing’?

 

Bronnen:
1. http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/
2. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

 
Meer informatie over EVAP hier

 

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 8

 
EUFeit 1: Op 19 April 2018 heeft het Europees Parlement – eveneens buiten het zicht van de burger – vóór nieuwe maatregelen gestemd die de dalende vaccinatiegraad tegen moeten gaan. Het betreft maatregelen die de vrije keuze en meningsuiting van de Europese burger beperken en zelfs af willen nemen.

 
Feit 2: De media hebben hier amper aandacht aan besteed, terwijl het thema ‘dalende vaccinatiegraad’ (sinds dit door staatssecretaris Blokhuis op 26-06-2018 is bekend gemaakt) goed is voor een mediaoffensief dat nu al maanden gaande is.

 
Feit 3: Volgens ‘Corporate Europe’, een organisatie die zich inzet voor meer transparantie wat betreft het fenomeen lobbyen, zijn er minstens 30.000 lobbyisten in Brussel. Een aantal dat bijna overeenkomt met de 31.000 personeelsleden van de Europese Commissie. Veel lobbyisten werken voor de farmaceutische industrie.

 

 
Vraag 1: Hoe is het mogelijk dat het Europese parlement over zaken – die alle kinderen in Europese landen aangaan – zo gemakkelijk en bijna ongemerkt besluiten neemt en doorvoert?

 
Vraag 2: Zou het kunnen dat het gewijzigde vaccinatiebeleid het directe gevolg is van een buitengewoon effectieve Europese lobby, en een omvangrijke marketingcampagne in plaats van een medische noodzaak?

 
Meer informatie over de EU en de maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen hier, en hier

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 9

 
Feit 1: In de media is er een hetze gestart tegen ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren, die nu al maanden gaande is.

vrouw die er genoeg van heeftOp 26 Juni deelde staatssecretaris Blokhuis mee dat de vaccinatiegraad daalt in Nederland. De media repte met geen woord over de redenen voor de terughoudendheid van de ouders zoals het ontbreken van veiligheidsnormen en transparant wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is, en niet te vergeten de ernstige bijwerkingen van vaccins waar burgers bezorgd over zijn.

In plaats daarvan kwam een niet aflatende stroom van berichten in de media waarin erop aangestuurd wordt om ouders die niet willen vaccineren ‘aan te pakken’.

 
Meer informatie over de eenzijdige en onvolledige berichtgeving in de media hier

 

 
Vraag 1: Waarom zijn de media eenzijdig en bevooroordeeld in hun berichtgeving?

Vraag 2: Waarom is er geen platform in de reguliere media voor de ‘ongewenste neveneffecten van vaccins’ en voor nieuwe wetenschappelijke inzichten die onderbouwen dat vaccins inderdaad schade kunnen veroorzaken?

Vraag 3: Is er sprake van censuur? Is er sprake van propaganda?

Vraag 4: Hebben advertentie-inkomsten of andere ‘budgetten’ invloed op de berichtgeving over vaccineren in de media?
 

 

 

Feiten en vragen over verplichten van de BMR – 10

 
Feit 1: Kinderdagverblijven worden aangemoedigd om niet gevaccineerde kinderen te weigeren.
Ongevaccineerde kinderen een gevaar zouden kunnen zijn. Zij zouden kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te kunnen worden, en zelfs gevaccineerde kinderen kunnen besmetten.

 
Meisje krijgt vaccinFeit 2: De gevaccineerde kinderen zelf, kunnen een gevaar vormen voor andere kinderen. We horen er niets over in de media, maar ‘shedding’ betekent dat een gevaccineerd kind nog wekenlang nadat het gevaccineerd is de virussen uit het vaccin kan uitscheiden. En dus andere kinderen hiermee kan besmetten.

 
Feit 3: Volwassenen kunnen ook kinderziektes krijgen. Dit gebeurt zelden, maar betekent wel dat ook volwassenen dragers kunnen zijn van mazelenvirussen – en ze dus verspreiden.

 
Feit 4: Op de bijsluiter van de BMR staat dat het vaccin ‘niet alle personen, ‘volledig’ beschermt’.

 

 

 
Vraag 1: Waarom zijn alleen de ongevaccineerde kinderen de ‘zondebokken’ die per definitie de schuld krijgen van het uitbreken van de mazelen?

5. De financiële aspecten van BMR vaccinatie

Vragen over de financiële aspecten van de BMR – 1

 
zakenlieden op geldFeit 1: Het is niet transparant voor de burger hoeveel het BMR vaccin kost en ook niet hoeveel winst farmagigant Merck maakt op de jaarlijkse globale vaccinmarkt voor het mazelenvaccin.
 
Feit 2:De (wereld)burger betaalt de vaccins en alle bijkomende kosten voor vaccinatieprogrammas.

 

 
Feit 3: Rapporten waarin de financiële cijfers van de globale vaccinmarkt vrijgegeven worden kosten rond de 2500 dollar per rapport. Ze zijn duidelijk niet voor het grote publiek bedoeld.

 
Feit 4: Volgens een artikel van ‘Global Research‘ is farmagigant ‘Merck’ het enige bedrijf dat een licentie heeft om het mazelenvaccin te produceren.3

 
Feit 5 Gebaseerd op de informatie van ‘Global Research‘ en een rapport voor investeerders van Merck komen we tot een schatting van 1.5 miljard dollar winst per jaar, die gemaakt wordt op de wereldwijde markt voor het vaccin tegen de mazelen .

 

 

Vraag 1: Waarom is er zo weinig aandacht voor de financiële kanten van het hele vaccinatieverhaal?

Gerelateerde pagina's

Bof
Mazelen
Rodehond

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Update WOB-verzoek combi-vaccins

Update WOB-verzoek combi-vaccins

Op 24 Augustus is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek gestuurd met betrekking tot het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen naar het RIVM en het ministerie van VWS.  ...

lees meer

‘Hoe is het mogelijk dat er zelfs maar gesproken wordt over verplichting terwijl noch artsen, noch journalisten, noch beleidsmakers in staat zijn om aan bezorgde ouders wetenschappelijk onderzoek te overleggen dat kan garanderen dat vaccineren veilig is.’

Door Frankema

Initiatiefneemster vaccinvrij.nl en stichtingvaccinvrij.nl

Share This